AKTUALNE ARCHIWALNE

KONTAKT

17-04-2018 g. 18.00SKIERNIEWICKI KLUB GENEALOGÓW  


Spotkanie warsztatowe Skierniewickiego Klubu Genealogów 17 kwietnia o godzinie 18:00, w sali konferencyjnej, ul. Senatorska 12. Serdecznie zapraszamy.

13-04-2018 g. 18.00SABAT LITERATURY I MUZYKI  


Już po raz trzeci skierniewiccy ludzie pióra skupieni w Klubie Literackim Sopel przy Izbie Historii Skierniewic zaprezentują swoją twórczość mieszkańcom Miasta. Klub liczy obecnie 15 członków a podczas koncertu „Sabat Literatury i Muzyki” poetyckie i prozatorskie dokonania Marii Czyżykowskiej, Witka Grewkowicza, Jerzego Jankowskiego, Joanny Jaworek, Krystyny Kostarskiej, Wiesławy Maciejak, Sebastiana Maraska, Marleny Mazurek, Danuty Nowakowskiej, Beaty Więckowskiej i Leny Wiśniewskiej. Towarzyszyć im będzie zaprzyjaźniony z Izbą Historii Skierniewic, znakomity zespół muzyczny Sebastiana Maraska – Szum Butów Stróża. Zapraszamy.

05-04-2018 g. 16.00WALNE ZGROMADZENIE TPS  


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic 05 kwietnia 2018 r., g. 16.00 . Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2 wybór przewodniczącego obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawomocności obrad. 6. Wybór komisji uchwał i wniosków. 7. Zmiany w statucie. 8. Dyskusja i wnioski. 9. Podjęcie uchwał. 10. Zamknięcie obrad.


30-03-2018 ŹRÓDŁA INSPIRACJI  


Jak Włodzimierz Nałęcz namalowałby „Ostatnią drogę Temeraire'a” Williama Turnera, Okuń „Damę z łasiczką”, Pia Górska „Dziewczynę z perłą” Vermeera, Romuald Kamil Witkowski „Portret” Picassa, Felicjan Szczęsny Kowarski „Kobietę siedzącą nad brzegiem morza” czy „Głowę kobiety” (portret Fernande Olivier, 1909) Picassa? Namaluj znane dzieło malarskie w stylu wybranego przez Ciebie artysty związanego ze Skierniewicami i wyślij je na eliminacje konkursu "Moja Przygoda w Muzeum, które w tym roku przebiegają pod hasłem "Źródła inspiracji". Na prace czekamy do 30 marca.

REGULAMIN
1. Adresaci. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. Eliminacje w Skierniewicach prowadzi Izba Historii Skierniewic.
2. Temat konkursu. Podobnie jak w ubiegłym roku zwracamy się ku twórczości malarzy związanych z miastem lub okolicą. Tym razem jednak poszukujemy w ich dziełach inspiracji twórczością wielkich malarzy. Namaluj znane dzieło malarskie w stylu wybranego przez Ciebie artysty związanego ze Skierniewicami. W tytule swojej pracy podaj źródła inspiracji: nazwiska malarzy i nazwę obrazu. Przydatne mogą okazać się biogramy artystów związanych ze Skierniewicami lub okolicą załączone do regulaminu.
3. Techniki prac. Każdy uczestnik może zaprezentować jedną pracę w jednej z poniższych technik:
– malarstwo, grafika, rysunek i in. wykonane na powierzchni płaskiej o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać),
– formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50x50 cm.
– grafika komputerowa – wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
– film do 3 min. w formacie MPEG-4 nagrany na płytę CD/DVD.
4. Oznaczenie prac. Na pracy należy zamieścić czytelnie następujące informacje:
– imię i nazwisko autora pracy
– dokładny wiek autora pracy
– tytuł pracy
– nazwę i adres szkoły bądź instytucji kierującej prace na Konkurs
– imię i nazwisko opiekuna plastycznego.
5. Termin. Prace należy dostarczyć do 30 marca do Izby Historii Skierniewic, ul. Floriana 4, 96-100 Skierniewice.
6. Rozstrzygnięcie konkursu. Jury wyłoni laureatów w czterech kategoriach wiekowych: 5-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18/25* lat (*dotyczy uczniów ośrodków umożliwiających realizowanie obowiązku szkolnego i nauki do 25 r. ż.) oraz laureata nagrody specjalnej za pracę inspirowaną twórczością artysty związanego ze Skierniewicami, urodzonego przed 1917 r., kształcącego się w szkołach artystycznych, którego biogramu nie zawiera załącznik 
do regulaminu. Rozdanie nagród dla laureatów eliminacji oraz otwarcie wystawy prac konkursowych nastąpi 27 kwietnia o godz. 10.00 w Izbie Historii Skierniewic. Wystawa będzie czynna do 13 maja.
7. Nagrodzone prace zostaną przesłane do Muzeum Okręgowego w Toruniu, gdzie wezmą udział w finale kon-kursu. Pozostałe prace będzie można odebrać od 14 maja do 30 czerwca.
8. Izba Historii Skierniewic zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w materiałach promocyjnych drukowanych lub zamieszczanych w Internecie oraz zatrzymania wybranych prac na własność.

27-03-2018 g. 18.00SKIERNIEWICKI KLUB GENEALOGÓW  


Spotkanie warsztatowe Skierniewickiego Klubu Genealogów 27 marca o godzinie 18:00, w sali konferencyjnej, ul. Senatorska 12. Serdecznie zapraszamy.

23-03-2018 g. 17,00SOPeL  


Grupa SOPeL zaprasza na warsztaty literackie prowadzone przez poetę, dziennikarza, publicystę Jerzego Jankowskiego. Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach i zaprezentowania swoich umiejętności.


21-03-2018 g. 10.40WARSZTATY HISTORYCZNE  


Warsztaty historyczne dla uczniów klas IV w Szkole Podstawowej nr 4, połączone z mini konkursem wiedzy o patronach skierniewickich ulic. Prowadzenie: Anna Janus.


16-03-2018 g. 17.00WALNE ZGROMADZENIE TPS  


Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic 16 marca o godz. 17.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawomocności obrad. 6. Wybór komisji uchwał i wniosków. 7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z 10 marca 2017. 8. Sprawozdanie Zarządu za 2017. 9. Sprawozdanie finansowe za 2017. 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017. 11. Przedstawienie planu pracy na 2018. 12. Przyjęcie sprawozdań i planu pracy. 13. Dyskusja i wnioski. 14. Podjęcie uchwał. 15. Zamknięcie obrad.


15-03-2018 g. 18.00ZABYTKOWE SZATY LITURGICZNE  


Zapraszamy do Akademii Twórczości przy CKiS na wystawę zabytkowych szat liturgicznych, które stanowią wyposażenie kościoła św. Jakuba w Skierniewicach. Tworzą one pokaźny zespół, który dotychczas pozostawał prawie zupełnie nieznany. Wystawa prezentuje najcenniejsze ornaty, kapy i dalmatyki wzorzyste, z wieku XVII, XVIII i późniejszych, których kolorystyka zależy od kalendarza liturgicznego oraz sprawowanej funkcji. Szaty sporządzane były z wzorzystych tkanin jedwabnych: importowanego z Francji grodeturu, adamaszku, lamy i cienkiej wełny tyftyku i kamlotu. W prezentowanej obecnie kolekcji najcenniejsze są dwa ornaty z haftem na kolumnach: późnorenesansowy z 1633 roku z herbami Rogala i Gissa oraz literami IHCW i BGH oraz drugi z pierwszej połowy XVIII wieku.


15-03-2018 g. 16.00ŁUKASZ SAPTURA: KOBIETY XIX-WIECZNYCH SALONÓW  


Kobiety XIX w., mimo że nie posiadały pełni praw obywatelskich, miały wpływ na życie polityczno-społeczne. Żyjąc w otoczeniu czołowych polityków Królestwa animowały życie towarzyskie, prowadząc salony i bywając na nich. Wykład inaugurujący nowy cykl Łukasza Saptury „Kobiety XIX wiecznych salonów” będzie wprowadzeniem w epokę oraz sytuację polskich kobiet w pierwszej połowie XIX wieku (15 marca). Podczas kolejnych wykładów poznamy sylwetki Aleksandry Zajączek (19 kwietnia), Marii Walewskiej (24 maja) oraz Joanny Grudzińskiej (14 czerwca).

09-03-2018 g. 17.00RENATA KRAWCZYK. MALARSTWO  


Renata Krawczyk ukończyła studia na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Marketingu i Inżynierii Tekstyliów. Edukację artystyczną rozpoczęła w studiu rysunku Atelier Klimowicz w Warszawie. Od wielu lat uczęszcza na zajęcia z rysunku i malarstwa do Domu Kultury Śródmieście w Warszawie. Z wyróżnieniem ukończyła studia podyplomowe w zakresie Malarstwa i Rysunku na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Jest członkiem grupy artystycznej ASPekt zrzeszającej absolwentów studiów podyplomowych łódzkiej ASP. Brała udział w wystawach zbiorowych i poplenerowych.
Uprawia malarstwo sztalugowe, maluje martwą naturę, kwiaty, pejzaże, którym poświęca najwięcej swojej twórczości. Interesuje się różnymi technikami malarskimi, jednak najczęściej sięga po farby olejne, akrylowe oraz akwarele. Jej prace znajdują się w wielu zbiorach prywatnych w kraju.
Mieszka i tworzy w Warszawie.
e-mail: renata.krawczyk@poczta.onet.pl
www.aspektart.pl

06-03-2018 g. 11.00PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH  


Warsztaty poświęcone pamięci żołnierzy wyklętych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzone przez Artura Ossowskiego naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.


06-03-2018 g. 18.00SKIERNIEWICKI KLUB GENEALOGÓW  


Spotkanie warsztatowe Skierniewickiego Klubu Genealogów 6 marca o godzinie 18:00, w sali konferencyjnej, ul. Senatorska 12. Serdecznie zapraszamy.

02-03-2018 g. 17.00SOPeL  


Jeśli masz ochotę na wyzwania literackie, koniecznie wpadnij do Klubu Literackiego SOPeL z własnymi tekstami. Ale nie chodzi o jakieś dowolne produkcje. Na najbliższe warsztaty uczestnicy przygotowują fraszkę oraz tekst, w stylu, w którym nigdy w życiu nie zdecydowaliby się napisać. Prowadzenie: Jerzy Jankowski, dziennikarz, poeta, pisarz.

02-03-2018 g. 9.30SKIERNIEWICE MOJE MIASTO  


Zapraszamy szkoły do udziału w konkursie wiedzy o Skierniewicach "Skierniewice – moje miasto". Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych jest dwuetapowy. Do 22 lutego odbywają się eliminacje szkolne. Do 23 lutego Wydział Edukacji UM przyjmuje zgłoszenia 3-osobowych zespołów, które wezmą udział w finale konkursu. Odbędzie się on 2 marca w Szkole Podstawowej nr 4, przy ul. Szarych Szeregów 6.

Regulamin międzyszkolnego konkursu wiedzy o Skierniewicach
Skierniewice – moje miasto

Organizatorzy: 
Urząd Miasta Skierniewice, Izba Historii Skierniewic, Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic.
Cele:
•rozbudzanie wrażliwości na tematykę skierniewicką,
•poszerzanie wiedzy o Skierniewicach, ich historii, wydarzeniach, ludziach i zabytkach,
•rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji w książkach, czasopismach, katalogach, internecie,
•kształtowanie kompetencji pracy w grupie.
Zakres konkursu obejmuje wiedzę na temat Skierniewic w zakresie:
symboli Skierniewic, władz miasta, historii Skierniewic, zabytków, obiektów kultury, sportu, nauki, administracji, współczesnego budownictwa, zakładów produkcyjnych, terenów zielonych, legend, topografii miasta, ludzi zasłużonych dla Skierniewic.
Uczestnicy:
Konkurs obejmuje uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Skierniewice składających się z 3-osobowych zespołów w 3 kategoriach wiekowych: Kategoria I: klasy IV-VI szkół podstawowych, Kategoria II: klasy VII szkół podstawowych i II-III klasy gimnazjalne, Kategoria III: szkoły średnie.
Zgłoszenia do konkursu przyjmuje Wydział Edukacji UM Skierniewice, ul. Senatorska 12, tel. 46 834 5181 do 23 lutego 2018 roku.
Przebieg konkursu:
Konkurs ma charakter II etapowy:
Etap I – eliminacje szkolne do 22 lutego 2018 roku.
Etap II – finał 2 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Szarych Szeregów 6.
Każda szkoła może wystawić jedną 3-osobową reprezentację w każdej kategorii wiekowej.
Czas trwania konkursu: 90 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.
Nagrody:
Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy, pozostali dyplomy i upominki.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po podliczeniu punktów w dniu finału.

13-02-2018 g. 18.00SKIERNIEWICKI KLUB GENEALOGÓW  


Spotkanie warsztatowe Skierniewickiego Klubu Genealogów 13 lutego o godzinie 18:00, w sali konferencyjnej, ul. Senatorska 12. Serdecznie zapraszamy.

10-02-2018 g. 8.00WARSZAWA  


Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Izba Historii Skierniewic zapraszają 10 lutego na wycieczkę do Warszawy. W programie zwiedzanie nowo zaaranżowanych galerii Muzeum Narodowego - Galerii Faras, Galerii Sztuki Dawnej, Sztuki XIX i XX wieku oraz Galerii Wzornictwa Polskiego, wizyta w Pałacu Myślewickim usytuowanym w Łazienkach Królewskich, ofiarowanym przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego bratu, księciu Józefowi Poniatowskiemu. W pałacu tym bywał urodzony w Skierniewicach, Jan Nepomucen Kozietulski, którego popiersie znajduje się w okolicy.

Koszt wycieczki 55 zł. Zbiórka 10 lutego o godz. 8.oo przy budynku szkół muzycznych ul. Prymasowska 6, o godz. 8.10 odjazd z przystanku przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Powrót ok. godz. 19.oo. Zapisy: Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic, ul. Floriana 4, tel. 46 833 44 71.

09-02-2018 g. 17.00SKIERNIEWICKI KLUB GENEALOGÓW - WYKŁADY  


Skierniewicki Klub Genealogów zaprasza 9 lutego o godz. 17. do sali konferencyjnej Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12, na dwa wykłady: Małgorzaty Witeckiej, kierownika oddziału V Informacji Ewidencji i Udostępniania Zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych „AGAD-owskie źródła do badań przeszłości Skierniewic” oraz prof. Wiktora Łyjaka Kozietulski i jego bliscy w świetle skierniewickich akt metrykalnych”.

Prof. Wiktor Łyjak, absolwent PWSM w Warszawie w klasie organów prof. Joachima Grubicha, uzyskał doktorat w Instytucie Sztuki PANw Warszawie na podstawie pracy pt. „Organy w diecezji płockiej od XIV wieku do 1818 roku”. W 2008 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Wrocławskim w oparciu o rozprawę Organy w kościołach ewangelickich w Królestwie Polskim w latach 1815–1864.
W latach 1976–1983 był organistą w Kościele św. Krzyża w Warszawie. Do 2015 roku był tytularnym organistą Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie. Nadto kieruje organizowanym przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne Międzynarodowym Festiwalem Organowym „Johann Sebastian Bach”[1]. Związany był jako wykładowca z Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Edukacji Muzycznej na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Za nagrania Johanna Sebastiana Bacha otrzymał złotą (1999) i platynową płytę (2000). We wrześniu 2004 jego nagrania utworów Karola Augusta Freyera zostały uznane przez miesięcznik „Muzyka21” za płytę miesiąca. Dokonane przezeń interpretacje zostały wydane w Anglii, Belgii i Korei Południowej. Koncertował w Polsce (m.in. podczas festiwali organowych we Fromborku, w Kamieniu Pomorskim, Koszalinie i Gdańsku-Oliwie) i w kilkunastu krajach europejskich. Dla Polskiego Radia nagrał dzieła Johannesa Brahmsa i utwory z tabulatur polskich z XVI-XVIII w.

02-02-2018 g. 17.00MUZYCZNA MOZAIKA  


Luty rozpoczynamy koncertem „Muzyczna mozaika - najpiękniejsze miniatury z różnych stron świata” w wykonaniu Joanny Błażej-Łukasik – fortepian i Pawła Łukasika – altówka. W programie m.in. utwory F. Kreislera, J. Brahmsa, F. Chopina. Koncert przygotowany we współpracy z Polską Fundacją Kultury i Rozwoju.

Duet Joanna Błażej-Łukasik – fortepian i Paweł Łukasik – altówka koncertują od 1995 r. Są absolwentami Akademii Muzycznej w Krakowie, Joanna Błażej-Łukasik studiowała w klasie fortepianu prof. Marka Koziaka, Paweł Łukasik w klasie altówki Małgorzaty Muzyki-Gołogórskiej. Występują w Polsce i za granicą. W swoim repertuarze mają utwory od baroku po muzykę współczesną. Częste podróże artystyczne zaowocowały repertuarem złożonym z oryginalnych melodii i utworów przywiezionych z macierzystych regionów. Ich pasją jest wykonywanie utworów i oryginalnych melodii przywiezionych z różnych zakątków świata. W swoim dorobku artystycznym posiadają wiele prestiżowych koncertów na festiwalach w Europie, a także nagrania dla PR i TV.

29-01-2018 FERIE W IZBIE  


Wpadnij do nas w czasie ferii. Wybierz, co chciałbyś zobaczyć. Proponujemy oprowadzanie po wystawie: Z dziejów miasta 1359-1945; filmy: Skierniewice. Historie niezapomniane. 2. Bajki. 3. Muzeum utracone oraz warsztaty tematyczne: 1. Teatr w muzeum 2. Historia fotografii 3. Arrasy.

26-01-2018 g. 17.00SOPeL w IZBIE  


Serdecznie zapraszamy miłośników poezji i literatury 26 stycznia o 17.oo na warsztaty Klubu Literackiego SOPeL, prowadzone przez Jerzego Jankowskiego, dziennikarza, poetę, pisarza.

23-01-2018 g. 18.30KLUB GENEALOGÓW  


Klub Genealogów zaprasza na warsztaty genealogiczne. Na najbliższych warsztatach kontynuowane będą prace nad odtworzeniem drzew genealogicznych rodziny Strakaczów oraz antenatów Konstancji Gładkowskiej. Wszystkich zainteresowanych tematem poszukiwań w zasobach archiwalnych zapraszamy do Izby Historii Skierniewic 23 stycznia o godz. 18.30.

23-01-2018 g. 11.00155 ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO  


23 stycznia, w 155. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego o 11.00 spotkamy się przy Pomniku Powstańców przed skierniewickim szpitalem, gdzie Prezydent Miasta i Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice oddadzą hołd poległym powstańcom. Podczas wystąpienia przedstawiciela Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic uczestniczący będą mogli usłyszeć o bohaterskich czynach powstańców i strategicznej roli stacji kolejowej w tym czasie. Powstańcy korzystali z telegrafu kolejowego, w warsztatach kolejowych wyrabiano broń, a przez stację przepływały dostawy broni, leków, poczta oraz pieniądze dla żołnierzy.

Po uroczystości przed szpitalem na cmentarzu św. Józefa przy ul. Kozietulskiego zapłoną znicze na grobach skierniewickich bohaterów: Michała Brzostka – rzemieślnik z oddziału Drewnowskiego, Michała Berkmana – pedagoga, zesłanego na Syberię, Leopolda Gansnera – obywatela ziemskiego, rannego w potyczce na folwarku Węgrzynowiczów, Tomasza Budzałka – obywatela Skierniewic, Antoniego Paradowskiego - obywatela Skierniewic, Józefa Brzezińskiego – obywatela Skierniewic, Józefa Gogólskiego – obywatela Skierniewic, Józefa Gołębiowskiego – obywatela Skierniewic.
Zapraszamy do udziału wszystkich Skierniewiczan.

20-01-2018 WARSZAWA  


Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Izba Historii Skierniewic organizują 20 stycznia karnawałową wycieczkę do Warszawy. W programie znajdzie się Muzeum Narodowe z nowo zaaranżowanymi galeriami: Galerią Faro, Sztuki dawnej, Sztuki XIX i XX wieku oraz dopiero otwartą Galerią Wzornictwa Polskiego. Następnym punktem programu będzie zwiedzanie Pałacu Myślewickiego w Łazienkach Królewskich, ofiarowanego przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego bratu, księciu Józefowi Poniatowskiemu. W pałacu tym bywał również, urodzony w Skierniewicach, Jan Nepomucen Kozietulski, którego popiersie znajduje się w okolicy.

Wycieczkę zakończymy podziwiając świąteczne iluminacje Warszawy podczas spaceru Traktem Królewskim i Starówką.
Koszt wycieczki 55 zł. Zbiórka 20 stycznia o godz. 8.oo przy budynku szkół muzycznych ul. Prymasowska 6, planowany powrót ok. godz. 19.oo. Zapisy: Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic, ul. Floriana 4, tel. 46 833 44 71.

18-01-2018 g. 16.00JERZY ROHOZIŃSKI: KSIĄŻĘ BARIATYŃSKI I SABEDIANA  


18 stycznia o godz. 16.oo Izba Historii Skierniewic zaprasza na spotkanie z dr Jerzym Rohozińskim, historykiem, wieloletnim pracownikiem ambasady polskiej w Tbilisi, specjalistą od historii Kaukazu. Dr Rohoziński jest autorem wielu publikacji i książek o tym regionie, m.in. „Święci, biczownicy i czerwoni chanowie”, „Bawełna, samowary i Sartowie. Muzułmańskie okrainy carskiej Rosji 1795-1916”, „Narodziny globalnego dżihadu”. Temat spotkania: „Książę Bariatyński, Sabediana i kaukaski potencjał promocyjny Skierniewic”.

19-12-2017 g. 17.00WIGILIA Z SZUMEM  


Szum Butów Stróża wystąpi w składzie: Patrycja Belanken – wokal, Artur Dyśko – wokal, fortepian, Sebastian Marasek – gitara. Oprócz tradycyjnych kolęd i pastorałek, nie zabraknie niespodzianek, do których przyzwyczaił nas zespół, który tym razem zaskoczy nas premierą dwóch pastorałek napisanych przez Sebastiana Maraska. Zachęcamy do wspólnego spędzenia czasu w Izbie, składania sobie życzeń i śpiewania.

