29 listopada, 2022

Kredyt frankowy – informacje, które mogą się przydać

4 min read

Od lat kredyty frankowe są gorącym tematem. Każde zawahanie na giełdzie światowej i zmiany w kursach walut powodują, że temat frankowiczów powraca jak bumerang. I nie ma w tym niczego dziwnego. Od wielu już lat frankowicze zmagają się z bardzo dużym problemem. Dopiero od niedawna wyroki sądów są dla nich korzystne i wielu kredytobiorców decyduje się na walkę w sądzie ze swoimi bankami, marząc o tym, aby doprowadzić do spłaty kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy. Scenariusze zakończenia spraw przeciwko bankom w sprawach firmowych mogą być różne.

Czy warto składać pozew przeciwko bankom?

Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto składać pozew przeciwko bankom? Oczywiście, jest to kwestia indywidualna – nie każdy posiadający kredyt we frankach czuje potrzebę składania pozwu przeciwko banku, nie każdy czuje się też pokrzywdzony. Jednakże, jeżeli uważasz, że jesteś pokrzywdzony,  a bank zataił przed Tobą ważne informacje, które być może spowodowałyby, że nie podpisałbyś umowy, warto zastanowić się nad pozwem. Pomoc dla frankowiczów pochodzi dzisiaj przede wszystkim od doświadczonych kancelarii i prawników i to oni robią wszystko, aby ich klienci mogli zakończyć zwycięsko batalię z bakiem. Zapadło już wiele wyroków przychylnych frankowiczom. Do najważniejszych i najbardziej znanych można zaliczyć:

  • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia z 24 października 2018 roku w sprawie II CSK 632/17
  • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia z 27 lutego 2019 roku w sprawie II CSK 19/18
  • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia z 4 kwietnia 2019 roku w sprawie III CSK 159/17
  • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia z 9 maja 2019 roku w sprawie ​I CSK 242/18

Czego mogą spodziewać się frankowicze po wygranej sprawie w sądzie? Rozstrzygnięcia mogą być różne. Może dojść do spłaty kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy (taki wariant jest niezwykle rzadki), a także do odrankowienia umowy kredytowej oraz do jej unieważnienia.

Odfrankowienie umowy kredytowej

Odrankowienie polega na tym, że w zasadzie umowa zostaje podtrzymana, jednak konieczne jest nowe przeliczenie walutowe. Decyzja taka zostaje zazwyczaj podjęta przez sąd na podstawie zawartych w umowie zapisów nielegalnych, a więc ich abuzywności. W takiej sytuacji kredyt nadal obowiązuje, jednak na nieco innych warunkach. Przede wszystkim bank musi zwrócić kredytobiorcy nadwyżkę, która ten zapłacił – WPS raz z odsetkami. Oczywiście bank musi wyliczyć nowe raty i powinien zrobić to w oparciu o kwotę wypłaconego kredytu w złotówkach oraz oprocentowanie z umowy z LIBOREM CHF oraz z marżą banku.

Unieważnienie umowy kredytowej

Unieważnienie umowy kredytowej następuje wtedy, gdy sąd stwierdza, że została ona nieważnie zawarta. Nie podważa się tam wyłącznie niektórych zapisów, np. przeliczeń walutowych, ale cała umowa uznawana jest za nieważną. Wtedy obydwie strony – zarówno bank, jak i kredytobiorca – muszą zwrócić sobie wszystkie należności. Przy czym frankowicz powinien pamiętać o tym, że może wnieść o przedawnienie roszczeń banku. Frankowicz musi zwrócić bankowi, z którym podpisał umowę, całość wypłaconej w PLN kwoty, natomiast bank musi zwrócić wszystkie raty zapłacone przez frankowicza od dnia podpisania umowy wraz ze wszystkimi innymi poniesionymi przez niego kosztami, a więc polisami czy ratami.

Czas trwania postepowania sądowego

Wiele osób posiadających kredyt we frankach, boi się bardzo długiego postepowania sadowego. Ile zatem faktycznie trwa batalia przed sądem z bankami w sprawie kredytów frankowych? W pierwszej instancji postepowania toczą się zazwyczaj od kilku do kilkunastu miesięcy. Może dojść do wydłużenia. Należy liczyć się również z postepowaniem apelacyjnym. Najczęściej trwa ponad rok. Oczywiście działania sądów są bardzo różne, dlatego nie można z dokładnością powiedzieć, jak długo będzie trwało postepowanie sadowe. Warto jednak zastanowić się, czy w naszej sytuacji nie będzie to najlepsze rozwiązanie. w innym wypadku być może do końca życia będziesz spłacać kredyt, który w normalnych warunkach, mógłby być przez ciebie spłacony w najbliższych kilku lub kilkunastu latach.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.