08-12-2017 g. 17.00SOPeL  


Grupa SOPeL zaprasza na warsztaty literackie prowadzone przez poetę, dziennikarza, publicystę Jerzego Jankowskiego. Zadaniem jakie maja do wykonania uczestnicy warsztatu jest stworzenie na wybrany przez siebie temat dwunasto- ośmio- i siedmiozgłoskowca. Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach i zaprezentowania swoich umiejętności.


06-12-2017 g. 11.00MIKOŁAJKI Z HISTORIĄ  


Od godz. 11.00 czwartoklasiści ze SP nr 1 będą uczestniczyli w spotkaniu mikołajkowym w Izbie. Wysłuchają skierniewickich legend i wezmą udział w konkursie historycznym.


30-11-2017 g. 10.00W ROCZNICĘ POWSTANIA LISTOPADOWEGO  


Zapraszamy do udziału w uczczeniu rocznicy Powstania Listopadowego - symbolu niezłomnego ducha narodu polskiego i determinacji w zmaganiach o prawo do własnej tożsamości. 30 listopada (czwartek) o godz. 10.00 Krzysztof Jażdżyk - Prezydent Miasta Skierniewice w asyście członków Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic złoży kwiaty na grobach powstańców listopadowych: kapitana Ignacego Abramowicza, podporucznika Józefa Nowakowskiego i kapitana Anastazego Redycha, znajdujących się na cmentarzu przy kościele Św. Stanisława.


28-11-2017 g. 18.30KLUB GENEALOGÓW  


Skierniewicki Klub Genealogów zaprasza miłośników genealogii na spotkanie do Izby Historii Skierniewic 28 listopada o 18.30.


23-11-2017 g. 16.30ARCYBISKUPI. OŚWIECENIE  


Ostatni z cyklu wykładów o polskich prymasach – rezydentach skierniewickiego pałacu będzie poświęcony arcybiskupom gnieźnieńskim kierujących Kościołem Katolickim w Polsce w XVIII wieku. Okres ten to z jednej strony czas upadku i próby reformy Rzeczpospolitej, z drugiej rozwój Skierniewic, dzięki inicjatywom prymasów, którzy przebywali w pałacu zbudowanym w poprzednim stuleciu. To w tym czasie w Skierniewicach powstały między innymi kościół świętego Stanisława oraz świętego Jakuba. Łukasz Saptura przybliży sylwetki fundatorów oraz omówi ich polityczną rolę w ówczesnym państwie polskim.

23-11-2017 g. 13.30NAJCENNIEJSZE ZABYTKI SKIERNIEWIC  


Wykład Anny Majdy-Baranowskiej prezentujący zabytki, które warto zobaczyć w Skeirniewicach. Miejsce: SP nr 5.


16-11-2017 W KIERUNKU ABSTRAKCJI  


Zapraszamy młodzież na warsztaty Estera Karp. W kierunku abstrakcji. Czym zajmą się uczestnicy warsztatu? Wychodzimy od podpatrywania warsztatu artystki, poszukujemy koloru, sposobów jak oddać ruch i budujemy własne kompozycje. Na warsztaty zapraszamy do 16 listopada.


15-11-2017 g. 10.35NAJCENNIEJSZE ZABYTKI SKIERNIEWIC  


Wykład poświęcony zabytkom skierniewickim. Miejsce: SP nr 5. Prowadzenie: Anna Majda-Baranowska.


14-11-2017 g. 10.00TADEUSZ SUŁKOWSKI - POETA - SKIERNIEWICKI MORALISTA  


Wykład o Tadeuszu Sułkowskim, poecie, urodzonym w Skierniewicach, tworzącym w Anglii. jego sylwetka prezentowana jest w kontekście utworów dotyczących przede wszystkim wymiaru etycznego ludzkiego życia i poszukiwania prawdy. Aula Zespołu Szkół Integracyjnych Prowadzący: Anna Janus.


13-11-2017 g. 10.50ŚLADAMI SKIERNIEWICKICH ARTYSTÓW  


Prezentacja biografii i dorobku twórczego najbardziej znanych poetów i malarzy pochodzących ze Skierniewic. Uczestnicy: uczniowie Gimnazjum nr 2. Prowadzenie: Anna Janus.. Miejsce: Izba Historii Skierniewic.


11-11-2017 g. 10.00ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  


11 listopada zapraszamy na obchody Święta niepodległości. 10:00 - Otwarcie 25. Skierniewicki Bieg Niepodległości 11:00 - Msza Święta - Kościół Garnizonowy. 12:00 - Koncert Skierniewickiej Orkiestry Dętej 12:30 - Złożenie kwiatów pod pomnikiem niepodległości / Tradycyjna Wojskowa Grochówka/ Prezentacja Służb 13:00 - START kat. Open w biegu Niepodległości - PARK 17:00 - Koncert Muzyki Polskiej - Sala Sejmikowa Starostwa.


09-11-2017 g. 19.00XV FESTIWAL MUZYKI ROMANTYCZNEJ  


Od 9 do 12 listopada zapraszamy na XV Festiwal Muzyki Romantycznej. Podczas 4 dni festiwalowych usłyszymy znakomitych muzyków: Motion Trio, solistów Łukasza Długosza i Agatę Kielar-Długosz z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Narodowej pod kierunkiem Jana Lewtaka, kwintet Consonati, aktora Jarosława Gajewskiego i pianistę Adama Goździewskiego w projekcie Chopin - Norwid - Promethidion. Jak co roku usłyszymy Orkiestrę Festiwalową pod dyrekcją Mariana Chmielewskiego oraz uczniów i pedagogów szkół muzycznych w Skierniewicach. Koncerty prowadzić będzie Izabela Przecherska-Banaszczyk.

PROGRAM

9 listopada g. 19.00 Pałac Instytutu Ogrodnictwa
Consonati

10 listopada g. 10.00 i 12.00 Kinoteatr Polonez
C. Saint-Saëns – Karnawał zwierząt: 
Mariusz Rutkowski – fortepian 
absolwenci i uczniowie skierniewickich szkół muzycznych 
10 listopada, g. 17.00 Duża Sala Sejmikowa 
Starostwa Powiatowego
PSM I stopnia im. F. Chopina i SSM II st. w Skierniewicach
10 listopada g. 19.00 Kinoteatr Polonez (bilety)
Motion Trio

11 listopada g. 17.00 Duża Sala Sejmikowa 
Starostwa Powiatowego
Chopin – Norwid – Promethidion: Jarosław Gajewski – recytacje
Adam Mikołaj Goździewski – fortepian
Koncert muzyki polskiej: Natalia Magdziarz – flet, 
Orkiestra Festiwalowa pod dyrekcją Mariana Chmielewskiego

12 listopada g. 19.00 Kinoteatr Polonez (bilety)
Agata Kielar-Długosz – flet, Łukasz Długosz – flet 
Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej 
pod kierunkiem Jana Lewtaka

Organizatorzy:

Patronat:
Prezydent Miasta Skierniewice

Partnerzy:
Instytut Ogrodnictwa
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina w Skierniewicach
Samorządowa Szkoła Muzyczna II st. w Skierniewicach
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach

Sponsorzy:
PKP Cargo Connect Sp. z o.o.
Mirbud S.A.
Poldem Sp. z o.o.
Veka Polska Sp. z o.o.
Paulina Wyszkowska
Hotel Dworek – Małgorzata Burzyńska
Zakład Usługowy Transprzęt – Stanisław Głuszek
Albud Sp. j.
El-In Sp. z o.o.
Insbud Krzesińscy Sp. j.
Ped-Bruk
Fungis Sp. z o.o

02-11-2017 WYNIKI KWESTY 1 LISTOPADA  


1 listopada, na trzech skierniewickich cmentarzach kwestowało 41 osób - posłowie, samorządowcy, ludzie kultury, przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych. W tym roku skierniewiczanie okazali wielką życzliwość do akcji. Do puszek trafiło 10446,72 zł oraz 200 koron czeskich i 2 euro. Jak co roku pieniądze zostaną przeznaczone na ratowanie zabytkowych nagrobków najstarszej nekropolii skierniewickiej, cmentarza św. Stanisława.


01-11-2017 g. 8.00KWESTA 1 LISTOPADA  


1 listopada, zgodnie z wieloletnią tradycją, Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic organizuje kwestę – zbiórkę funduszy na ratowanie zabytkowych nagrobków najstarszej nekropolii skierniewickiej, na której znajdują się pomniki będące nie tylko arcydziełami, ale też świadkami historii naszego miasta. Sztab kwesty, składający się z 42 wolontariuszy – przedstawicieli wielu środowisk – liczy na życzliwość mieszkańców i zachęca do ofiarności odwiedzających nasze cmentarze i tym samym do włączenia się w realizację wspólnej idei pielęgnowania pamięci zbiorowej, wyrażającej się troską o zabytkowe pomniki.


30-10-2017 g. 8.00OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA  


Jak co roku, w dniach 30-31 października, w godzinach od 8.00 do 14.00 uczniowie skierniewickich szkół wezmą udział w akcji uporządkowania najstarszej nekropolii Skierniewic, jaką jest cmentarz przy kościele św. Stanisława. Znajdują się tam nagrobki najznakomitszych obywateli, których życie zapisało na kartach historii wiele przykładów patriotyzmu, ofiarności i pokornej służby swojej małej ojczyźnie. Inicjatywa ta ma na celu nie tylko wykonanie określonych prac porządkowych, ale też zapewnienie młodzieży chwil głębokiej refleksji nad przemijaniem i wartością pamięci o przodkach, dzięki którym możemy cieszyć się życiem w ciągle rozwijających się Skierniewicach.


27-10-2017 g. 17.00SOPeL w IZBIE  


Warsztaty klubu literackiego SOPeL prowadzone przez Jerzego Jankowskiego, pisarza, poetę, dziennikarza, wiceprezesa Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, członka ZLP od 2003 roku, redaktora naczelnego Żyrardowskich Zeszytów Literackich. Serdecznie zapraszamy.


25-10-2017 g. 14.00NORWID KONTRA SUŁKOWSKI  


na Uniwersytecie Trzeciego Wieku wykład pt. Norwid kontra Sułkowski – dwie biografie i dwa style pisania – prezentacja sylwetki artystycznej lokalnego twórcy w kontekście wspólnych cech z poezją Norwida: ukazanie obydwu twórców jako radykalnych poszukiwaczy prawdy, programowo izolujących się od zabiegania o sławę, zmagających się z trudami życia dotkniętych nostalgią emigrantów. Wykład prowadzi Anna Janus.


19-10-2017 g. 17.00ARCYBISKUPI 3. BAROK  


Trzeci z cyklu wykład Łukasza Saptury o rezydentach skierniewickiego pałacu – arcybiskupach gnieźnieńskich. Tym razem przybliżone zostaną sylwetki dostojników kościelnych z XVII wieku. W historii Polski to czas wojen za czasów panowania dynastii Wazów, ale dla Skierniewic okres rozwoju i częstszych wizyt prymasów w nowo wybudowanym pałacu, którzy w czasie bezkrólewia pełnili funkcje interrexa. To najwyższe polityczne stanowisko sprawiało, że polscy prymasi odgrywali ogromne znaczenie w życiu politycznym. Najazd turecki na Europę, zwłaszcza w II połowie XVII wieku, również sprawił, że kierujący Kościołem Katolickim mieli wpływ na monarchów. Podczas wykładu omówione zostaną wpływy siedemnastowiecznych prymasów oraz ich wkład w historię Skierniewic.


19-10-2017 g. 13.30PATRONI NASZYCH ULIC  


W Zespole Szkół Sportowych lekcja historyczna PATRONI NASZYCH ULIC mająca na celu poznanie znaczenia nazw ważnych ulic oraz wybranych biogramów ich patronów – osób zasłużonych i rozsławiających Skierniewice, ich życiowych postaw i znaczących czynów (omówienie szerzej po jednym przedstawicielu pisarzy – Sułkowski; wojskowych – Kozietulski; naukowców – Pieniążek, przedsiębiorców – Strakacz; nauczycieli – Wittenberg. lekarzy – Rybicki; artystów – Chopin). Lekcje prowadzi Anna Janus.


17-10-2017 g. 18.30KLUB GENEALOGÓW  


Genealogom stuknął roczek. Gratulujemy najserdeczniej. A najbliższe spotkanie odbędzie się w Izbie Historii Skierniewic. Po wakacyjnej przerwie klub przygotowuje nowe, niezwykłe projekty. Zapraszamy.


14-10-2017 g. 10.00SKIERNIEWICE - HISTORIE NIEZAPOMNIANE  


Przed nami kolejne warsztaty filmu animowanego „Skierniewice – historie niezapomniane”. Podczas warsztatów powstaje film o tym, skąd się wzięła nazwa Skierniewice. Warsztaty są ostatnią, III częścią projektu finansowanego przez Miasto Skierniewice z okazji 560 rocznicy nadania praw miejskich. Dotychczas powstał film opowiadający historię Sobediany oraz animacja legendy o tańczących szkieletach.


13-10-2017 g. 16.00LAUREACI FOTOSYNTEZY  


Znamy zwycięzców konkursu fotograficznego Fotosytneza 5. I nagrodę za cykl Estera otrzymał Konrad Matuszewski, II miejsce Franciszek Kluczyński za pracę Trzy siedzące kobiety i trzecie miejsce Magdalena Sara Krawczyk za pracę Salle de citron, Przyznano również wyróżnienie dla Lidii Misztal za pracę Kobieta siedząca na ganku. Laureatów wyłoniło jury w składzie: Anna Zagórska - artystka fotograf, związana z ASP w Warszawie, gdzie prowadzi Pracownię Fotografii na Wydziale Architektury Wnętrz; Anna Pokora, absolwentka ASP w Łodzi, Uzyskała dyplom z wyróżnieniem w czerwcu 2005 roku w Pracowni Tkaniny drukowanej prof. Krystyny Jaguczańskiej-Śliwińskiej, aneks w Pracowni Malarstwa prof. Tadeusza Śliwińskiego oraz Michał Gałęzowski - artysta fotograf, znany z zdjęć największych gwiazd światowego kina. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom konkursu.

13-10-2017 DYPLOMY ZA UDZIAŁ W WYSTAWIE MOJA PRZYGODA W MUZEUM  


Miło nam poinformować, że prace: Julii Burian „Maska”, Mateusza Połcia „Przy lampie”, Szymona Bobrowskiego „Głowa Żydówki” i Rafała Antosa „W stylu Estery Karp” zostały wybrane spośród 1600 prac na wystawę pokonkursową XXXIX Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży pt. Moja przygoda w muzeum organizowanych przez Muzeum Okręgowe w Toruniu. Julia jest uczennicą Gimnazjum nr 5. Swoją pracę inspirowaną twórczością Eddiego Vitcha tworzyła pod kierunkiem Lucyny Synowiec. Mateusz, Szymon i Rafał ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skierniewicach są uczniami Dariusza Zdrojewskiego. Wystawę można obejrzeć do 12 listopada w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu znajdującej się w Ratuszu na Rynku Staromiejskim 1.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na wręczenie dyplomów, które odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej Fotosynteza 5 13 października o godz. 16.

11-10-2017 SKIERNIEWICERZY, CZYLI SĄSIEDZI  


W dniach 11-15 października Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic, Izba Historii Skierniewic i Akademia Twórczości organizują multidyscyplinarny, artystyczno-edukacyjny projekt zatytułowany „Skierniewicerzy, czyli sąsiedzi”. Jego celem jest poszerzenie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Skierniewicach, ich wkładu w rozwój społeczno-gospodarczy miasta oraz poznanie charakterystycznych elementów kultury żydowskiej. Na program wydarzenia składają się wystawy, koncerty, warsztaty, wykłady.

Działania będą skupione wokół postaci Estery Karp, urodzonej w Skierniewicach malarki, związanej ze słynną na całym świecie grupą malarzy znanych jako Ecole de Paris. Na wystawie malarstwa Estery Karp będzie można obejrzeć 18 obrazów jej autorstwa, ze zbiorów Izby, kolekcji p.p. Michasiewiczów z Paryża i Andrzeja Kostusiaka.
Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura. 
Program:
11.10
godz. 10.oo i 12.oo, IHS, Zbigniew Dzik „Śladami skierniewickich Żydów” wykład

12.10
godz. 18.oo, AT, „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady” wernisaż wystawy przygotowanej we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich

13.10
godz.11.oo -15.00, IHS, warsztaty wycinanki hebrajskiej
godz. 16.oo, IHS, rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Fotosynteza 5”, wernisaż wystawy pokonkursowej,
godz. 17.00, AT, „Niepewność” – sentymentalna podróż w czasie z piosenką żydowską – Dominika Dawidowicz – wokal, Włodzimierz Stefanowicz – fortepian

14.10
godz.– 16.00, IHS, Szum Butów Stróża, koncert 
godz. 17.oo, IHS, Waldemar Bronicz „Rodzina Karpów ze Skierniewic” – wykład
godz. 18.00, IHS Estera Karp, wernisaż wystawy

15.10
godz. 10.oo-13.oo, IHS, warsztaty kaligrafii hebrajskiej 
godz. 15.00, IHS, spacer śladami skierniewickich Żydów
godz. 17.oo, IHS, koncert kantora Symchy Kellera

30-09-2017 g. 10.00WARSZTATY FILMU ANIMOWANEGO  


Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Izba Historii Skierniewic zapraszają dzieci i młodzież w wieku 7-13 lat na III część warsztatów filmu animowanego „Skierniewice – historie niezapomniane” od 30.09 do 14.10.2017, w każdą kolejną sobotę, w godz. 10.00-13.00. Warsztaty będą ostatnią, III częścią projektu finansowanego przez Miasto Skierniewice z okazji 560 rocznicy nadania praw miejskich, którego rezultatem będzie powstanie 3 filmów animowanych przedstawiających skierniewickie legendy. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapisy przyjmuje Izba Historii Skierniewic, ul. Floriana 4, tel. 46 833 44 71.


29-09-2017 g. 17.00BEZ RECEPTY. KONCERT.  


Zapraszamy na koncert zespołu Bez Recepty. Skład: Nina Szafrańska – śpiew, instrumenty klawiszowe, Daniel Gulan – gitara akustyczna, śpiew, Arsen Petrovych – gitara rytmiczna, śpiew, Oleh Shvets – instrumenty perkusyjne, aranżacja, Bartosz Grzywacz – bas, Dymitr Nowak – gitara elektryczna.

Zespół Bez Recepty powstał w roku 2012 w Warszawie. Szybko jednak muzycy przenieśli się do Skierniewic i z tym miastem związali się na stałe. Obecny skład zespołu kształtował się długo. 
Muzyka uprawiana przez zespół wymyka się prostym kwalifikacjom. Można w niej odnaleźć z jednej strony elementy poezji śpiewanej, a z drugiej pop-rocka. 
Aktualny repertuar powstał w zimowe miesiące przełomu roku 2016 i 2017. Stąd chłodna, nostalgiczna nuta wszystkich piosenek, ale nadchodząca wiosna jest w nich również całkiem wyraźnie wyczuwalna. Ostateczny kształt utwory wykonywane przez Bez Recepty uzyskują w trakcie prób odbywanych w skierniewickim Centrum Kultury i Sztuki w każdy wtorek i sobotę. Autorem tekstów i melodii tworzących repertuar zespołu jest Daniel Gulan.

24-09-2017 g. 16.00MIASTO GROZY I ROZPUSTY. ODCINEK 2  


Spacer z Sebastianem Maraskiem to niewątpliwa przyjemność obcowania z misternie utkanymi opowieściami z pogranicza surrealizmu i miejskich legend, osadzonymi w miejscach znanych, obok których przechodzimy codziennie. Tym razem spacer rozpocznie się przy bramie parkowej z pawilonami kordegardy przy ul. Sienkiewicza. O czym będą opowieści, nie wiiemy i wszelkie domysły nie mają większego sensu, autor z pewnością nas zaskoczy. Serdecznie zapraszamy.


22-09-2017 g. 17.00SOPeL w Izbie  


Po wakacyjnej przerwie zapraszamy na warsztaty literackie klubu SOPeL prowadzone przez Jerzego Jankowskiego, literata, poetę i dziennikarza.


17-09-2017 g. 15.00SPOTKAJMY SIĘ PRZY MOGILE W ZWIERZYŃCU  


17 września 1944 r. w odwecie za zastrzelenie żandarma przez legendarnego żołnierza AK „Murzynka”, Niemcy rozstrzelali w lesie zwierzynieckim 20 osób. Zginęli wówczas: Jan Bakalarski lat 35 robotnik, Jan Fastyn lat 17, Czesław Filipowicz lat 44 malarz, Jan Grabowski lat 44 kupiec, Józef Grabowski lat 40 hutnik, Władysław Grabowski lat 55 kupiec, Józef Jarczewski lat 48 robotnik, Tadeusz Jaworski lat 45 podoficer, Zygmunt Karwat lat 35 piekarz, Paweł Klepaczka lat 36 szewc, Józef Kopytek lat 42 robotnik, Władysław Łazęcki lat 44 dorożkarz, Józef Matyjaszczyk lat 37 szewc, Józef Pawelec lat 40 robotnik, Władysław Pawlak lat 35 dorożkarz, Stanisław Sawicki lat 26 elektryk, Mieczysław Siedlecki lat 47 rzeźnik, Jan Stefanowski lat 35 piekarz, Kazimierz Wysocki lat 23 ślusarz oraz mężczyzna nie znany. Jak co roku zapraszamy 17 września o godz. 15.00, by wraz z rodzinami rozstrzelanych uczcić ich pamięć przy symbolicznej mogile w Zwierzyńcu.


16-09-2017 g. 13.00W CZASIE ŚWIĘTA KWIATÓW  


W czasie Święta Kwiatów – 16 i 17 września – zapraszamy na dwie wystawy: Malarstwo Wojciecha Skoczylasa i Okuń unieważniony - wystawa ilustracji Edwarda Okunia do Faraona Bolesława Prusa oraz na projekcje filmu Muzeum Utracone 2017 - Arrasy. Przy Stoliku z książką będzie można nabyć wydawnictwa o mieście. Izba będzie otwarta od 13 do 16.


13-09-2017 PHOTOSYNTHESIS 5 / FOTOSYNTEZA 5  


Get inspired by the works and life of Esther Carp (1897-1970), painter associated with Ecole de Paris. The final of receiving applications: 13th September 2017. The prices: I-st prize – 1400 zl, 2-nd prize – 1000 zł, 3-rd prize – 500 zł. The works will be put on display on 13th October 2017 in Izba Historii Skierniewic. The exhibition will last from 13th October till 30th November 2017.

Rules of photo contest

1. The organizers of photo contest are: Izba Historii Skierniewic (The Chamber of History in Skierniewice) and Towarzystwo Przyjaciół Skierniewice (The Society of Skierniewice Friends), ul. Floriana 4, 96-100 Skierniewice, e-mail: izbahistorii@wp.pl. The photo contest is the part of the festival “Skierniewicers our neighbours”. It is realized thanks to the reward of The Art Museum in Lodz as the part of project “Culture Coalitions”. The project is financed by the National Culture Centre as the part of program Very Young Culture. 
2. The competition is accessible for all the people for whom the photography is the kind of form of their aesthetic fulfilment.
3. We are looking forward to photographs inspired by the work of Esther Carp (1897-1970), the painter associated with Ecole de Paris. 
4. Every contestant can send up to 3 photos.
5. The photos must be delivered in paper and digital form. 
The paper photos should have size: 30x40 cm, on the other side, they should be signed with the full name of the author and they should include the title of the photo. 
All digital files must be in jpg format, the resolution should be 300 dpi, must not exceed 5 MB, required size of the longer side of the image must be at least 2200 pixels. 
The digital files should be named in that way: the first name of the author_the family name of the author_the title of the photo.
6. Application form should be included fully completed and signed with the full name of the author, the birth year, the address, e-mail, and phone, as well as the titles of the photos. Tele-address data will be used only to contact with the contestants.
7. The photographs should be sent to the address: Izba Historii Skierniewic, ul. Floriana 4, 96-100 Skierniewice, e-mail: izbahistorii@wp.pl up to 13-th of September 2017.
8. The announcement of results will take place during the opening of the exhibition on the 13-th of October 2017 in The Chamber of History in Skierniewice.
9. The winners of the contest will be awarded with prizes: 1-st award – 1400 zł, 2-nd award – 1000 zł, 3-rd award – 500 zł.
10. Sent works with the application form mean that the rules of the contest are accepted by the contestant. 
11. The organizers have the right to reproduce and to publish the photographs, free of charge, in the catalogue, the press, television and the Internet in order to advertise the exhibition and the whole contest and Festival “Skierniewicers ours neighbours”. Exhibition photos shall be stored in digital archive of the organizer. Organizers have also the right to keep chosen works as their own ones.

13-09-2017 FOTOSYNTEZA 5 / PHOTOSYNTHESIS 5  


Zapraszamy wszystkich, dla których fotografia jest formą estetycznej wypowiedzi, do udziału w 5 edycji konkursu Fotosynteza. Zainspiruj się twórczością Estery Karp/Esther Carp (1897-1970), malarki związanej z Ecole de Paris. Na prace czekamy do 13 września 2017 r. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1400 zł – I nagroda, 1000 zł – II nagroda i 500 zł – III nagroda. wyniki i wernisaż 13 października 2017 w Izbie Historii Skierniewic podczas Festiwalu „Skierniewicerzy, czyli sąsiedzi”, realizowanego w ramach konkursu „Koalicje Kultury”.

Regulamin konkursu 

1. Organizatorem konkursu są: Izba Historii Skierniewic i Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic, ul. Floriana 4, 96-100 Skierniewice, e-mail: izbahistorii@wp.pl. Konkurs jest częścią festiwalu „Skierniewicerzy, czyli sąsiedzi”, realizowanego dzięki nagrodzie przyznanej przez Muzeum Sztuki w Łodzi w ramach konkursu „Koalicje Kultury”. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.
2 Konkurs skierowany jest do osób, dla których fotografia jest formą estetycznego wyrazu. 
3. Oczekujemy na fotografie zainspirowane twórczością Estery Karp/Esther Carp (1897-1970), malarki związanej z Ecole de Paris.
4. Każdy uczestnik konkursu może przesłać do 3 zdjęć.
5. Zdjęcia należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej. Zdjęcia papierowe powinny mieć format 30x40 cm, na odwrocie powinny zawierać imię i nazwisko autora oraz tytuł zdjęcia, natomiast zdjęcia elektroniczne, w formacie jpg, należy dostarczyć w rozdzielczości 300 dpi, nie większe niż 5 MB, dłuższy bok powinien mieć nie mniej niż 2200 pikseli. Pliki elektroniczne powinny być nazwane w następujący sposób: imię_nazwisko_tytuł.
6. Do prac należy załączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy zawierający imię i nazwisko autora, rok urodzenia, adres, e-mail i telefon kontaktowy oraz tytuły fotografii. Dane teleadresowe zostaną wykorzystane wyłącznie do kontaktu z uczestnikami konkursu.
7. Zdjęcia należy przesłać do Izby Historii Skierniewic, ul. Floriana 4, 96-100 Skierniewice, e-mail: izbahistorii@wp.pl w terminie do 13 września 2017 roku.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas wernisażu wystawy, zaplanowanego na 13 października 2017 roku w Izbie Historii Skierniewic.
9. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1400 zł – I nagroda, 1000 zł – II nagroda i 500 zł – III nagroda.
10. Przekazanie prac wraz z formularzem zgłoszeniowym jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego prezentowania prac w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Fotosyntezy i projektu „Skierniewicerzy, czyli sąsiedzi”: w katalogu, prasie, telewizji i internecie, na wystawie pokonkursowej, jak również zatrzymania wybranych prac na własność.

Wzór formularza zgłoszeniowego:

formularz zgłoszeniowy fotosynteza 5

imię i nazwisko autora:

rok urodzenia:

adres:

 e-mail:

telefon kontaktowy:

tytuły fotografii:

1.

2.

3.

podpis autora prac: 


02-09-2017 g. 7.30OTWOCK I KONSTANCIN-JEZIORNA  


Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Izba Historii Skierniewic serdecznie zapraszają 2 września na letnią wycieczkę do przepięknego pałacu w Otwocku oraz do Konstancina-Jeziorny, gdzie odbędziemy spacer po tężniach, uzdrowisku i papierni. Odwiedzimy także dom Stefana Żeromskiego. Zbiórka uczestników o godz. 7.30 przed budynkiem szkół muzycznych przy ul. Konstytucji 3 Maja. Koszt wycieczki 60 zł. Zapisy przyjmuje Izba Historii Skierniewic, ul. Floriana 4, tel. 46 833 4471.


01-09-2017 g. 12.001 WRZEŚNIA  


1 września o godzinie 12.00 odbędą się uroczystości upamiętniające 78 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Znicze zapłoną na grobach bohaterów września spoczywających na cmentarzu św. Józefa. Władze miasta złożą kwiaty na grobach kpr. Eugeniusza Jażdża – Westerplatczyka, mjr. Teofila Bonieckiego, kpt. Mieczysława Hali, por. Mariana Himmela poległych w bitwie nad Bzurą oraz płk. Adama Nadachowskiego, który zginął w bitwie pod Jeżowem. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału.


29-08-2017 g. 10.30ZNAK, SYMBOL, ORNAMENT - WARSZTATY  


Co mówi znak, czemu służy symbol, czym jest ornament? Czy inicjał jest estetyczny? Poszukujemy znaków, symboli i ornamentów w ilustracjach Okunia. Tworzymy inicjały i ornamenty. We wtorki lipcowe do 18 lipca i od połowy do końca sierpnia zapraszamy na lekcje muzealne i warsztaty dla dzieci i młodzieży towarzyszących wystawie Okuń unieważniony. Czas trwania 90 min. Start: godz. 10:30.


20-08-2017 g. 16.00SPACER: MIASTO GROZY I ROZPUSTY  


Każde miasto ma swoje niewyjaśnione tajemnice i wstydliwe sekrety. Także Skierniewice. Zapraszamy mieszkańców na niezwykły spacer po mieście grozy i rozpusty, śladami zbrodni, duchów i niewyjaśnionych zaginięć. Spacer poprowadzi Sebastian Marasek, specjalista od opowieści niesamowitych. Zbiórka 20 sierpnia o godz. 16.oo na parkingu przy ul. Rawskiej, przy cmentarzu św. Rocha.

15-08-2017 g. 11.00ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO  


Serdecznie zapraszamy na Święto Wojska Polskiego. Program: 11.00 – 12.00 – Msza Św. w Kościele Garnizonowym, 12.00 – 12.30 - apel poległych i złożenie kwiatów pod pomnikiem z udziałem Kompanii Honorowej z Sochaczewa, Żandarmerii z Łasku, oraz Skierniewickiej Orkiestry Dętej przy CEKiS,

12.30 – 15. 30 – piknik okolicznościowy:
12.30 – 13.00 – koncert Skierniewickiej Orkiestry,
13.00 – 14.00 – poczęstunek: grochówka,
13.30 – 15.30 - blok prezentacji służb mundurowych i stowarzyszeń:
•prezentacja uzbrojenia Wojska Polskiego (Stowarzyszenie Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty) 
•pokazy sprzętu strażackiego i strażacki tor przeszkód 
•pokaz sprzętu policyjnego i miasteczko ruchu drogowego 
•plenerowe szachy  
•trampolina dla dzieci oraz pokaz baniek mydlanych i „balonikowe zwierzaki”.

14-07-2017 g. 19.30ANDRZEJ SKOCZYLAS - MALARSTWO  


Wernisaż wystawy Andrzeja Wojciecha Skoczylasa, artysty malarza, publicysty. Artysta urodził się 14 lutego 1939 r. w Radomiu. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1957 – 1963, gdzie obronił dyplom malarstwa w pracowni prof. Eugeniusza Eibischa.

Był współtwórcą Festiwalu Malarstwa Sztuka Faktu w Bydgoszczy w 1975 r., współtwórcą i uczestnikiem I i II Aukcji Polskiej Sztuki Współczesnej w Paryżu w 1974 i w 1975 r.
Od 1974 r. członek redakcji, a od 1983 r. redaktor naczelny dwumiesięcznika Sztuka, który ukazywał się do 2006. Od 1994 r. czasopismo ukazywało się jako organ Stowarzyszenia Artystycznego Sztuka, którego Andrzej Skoczylas jest prezesem. W latach 70. i 80. współpracował m. in. z tygodnikiem Kultura, Wiadomości kulturalne. W latach 1981-1982 był kierownikiem Galerii Studio.
Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych (od 1965 r.) w kraju i za granicą.
W latach 1964 – 1983 był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, (wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu Warszawskiego w latach 1972 – 1977), od 1984 działa w Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików (członek założyciel, członek prezydium Zarządu Głównego, wiceprezes, prezes, prezes honorowy), Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (1980 – 1982), Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL i RP (członek Głównej Komisji Rewizyjnej, wiceprzewodniczący Klubu Problematyki Kulturalnej, przewodniczący Sekcji Krytyki Plastycznej). 
Twórczość Andrzeja Skoczylasa obejmuje malarstwo sztalugowe, malarstwo monumentalne w architekturze, m. in. Spotkania lubelskie (Lublin 1977), spektakle i działania plastyczne w przestrzeni miejskiej, oprawy scenograficzne widowisk plenerowych m. in. Święto młodości (Kruszwica 1974 r.) 
Wykonywał scenografie dla filmu i tv, m. in. Dane nam było przeżyć, 1981, Punkty za pochodzenie, 1982. Jest autorem spektakli audiowizualnych: m. in. Erotikon, 1967 Hybrydy, Ulica, 1969, Divertissement, 1969 Galeria Sztuki Współczesnej. Współautor filmów telewizyjnych: Publiczność wobec sztuki, 1979, Szkoła sopocka, 1983. Autor wystawy Portret człowieka, Zachęta 1971.
Jest autorem wielu publikacji o sztuce w czasopismach, m. in. w Stolicy, Kierunkach, Kulturze, Perspektywach, Tu i Teraz. Od 1974 redaguje cykl Sztuka i życie praktyczne na łamach Sztuki.

11-07-2017 g. 10.00WARSZTATY FILMU ANIMOWANEGO  


Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Izba Historii Skierniewic zapraszają młodzież w wieku 12-18 lat do udziału w warsztatach filmu animowanego. Warsztaty odbędą się w dn. 4.07-8.07 oraz 11.07-14.07 w Izbie Historii Skierniewic. Na warsztatach uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się jak wygląda proces powstawania filmu animowanego, jak stworzyć scenariusz filmowy, jak wygląda plan filmowy w animacji poklatkowej (kreowanie postaci i scenografii) oraz wykonają animację poklatkową.

Scenariusz filmu będzie oparty na skierniewickich legendach, w efekcie powstaną 3 filmy animowane (każda grupa wykona 1 film). Warsztaty obejmują 5 spotkań.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje i zapisy: tel. 46 833 4471, e-mail: izbahistorii@wp.pl
Ilość miejsc ograniczona.

01-08-2017 g. 17.00W 73 ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO  


31 lipca 2017 r. g. 14.00 – dworzec PKP - złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym spalonych więźniów Pawiaka. 1 sierpnia 2017 g. 17.00 – cmentarz św. Józefa - uroczystości w 73. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego: godzina W – wycie syren, krótkie wprowadzenie – prezes TPS, modlitwa w intencji spoczywających na cmentarzu powstańców, złożenie kwiatów na zbiorowej mogile powstańców oraz na grobie spalonych więźniów Pawiaka.


30-06-2017 g. 17.00SOPeL w IZBIE  


Zapraszamy na warsztaty klubu literackiego SOPeL prowadzone przez Jerzego Jankowskiego, pisarza, poetęy, dziennikarza, wiceprezesa Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, członka ZLP od 2003 roku, redaktora naczelnego Żyrardowskich Zeszytów Literackich.


29-06-2017 g. 18.00SKIERNIEWICZANIE NASI PRZODKOWIE 3  


Wystawa w RATP prezentuje historie rodzin oraz portrety przodków skierniewiczan, którzy swoje życie związali z naszym miastem. Dzięki nim następne pokolenia pozostały tutaj i tworzą nową historię Skierniewic. Wielu z nich miało wpływ na działania miasta i jego rozwój. Poznacie Państwo historie rodzin: Gansnerów, Hanuszkiewiczów, Heurichów, Jackowskich, Konopackich, Kowalskich, Maciejaków, Muszyńskich, Sułkowskich, Tytzów, Wiśniewskich i innych. Liczymy, że wyciągnięte z szuflad i pokazane na wystawie fotografie, dokumenty oraz opowieści o poprzednich pokoleniach pozwolą na uzupełnienie wiedzy o nich, a tym samym o naszym mieście.


23-06-2017 g. 17.00MAŁGORZATA HANNUM  


Piosenka jako sztuka wzbogaca, daje do myślenia, jest radością. Ważne są słowa, tekst, który niesie refleksję nad życiem, daje ukojenie. – mówi Małgorzata Hannum. Mieszka w Skierniewicach, pochodzi z Tomaszowa Mazowieckiego. Pełna delikatności, wrażliwości, obdarzona ciepłym głosem Małgorzata Hannum śpiewa od zawsze. Głos i umiejętność gry na fortepianie doskonaliła w Państwowej Szkole Muzycznej im. F. Chopina na Bednarskiej w Warszawie. Występowała z zespołem Alex Band. Występuje jako solistka – śpiewa i gra na fortepianie. W Izbie usłyszymy w jej wykonaniu znane piosenki i melodie filmowe.

22-06-2017 g. 17.00ŁUKASZ SAPTURA: ARCYBISKUPI 2. RENESANS  


Drugi z cyklu wykład Łukasza Saptury o rezydentach skierniewickiego pałacu – arcybiskupach gnieźnieńskich, którym od 1417 przysługiwał tytuł prymasa Polski. Wykład prowadzi nas od czasów Jana Odrowąż ze Sprowy aż do Stanisława Karnowskiego, czyli przez pierwsze 150 lat funkcjonowania Skierniewic jako miasta. W historii Polski był to okres panowanie dynastii Jagiellońskiej, po której wygaśnięciu króla wybierano poprzez wolną elekcję. W czasie bezkrólewie funkcję interrexa sprawował prymas Polski/arcybiskup gnieźnieński, czyli rezydent skierniewickiego pałacu. Po raz pierwszy funkcję tymczasowego króla pełnił Jakub Uchański w 1573 i w 1576, a następnie w 1586 – Stanisław Karnkowski.

02-06-2017 ODKRYJ MALARZY - ELIMINACJE DO KONKURSU MOJA PRZYGODA W MUZEUM  


Za nami rozstrzygnięcie eliminacji XXXIX Międzynarodowego Konkursu Moja Przygoda w Muzeum, przebiegających pod hasłem Odkryj Malarzy. Na konkurs wpłynęło 116 prac. Jury w składzie artysta plastyk Anna Pokora, artysta plastyk Justyna Czerwińska oraz artysta fotografik Michał Gałęzowski wyłoniła laureatów konkursu. W kategorii wiekowej przedszkola - klasy I-III przyznano I wyróżnienie. Otrzymała je Pola Paradowska z Przedszkola nr 8, pracująca pod kierunkiem Moniki Bindy-Mauszczak.

Wśród klas IV-VI szkół podstawowych nagrody i wyróżnienia otrzymali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 pracujący pod kierunkiem Pawła Legięckiego: I nagrodę zdobyła Hanna Słodki za kompozycję inspirowaną obrazem Estery Karp, II nagrodę - Iga Legięcka, która zainspirowała się obrazem Zdzisława Pągowskiego "Montezuma", III nagrodę - Krzysztof Migiel, za martwą naturę ze śledziami Romualda Kamila Witkowskiego. Wyróżnienia otrzymali Anna Bibik, Zuzanna Chilimończyk, Katarzyna Falandysz i Michalina Piwowaron. 
W kategorii młodzież szkół gimnazjalnych I nagrodę otrzymała Julia Burian z Gimnazjum nr 5, uczennica Lucyny Synowiec, za pracę zainspirowaną karykaturami Eddiego Vitcha,  II - Julia Pazurek z Gimnazjum im. ks. St. Konarskiego, podopieczna Małgorzaty Mikusek. Julia przypomniała pracę "Pianistka" Estery Karp. III miejsce otrzymała Amelia Poniatowska, która wykonała płaskorzeźbę inspirowaną twórczością Adama Petryny. Wyróżnienie otrzymała Zuzanna Wyszogrodzka. Dziewczęta pracowały pod kierunkiem Lucyny Synowiec.W kategorii młodzież szkół ponadgimnazjalnych nagrody zdobyli uczniowie Dariusza Zdrojewskiego: I nagrodę - Mariusz Połeć zainspirowany twórczością Marii Pii Górskiej, II nagrodę - Mateusz Himmel, za "Babie lato" wg Chełmońskiego, III nagrodę Rafał Antos, za pracę inspirowaną twórczością Estery Karp. Wyróżnienia otrzymali: Szymon Bobrowski, Piotr Traczyk i Katarzyna Kowalska, Nagrodę specjalną za odkrycie artysty związanego ze Skierniewicami, urodzonego przed 1917 r. otrzymał Mateusz Połeć, który wykonał pracę Połeć według Połcia. Nagrodę specjalną otrzymał również Dariusz Zdrojewski, który zainspirował do powstania pracy inspirowanej twórczością Jerzego Połcia. Za szczególny wkład w przygotowanie młodzieży do konkursu nagrodę otrzymał Paweł Legięcki. Warto również przypomnieć, że ubiegłoroczny laureat eliminacji igor Męcina został zakwalifikowany do wystawy pokonkursowej w Muzeum w Toruniu. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Prace można oglądać na wystawie pokonkursowej do 16 czerwca. Później nagrodzone prace zostaną przesłane do organizatora konkursu Muzeum Okręgowego w Toruniu, gdzie wezmą udział w finale konkursu. Zapraszamy na wystawę.

20-05-2017 g. 20.00NOCNA IZBA  


Nocną Izbą nawiązujemy do tytułu ubiegłorocznej wystawy tkaniny artystycznej Anki Pokory Nocne łajzy. Zaczynamy o 20.00. Serdecznie zapraszamy.

W programie
20.00 Nocny Włodek Stefanowicz wykona utwory własne do tekstów Mickiewicza, Tuwima, Gałczyńskiego, Michała Łukasiewicza, Leny Wiśniewskiej, Patryka Kwaśniewskiego, czytanych przez aktorów Teatru Complex. 
21.00 Nocne „Muzeum Utracone”. Polska premiera filmu Muzeum Utracone 2017. W tym roku multimedialny pokaz wirtualnego Muzeum, prezentujący utracone i odnalezione dzieła sztuki, odkrywa historię arrasów z kolekcji wawelskiej. Projektowi realizowanemu przez Fundacje Sztuki Ad Artis wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
21.30. Nocny wernisaż: „Dwory i pałace na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego”. Wystawa przygotowana przez Bolimowski Park Krajobrazowy. O dworkach opowie Aleksandra Czarnołęcka.
22.30 Nocna wystawa „Okuń unieważniony”. Wernisaż ilustracji Edwarda Okunia, jednego z najznakomitszych przedstawicieli secesji polskiej, wykonanych w 1915 r. do powieści Faraon. 
23.00 Nocny „Film z taperką”. Sława Stronczyńska, młoda i obiecująca pianistka wystąpi w roli tapera do filmu „Bestia” z 1917 z Polą Negri, zrealizowanego według scenariusza i w reżyserii Aleksander Hertz. 
20.00-24.00 Nocny Stolik z książką. Na nocnym stoliku m.in. nowości wydawnicze, wśród nich książka Anety Kapelusz – „Tajemnice Bramy Bombla i inne opowieści”.

18-05-2017 g. 17.00ARCYBISKUPI: ŚREDNIOWIECZE  


Rozpoczynamy nowy cykl spotkań z Łukaszem Sapturą. Tym razem będą to wykłady poświęcone arcybiskupom gnieźnieńskim, rezydentom skierniewickiego pałacu. Pierwszy wykład przeniesie nas w czasy średniowiecza, do czasów Jarosława Bogorii ze Skotnik. W 1457 r. arcybiskup gościł w tutejszym, wówczas drewnianym, dworze księcia mazowieckiego Ziemowita III. Porozumienia wtedy zawarte są najstarszymi znanymi dokumentami, w którym wymieniona została nazwa Skierniewice.

13-05-2017 g. 6.00WYCIECZKA DO LUBLINA  


Proponujemy wypad jednodniowy do Lublina 13 maja. W programie zwiedzanie zamku i kaplicy zamkowej, spacer po mieście z przewodnikiem, zwiedzanie Muzeum w Kozłówce. Zbiórka o g. 6.00 przed budynkiem szkół muzycznych w Skierniewicach. Powrót przewidywany jest ok. godz. 20-21. Koszt 100 zł/85 zł dla członków TPS. Wpłaty do 1 maja. W razie rezygnacji z wycieczki po 1.05 wpłaty nie będą zwracane.

12-05-2017 g. 17.00MARTIN MALLAUN - CYTRA  


W ramach XXXIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej w Izbie wystąpi austriacki muzyk Martin Mallaun wirtuoz gry na cytrze. Koncert prowadzi Józef Kański, znany muzykolog i krytyk muzyczny. Martin Mallaun występuje w wielu krajach – od Francji i Czech po Japonię – i gości na międzynarodowych festiwalach (m. in. Edinburgh International Festival/UK, Münchener Biennale/D lub Klangspuren/A).

Niezależnie od tego czy gra muzykę barokową, czy improwizuje, czy wykonuje muzykę elektroniczną, czy ludową, alpejską  Martin Mallaun nieustannie poszukuje nowych stylistycznych i brzmieniowych możliwości wyrazu swojego instrumentu, poruszając się przy tym na styku różnych stylów i sposobów grania (music information center austria, www.mica.at). 

10-05-2017 g. 18.30SKIERNIEWICKI KLUB GENEALOGÓW  


Skierniewicki Klub Genealogów zaprasza miłośników genealogii i historii na spotkanie warsztatowe genealogiczno-historyczne w sali konferencyjnej przy ul. Senatorskiej 12 w Skierniewicach. Serdecznie zapraszamy.

09-05-2017 g. 17.00WERONIKA PAPIERNIK  


W Cyklu Koncerty Dyplomantów wystąpi Weronika Papiernik – wiolonczelistka, dyplomantka Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia, uczennica Katarzyny Horbowicz-Kinal. Towarzyszyć jej będzie Katarzyna Kwiatkowska, pianistka, pedagog, absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu prof. Andrzeja Jasińskiego oraz w klasie kameralistyki prof. Marii Szwajger-Kułakowskiej oraz studiów podyplomowych w Stätliche Hochschule für Musik w Karlsruhe. Usłyszymy także wiolonczelistki Maję Daniszewską i Antoninę Tomasik.

08-05-2017 g. 14.008 MAJA  


Zapraszamy do uczestnictwa w uczczeniu pamięci bohaterów spoczywających na cmentarzu św. Józefa przy ul. Kozietulskiego. 8 maja, o godz. 14.00 w rocznicę zakończenia II wojny światowej zapalimy znicze na grobach: ZYGMUNTA KAPSY – podpułkownika artylerii Wojska Polskiego, kawalera Orderu Virtuti Militari. W czasie wojny z Bolszewikami dowodził 5 baterią 17 Pułku Artylerii Ciężkiej Wielkopolskiej. W latach 1923-1924 pełnił służbę w 14 Wielkopolskim Pułku Artylerii Polowej w garnizonie Poznań. Cztery lata później był kwatermistrzem 9 Dywizjonu Artylerii Konnej w garnizonie Baranowicze.

Następnie dowodził dywizjonem w 26 Pułku Artylerii Lekkiej w garnizonie Skierniewice, a później, w tym samym oddziale, zajmował stanowisko zastępcy dowódcy pułku. 23 marca 1939 podczas mobilizacji objął funkcję dowódcy pułku. W kampanii wrześniowej 1939 dowodził 54 Pułkiem Artylerii Lekkiej. Po uwolnieniu z niewoli przyjęty został do Ludowego Wojska Polskiego i wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 37 Pułku Artylerii Lekkiej do spraw liniowych. Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych
TADEUSZA DUDZIŃSKIEGO ps. Zawieja, porucznika AK zgrupowania „Żywiciel” – podharcmistrza ZHP, konspiratora, organizatora działalności podziemnej, pierwszego komendanta konspiracyjnego Hufca Harcerzy (Szarych Szeregów w Skierniewicach), adiutanta Komendanta Obwodu „Sroka” od grudnia 1939 do marca 1943. 8 sierpnia 1944 roku, zgodnie z rozkazem Komendanta Obszaru Warszawskiego, koło wsi Przęsławice dołączył do oddziałów Obwodu Sochaczew, aby wesprzeć powstańców. Jako dowódca plutonu prowadził z „Grupą Kampinos” walki na Żoliborzu, gdzie zginął w wieku 32 lat na Placu Inwalidów.
CZESŁAWA KAYZERA, kapitana, ochotnika wojny z Bolszewikami 1920 roku. Był uczestnikiem kampanii wrześniowej – walczył w Wilnie – jako dowódca I Kompanii CKM 5 Pułku Piechoty został ranny i po powrocie do Skierniewic, rozpoczął pracę konspiracyjną przyjmując pseudonim „Cezary”. W mieszkaniu brata Józefa, przy ulicy Lelewela, 20 grudnia 1939 roku założył organizację wojskową „Służba Zwycięstwu Polski”, która zajmowała się gromadzeniem broni, zbieraniem kontaktów i organizacją wywiadu i kontrwywiadu oraz działu propagandy i informacji. Od 1940 do 1943 roku komendant Obwodu „Sroka”.
JANA TUSZYŃSKIEGO – ułana 2 Pułku Ułanów Grochowskich im. Generała Józefa Dwernickiego, majora, dowódcy 1 Pułku Grenadierów Warszawy – oddziału piechoty Wojska Polskiego we Francji, dwukrotnego kawalera Krzyża Virtuti Militari oraz kawalera Francuskiego Krzyża Legii Honorowej (najwyższego odznaczenia francuskiego). Poległ we Francji podczas obrony Honskirch i Vittersbourg w czerwcu 1940 roku
BRONISŁAWA BILA – bohatera kampanii wrześniowej i walk pod Monte Cassino
MIECZYSŁAWA UNIEJEWSKIEGO – ps. „Marynarz”, „Matros”, „Bogusław Marynarz”, porucznika polskiej Marynarki Wojennej w okresie międzywojennym, obrońcy Helu w 1939 roku. Po kapitulacji półwyspu dostał się do niewoli i trafił do niemieckiego obozu jenieckiego. W maju 1942 roku uciekł z Oflagu II C w Woldenbergu i został członkiem polskiego ruchu oporu – był uczestnikiem wielu akcji dywersyjnych Armii Krajowej, dowódcą drugiego patrolu warszawskiego oddziału Organizacji Specjalnych Akcji Bojowych „Osa”-„Kosa 30”. Został rozstrzelany w październiku 1943 roku w ruinach warszawskiego getta.
TADEUSZA JAWORSKIEGO, ps. „Urban” – podoficera 18 Pułku Piechoty Wojska Polskiego, dowódcy „Oddziału Specjalnego” Batalionów Chłopskich. Kawaler Orderu Virtuti Militari
ANDRZEJA KULCZYCKIEGO – dowódcy II batalionu 10 Pułku Piechoty; współtwórcy i pierwszego komendanta Junackiej Szkoły Kadetów, powstałej 28 sierpnia 1942 roku w Palestynie, dowódcy Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Skierniewicach.
WŁADYSŁAWA JASIŃSKIEGO, żołnierza 3. Batalionu 1. Pułku Piechoty I Armii WP, z którym przeszedł cały szlak bojowy od Lenino do Berlina; kawalera Orderu Virtuti Militari, odznaczonego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

02-05-2017 g. 16.45WIWAT MAJ  


2 maja zapraszamy na pikniki patriotyczny w parku miejskim. Początek o 16.45 przed Ratuszem. 3 maja, w 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja o godz. 18:00 w kościele garnizonowym odbędzie się uroczysta msza święta. Po niej delegacje złożą kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości na Placu Jana Pawła II. W czasie uroczystości wystąpią uczniowie Gimnazjum nr 3 z programem opartym na tekstach patriotycznych związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. W wykonaniu uczniów Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia usłyszymy Polonez Ogińskiego oraz inne utwory patriotyczne.

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
2 MAJA - Święto Flagi
16.45 – zbiórka przed Ratuszem i wymarsz do parku
17.00 – Piknik patriotyczny
- malowanie koszulek
-malowanie buzi
- tworzenie napisu z odbitych dłoni
- biało-czerwone hot-dogi

3 MAJA  
18.00 – Msza Św. w Kościele Garnizonowym
19.00 - Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości w asyście Orkiestry Miejskiej
19.30 – „Vivat 3 Maj” program artystyczny uczniów Gimnazjum Nr 3  
oraz uczniów Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Skierniewicach
Po uroczystości zapraszamy na  jabłko w czekoladzie

30-04-2017 g. 13.00ODKRYJ MALARZY. ELIMINACJE DO KONKURSU MOJA PRZYGODA W MUZEUM  


Eliminacje do XXXIX Międzynarodowego Konkursu Moja Przygoda w Muzeum organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Toruniu.. Odkryj twórczość malarzy związanych ze Skierniewicami lub okolicą. Stwórz pracę, która wyrazi Twoją fascynację obrazem wybranego przez Ciebie twórcy. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 r. ż./*25 r. ż. (*osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności). Prace można nadsyłać do Izby Historii Skierniewic do 30 kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 czerwca. Nagrodzone prace wezmą udział w finale konkursu w Muzeum Okręgowym w Toruniu.

REGULAMIN KONKURSU
1. Adresaci. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. Eliminacje w Skierniewicach prowadzi Izba Historii Skierniewic.
2. Temat konkursu. Odkryj twórczość malarzy związanych ze Skierniewicami lub okolicą. Stwórz pracę, która wyrazi Twoją fascynację obrazem wybranego przez Ciebie twórcy. Poszukując artystów związanych ze Skierniewicami lub okolicą skorzystaj z listy załączonej do regulaminu.
3. Techniki prac. Każdy uczestnik może zaprezentować jedną pracę w jednej z poniższych technik:
– malarstwo, grafika, rysunek i in. wykonane na powierzchni płaskiej o formacie nie mniejszym niż A4 
i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać),
– formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50x50 cm.
– grafika komputerowa – wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
– film do 3 min. w formacie MPEG-4 nagrany na płytę CD/DVD.
4. Oznaczenie prac. Na pracy należy zamieścić czytelnie następujące informacje:
– imię i nazwisko autora pracy
– dokładny wiek autora pracy
– tytuł pracy
– nazwę i adres szkoły bądź instytucji kierującej prace na Konkurs
– imię i nazwisko opiekuna plastycznego.
5. Termin. Prace należy dostarczyć do 30 kwietnia do godz. 13.00 do Izby Historii Skierniewic, ul. Floriana 4, 96-100 Skierniewice.
6. Rozstrzygnięcie konkursu. Jury wyłoni laureatów w czterech kategoriach wiekowych: 5-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18/25* lat (*dotyczy uczniów ośrodków umożliwiających realizowanie obowiązku szkolnego i nauki do 25 r. ż.) oraz laureata nagrody specjalnej za pracę inspirowaną twórczością artysty związanego ze Skierniewicami, urodzonego przed 1917 r., kształcącego się w szkołach artystycznych, którego biogramu nie zawiera załącznik do regulaminu. Rozdanie nagród dla laureatów eliminacji oraz otwarcie wystawy prac konkursowych nastąpi 2 czerwca o godz. 10.00 w Izbie Historii Skierniewic. Wystawa będzie czynna do 16 czerwca.
7. Nagrodzone prace zostaną przesłane do Muzeum Okręgowego w Toruniu, gdzie wezmą udział w finale konkursu. Pozostałe prace będzie można odebrać od 16 czerwca do 30 października.
8. Izba Historii Skierniewic zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w materiałach promocyjnych drukowanych lub zamieszczanych w Internecie oraz zatrzymania wybranych prac na własność.

PRZYDATNE INFORMACJE MUZEUM OKRĘGOWEGO W TORUNIU - ORGANIZATORA KONKURSU
Przegląd prac w Muzeum Okręgowym w Toruniu odbędzie się na początku lipca br. Jury Konkursu - specjaliści z zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki przyznają równorzędne nagrody i równorzędne wyróżnienia 
w czterech kategoriach wiekowych oraz zakwalifikują ok. 200 najlepszych prac na wystawę pokonkursową. Informacje o przyznanych nagrodach, wyróżnieniach i kwalifikacji na wystawę zostaną przesłane pocztą.
Nagrodzeni uczniowie i ich opiekunowie zostaną zaproszeni na galę podsumowującą projekt (około połowy września) połączoną z wręczeniem nagród, wernisażem wystawy, panelem dyskusyjnym i warsztatami.
Wyróżnienia i dyplomy dla uczestników, których prace zostały zakwalifikowane na wystawę, zostaną przesłane pocztą.
Prace plastyczne nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami, m. in. nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących projekt oraz na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Toruniu).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia zaistniałe podczas transportu prac. Prac nie wolno podklejać ani oprawiać. Prace plastyczne wykonane z materiałów mogących być zagrożeniem dla zbiorów muzealnych nie będą dopuszczone do konkursu. Zagadnienia nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.

ZAŁĄCZNIK nr 1 DO REGULAMINU ELIMINACJI DO XXXIX MIĘDZYNARODOWYCH SOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY MOJA PRZYGODA W MUZEUM. 
BIOGRAMY ARTYSTÓW ZWIĄZANYCH ZE SKIERNIEWICAMI LUB OKOLICĄ

Stefania Brandt 
(10.04.1911 Warszawa – 22.09.1980 Warszawa) – artystka malarka i graficzka.
Absolwentka Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie oraz warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Malowała akwarelami, pastelami i farbą olejną. Jej obrazy to kompozycje kwiatowe, martwa natura, pejzaże, portrety oraz kompozycje figuralne. Prace artystki znajdują się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz galeriach prywatnych. 
Jej związek ze Skierniewicami jest epizodyczny. Mieszkała tu przez jakiś czas przy ul. Sienkiewicza 8.
Józef Chełmoński
(ur. 7.11.1849 Boczki k. Łowicza  – zm. 6.04.1914 Kuklówka k. Grodziska Maz.) 
Studiował w warszawskiej Klasie Rysunkowej i u Wojciecha Gersona. W Monachium, gdzie przebywał w latach 1871-75, związał się z polską kolonią artystyczną, którą tworzyli wybitni polscy artyści, m.in. Józef Brandt czy bracia Gierymscy. W 1875-87 mieszkał w Paryżu, do Polski powrócił w 1887 r., a od 1889 r. osiadł we wsi Kuklówka, w dworku, gdzie miał również pracownię.
Malował obrazy, które odzwierciedlały jego wyczucie realizmu i wrażliwość na piękno rodzimego pejzażu, a przedstawienia pędzących zaprzęgów konnych, czy sceny o tematyce wiejskiej ukazują go jako wnikliwego obserwatora, umiejętnie oddającego temperament i żywioł.
Znakomity warsztat, podejmowanie egzotycznych dla zachodniego odbiorcy tematów obrazów zapewniły Chełmońskiemu popularność oraz liczne zamówienia. Po powrocie do kraju odbywał liczne podróże po Ukrainie i Podolu inspirując się tamtejszą przyrodą. Wtedy zaczęły powstawać nastrojowe, liryczne pejzaże czy obrazy ukazujące związek człowieka z naturą.
Był autorem wielu obrazów o tematyce rodzajowej, ukazujących wieś i życie na wsi oraz sceny myśliwskie. W realistycznych, lirycznych pejzażach z wielką wrażliwością odtwarzał piękno natury. Najrzadsze w jego twórczości są portrety. Był za to doskonałym malarzem koni, nie mającym sobie równych w ukazywaniu ich żywiołowości.
Pia Maria Górska 
(ur. 15.04.1878 Wola Pękoszewska – zm. 13.06.1974 Kraków) – malarka, poetka, pisarka, działaczka społeczna.
Córka Jana Górskiego i Marii z Łubieńskich. Dwór w Woli Pękoszewskiej, gdzie się urodziła był ośrodkiem życia kulturalnego. Przyjeżdżało tu wielu artystów, naukowców i literatów. Częstym gościem był Józef Rapacki i Józef Chełmoński, którzy uczyli ją rysunku i malarstwa.
W 1907 roku Pia zamieszkała w Warszawie, gdzie ukończyła kursy dotyczące zakładania i funkcjonowania ochronek. Współorganizowała Ochronę Towarzystwa Przytulisk Niedoli Dziecięcej w Pałacu Karasia na Krakowskim Przedmieściu, w niej podjęła też stałą pracę. W latach 1914-1918 była wizytatorką miejskich przedszkoli. Specjalizowała się w nauce religii dla dzieci. Fundusze na wyposażenie ochronek pozyskiwała z przyjmowanych zamówień na portrety. 
W 1922 r. zapisała się do szkoły malarskiej Konrada Krzyżanowskiego. Po jego śmierci i likwidacji szkoły została wolną słuchaczką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pierwsza wystawa jej prac odbyła się w 1926 roku w Nałęczowie. W 1928 otrzymała brązowy medal Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie za obraz Stasiek z lalką. Kolejny brązowy medal otrzymała na Powszechnej Wystawie Krajowej w 1929 w Poznaniu. 
W 1939 jej mieszkanie przy ul. Foksal 8 zostało spalone, Pia wróciła więc do Woli Pękoszewskiej, którą opuściła w styczniu 1945 roku. Przeniosła się do Skierniewic, a potem do Milanówka, a w 1947 roku do Krakowa, gdzie mieszkała do śmierci. Jej grób znajduje się na Cmentarzu Rakowickim.
Jan Nepomucen Ignacy Karmański 
(24.01.1809 Skierniewice – 1884 Skrzyńsko?) – malarz, litograf
Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu (1828-1835). W latach 1837-1868 był nauczycielem rysunków i kaligrafii w gimnazjum gubernialnym w Radomiu. W jego twórczości znajdują się martwe natury, krajobrazy, portrety, malował również obrazy o tematyce historycznej i religijnej. Zajmował się też konserwacją i grafiką. Był wydawcą litografowanego podręcznika „Wzory kaligraficzne dla szkół”.
Estera Karp [Esther Carp]
(ur. 17.12.1897 Skierniewice – zm. 11.06.1970 Paryż) – malarka. 
Córka skierniewickiego fotografa Lipmana Karpa i Bruchy z Ferszenbergów. Studiowała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. W 1925 r. wyjechała do Paryża, jej prace były wystawione w Salonie Niezależnych, Salonie Jesiennym i Salonie Majowym w Paryżu. W 1931 roku Leopold Zborowski zorganizował jej indywidualną wystawę. W tym samym roku wyjechała do Polski. W roku 1941 zachorowała psychicznie. Po wojnie powróciła do Paryża, gdzie otworzyła pracownię przy Boulevard Saint Germain, skąd została wkrótce usunięta. W 1954 roku przeżyła silny atak choroby. Trafiła m.in. do szpitala Sainte Anne w Paryżu. Zmarła 11 czerwca 1970 r. w Paryżu.
Podczas pierwszego pobytu w Paryżu zafascynowana była kubizmem i efektami kolorystycznymi inspirowała się twórczością Cézanne’a i Sisley’a. Podczas pobytów w szpitalu w Paryżu wykonała wiele rysunków długopisem.
Wilhelm Kotarbiński 
(30.11.1848 Nieborów – 4.09.1921 Kijów) 
Naukę malarstwa rozpoczął w warszawskiej Klasie Rysunkowej, a kontynuował w Akademii Św. Łukasza w Rzymie. Po skończeniu studiów otworzył w Rzymie własną pracownię, zajmował się też nauczaniem rysunku. Od 1888 r. po powrocie do kraju przebywał przede wszystkim we własnym majątku na Białorusi. Często przyjeżdżał do Kijowa, gdzie miał pracownię i uczestniczył w wystawach kijowskiego Towarzystwa Artystycznego. Był też współzałożycielem Towarzystwa Malarzy Kijowskich. Pracował przy malowaniu fresków kijowskiego soboru Św. Włodzimierza, malowideł ściennych w domach i pałacach w Kijowie, w Petersburgu i Moskwie. Jego obrazy przedstawiają przede wszystkim tematy biblijne i antyczne, tworzył też pejzaże. Był porównywany z Siemiradzkim.
Felicjan Szczęsny Kowarski 
(ur. 8.09.1890 Starosielce koło Białegostoku – zm. 22.09.1948 Konstancin pod Warszawą) –malarz, rzeźbiarz, prof. malarstwa dekoracyjnego i monumentalnego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1923-1929), a od 1930 profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Studiował malarstwo w szkole artystycznej Odeskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych oraz Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. W 1920 powrócił do Polski. Członek ugrupowań artystycznych Rytm, Pryzmat i Jednoróg.
Oprócz malarstwa sztalugowego, którego charakterystyczną cechą jest monumentalizm formy, wykonał plafony na zamku wawelskim i polichromie kamienic Gizów i Dzianotów na Rynku Starego Miasta w Warszawie. 
W okresie okupacji przebywał w Skierniewicach, skąd pochodzili jego rodzice. 
Jerzy Leski 
(18.04.1906 Skierniewice – 21.03.1969 Warszawa)
studiował w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracował w Laboratorium Doświadczalnego Filmu Kolorowego Braci Szczepaników. Był nauczycielem w szkołach średnich, wykładał technikę reklamy, pisma i rysunku technicznego w Polskiej Szkole Handlowej. Tworzył grafiki, rzeźby, zabawki, rysunki, malował obrazy, interesował się architekturą wnętrz. W czasie II wojny zaangażowany w działalność konspiracyjną, aresztowany przez NKWD w 1945 był wywieziony na Syberię, skąd wrócił w 1947. Po wojnie był wykładowcą w pracowni Konserwacji Grafiki i Książki i kierownik Zakładu Artystyczno-Badawczego ASP w Warszawie. W latach 1948-1952 był prezesem okręgu szczecińskiego ZPAP, jednym z założycieli Spółdzielni Artystów Plastyków w Szczecinie.
Włodzimierz Jan Nałęcz 
(ur. 5.02.1865 Kijów – zm. 12.09.1946 Jeruzal k. Skierniewic) – malarz, rysownik, akwaforcista i literat.
Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Jako stypendysta studiował w Belgii, Szwecji i Anglii, Francji. Odbył podróże do Szwajcarii i Szkocji, Norwegii.
W 1899, po ślubie z Zofią z Sułowskich i zamieszkał w Żytomierzu, a w 1907 w Warszawie, Od 1920 w Lisim Jarze prowadził kursy pejzażu morskiego. Był założycielem i wieloletnim prezesem Koła Marynistów Polskich. Po II wojnie światowej utracił obie pracownie, zarówno w Warszawie, jak i w Lisim Jarze. Przepadła też znaczna część jego dorobku artystycznego. Bezpośrednio po wojnie zaproponowano mu stanowisko rektora Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Sopocie (przemianowanej później na Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku), jednak ze względu na podeszły wiek nie mógł się podjąć tego zadania. Wkrótce zmarł i został pochowany w Jeruzalu pod Skierniewicami.
Malował przede wszystkim pejzaże – wybrzeża Norwegii, Holandii, Anglii i Francji, krajobrazy alpejskie i podbiegunowe, ale także wybrzeże polskie. Podczas podróży na Krym powstał cykl obrazów ilustrujących Sonety krymskie. „Bitwa po Oliwą” jest najbardziej znanym obrazem jego cyklu obrazów historycznych.
Edward Franciszek Mateusz Okuń 
(ur. 21.09.1872 Wólka Zerzeńska koło Warszawy – zm. 17.01.1945 Skierniewice) – malarz i ilustrator, wybitny przedstawiciel secesji, wolnomularz.
Urodził się w rodzinie szlacheckiej. W latach 1890-1891 studiował w Klasie Rysunkowej Wojciecha Gersona w Warszawie, a w latach 1891-1893 pod kierunkiem Izydora Jabłońskiego i Jana Matejko w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował w Monachium i Paryżu. W 1897 r. przebywał na Węgrzech, gdzie Hollósy założył kolonię artystyczną. Od 1898 przez 20 lat mieszkał w Rzymie. Uczestniczył w życiu tamtejszej polskiej kolonii artystycznej. Był współzałożycielem loży wolnomularskiej „Polonia”.
W 1921 powrócił do Warszawy. Od 1925 był profesorem w Szkole Sztuk Pięknych im. W. Gersona w Warszawie, w latach 1933-1934 – jej dyrektorem. Członek Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Wiceprezes Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, założyciel loży masońskiej „Kopernik”. Okres II wojny światowej spędził w Warszawie. Po powstaniu warszawskim przeniósł się do Skierniewic, gdzie zginął w styczniu 1945 od przypadkowej kuli na ulicy.
Zdzisław Pągowski 
(ur. 4.08.1909 Łowicz – zm. 15.08.1976 Warszawa)
W roku 1929 rozpoczął studia w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych im. Wojciecha Gersona, w pracowniach prof. F.S. Kowarskiego i prof. L. Pękalskiego. W latach 1934-1939 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W okresie okupacji Zdzisław Pągowski przebywał w Łowiczu, gdzie zajmował się pracami konserwacyjnymi w kościołach, malował portrety, tworzył ekslibrisy. 
W roku 1945 otrzymał I nagrodę w konkursie na projekt pomnika w Łowiczu, a następnie I nagrodę w konkursie na projekt pomnika w Skierniewicach. W tym samym roku wziął ślub z Haliną Wojdą. Żona była inspiracją wielu dzieł, w tym licznych portretów.
W roku 1948 został kierownikiem Wydziału Kultury Urzędu Powiatowego w Łowiczu, któremu podlegały Skierniewice i Rawa Mazowiecka. 
Zajmował się malarstwem sztalugowym i ściennym oraz rzeźbą. Jego prace przedstawiają architekturę Łowicza i okolic, pejzaż i folklor Ziemi Łowickiej, portrety, zabytki architekturę polskich miast i Kresów Wschodnich. Malował także abstrakcje (Montezuma). 
Adam Petryna
(15.01.1881 Zapady – zm. 23.08.1942 Zapady) – malarz, rzeźbiarz, społecznik, 
Syn Józefa i Anastazji z Durów. Kształcił się na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Był inicjatorem powstania Muzeum im. Wł. Reymonta w Skierniewicach w budynku cerkwi na Placu Zielonym. Muzeum otwarto w 1926 r., na wystawie znalazł się portret Władysława Reymonta oraz rzeźby postaci z Chłopów autorstwa Petryny. Muzeum jednak szybko zamknięto, a cerkiew rozebrano. Adam Petryna opuścił Skierniewice i zaangażował się w stworzenie Ogniska Księżackiego w Złakowie Kościelnym. Po dwóch latach starań w 1930 r. Ognisko zostało powołane. Zrzeszało ludowych artystów, zarówno malarzy i rzeźbiarzy, jak i tkaczy i twórców wycinanek. W samym 1930 r. artyści Ogniska prezentowali swoje prace na wystawie Komunikacji i Turystyki w Poznaniu, gdzie stoisko otrzymało list pochwalny, na Wystawie Turystyki Polskiej w Warszawie oraz na II Targach Północnych w Wilnie, gdzie otrzymało mały medal srebrny. Ognisko działające w niesprzyjającej atmosferze krytyki, która zarzucała, że wspiera chałupników zamiast zatrudniać bezrobotnych, borykało się z problemami finansowymi. W 1935 r. zostało zlicytowane. Artysta zmarł w Zapadach, został pochowany w Godzianowie.
Jego rzeźby znajdują się w kolekcjach Muzeum Narodowego w Krakowie i Warszawie oraz Łazienkach Królewskich. Kilka obrazów i rzeźb znajduje się w Izbie Historii Skierniewic.
Stefan Popowski 
(ur. 21.03.1870 Warszawa – zm. 14.12.1937 Warszawa), malarz, krytyk sztuki. 
Kształcił się w warszawskiej Klasie Rysunkowej pod kierunkiem Wojciecha Gersona. W r. 1889 wyjechał na studia artystyczne do Petersburga, a następnie do Monachium. W r. 1891 osiadł na stałe w Warszawie. Brał udział w wystawach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych Twórca nastrojowych krajobrazów olejnych, nokturnów, malarz nocy i światła księżyca. 
Zajmował się także projektowaniem domów. Zaprojektował dwór właścicieli majątku Wróblewskich w Olszance koło Skierniewic, wzniesiony w r. 1904 oraz cztery domki letniskowe. Ok. r. 1922 wybudował w Olszance dom i pracownię malarską, gdzie zamieszkał na stałe. 
Nie założył rodziny. Jego siostra Gabriela była żoną malarza Józefa Rapackiego.
Józef Rapacki 
(19.03.1871 Warszawa – 31.01.1929 Olszanka)
Jeden z najpopularniejszych pejzażystów – „malarz brzóz i liliowych wrzosów". Naukę rozpoczął u Wojciecha Gersona w Warszawskiej Klasie Rysunkowej. Później studiował jeszcze w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie i w Monachium. Kilkakrotnie odbył podróże do Włoch.
Brał udział w licznych wystawach w Polsce i za granicą (w 1900 w Paryżu został odznaczony dyplomem na Powszechnej Wystawie Światowej). Był członkiem grupy Pro Arte. Od roku 1907 zamieszkał w Olszance, niedaleko Skierniewic. W jego twórczości dominują pejzaże, malowane realistycznie, z wielkim liryzmem, malował też sceny rodzajowe usytuowane w krajobrazie, portrety i wnętrza. Zajmował się także grafiką, ilustrował książki i czasopisma. Jego prace znajdują się w pałacu w Radziejowicach oraz w muzeum w Żyrardowie
Czesław Tański 
(17.07.1862 Pieczyska – 24.02.1942 Olszanka)
Naukę malarstwa rozpoczął w Warszawskiej Szkole Rysunkowej u Wojciecha Gersona. Studia kontynuował w Monachium, do którego wyjechał na stypendium, tam powstały pierwsze jego obrazy. Był członkiem grupy Pro Arte. Głównymi tematami malarstwa Tańskiego były sceny batalistyczne i rodzajowe, a dla zarządu stadniny koni w Janowie Podlaskim wykonał portrety koni arabskich. Pasjonował się również lotnictwem i miał w tej dziedzinie osiągnięcia jako konstruktor. Został pochowany na cmentarzu w Puszczy Mariańskiej.
Leonard Tetzlaff 
(ur. 23.05.1903 r. w Skierniewicach – zm. 13.10.1959 r. w Krynicy) malarz, plastyk, fotograf. 
Absolwent Gimnazjum w Skierniewicach. Studiował w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie oraz Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie 
Jego ojciec był maszynistą Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Po śmierci matki przeniósł się ze Skierniewic do Milanówka. W 1931 r. Tetzlaff z żoną Ziną Fomińską zamieszkał w Łyszkowicach, gdzie zajmował się również chorą siostrą żony i jej małym dzieckiem. W 1934 r. dzięki znajomościom swojego brata Henryka, który był znanym dziennikarzem, otrzymał posadę w dziale propagandy Urzędu Morskiego w Gdyni, gdzie mieszkał do wybuchu II wojny światowej. W czasie wojny wrócił do Łyszkowic, a następnie zamieszkał w Łowiczu, gdzie przez 20 lat prowadził własne fotolaboratorium.
Zmarł 13 października 1959 r. w Krynicy, podczas pierwszego dnia pobytu na urlopie wypoczynkowym, na który pojechał pierwszy raz w życiu. Został pochowany na cmentarzu ewangelickim w Łowiczu.
Jego akwarele i pastele przedstawiają zabytkową architekturę Krakowa, Warszawy, namalował Katedrę w Oliwie, Spichlerz w Gdańsku. Obrazy olejne to głównie pejzaże z okolic Łowicza i portrety. Z okresu powojennego zachowały się jego prace rysowane ołówkiem.
Stanisław Pius Wąsik
(ur. 5.05.1899 Warszawa – zm 15.12.1972 Skierniewice)
Artysta, farmaceuta. Członek Ogólnopolskiej Grupy Artystów Plastyków Zachęta, mieszkał w Skierniewicach przy ul. Floriana 4. Żonaty z Zofią Kazimierą z d. Bankiewicz, ogrodniczką.
Romuald Kamil Witkowski 
(ur. 6.02.1876 Skierniewice – zm. 28.01.1950 Milanówek) 
Pochodził z rodziny kolejarskiej. Od 1899 studiował w warszawskiej Szkole Rysunkowej, a w latach 1901-1904 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1904 wrócił do Warszawy.
Artysta awangardowy, niezwykle barwna postać warszawskiego świata artystycznego. Od 1905 r. wystawiał swoje prace w galerii Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. W 1917 został członkiem ugrupowania Plastycy Awangardowi, a w 1919 prezesem Klubu Futurystów. Rok później wraz z Wacławem Roguskim, Szczęsnym Rutkowskim, Wacławem Wąsowiczem, Janem Żyznowskim i Jerzym Zarubą utworzył warszawską grupę Formistów skupiającą artystów awangardowych. Od 1924 r. należał do Stowarzyszenia Artystów Polskich Rytm, a w latach 30. należał także do awangardowych ugrupowań Praesens i Plastycy Nowocześni. 
Nagrodzony brązowym medalem na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu (1929). Otrzymał złoty medal na Światowej Wystawie Sztuka i Technika w Paryżu (1937).
Jego malarstwo to portrety, pejzaże i martwe natury. Inspirowała go sztuka secesji, twórczość Paula Gauguina, Władysława Ślewińskiego, Paula Cézanne'a.
Eddie Vitch Ignacy Lewkowicz
(ur. 6.03.1903 Skierniewice – 1.09.1986 Adelajda) – karykaturzysta, aktor mimiczny
Jego pierwsze karykatury przedstawiały żołnierzy stacjonujących w Skierniewicach podczas pierwszej wojny światowej. Po wojnie Ignacy udał się do Berlina a następnie wyjechał do Paryża, gdzie rozpoczął karierę pod pseudonimem Eddie Vitch. Tu otarł się o największych artystów straconego pokolenia, między innymi Gertrudę Stein i Pabla Picassa. W pierwszej połowie lat 30. wykonywał karykatury sławnych klientów Brown Derby, restauracji, w której stołowały się gwiazdy Hollywood. Z tego czasu pochodzą karykatury legend filmu – Greta Garbo, Jean Harlow, Marlene Dietrich, Clark Gable, James Cagney i Gary Cooper. Każdy, kto był kimś chciał mieć swoją karykaturę na ścianie Derby. Historyk i filmoznawca Marc Wanamaker uznał Vitcha za jednego z największych artystów karykatury, najlepszego w historii Brown Derby i historii Hollywood. Rozpoznawalną cechą jego karykatur było to, że wpisywał inicjały portretowanej osoby w kontur twarzy.
W Hollywood Vitch występował jako mim na scenie w Teatrze Tingle-Tangle, grał też niewielkie role w filmach, m.in. Charlie Chan w Paryżu (1935). Zagrał także w The Body Said No! (1950), The Good Beginning (1953), Vijf jaar Vlaamse (1958) i serialu telewizyjnym Chelsea at Nine (1958).
W 1960 przeniósł się z rodziną do Australii i wycofał się ze sceny. Nigdy nie przestał rysować. Zmarł w 1986, w wieku 83 lat.
Teodor Ziomek 
(ur. 1874 w Skierniewicach, zm. 1937 w Warszawie) – malarz, pejzażysta.
W 1897 ukończył Szkołę Rysunkową w Warszawie, studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Leona Wyczółkowskiego. Był uczniem Jana Stanisławskiego. Do Warszawy powrócił w 1905. Należał do Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka, Stowarzyszenia Artystów Odłam, Pro Arte, Mazovia i Koła Marynistów Polskich. Ilustrował miesięcznik literacko-artystyczny „Sfinks”.
Zmarł 31 stycznia 1937. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

27-04-2017 g. 16.00KAMERĄ W HISTORIĘ: KSIĘŻNA ŁOWICKA  


Na zakończenie cyklu filmowego „Kamerą w Historię” Łukasz Saptura proponuje film z 1934 r. „Księżna Łowicka” w reżyserii Mieczysława Krawicza i Janusza Warneckiego. Głównym wątkiem zrealizowanego na podstawie powieści Wacława Gąsiorowskiego filmu jest całkowicie zmyślona historia miłości między Joanną Grudzińską (Jadwiga Smosarska) a majorem Walerianem Łukasińskim (Józef Węgrzyn), konspiratorem, zaangażowanym w spisek powstańczy.

Joanna wychodzi za mąż za Wielkiego Księcia Konstantego Romanowa (Stefan Jaracz) i otrzymuje tytuł księżnej łowickiej, a Łukasiński jako spiskowiec zostaje wtrącony tuż przed wybuchem powstania listopadowego do więzienia, nie zdradza jednak swoich współtowarzyszy. Przed filmem Łukasz Saptura opowie o Joannie Grudzińskiej i małżeństwie z Konstantym oraz o prawdzie historycznej w konfrontacji z prawdą filmową na przykładzie pokazywanej produkcji.

Film, którego dystrybutorem filmu jest Filmoteka Narodowa został zrekonstruowany dzięki wsparciu funduszy europejskich. 

Projekt „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

21-04-2017 g. 17.00SOPeL/SZUM BUTÓW STRÓŻA  


Teksty Klubu Literatów Sopel i koncert Zespołu Szum Butów Stróża wypełnią spotkanie 21 kwietnia. Swoje teksty zaprezentują: Jerzy Jankowski, Maria Czyżykowska-Karczewska, Marlena Mazurek, Bożena Klejny, Wiesława Maciejak, Wincenty Grewkowicz, Krystyna Kostarska, Lena Wiśniewska, Sebastian Marasek. Wystąpi zespół Szum Butów Stróża w składzie: Marcin Biernacki – wokal, Piotr Kozłowski – instrumenty klawiszowe, Sebastian Marasek – gitara akustyczna

12-04-2017 g. 18.30SKIERNIEWICKI KLUB GENEALOGÓW  


Skierniewicki Klub Genealogów zaprasza na warsztaty genealogiczne 12 kwietnia o godz. 18.30 do sali konferencyjnej przy ul. Senatorskiej 12. Gościem spotkania będzie dr Andrzej Kompa, historyk, adiunkt na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego.

07-04-2017 g. 17.00KONCERT KAMERALNY  


Koncerty wybitnej pedagog prof. Aleksandry Nawe i studentów Akademii Muzycznej w Łodzi stają się powoli tradycją. W piątkowy wieczór 7 kwietnia prof. Aleksandra Nawe wystąpi wraz Maciejem Madalińskim - utalentowanym tenorem, który w 2015 r. zadebiutował na deskach teatru deskach Teatru Muzycznego w Łodzi w roli Raula de St. Brioche’a w operetce „Wesoła wdówka” Franciszka Lehara i pianistką Sławą Stronczyńską, wyróżnioną na XVI Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim na Mazowszu, finalistką Ogólnopolskich Przesłuchań Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych II stopnia w Warszawie.

04-04-2017 g. 17.00Z CYKLU: KONCERT DYPLOMANTÓW  


W cyklu Koncerty dyplomantów wystąpi Justyna Przybysz, dyplomantka Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Skierniewicach w klasie wiolonczeli Katarzyny Horbowicz-Kinal. Towarzyszyć jej będzie Katarzyna Kwiatkowska, pianistka, pedagog, absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu prof. Andrzeja Jasińskiego oraz w klasie kameralistyki prof. Marii Szwajger-Kułakowskiej oraz studiów podyplomowych w Stätliche Hochschule für Musik w Karlsruhe. W programie koncertu usłyszymy utwory Luigi Boccheriniego, J. S. Bacha, Andre Servaisa, Auguste Franchomme, Josepha Haydna i Davida Poppera.

30-03-2017 g. 16.00KAMERĄ W HISTORIĘ 4  


W cyklu „Kamerą w historię" Łukasz Saptura proponuje film Phillipa Noyce „Polowanie na króliki" z 2002 r. Film przenosi nas do Australii lat 30. XX w. i opowiada o losach trójki aborygeńskich dziewczynek, które dotknęła polityka etnicznej czystki. Polegała ona na tym, że aborygeńskie dzieci z domieszką białej krwi były zabierane rodzicom i przymusowo osadzane w specjalnych ochronkach. Peter Gabriel, twórca muzyki, otrzymał nominację do Złotego Globu oraz nagrodę Australijskiego Instytutu Filmowego.

23-03-2017 g. 17.00KONCERT DYPLOMANTÓW  


Wystąpią: Magdalena Olczak - fagot, klasa VI SSM II st. w Skierniewicach, klasa. Anny Szwedzkiej (obecnie zastępuje ją Justyna Korczyńska), Kinga Paciorek - fagot, klasa VI SSM II st. w Skierniewicach, klasa Anny Szwedzkiej (zast. Justyna Korczyńska) Paulina Wdowiak - obój, klasa VI PSM I i II st. im. I.J. Paderewskiego w Żyrardowie, klasa p. Stanisława Styczyńskiego. Michalina Mroczkowska - fortepian, absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof. Katarzyny Popowej-Zydroń i dra Piotra Kępińskiego. W dziale kameralistyki kształciła się pod kierunkiem prof. Anny Prabuckiej-Firlej oraz as. Roberta Kwiatkowskiego w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.

19-03-2017 g. 16.00DUO KAMEA  


Zapraszamy na niezwykły koncert Duo Kamea, które tworzą absolwentki Akademii Muzycznej w Łodzi - wiolonczelistka Kaja Flaga oraz pianistka Marta Kubicka-Skurpel.

Kaja Flaga - wiolonczela
Ukończyła PSM I st. nr 5 w Warszawie w klasie p. Karoliny Wojaczek. Naukę w PSM II st. im. Józefa Elsnera w Warszawie ukończyła z wyróżnieniem w klasie p. prof. Wandy Borucińskiej i Zbigniewa Krzymińskiego. W roku 2015 ukończyła studia magisterskie na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie prof. Tomasza Starka. Jest aktywnym muzykiem solowym, kameralnym i orkiestrowym. Brała udział w licznych koncertach orkiestrowych m. in. w Filharmonii Narodowej w Warszawie, w Łódzkiej Filharmonii, w Studiu Polskiego Radia w Warszawie, w Łódzkiej Akademii i Warszawskim Uniwersytecie Muzycznym. Występowała z recitalami solowymi w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi.
Brała udział w przesłuchaniach makroregionalnych CEA, w których doszła do etapu finałowego, oraz w IX Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Uczestniczyłam w Międzynarodowych Kursach Interpretacji Muzycznej w Nowym Sączu u prof. Piotra Hausenplasa (2010, 2011), na których wykonała z orkiestrą festiwalową Koncert podwójny g-moll Vivaldiego. Brała również udział w kursach mistrzowskich u prof. Tomasza Strahla oraz prof. Stanisława Firleja. 
Kaja Flaga gra na instrumencie Krzysztofa Krupy z 2007r.

Marta Kubicka-Skurpel - fortepian
Ukończyła z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. w Pabianicach. Jako uczennica szkoły zdobyła Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu Juliusza Zarębskiego na X Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Izabelinie-Łomiankach (2010) oraz wyróżnienie na V Festiwalu Muzyki Fortepianowej w Łowiczu (2010). W roku 2015 ukończyła z wyróżnieniem studia II st. w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie fortepianu prof. Marii Koreckiej-Soszkowskiej oraz w klasie kameralistyki prof. Bogusława Pikały. W roku 2013 zdobyła I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie-Festiwalu "Muzyka bez limitu" w Druskiennikach (Litwa). Dwukrotnie zakwalifikowała się do udziału w Aurora Chamber Music Masterclasses w Vӓnersborg (Szwecja), gdzie współpracowała z muzykami z wielu krajów Europy. W 2015 roku, wraz z wokalistką Aliną Adamską-Raitarovskyi, zdobyła I nagrodę na II Turnieju Kameralnym w trzech odsłonach w Bydgoszczy. W tym samym roku otrzymała wyróżnienie na XV Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankach (kategoria trio fortepianowe). Marta Kubicka doskonaliła swoje umiejętności na licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez m. in. takich pedagogów jak: Martin Roscoe, Andrzej Jasiński, Katarzyna Popowa-Zydroń, Mads Widlund, Wojciech Świtała, Zbigniew Raubo, Jerzy Sterczyński, Veronika Vitaite. Występowała jako solistka i kameralistka podczas wielu koncertów na terenie województwa łódzkiego, a także w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz podczas Aurora Chamber Music Festival w Vӓnersborg. W latach 2015-2016 była członkiem Akademii Operowej – Programu Kształcenia Młodych Talentów przy Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. Obecnie kontynuuje studia na Akademii Muzycznej w Łodzi w specjalności Fortepian Kameralny.
 

17-03-2017 g. 17.00SOPeL w IZBIE  


Klub Literacki SOPeL zaprasza na spotkanie 17 marca o godzinie 17.00. Warsztaty prowadzi Jerzy Jankowski. Masz ochotę skonsultować swoją twórczość literacką z fachowcem i wymienić doświadczenia z innymi twórcami? Przyjdź, zaprezentuj swoją twórczość, porozmawiaj o tworzeniu poezji i prozy.

10-03-2017 g. 17.30WALNE ZGROMADZENIE TPS  


Członków TPS zapraszamy na Walne Zgromadzenie sprawozdawcze. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wy-bór przewodniczącego obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawomocności obrad. 6. Wybór komisji uchwał i wniosków. 7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z 11 marca 2016. 8. Sprawozdanie Zarządu za 2016. 9. Sprawozdanie finansowe za 2016. 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016. 11. Przedstawienie planu pracy na 2017. 12. Przyjęcie sprawozdań i planu pracy. 13. Dyskusja i wnioski. 14. Podjęcie uchwał. 15. Zamknięcie obrad.


02-03-2017 g. 19.002.03 MYŚMY REBELIANCI/11.03 WYKLĘCI ZNAD BZURY  


Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach zapraszają na wydarzenia związane z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 2 marca o godz. 19.00 odbędzie się koncert "Myśmy rebelianci" zespołu Green Craft w Sali Strakacza CKiS, a od 11 do 17 marca czynna będzie wystawa "Wyklęci znad Bzury".


01-03-2017 g. 18.30SKIERNIEWICKI KLUB GENEALOGICZNY  


Przed nami kolejne spotkanie Skierniewickiego Klub Genealogów. Jeśli chcesz stworzyć drzewo genealogiczne, przyjdź koniecznie 1 marca o godz. 18.30 do sali konferencyjnej przy ul. Senatorskiej 12! Zapraszamy!

26-02-2017 g. 17.00JAN KRZYSZTOF BROJA  


Zapraszamy 26 lutego 2017 r. o godz. 17.00 do Sali Biblioteki Instytutu Ogrodnictwa na wyjątkowy koncert fortepianowy Jana Krzysztofa Broi, jednego z najwspanialszych muzyków polskich. Studiował we Frankfurcie nad Menem, w Hanowerze i w warszawskiej Akademii Muzycznej, którą ukończył z wyróżnieniem. Laureat międzynarodowych konkursów w Wilnie (Litwa), Pasadenie (USA), Hanau i Brunszwiku (Niemcy), Bukareszcie (Rumunia).

Jan Krzysztof Broja występował w wielu krajach Europy, w USA, w Japonii, Kolumbii i Brazylii. Nagrywał dla radia i telewizji Polski, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Japonii, USA i Rosji. Współpracował przy produkcji filmów „Pianista” Romana Polańskiego, „Tatarak” Andrzeja Wajdy oraz z Krzysztofem Warlikowskim w spektaklu „Apollonia”. Jest zapraszany do pracy w jury konkursów pianistycznych i prowadzi kursy mistrzowskie, był również wykładowcą w Conservatorio Superior de Música w Salamance (Hiszpania). W jubileuszowej serii Narodowego Instytutu F. Chopina ukazała się płyta z muzyką kameralną Fryderyka Chopina na instrumencie z epoki (wraz z Andrzejem Bauerem i Jakubem Jakowiczem). Dla firmy Naxos nagrał Symfonię Koncertującą Karola Szymanowskiego z orkiestrą Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita. Ta płyta otrzymała nominację do nagrody Grammy 2010.

25-02-2017 g. 7.00MUZEUM ŚLĄSKIE/NIKISZOWIEC  


Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic zaprasza na wycieczkę do Muzeum Śląskiego, jednego z najnowocześniejszych w Polsce oraz Nikiszowca, górniczej dzielnicy Katowic, która w 2011 r. znalazła się na 4 miejscu w zorganizowanym przez magazyn „National Geographic Traveler” plebiscycie „7 nowych cudów Polski” . Cena 80 zł. Zapisy pod tel. 46.833-44-71. Wyjazd 25 lutego o godz. 7.00 sprzed budynku szkół muzycznych.

24-02-2017 g. 17.00SOPeL w IZBIE  


Klub Literacki SOPeL zaprasza na spotkanie 24 lutego o godzinie 17.00. Warsztaty prowadzi Jerzy Jankowski. Masz ochotę skonsultować swoją twórczość literacką z fachowcem i wymienić doświadczenia z innymi twórcami? Przyjdź, zaprezentuj swoją twórczość, porozmawiaj o tworzeniu poezji i prozy.

23-02-2017 g. 16.30KAMERĄ W HISTORIĘ 3  


W cyklu „Kamerą w historię" Łukasz Saptura proponuje film Pablo Trapero „El Clan", nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji Srebrnym Lwem (2015). Akcja filmu toczy się w latach 80. w Argentynie. W 1982 r. upadł rząd wojskowej junty. Historia rodziny Arkimedesa Puccio posłużyła do opowiedzenia o mechanizmach reżimu – tyranach i poddanych.

„El Clan nie jest rozrachunkiem z władzą, która upadła. Nie o potępienie dyktatury tu chodzi – to zbyt oczywiste – ale o psychologiczny mechanizm, który sprawia, że godzimy się na służbę tyranii, o to, jak mylimy tyranię z miłością, jak wypieramy poczucie winy.” – pisze Tadeusz Sobolewski w recenzji filmu. 

17-02-2017 g. 14.00SKIERNIEWICE WCZORAJ I DZIŚ  


Wystawa fotografii „Skierniewice wczoraj i dziś” prezentuje obiekty architektoniczne naszego miasta i ukazuje zmiany jakie zaszły w ciągu ostatnich stu lat. Fotografie pochodzą z archiwum Izby Historii Skierniewic, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz prywatnych zbiorów skierniewickich kolekcjonerów - Doroty i Pawła Bogatko, Mirosława i Radosława Stefanków, Krzysztofa Borzęckiego. Autorem zdjęć współczesnych jest Michał Gałęzowski. Wystawę prezentowaną na ogrodzeniu Instytutu Ogrodnictwa przy ul. Konstytucji 3 Maja będzie można obejrzeć do 17 marca.

17-02-2017 g. 9.00SKIERNIEWICE MOJE MIASTO  


15 stycznia zakończyły się eliminacje szkolne międzyszkolnego konkursu wiedzy „Skierniewice – moje miasto”. Konkurs, którego organizatorami jest Urząd Miasta Skierniewice, Izba Historii Skierniewic i Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic, jest adresowany do uczniów wszystkich skierniewickich szkół . Jego celem jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży o historii miasta, ważnych osobistościach z nim związanych, jego problemach i rozwoju. Finał konkursu odbędzie się 17 lutego o godz. 9.oo w Gimnazjum nr 1.

Uczestnicy będą rozwiązywać testy związane z historią i współczesnością  naszego miasta w 3 osobowych zespołach w 4 kategoriach wiekowych. Dla zwycięzców organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody.
Konkurs jest częścią programu obchodów 560 - lecia nadania praw miejskich Skierniewicom.

Miejski Konkurs Wiedzy o Skierniewicach
„Skierniewice – moje miasto”

Regulamin 
Termin konkursu: 17 lutego 2017 roku

Miejsce konkursu i godzina rozpoczęcia: Informacja o miejscu i godzinie rozpoczęcia konkursu zostanie przekazana do szkół, które zgłoszą zespoły konkursowe, w terminie nie później niż 1 tydzień  przed dniem przeprowadzenia konkursu.

Organizatorzy: 
Urząd Miasta Skierniewice, Izba Historii Skierniewic, Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic.
Cele:
- rozbudzanie wrażliwości na tematykę skierniewicką,
- aktywizacja dzieci i młodzieży w zdobywaniu wiedzy o Skierniewicach, jego współczesnym 
  funkcjonowaniu oraz poznawaniu historii miasta
- poszerzanie wiedzy o Skierniewicach, ich historii, wydarzeniach, ludziach i zabytkach,
- rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji w książkach, czasopismach, katalogach,   
  Internecie,
- kształtowanie kompetencji pracy w grupie.

Zakres wiedzy:
Konkurs obejmuje wiedzę na temat Skierniewic w zakresie symboli Skierniewic, władz miasta, historii Skierniewic, zabytków, obiektów kultury, sportu, nauki, administracji, współczesnego budownictwa, zakładów produkcyjnych, terenów zielonych, legend, topografii miasta, ludzi zasłużonych dla Skierniewic (Bibliografia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).
Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu:
- Konkurs obejmuje uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów 
   i szkół ponadgimnazjalnych Miasta Skierniewice.
- W konkursie biorą udział 3 osobowe zespoły w 4 kategoriach wiekowych: 
Kategoria I - kl. III - IV ze szkół podstawowych, 
Kategoria II - kl. V - VI ze szkół podstawowych, 
Kategoria III -  kl. I - III z gimnazjów, 
Kategoria IV - kl. I - IV ze szkół ponadgimnazjalnych. 

- Każda Szkoła indywidualnie podejmuje decyzje o potrzebie przeprowadzenia eliminacji 
   wewnętrznych.
-  Szkoła może zgłosić po jednym zespole w każdej kategorii wiekowej. 
- Zgłoszenia drużyn należy dokonać do dnia 15.01.2017 roku do Wydziału Edukacji UM 
   Skierniewice, ul. Senatorska 12, tel. 46 834 51 81 (karta zgłoszenia stanowi załącznik Nr 2 
   do Regulaminu).
- Uczestników konkursu oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
- Uczestnicy konkursu powinni wykazać się wszechstronną wiedzą na temat Miasta 
   Skierniewice, umiejętnością pracy zespołowej oraz twórczym myśleniem.
- Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu 25 pytań, w tym m.in.: pytań testowych metodą 
   jednokrotnego wyboru i pytań otwartych. Uczestnicy będą musieli również wykazać się 
   znajomością mapy i topografii miasta.
- Za każdą prawidłową odpowiedź lub wykonane zadanie zespół otrzyma określoną dla 
  danego zadania liczbę punktów.
- Czas trwania konkursu: ok. 60 minut 
Nagrody:
Zdobywcy I, II i III miejsca w każdej kategorii otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy, pozostali uczestnicy dyplomy i upominki
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po podliczeniu punktów w dniu konkursu.

Załączniki do Regulaminu:
Załącznik Nr 1 - bibliografia
Załącznik nr 2 - karta zgłoszenia

Załącznik nr 1
Bibliografia
1. „Dzieje Skierniewic 1359-1975” - Jan Józefecki
2. „Kościół św. Jakuba w Skierniewicach” - Maria Anacka Łyjak
3. „Stary cmentarz w Skierniewicach” - Jan Chańko
4. „Spacerkiem po Skierniewicach” - Andrzej Krysiak
5. „Jabłcuś na tropie zabytków Skierniewic”
6. Regionalna prasa „Głos Skierniewic i Okolic”, „Dziennik Łódzki”
7. Internet ( w zakresie wiedzy określonym Regulaminem)

Załącznik nr 2 wysyłamy e-mailem.01-02-2017 g. 18.30SKIERNIEWICKI KLUB GENEALOGICZNY  


Skierniewicki Klub Genealogiczny zaprasza wszystkich zainteresowanych poszukiwaniem korzeni rodzinnych na spotkanie 1 lutego o godz. 18.30 przy ul. Senatorskiej 12.

27-01-2017 g. 17.00SOPeL W IZBIE  


Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby rozwijać swój talent poetycki i pisarski na pierwsze w nowym roku spotkanie klubu SOPeL, które prowadzi Jerzy Jankowski, dziennikarz, poeta, publicysta.

26-01-2017 g. 16.30KAMERĄ W HISTORIĘ 2  


Pokaz filmu „Niewinne” w ramach autorskiego projektu „Kamerą w historię”. Wprowadzenie przed seansem – historyk Łukasz Saptura.

Przez wiele powojennych lat wejście do polskich wsi, miasteczek i miast armii radzieckiej nazywane było wyzwoleniem. Jednak dla działaczy państwa podziemnego, nie tylko z Armii Krajowej, oznaczało ona brutalne przesłuchiwania oraz kilkuletnie więzienie. To nie jedyny aspekt przejścia przez ziemie polskie frontu na przełomie 1944/1945 roku. Przez dziesięciolecia nie mówiono o gwałtach radzieckich żołnierzy na kobietach. Nie tylko na Niemkach. O takiej sytuacji opowiada film „Niewinne” w reżyserii Anne Fontaine oparty na wspomnieniach Madeleine Pauliac, lekarki z Francuskiego Czerwonego Krzyża. Przebywała ona w Polsce od 1945 roku, do swojej śmierci na początku 1946 roku. Zginęła w wypadku samochodowym na drodze pomiędzy Łowiczem a Sochaczewem.

24-01-2017 g. 17.00KONCERT: MAGDA WIŚNIEWSKA - SKRZYPCE, ELŻBIETA BUDNIK - FORTEPIAN  


We wtorkowe popołudnie zapraszamy na koncert. Wystąpią: Magda Wiśniewska – skrzypce, Aleksandra Pawlak – altówka, Urszula Markowska – wiolonczela, Elżbieta Budnik – fortepian, Marta Kubicka-Skurpiel – fortepian.

23-01-2017 g. 11.00W ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO  


W 154 rocznicę powstania styczniowego na cmentarzu św. Józefa o godz. 11.00 zapłoną znicze na grobach 8 powstańców - Michała Brzostka, Józefa Gogólskiego, Józefa Brzezińskiego, Michała Berkmana, Józefa Gołębiowskiego, Tomasza Budzałka, Antoniego Paradowskiego i Leopolda Gansnera. O godz. 12.00 delegacje władz miasta i mieszkańców złożą kwiaty pod obeliskiem przy ul. Sobieskiego upamiętniającym miejsce kaźni powstańców straconych przez Rosjan. O powstaniu stycnziowym opowie Jacek Stępowski - prezes TPS.

20-01-2017 g. 17.00KONCERT: HUBERT GRUCHAŁA, MARIUSZ RUTKOWSKI  


W piątkowe popołudnie 20 stycznia zapraszamy na koncert w wykonaniu utalentowanego ucznia Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Skierniewicach, saksofonisty Huberta Gruchały i wybitnego pianisty Mariusza Rutkowskiego, laureata takich prestiżowych nagród jak Fryderyk 2006, francuski Złoty Orfeusz 2008, 2015.

Hubert Gruchała - saksofon altowy

Uczeń Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Skierniewicach. Swoją przygodę z saksofonem rozpoczął w wieku 13 lat w klasie Marcina Odyńca. Obecnie uczeń klasy dyplomowej Mateusza Dobosza.

W 2015 r. zdobył II nagrodę w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Instrumentów Dętych w Białej Podlaskiej, a w 2014 otrzymał na tym festiwalu wraz z zespołem wyróżnienie w kategorii zespoły dęte.

Mariusz Rutkowski - fortepian

Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie fortepianu Marii Szraiber oraz kameralistyki M. Nosowskiej. Laureat m. in. Nagrody Polskiego Radia im. Jerzego Lefelda na Konkursie im. Ignacego Jana Paderewskiego (Bydgoszcz 1999, 2006), nagrody dla najlepszego pianisty na Międzynarodowym Konkursie im. St. Moniuszki (Warszawa 2001).

Występował w najważniejszych salach koncertowych w Polsce,Rosji, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Czechach, Włochach, Szwecji, Belgii,Holandii, Szwajcarii, na Ukrainie. Brał udział w festiwalach muzycznych, m.in.Wratislavia Cantans, Festiwal w Łańcucie, Łańcuch-Festiwal Witolda Lutosławskiego (Warszawa), Festiwal Hoffmanowski (Poznań), Festiwal Beethovenowski (Głogówek).

Koncertował z wybitnymi solistami: Wandą Polańską, Jadwigą Rappé, Urszulą Kryger, Stefanią Toczyską, Jadwigą Kotnowską, Barbarą Kubiak,Jadwigą Teresą Stępień, Iriną Zakyan, Patrycją Piekutowską, Bogdanem Paprockim,Jerzym Artyszem, Leonardem Andrzejem Mrozem, Adamem Kruszewskim, Jarosławem Brękiem,Bartłomiejem Niziołem.

Jest założycielem Tria im. E.T.A. Hoffmana. Współpracuje z reżyserami, aktorami i choreografami w realizacjach spektakli teatralnych:Krystyną Jandą „Śladami Callas”, Anną Seniuk „Noc z Szekspirem”, Barbarą Wachowicz „Wieczór z Mickiewiczem”, Henrykiem Konwińskim „Nokturn i Tarantela”oraz „Karłowicz – Pieśni”, Emilem Wesołowskim „Wieczór Karłowicza”, Barbarą Gołaską „Mity”, Beatą Wrzosek „Szymanowski – Fantazja i Narcyz”, „IV Symfonia”,Hanną Chojnacką „Mickiewicz w pieśni” i „Lorca. Crumb. Inspiracje”.

Wykonuje muzykę XX i XXI wieku, uczestniczył w prawykonaniach i wykonaniach utworów współczesnych Macieja Małeckiego, Mikołaja Góreckiego, Anny Jastrzębskiej.

Współpracuje z Filharmonią im. Romualda Traugutta. Przez 10lat był wykładowcą Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie,współpracował m.in. z wybitną artystką i pedagogiem Haliną Słonicką; w latach2007-2009 pełnił funkcję kierownika wokalnego Teatru Wielkiego im. St.Moniuszki w Poznaniu.

Nagrywa dla Polskiego Radia, Telewizji oraz firmy fonograficznej DUX. Dla TVP1 zrealizował 15 odcinków „Wokół wielkiej sceny”. Za płytę „Władysław Żeleński – Pieśni” nagraną z Jadwigą Rappé otrzymał nagrodę Fryderyk 2006. Nominację do tej nagrody otrzymał także za płyty: „Ignacy Jan Paderewski – Pieśni” z Anną Radziejewską (2007),„Fantaisie” z Agatą Igras-Sawicką (2009), „Chamber music Bohuslava Martinu”wraz z Agatą Igras-Sawicką, Bartłomiejem Niziołem i Marcinem Zdunikiem (2011).Za nominowaną do nagrody Fryderyk płytę „Karol Szymanowski – Pieśni” nagraną w 2008 z Anną Radziejewską otrzymał w 2009 nagrodę specjalną Złotego Orfeuszaprzyznawaną przez francuską Académie du Disque Lyrique i wyróżnienie ARTE(Francja). W 2015 otrzymał  Złotego Orfeusza dla najlepszego akompaniatora za płytę „Oskar Kolberg – Utwory na fortepian solo”  (2014).

W swoim dorobku fonograficznym ma także nagrania: „Stanisław Niewiadomski Pieśni”, „Ignacy Jan Paderewski – Pieśni” z Jadwigą Teresą Stępień(2004), „Anna Jastrzębska – Chamber music ” z Jadwigą Kotnowską (2006),„Aleksander Kulikowski  – utwory kameralne”  – z Cameratą Vistulą (2007),„The Power of Emotions” z Patrycją Piekutowską (2009), „Shostakovich,Szymanowski, Stravinsky Pieśni” (2012), „Lutosławski Songs and Carols” z Anną Radziejewską (2013), z Tadeuszem Szlenkierem „Parlami d'amore” (2015).

17-01-2017 g. 11.00W ROCZNICĘ ZAKOŃCZENIA OKUPACJI NIEMIECKIEJ  


17 stycznia zapraszamy na godz. 11.00 na Cmentarz „Strzelba” przy ul. Strobowskiej. Na zbiorowych grobach żołnierzy Armii Krajowej oraz grobie rosyjskich czołgistów, którzy zginęli 17 stycznia 1945 podczas walk z Niemcami zapłoną znicze. O ostatnich dniach niemieckiej okupacji opowie naoczny świadek tamtych wydarzeń Kazimierz Figat – Honorowy Prezes Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic.

17-01-2017 g. 10.00FERIE W IZBIE  


Bajki dla dzieci i filmy o sztuce i o Skierniewicach to propozycja na ferie dla dzieci i młodzieży. Przyjdźcie, obejrzyjcie. Oprócz filmów proponujemy zwiedzanie wystawy stałej „Skierniewice w latach 1359-1945”. W czasie ferii zapraszamy od 10.00 do 15.30 od wtorku do piątku oraz w soboty i niedziele od 10 do 13.00.

13-01-2017 g. 17.00ROSJANIE W POLSCE  


Zapraszamy na spotkanie z pisarką i dziennikarką Violettą Wiernicką i promocję jej książki „Rosjanie w Polsce. Czas zaborów 1795-1915", nominowanej do nagrody Najlepsza Książka Historyczna 2015 Roku. Dziennikarka publikuje w „Polityce”, „Newsweeku”, „Focusie”, „Gazecie Wyborczej”, „Przeglądzie Prawosławnym”. Za teksty o losach żołnierzy i oficerów rosyjskiej armii cesarskiej w czasie I wojny światowej dostała nagrodę ambasadora Federacji Rosyjskiej.

11-01-2017 g. 18.30SKIERNIEWICKI KLUB GENEALOGÓW  


Chcesz odtworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny? Te warsztaty są dla Ciebie. Skierniewicki Klub Genealogów zaprasza miłośników poszukiwań przodków 11 stycznia o godz. 8.30 do sali konferencyjnej przy ul. Senatorskiej 12.

16-12-2016 g. 17.00SOPeL W IZBIE  


Ostatnie w tym roku warsztaty Klubu Literackiego SOPeL prowadzone przez Jerzego Jankowskiego odbędą się 16 grudnia o godzinie 17.00. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby rozwijać swój warsztat literacki.

15-12-2016 g. 17.00LET IT SNOW  


Zapraszamy na pełen ciepła i świątecznych brzmień koncert w klimatach jazzowych w wykonaniu tria artystów: Michała Borowskiego - saksofon, Katarzyny Piaseckiej-Filipiak - skrzypce i Justyny Łuczyńskiej - altówka. Po koncercie miło nam będzie podzielić się z Państwem opłatkiem.

Michał Borowski - saksofon
Absolwent Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.  Jako muzyk studyjny współpracował z takimi artystami jak Leszek Możdżer, Włodek Pawlik, Joachim Mencel, Zbigniew Namysłowski, Hiram Bullock, Paul Anka, Janusz Stokłosa, Adam Sztaba, Robert Chojnacki, Renata Dąbkowska, Alicja Majewska, Irek Dudek. 
Brał udział w realizacji programów telewizyjnych „Taniec z gwiazdami”, „Przebojowa noc”, „Jak oni śpiewają”, „Zabij mnie śmiechem”.
Współpracował przy nagraniach z niemiecką telewizją ARD-Marcus Jaichner Orchestra. Jest twórcą projektu „Nostalgia” w duecie ze znanym kompozytorem Marcinem Nierubcem.
Obecnie współpracuje z Filharmonią Narodową w Warszawie oraz prowadzi prace nad autorską płytą wraz z pianistą Zdzisławem Kalinowskim.

Katarzyna Piasecka-Filipiak – skrzypce
Absolwentka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, 2007 rok klasa altówki prof. Jolanty Kukuły-Kopczyńskiej.
Swoje umiejętności doskonaliła w licznych kursach muzycznych oraz koncertując zarówno w Polsce i za granicą w takich krajach jak Portugalia (Orkiestra De Norte), Hiszpania, Włochy czy Grecja oraz w wielu innych.
Od 1998 roku gra w „Duecie Romanza”, a od 2001 również w kwartecie „Furioso”.
W 2007 roku zdobyła wyróżnienie z kwintetem fortepianowym w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta i Grażyny Bacewiczów w Łodzi. Od 2009 roku pracuje w Teatrze Wielkim w Łodzi.

Justyna Łuczyńska - altówka
Absolwentka dwóch wydziałów: Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz Wydziału Instrumentalnego (specjalność – altówka) Akademii Muzycznej im.
Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Jeszcze w trakcie studiów została zatrudniona w Teatrze Wielkim Łodzi na stanowisku muzyka orkiestrowego oraz w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Skierniewicach jako nauczyciel kształcenia
słuchu. Współpracowała z wieloma orkiestrami m.in.: Filharmonią Łódzką, Operą Wrocławską, Płocką Orkiestrą Symfoniczną, Polską Operą Kameralną, Orkiestrą Polskiej Sceny Muzycznej. Dzięki temu współpracowała z wybitnymi artystami
m.in. Placido Domingo, Małgorzatą Walewską, Grażyną Brodzińską, Antonim Witem, Kazimierzem Kordem, Jackiem Kasprzykiem, Krzesimirem Dębskim. Dokonała nagrań dla Polskiego Radia, Radia Łódź oraz telewizji: Polonia i Polsat. Wraz z kwartetem smyczkowym wystąpiła w koncercie szkockiego zespołu „Belle and Sebastian”.

13-12-2016 g. 17.00SPOTKANIE Z ANDRZEJEM KRYSIAKIEM  


„Ponieważ żyli prawem wilka” to najnowsza książka Andrzeja Krysiaka. Tym razem autor przedstawia sylwetkę kapitana Józefa Wiesława Szymańskiego – żołnierza wyklętego, skierniewiczanina, który zimą 1947 przystąpił do Bojowego Oddziału Armii. Za swą działalność aresztowany w 1948, po kilkumiesięcznym śledztwie skazany na dożywocie.

08-12-2016 g. 16.00KAMERĄ W HISTORIĘ  


Zapraszamy na cykl spotkań z filmem „Kamerą w historię”, autorski projekt Łukasza Saptury, prezentujący filmy, których tematem jest położenie jednostki wobec wiru wydarzeń. Każdy seans zostanie poprzedzony komentarzem historyka. Krótka prelekcja przybliży tło historyczne akcji filmu. Spotkanie będzie również miejscem do dyskusji dotyczącej relacji między filmem a historią oraz znaczeniem kinematografii w tworzeniu pamięci historycznej. Podczas czwartkowego spotkania odbędzie się projekcja filmu bez części prelekcyjnej. Serdecznie przepraszamy.

Jako pierwszy zostanie pokazany film „Wiatr buszujący w jęczmieniu” w reżyserii Kena Loacha. Jego bohaterami są bracia Damian i Teddy, którzy biorą udział irlandzkiej wojnie o niepodległość (1919-1921). Po odzyskaniu niepodległości przez Irlandię wybuchła wojna domowa. Bracia, którzy dotychczas stali po tej samej stronie barykady, zaczynają walkę przeciwko sobie.
Film otrzymał w 2006 roku Złotą Palmę na Festiwalu Filmowym w Cannes.

07-12-2016 g. 18.30SKIERNIEWICKI KLUB GENEALOGÓW  


Skierniewicki Klub Genealogiczny zaprasza wszystkich miłośników genealogii na kolejne spotkanie, które odbędzie się 7 grudnia o godz. 18.30 przy ul Senatorskiej 12 w sali konferencyjnej na I piętrze.


29-11-2016 PRACA IGORA MĘCINY NA WYSTAWIE W TORUNIU  


Jury XXXVIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży Moja Przygoda w Muzeum zakwalifikowało pracę Igora Męciny do udziału w wystawie pokonkursowej, którą można było oglądać w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu od 17 września do 13 listopada 2016. Z ponad 1800 prac z 90 ośrodków z Polski i zagranicy: Łotwy, Chin, Estonii, Ukrainy, Słowenii, Białorusi, Turcji, jury wybrało ok. 250 prac na wystawę pokonkursową. Igor Męcina jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 4. Pracę plastyczną wykonał pod kierunkiem Pawła Legięckiego. Serdecznie gratulujemy.

29-11-2016 g. 12.00POWSTANIE LISTOPADOWE  


W rocznicę powstania listopadowego 29 listopada o godz. 12.00 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 odbędzie się akademia dla uczniów skierniewickich szkół ponadgimnazjalnych. Następnego dnia o godz. od godz. 9.00 do 12.00 uczniów „Mechanika” ubranych w stroje historyczne będzie można spotkać na dworcu PKP, w rynku miasta oraz na ul. Reymonta i otrzymać od nich ulotki o powstaniu oraz uzyskać informacje na ten temat.

 Ulice wypełni muzyka i poezja powstańcza. O godz. 12.00 na cmentarzu św. Stanisława odbędą się uroczystości z udziałem władz miasta i mieszkańców. Prelekcję wygłosi Jacek Stępowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic. Uroczystości zakończą się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na grobie powstańca Ignacego Abramowicza.

26-11-2016 g. 17.00GREEN CRAFT - PIOSENKI TOMA WAITSA  


Zapraszamy 26 listopada 2016 roku o godz.17.oo na koncert Green Craft. Zespół zagra piosenki Toma Waitsa, w którego muzyce wpływy jazzu, bluesa, folku, rock and rolla i tradycyjnego popu krzyżują się z własną, bardzo osobistą poezją, melancholijną, gorzką w wymowie, cyniczną i przesyconą czarnym humorem.

Piosenki Toma Waitsa to nowy projekt zespołu na 10 lecie jego istnienia. W jego repertuarze znajdują się utwory z kręgu muzyki folkowej, country, a także poezji śpiewanej. W 2016 r. zespół zdobył II nagrodę w VI Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Włodzimierza Wysockiego „Wołodia pod Szczelińcem".
Skład zespołu:
Jan Baran – śpiew, gitara
Piotr Baran – gitary, śpiew
Kuba Witkowski – akordeon
Marcin „Bobas” Kędzia – perkusja
Mariusz Pacler – gitara basowa

19-11-2016 g. 7.30JESIEŃ W WILANOWIE  


Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Izba Historii Skierniewic zapraszają na jesienną wycieczkę do Wilanowa. Wycieczka odbędzie się 19 listopada 2016 roku a w programie jest zwiedzanie Pałacu Królewskiego z przewodnikiem, pokaz świateł w ogrodach królewskich oraz zwiedzanie Świątyni Opatrzności Bożej. Zbiórka uczestników o godz. 7.30 przed Szkołą Muzyczną. Koszt wycieczki wynosi 50 zł. Zapisy i informacje w Izbie Historii Skierniewic, ul. Floriana 4, tel. 46 833 44 71.

18-11-2016 g. 17.00SOPeL  


Na warsztaty klubu literackiego SOPeL prowadzone przez Jerzego Jankowskiego zapraszamy wszystkich, którzy chcielibyrozwijać swój warsztat literacki. Warsztaty dobędą się 18 listopada o godzinie 17.00.

10-11-2016 g. 19.00FESTIWAL MUZYKI ROMANTYCZNEJ  


Tegoroczny festiwal rozpocznie koncert Włodka Pawlika - "Romantycznie i jazzowo". Kolejne dni festiwalu wypełni muzyka w wykonaniu Celiny Kotz i Marcina Sikorskiego, Sylwii Strugińskiej-Wochowskiej i Orkiestry Festiwalowej. Nie zabraknie koncertu uczniów PSM I Stopnia i SSM II stopnia w Skierniewicach. W finale usłyszymy koncert trzech tenorów: Dariusza Stachury, Adama Zdunikowskiego i Tadeusza Szlenkiera z Orkiestrą Teatru Muzycznego w Poznaniu pod dyrekcją Agnieszki Nagórki. Serdecznie zapraszamy.

Program 14 festiwalu muzyki romantycznej

10.11., G. 19.00 KINO POLONEZ 
ROMANTYCZNIE I JAZZOWO 
RECITAL WŁODKA  PAWLIKA 
BILETY: POLONEZ/cekis.pl

11.11., G. 17.00 SALA BIBLIOTEKI INSTYTUTU OGRODNICTWA
CELINA KOTZ SKRZYPCE 
MARCIN SIKORSKI FORTEPIAN 

12.11., G. 17.00 SALA STAROSTWA POWIATOWEGO 
SYLWIA STRUGIŃSKA-WOCHOWSKA SOPRAN 
ORKIESTRA FESTIWALOWA POD DYREKCJĄ MARIANA CHMIELEWSKIEGO

13.11., G. 15.00 SALA STAROSTWA POWIATOWEGO 
KONCERT UCZNIÓW PSM I ST. IM. F. CHOPINA I SSM II ST. W SKIERNIEWICACH 

13.11., G. 19.00 KINO POLONEZ 
KONCERT TRZECH TENORÓW 
DARIUSZ STACHURA  
TADEUSZ SZLENKIER 
ADAM ZDUNIKOWSKI 
ORKIESTRA TEATRU MUZYCZNEGO W POZNANIU 
POD DYREKCJĄ AGNIESZKI NAGÓRKI 
BILETY: POLONEZ/cekis.pl

Patronat: Prezydent Miasta Skierniewice. 
Organizatorzy: 
Towarzystwo Muzyczne im. Fryderyka Chopina
Izba Historii Skierniewic 
Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic
Centrum Kultury i Sztuki. 
Partnerzy: 
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. F. Chopina w Skierniewicach
Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w Skierniewicach
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Instytut Ogrodnictwa

Dobrodzieje: 
Mirbud S.A.
Veka Polska Sp. z o.o.
Hotel Dworek Małgorzata Burzyńska
Poldem Sp. z o.o.
SFAMASZ Jan Dziedzic
TUiR WARTA S.A.
HORTMASZ Sp. z o.o.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie
SMLW Bielany Bis
Bank Spółdzielczy Skierniewice
Transprzęt Zakład Usługowy Stanisław Głuszek
Paulina i Łukasz Wyszkowscy
Fungis Sp. z o.o

01-11-2016 KWESTA NA SKIERNIEWICKICH CMENTARZACH  


Po raz kolejny 1 listopada odbyła się kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu św. Stanisława. Kwestowali parlamentarzyści, władze miasta, samorządowcy, ludzie kultury i mediów. Kwestujący zebrali 7660,39 zł, czyli ponad 400 zł więcej niż w ubiegłym roku.

01-11-2016 g. 9.00KWESTA NA SKIERNIEWICKICH CMENTARZACH  


Po raz kolejny 1 listopada odbędzie się kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu św. Stanisława. Kwestować będą parlamentarzyści, władze miasta, samorządowcy, ludzie kultury i mediów, będzie można ich spotkać na cmentarzu św. Józefa i miejskim w godzinach od 9.oo do 17.oo oraz na cmentarzu św. Stanisława od godziny 9.oo do 12.oo. W ubiegłym roku zebrano 7218, 90 zł. Z tych i pozyskanych z Urzędu Miasta pieniędzy udało się odnowić 10 grobów, w tym m.in. podwójny grób Mrówczyńskich i Anastazego Redycha.


27-10-2016 OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA  


Serdecznie zapraszamy do akcji sprzątania zabytkowego cmentarza św. Stanisława, która odbędzie się w dn. 27-28 października. Już od 20 lat nauczyciele i młodzież porządkują stary cmentarz, a doroczne kwesty w dniu Wszystkich Świętych pozwalają na sukcesywne odnawianie nagrobków. Zgłoszenia do udziału w sprzątaniu cmentarza przyjmujemy telefonicznie tel. 46 833 44 71.

26-10-2016 g. 18.30KLUB GENEALOGICZNY  


Kolejne spotkanie Klubu Genealogicznego odbędzie się 26 października. Zapraszamy miłośników i badaczy historii swoich rodzin do Izby Historii Skierniewic. Spotkanie będzie miało charakter warsztatu, który pokaże gdzie szukać i w jaki sposób dotrzeć do interesujących nas informacji genealogicznych.


23-10-2016 g. 16.00KWARTET SMYCZKOWY CONSONATI  


Po wakacyjnej przerwie powracamy do cyklu koncertów „Muzyka u Konstancji”. W niedzielę 23 października wystąpi Kwartet Smyczkowy Consonati w składzie Anna Niedziałkowska – skrzypce, Magdalena Krzyżanowska – skrzypce, Joanna Kujda – altówka i Katarzyna Horbowicz-Kinal – wiolonczela. W programie utwory Mozarta, Chopina, Dvoraka i Brahmsa. Serdecznie zapraszamy.

13-10-2016 g. 18.00SKIERNIEWICER  


W tym roku Skierniewicer odkrywa przed państwem życie i twórczość Eddiego Vitcha, karykaturzysty, aktora komediowego, mima urodzonego w Skierniewicach. Wrernisaż odbędzie się w CKiS. Skierniewicera rozpocznie wystawa w RATP-ie „Wiza do życia", a zakończy wystawa mobilna „Muzeum na kółkach". Będzie można wziąć udział w spacerze, przygotowanym przez uczniów ZSZ nr 2. W CKiS odbędzie się koncert Izabelli Rzeszowskiej. Do Izby zapraszamy 14 października na wręczenie nagród wystawę pokonkursową Fotosynteza 4 oraz wykład Waldemara Bronicza o skierniewickich fotografach. Zapraszamy.

Program Skierniewicera / The programme of Skierniewicer

13.10. g. 18.00 RATP, ul. Piłsudskiego 2
Wiza do życia. Dyplomaci, którzy ratowali Żydów. Wystawa Instytutu Tłumaczeń Literatury Hebrajskiej (ITHL). / Visa for life. The diplomats who saved Jews. The exhibition of Institute for the Translation of Hebrew Literature (ITHL).

14.10. g. 15.00, Brama Parkowa ul. Sienkiewicza / Garden Gate ul. Sienkiewicza
Wachlarz wspomnień o miejscach związanych ze skierniewicką społecznością żydowską – spacer po mieście. Projekt uczniowski ZSZ nr 2 wyróżniony w programie edukacyjnym Szkoła Dialogu /
The range of memories - walk around the city. IMS Project No. 2 School of Dialogue
 
14.10. g 17.00 IHS, Floriana 4
Fotosynteza 4 rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego Wernisaż / Photosynthesis 4, awards, the photo contest opening
 
14.10. g. 18.00 IHS, Floriana 4
Waldemar Bronicz – Skierniewiccy fotografowie: Lipman Karp i Daniel Przedecki – historia zapomniana / Waldemar Bronicz – Skierniewicer photographers Lipman Karp and Daniel Przedecki - forgotten history

15.10. g 18.00 CKiS, Reymonta 33
Eddie Vitch karykatury wernisaż / Eddie Vitch caricatures
 
15.10. g. 19.30 Hall Chamber CKiS, Reymonta 33
„Ejli, Ejli” – Izabella Rzeszowska artystka Teatru Żydowskiego w Warszawie – recital
Bilety w cenie: 20 zł (przedsprzedaż) oraz 25 zł (w dniu koncertu) do nabycia w kasie Kinoteatru Polonez i www.cekis.pl / „Ejli, Ejli” – Izabella Rzeszowska the artist of Jewish Theatre in Warsaw – recital

14-15.10 CKiS, Reymonta 33
„8 historii, które nie zmieniły świata”, Polska 2010 reżyseria: Ivo Krankowski scenariusz: Jan Śpiewak / "8 stories that did not change the world," Poland 2010 Director: Ivo Krankowski written by: John Śpiewak
 
18-20.10. Rynek / Municipal Market Square
„Muzeum na kółkach” mobilna wystawa Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN / „Museum on wheels" mobile exhibition of Museum of the History of Polish Jews POLIN

06-10-2016 g. 19.00KLUB GENEALOGICZNY  


Serdecznie zapraszamy do naszej siedziby na spotkanie Klubu Genealogicznego. Działalność klubu została zainicjowana 30 sierpnia. Klub działa przy Towarzystwie Przyjaciół Skierniewic. Inicjatorem powstania klubu jest Jarosław Chęcielewski.


30-09-2016 g. 17.00SPOTKANIE Z WIESŁAWĄ MACIEJAK  


Zapraszamy na spotkanie z Wiesławą Maciejak i promocję jej najnowszej książki "Dawno temu nad Łupią". Przychodzi taka pora, kiedy miło jest powspominać dawne czasy, zwłaszcza dzieciństwa i młodości - pisze Wiesława Maciejak. - Spisałam moje wspomnienia z nadzieją, że młodzi i najmłodsi znajdą tu trochę wiadomości jak to kiedyś było, a nieco doroślejsi przypomną sobie lata, które powoli odchodzą w zapomnienie.


17-09-2016 g. 15.00W ZWIERZYŃCU  


Jak co roku zapraszamy na spotkanie przy mogile w Zwierzyńcu, aby uczcić pamięć zamordowanych mieszkańców naszego miasta. 17 września 1944 r. w zwierzynieckim lesie zostało rozstrzelanych 20 Skierniewiczan. Egzekucję wykonali funkcjonariusze gestapo z Łowicza i żandarmeria z Bolimowa w odwecie za zastrzelenie żandarma przez żołnierzy skierniewickiego AK.


17-09-2016 g. 13.00W CZASIE ŚWIĘTA KWIATÓW  


W czasie Święta Kwiatów Owoców i Warzyw - 17 i 18 września - zapraszamy na stałą ekspozycję „Z dziejów miasta” oraz projekcje filmu Muzeum Utracone 2016. Będzie też można nabyć wydawnictwa historyczne, wśród nich najnowszą książkę Wiesławy Maciejak - wspomnienia „Dawno temu nad Łupią”. Podczas święta Izba będzie otwarta od 13 do 16.


14-09-2016 FOTOSYNTEZA 4  


Zapraszamy do udziału w 4 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Fotosynteza. Chcielibyśmy zainspirować do poszukiwań obrazów będących zapisem wrażeń, metaforycznych zestawień, refleksyjnego spojrzenia na kulturę żydowską. Na prace czekamy do 14 września 2016 r. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 500 zł – I nagroda, 300 zł – II nagroda i 200 zł – III nagroda Wernisaż wystawy odbędzie się 14 października 2016 w Izbie Historii Skierniewic podczas Festiwalu Skierniewicer.

Regulamin konkursu 

1. Organizatorem konkursu są: Izba Historii Skierniewic i Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic, ul. Floriana 4, 96-100 Skierniewice, izbahistorii@wp.pl
2 Konkurs skierowany jest do osób, dla których fotografia jest formą estetycznego wyrazu. 
3. Tematem konkursu jest kultura żydowska. Oczekujemy na prace inspirowane tematem kultury żydowskiej, jej mistyką, obrzędowością, niepowtarzalnym charakterem, tym co fascynuje, zastanawia, skłania do refleksji.
4. Każdy uczestnik konkursu może przesłać do 3 zdjęć.
5. Zdjęcia należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej. Zdjęcia papierowe powinny mieć format 30x40 cm, natomiast zdjęcia elektroniczne w formacie jpg należy dostarczyć w rozdzielczości 300 dpi do formatu 30x40 cm. 
6. Zdjęcia nie mogą być fotomontażem. Dopuszczalna jest modyfikacja kolorystyki, kontrastu, jasności zdjęcia. Na konkurs nie można przysyłać zdjęć, które oceniane były w poprzedniej jego edycji.
7. Zdjęcia należy dostarczyć do Izby Historii Skierniewic, ul. Floriana 4, 96-100 Skierniewice, w terminie do 14 września 2016 roku.
8. W treści zgłoszenia należy zamieścić imię i nazwisko autora, tytuł fotografii, rok urodzenia, adres, e-mail i telefon kontaktowy. Dane teleadresowe zostaną wykorzystane wyłącznie do kontaktu z uczestnikami konkursu.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas wernisażu wystawy, zaplanowanego na 14 października 2016 roku w Izbie Historii Skierniewic.
10. Zwyciezcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 500 zł – I nagroda, 300 zł – II nagroda i 200 zł – III nagroda.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego prezentowania prac na swojej stronie internetowej i fanpage’u, stronach internetowych organizatorów Skierniewicera – projektu poświęconego pamięci Żydów skierniewickich, a także w materiałach informacyjnych i promocyjnych, na wystawie pokonkursowej, jak również zatrzymania wybranych prac na własność.

01-09-2016 g. 12.0077 ROCZNICA WYBUCHU WOJNY  


1 września o 12.00 rozpoczną się uroczystości upamiętniające 77 rocznicę wybuchu wojny. Władze miasta złożą kwiaty przy pomniku na Skwerze Inwalidów Wojennych. Znicze zapłoną na grobach bohaterów września spoczywających na cmentarzu św. Józefa. Serdecznie zapraszamy.


15-08-2016 g. 11.00ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO  


15 sierpnia o godz. 11.00 msza w kościele garnizonowym rozpocznie Święto Wojska Polskiego. Po mszy delegacje władz miejskich, związków kombatanckich i organizacji lokalnych złożą kwiaty pod pomnikiem niepodległości przy Pl. Jana Pawła II. O 13.00 rozpocznie się piknik żołnierski z pokazami historycznymi, prezentacjami wyposażenia służb mundurowych, bitwą paintballowa, warsztatami plastycznymi, koncertami zespołu Rota, Orkiestry Clonovia oraz solistek z Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, a także wojskową grochówką.


13-08-2016 g. 10.00PAMIĘTAMY - GRA MIEJSKA  


Miejsca pamięci narodowej to symbole pisanej życiem i czynami historii naszego miasta i regionu. Są one i pozostaną świadkami naszych najnowszych dziejów, zmagań i poniesionych przez patriotów ofiar podczas prowadzonych przez naród Polski walk z obcymi potęgami. Mówią prawdę o wydarzeniach na tym terenie, o ludziach zasłużonych i o tych, którzy poświęcili swoje życie dla Ojczyzny. Zapraszamy na fascynujący spacer po Skierniewicach szlakiem miejsc pamięci narodowej.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ pt. „Pamiętamy”

§1. Organizator
1.Organizatorem Gry Miejskiej pt. „Pamiętamy” jest Izba Historii Skierniewic oraz Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic
2.Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie miasta Skierniewice oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.

§2. Zasady Gry
1.Gra Miejska pt. „Pamiętamy” odbywa się 13 sierpnia 2016 roku w Skierniewicach w godzinach 10.00 – 12.30
2.Celem Gry jest przybliżenie jej uczestnikom informacji dotyczących historii miasta, a w szczególności Miejsc Pamięci Narodowej.
3.Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi zaznaczonymi na mapce oraz wykonywanie następujących po sobie zadań. Za każde wykonane zadanie uczestnicy otrzymują punkty, których liczba jest zależna od stopnia poprawności lub czasu jego realizacji. Rozwiązanie poszczególnych zadań prowadzi do odgadnięcia hasła, które należy wpisać do KARTY GRY
4.Udział w Grze jest bezpłatny.
5.Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów, rowerów i innych pojazdów silnikowych.
6.W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu zostanie automatycznie wykluczony z dalszej rozgrywki.
7.Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.
8.Charakter imprezy powoduje, że Zespoły poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.
9.Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.
10.W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
11.Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
12.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
13.Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

§3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia
1.Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie oraz rejestracja Zespołu liczącego od 2 do 5 osób.
2.Zgłoszenia dokonać można osobiście w Izbie Historii Skierniewic, ul. Floriana 4 lub drogą 
mailową na adres izbahistorii@wp.pl do dnia 10.08.2016r.
3.W dniu Gry (13.08) do godz. 10:00 należy potwierdzić udział w Grze w punkcie startowym znajdującym się w budynku Izby Historii Skierniewic ul. Floriana 4.
4.W dniu Gry o godz. 10.00 odbędzie się odprawa uczestników (tj. wyjaśnienie zasad gry, sposobu oceniania, itp.)
5.Członkiem każdego z Zespołów musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Grze. Odpowiednią zgodę należy dostarczyć wraz ze zgłoszeniem lub w dzień Gry.
6.Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.
7.Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:
-wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
-przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883);
-opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz
w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.
8. W trakcie Gry członkowie poszczególnych Zespołów nie mogą się rozdzielać. Liczba członków Zespołu będzie weryfikowana w poszczególnych Punktach Kontrolnych. W razie niezgodności Zespół będzie mógł przystąpić do realizacji danego zdania dopiero wtedy, kiedy wszyscy jego członkowie znajdą się w Punkcie Kontrolnym.

§4. Zwycięzcy Gry
1.Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po jej zakończeniu około godziny 12.30. Zespoły, które do tego czasu nie zakończą Gry, nie będą brane pod uwagę w procesie wyłaniania zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w ostatnim Punkcie Kontrolnym oznaczony jako „Meta”.
2.Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po podliczeniu czasów poszczególnych grup, sprawdzeniu odgadniętego hasła oraz odpowiedzi na wylosowane pytanie związane z miejscami pamięci w punkcie META Zwycięzcą Gry zostanie Zespół, który uzyska najlepszy czas, prawidłowo odgadnie hasło. największą liczbę punktów oraz odpowie na wylosowane pytanie. 
Trzy zwycięskie zespoły otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez organizatorów. Dla wszystkich uczestników gry przygotowano upominki.

§5. Postanowienia końcowe
1.Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora.
2.W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
3.Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.
4.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.

16-07-2016 g. 8.30ŁÓDŹ CZTERECH KULTUR  


Wycieczka śladami wielowyznaniowej Łodzi, po której oprowadza Ryszard Bonisławski. W programie zwiedzanie synagogi, cerkwi św. Olgi, archikatedry kościoła ewangelickiego św. Mateusza, Księżego Młyna i wizyta w pałacu Schweikertów. Zbiórka 16 lipca o godz. 8.30 przed gmachem szkół muzycznych w Skierniewicach. Koszt 40 zł. Zapisy Izba Historii Skierniewic, t. 46 833-44-71.

01-07-2016 g. 17.0AKTY I KWIATY  


Wystawa fotografii Janiny Mokrzyckiej prezentuje 33 prace aktów kobiecych i kwiatów oraz ujęć z pracowni artystki, wykonane w latach 50 XX w. "Unikam sztucznego światła i wystudiowanych póz, wyjątkowo uważam na dekoracje i dodatki. Czasem nawet obrączka na palcu może zniszczyć całą fotografię" - mówiła autorka. Wystawie będzie towarzyszyć prezentacja trendów w fotografii lat 50. w Polsce i na świecie przygotowana przez Michała Gałęzowskiego.

24-06-2016 g. 18.00OD JESIENI DO ZIMY  


Spotkanie z Wiesławą Maciejak, poetką, pisarką. Jej książka "A życie się toczy" otrzymała główną nagrodę blogerek polonijnych na festiwalu Pióro i Pazur w 2014 roku. "Od jesieni do zimy" to najnowszy tomik poezji Wiesławy Maciejak, który będzie można nabyć podczas spotkania.


19-06-2016 g. 6.30CHEŁMNO MIASTO ZABYTKÓW I ZAKOCHANYCH  


Proponujemy wycieczkę jednodniową do Chełmna Termin wycieczki: 19 czerwca. W programie zwiedzanie z przewodnikiem Chełmna i Świecia nad Wisłą. Zbiórka o godz. 6.30 przed budynkiem szkół muzycznych. Zapisy w Izbie Historii Skierniewic. Koszt 90 zł.

17-06-2016 g. 17.00KONCERT FORTEPIANOWY: KATARZYNA KRZEMIŃSKA I MARCIN KRAJEWSKI  


Katarzyna Krzemińska absolwentka PSM i SSM w Skierniewicach w klasie fortepianu Małgorzaty Zientarskiej-Szczerby, studiuje informatykę w PWSZ w Skierniewicach. Obecnie przygotowuje się do egzaminów wstępnych na Akademię Muzyczną w Łodzi. Marcin Krajewski, student Akademii Muzycznej im. Bacewiczów w Łodzi w klasie fortepianu Marii Koreckiej-Soszkowskiej, naukę gry na fortepianie rozpoczynał u Anny Grzegorkiewicz-Ciesielskiej, a następnie w SSM II w Skierniewicach kształcił się pod kierunkiem Elżbiety Budnik. W programie koncertu utwory Bacha, Beethoveena, Chopina.

12-06-2016 g. 16.00MUZYKA U KONSTANCJI  


12 czerwca w ramach cyklu Muzyka u Konstancji zapraszamy na koncert Koła Miłośników - Wykonawców Muzyki Kameralnej. Wystąpią: Beata Zawadzka-Kłos - sopran, Agata Kawełczyk - sopran, Bartosz Szulc - bas, Anna Kłos - harfa, Dorota Brolik-Bekrycht - fortepian.

07-06-2016 CZERWCOWE PROJEKCJE MUZEUM UTRACONEGO 2016  


W tym roku film Muzeum utracone w doskonałym opracowaniu graficznym Marty Ignerskiej poświęcony jest twórczości Jana Matejki. Na projekcje zapraszamy od 7 do 30 czerwca o pełnej godzinie w każdy wtorek (10-16), czwartek (10-15), sobotę (10-12).

31-05-2016 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU MOJA PRZYGODA W MUZEUM  


Znamy laureatów eliminacji konkursu Moja Przygoda w Muzeum, które w tym roku przebiegały pod hasłem Złap Styl. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 31 maja. Na konkurs wpłynęło 119 prac. Jury w składzie Anna Pokora, artysta plastyk, Justyna Czerwińska - artysta plastyk i Michał Gałęzowski - fotografik przyznało 9 nagród i 16 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych.

Nagrody i wyróżnienia w kategorii wiekowej przedszkola i klasy I-III otrzymali
I nagroda Wojciech Makowski (Przedszkole Pod Dębami, opiekun Martyna Wach). 
wyróżnienia: Karolina DziągAleksander SławińskiAlicja Jabłońska, (Przedszkole Pod Dębami, op. Martyna Wach), Stanisław Szturomski (SP nr 4, op. Justyna Lorenc-Kowalska), Zosia Marczak (SP nr 9, op. Danuta Pustelnik, Agnieszka Tomaszewska).

W kategorii wiekowej klasy IV-VI nagrody otrzymali 
I nagroda - Igor Męcina (SP nr 4, op. Paweł Legięcki)
II nagroda aexequo: Wiktoria Markiewicz, Laura Burlińska, Marcel Tartanus - uczniowie SP 4, podopieczni Pawła Legięckiego
III nagroda ex aequo: Hanna Słodki, Iga Tartanus, Amelia Wyszkowska ze SP Nr 4, podopieczni Pawła Legięckiego
wyróżnienia Gabriela Kubiak (SP nr 2, opiekun Joanna Strumidło-Urbanek), oraz uczniowie SP nr 4 pod kierunkiem PAwła Legięckiego: Patrycja Walas, Aleks Długosz, Dawid Wieprzkowicz, Aleksandra Popowska, Zuzanna Kowalczyk, Michalina Piwowaron, Maria Adamczyk-Rayner, Wojciech Światlak, Małgorzata Malarczyk, Dawid Przyżycki.

W kategorii młodzież szkół gimnazjalnych: II nagroda Julia Durzyńska, Gimnazjum im. ks. St. Konarskiego, opiekun Małgorzata Mikusek.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na wystawę, którą można obejrzeć do 19 czerwca.

20-05-2016 g. 17.00SOPeL W IZBIE  


Klub literacki SOPeL zaprasza w najbliższy piątek o godz. 17.00 na warsztaty z Jerzym Jankowskim, poetą, publicystą, dziennikarzem.


14-05-2016 g. 17.00NOC MUZEÓW  


Zapraszamy do Izby na Noc Muzeów. Zaczynamy o godz. 17.00 koncertem Duo Accordion, który tworzą Bohdan Kozuszko – bajan, Igor Dmytruk – akordeon. Koncert odbywa się w ramach XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej. O 19.00 nocne cerkwie – promocja książki Aleksandra Sosny i wernisaż wystawy „Cerkwie w centralnej Polsce 1815-1915”, o 20.30 nocne Muzeum Utracone 2016 - ogólnopolska premiera filmu, a 21.00 nocny spacer po mieście. Noc w Izbie zakończy wernisaż wystawy tkaniny artystycznej Anny Pokory - Nocne łajzy o godz. 23.00.

Program:
17.00 koncert XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej: Duo Accordion – Bohdan Kozuszko – bajan, Igor Dmytruk – akordeon.
19.00 nocne cerkwie – promocja książki Aleksandra Sosny i wernisaż wystawy „Cerkwie w centralnej Polsce 1815-1915”. 
20.30 nocne Muzeum Utracone 2016, premiera filmu.
21.00 nocny spacer po mieście. Przewodnik: Andrzej Krysiak. Trasa spaceru: kościół Garnizonowy – ul. Batorego, Rynek, Senatorska, Konstytucji 3-Maja, Brama Parkowa. Zbiórka przy kościele garnizonowym. Po kościele oprowadzają ks. Paweł Piontek o Andrzej Krysiak.
23.00 Nocne łajzy – wystawa tkaniny artystycznej Anny Pokory.

10-05-2016 g. 17.00Z CYKLU KONCERTY DYPLOMANTÓW  


W ramach cyklu Koncertów Dyplomantów wystąpi Aleksandra Klepaczka – wiolonczela, uczennica Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Skierniewicach Katarzyna Kwiatkowska – fortepian. Zapraszamy 10 maja o godz. 17.00.

08-05-2016 g. 12.00W ROCZNICĘ ZAKOŃCZENIA WOJNY  


W 71 rocznicę zakończenia II wojny światowej 8 maja o godz. 12.00 władze miasta złożą kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Wojny na Skwerze Inwalidów Wojennych. W piątek, 6 maja o godz. 12.oo, delegacja Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic z Prezesem Jackiem Stępowskim zapali na cmentarzu św. Józefa znicze na grobach: Józefa Pruskiego – hubalczyka, Eugeniusza Jażdża – uczestnika walk o Westerplatte, Władysława Jasińskiego- uczestnika bitwy pod Lenino, Bronisława Bila – uczestnika bitwy pod Monte Cassino, Tadeusza Dudzińskiego – żołnierza Szarych Szeregów, Czesława Kayzera – komendanta AK Obwodu Sroka Skierniewice i pod pomnikiem harcerzy z Szarych Szeregów.


07-05-2016 g. 10.00WARSZTATY ZIELARSKIE Z AGNIESZKĄ STĘPOWSKĄ 3  


Zapraszamy na warsztaty zielarskie z Agnieszką Stępowską, wykładowcą PWSZ, pracownikiem Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach 7 maja. Tematem spotkania są zioła w kuchni. Odpłatność 13 zł. Zapisy w Izbie Historii Skierniewic.

06-05-2016 g. 17.00WIECZÓR Z AKADEMIĄ MUZYCZNĄ W ŁODZI  


W piątek 6 maja zapraszamy na koncert studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. Wystąpią: Zuzanna Krakowiak - altówka, Magdalena Wiśniewska - skrzypce, Elżbieta Budnik - fortepian. Kwartet smyczkowy w składzie: Kaja Miszczak - I skrzypce, Monika Kałużna - II skrzypce, Zuzanna Krakowiak - altówka, Bogumił Hausenplas - wiolonczela.

06-05-2016 KONKURS MOJA PRZYGODA W MUZEUM. ZŁAP STYL  


Serdecznie zapraszamy do udziału w eliminacjach XXXVIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”. Eliminacje odbywają się pod hasłem „Złap styl”. Prace należy dostarczyć do Izby Historii do dnia 6 maja. Wręczenie nagród laureatom eliminacji w Skierniewicach i otwarcie wystawy nastąpi 31 maja o godz. 10.00. Wystawę będzie można zobaczyć do 19 czerwca w Izbie Historii Skierniewic.

Zainspiruj się twórczością artysty, czerp z jego stylu i stwórz własne dzieło – autoportret, portret kogoś ci znanego, scenę rodzajową, martwą naturę lub znany ci krajobraz, tak jakby to namalował wybrany przez Ciebie artysta. Bądź jak van Gogh, Monet, Picasso, Kandinsky, Malewicz lub inny artysta. W tytule swojej pracy podaj nazwisko artysty, który Cię zainspirował, nazwę epoki lub kierunku w sztuce.
Fundatorami nagród w eliminacjach są: Energetyka Cieplna Sp. z o.o. oraz WOD-KAN Sp. z o.o.
Miło nam poinformować, że w ubiegłym roku spośród 2500 prac jury XXXVI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego zakwalifikowało na wystawę pokonkursową pracę laureatki eliminacji skierniewickich Wiktorii Janus „Senecio” . Wiktoria Janus jest uczennicą Szkoły Podstawowej nr 4. Praca konkursowa powstała pod opieką Pawła Legięckiego.
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy wygranych.
Informacji udziela:
Izba Historii Skierniewic ul. Floriana 4 Skierniewice, 46 833-44-71, izbahistorii@wp.pl www.tps-ihs.pl

Regulamin Konkursu
Adresaci. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. Eliminacje w Skierniewicach prowadzi Izba Historii Skierniewic.
Temat konkursu. Zainspiruj się obrazem z kolekcji muzealnych i stwórz własne, niepowtarzalne dzieło w formie pracy plastycznej, filmu lub grafiki komputerowej.
Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych lub pozaszkolnych, a także poza instytucjonalnymi formami pracy w domu, w gronie przyjaciół.
Techniki prac. Każdy uczestnik może zaprezentować jedną pracę w jednej z poniższych technik:
– malarstwo, grafika, rysunek i in. wykonane na powierzchni płaskiej o formacie nie mniejszym niż A4 
i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać),
– formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50x50 cm.
– grafika komputerowa – wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
– film maks. do 3 min, nagrany w formacie MPEG-4 na płycie CD/DVD.
Oznaczenie prac. Na pracy należy zamieścić czytelnie następujące informacje:
– imię i nazwisko autora pracy
– dokładny wiek autora pracy
– tytuł pracy
– nazwę i adres szkoły bądź instytucji kierującej prace na Konkurs
– imię i nazwisko opiekuna plastycznego.
Termin. Prace należy dostarczyć do 6 maja na adres:
Izba Historii Skierniewic, ul. Floriana 4, 96-100 Skierniewice.
Rozstrzygnięcie konkursu. Jury wytypuje laureatów konkursu w czterech kategoriach wiekowych: 5-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat. Rozdanie nagród dla laureatów eliminacji wstępnych oraz otwarcie wystawy prac konkursowych nastąpi 31 maja o godz. 10.00 w Izbie Historii Skierniewic. Wystawa będzie czynna do 19 czerwca.
Nagrodzone prace zostaną przesłane do Muzeum Okręgowego w Toruniu, gdzie wezmą udział w finale konkursu. Pozostałe prace będzie można odebrać po 19 czerwca. 
Uwagi. Izba Historii Skierniewic zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w materiałach promocyjnych drukowanych lub zamieszczanych w Internecie oraz zatrzymania wybranych prac na własność.

23-04-2016 g. 10.00WARSZTATY ZIELARSKIE Z AGNIESZKĄ STĘPOWSKĄ 2  


Warsztaty zielarskie z Agnieszką Stępowską, wykładowcą PWSZ, pracownikiem Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach zostąły przeniesione z 2 na 23 kwietnia. Temat najbliższego spotkania to właściwości lecznicze ziół. Odpłatność 27 zł za dwa spotkania. Proponowany termin kolejnych warsztatów: 7 maja. Zapisy w Izbie Historii Skierniewic.


21-04-2016 g. 17.00SPOTKANIE Z MACIEJEM KRONENBERGIEM  


Przewodnik filmowy po województwie łódzkim. Spotkanie z Maciejem Kronenbergiem, łodzianinem, prezesem Fundacji Regio. Z wykształcenia geograf turyzmu, autor książek popularnonaukowych: „500 zagadek o Łodzi i regionie łódzkim” (2005), „ABC regionów Polski” (2008), „Przewodnika po filmowej Łodzi’’ (2014) oraz „Zabytkowe przestrzenie Uniwersytetu Łódzkiego”, licencjonowany przewodnik po Łodzi i województwie łódzkim.

W swojej ostatniej książce przybliża czytelnikom plenery filmowe województwa łódzkiego. W ponad 70 filmach zagrały nie tylko duże miasta jak Piotrków Trybunalski, Wieluń, Zgierz ale również małe miejscowości takie jak Bolimów, Walewice, Lipce Reymontowskie.

15-04-2016 g. 18.00ODDAM WIERSZE W DOBRE RĘCE  


„Oddam wiersze w dobre ręce” – spotkanie z literaturą i muzyką. Teksty grupy Sopel: Bożena Klejny, Alfred Wiśniewski, Wiesława Maciejak, Marlena Mazurek, Lena Wiśniewska, Teresa Witowska, Maria Czyżykowska-Karczewska, Wincenty Grewkowicz, Jerzy Jankowski. Muzyka: Włodzimierz Stefanowicz. Obrazy: Marlena Mazurek. Prowadzenie: Jerzy Jankowski.

13-04-2016 g. 18.001050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI  


Zapraszamy na miejskie obchody 1050 rocznicy chrztu Polski.

Program: 

13 kwietnia
godz. 18:00 – Kościół Wojskowy pw. Wniebowzięcia NMP – Msza Święta w intencji ofiar zbrodni katyńskiej, złożenie kwiatów pod tablicą.

14 kwietnia:
- godz. 17:00 – Kościół Wojskowy pw. Wniebowzięcia NMP – nauka najstarszej utrwalonej polskiej pieśni religijnej, „Bogurodzicy”, wraz ze skierniewickimi chórzystami;
- godz. 18:00 – Msza Święta w intencji Ojczyzny, przedstawienie historyczne w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 4.

21 kwietnia 
godz. 10:00 – Pływalnia Miejska „Nawa” „Skierniewicki Bieg Pływacki 966” – z udziałem gości specjalnych – łącznie 1050 osób. Patronat nad biegiem objął Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba; otwarcie wystawy o 20-leciu pływalni, występy artystyczne.  

02-05-2016 g. 10.30UROCZYSTOŚCI MAJOWE  


Przed nami Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W poniedziałek o 10.30 50-metrowa Flaga z Ratusza wyruszy na Plac Jana Pawła II i zostanie wciągnięta na maszt przy kościele wojskowym. Flagę nieść będą harcerze i mieszkańcy miasta. Na Pl. Jana Pawła II odbędzie się Rodzinne Śniadanie pod Flagą, będą gry piknikowe, bierki, pilates.

3 maja, w 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja o godz. 11:00 w kościele garnizonowym odbędzie się uroczysta msza święta. Prezydent Miasta Skierniewice oraz oficjalne delegacje złożą kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości na Placu Jana Pawła II. 

06-04-2016 g. 18.00Z CYKLU KONCERTY DYPLOMANTÓW  


W ramach cyklu koncertów dyplomantów Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Skierniewicach wystąpi Ignacy Wojciechowski – kontrabas z towarzyszeniem Michaliny Mroczkowskiej – fortepian.

Ignacy Wojciechowski
Urodził się 17 sierpnia 1997 r. Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 6 lat w Ognisku Muzycznym przy Towarzystwie im. Fryderyka Chopina w Skierniewicach. Równolegle z rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej, zaczął uczęszczać do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skierniewicach w klasie fortepianu Pani Teresy Wróblewskiej. W roku 2010 rozpoczął naukę w Samorządowej Szkole Muzycznej II stopnia w Skierniewicach. Uczy się w klasie kontrabasu – jest uczniem Pana Karola Kinala – nauczyciela oraz instrumentalisty Sinfonia Varsovia. Ignacy jest od 2014 r. członkiem projektu muzycznego Województwa Łódzkiego „Sinfonietta” pod kierunkiem Pana Adama Klocka, gdzie gra w pierwszym pulpicie kontrabasów.
Od roku 2012 Ignacy bierze udział w Letniej Akademii Muzycznej, zorganizowanej we Wrocławskiej AM. Pracuje pod kierunkiem Rektora Akademii – Pana Profesora Krystiana Kiełba. 
Jest laureatem konkursów kontrabasowych: w Malborku (2012) – III miejsce oraz Kutnie (2013) – I miejsce, dwukrotnym finalistą oraz zdobywcą I miejsca na Konkursie Kompozytorskim Moja (mi)Nuta organizowanego przez Akademię Muzyczną w Łodzi.
Uczestniczy zarówno w koncertach organizowanych przez skierniewicką Szkołę Muzyczną i projektach miejskich, takich jak Skierniewicka Jesień Muzyczna, Festiwal Muzyki Romantycznej. W czerwcu 2013 otrzymał stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Skierniewice.
Od kilku lat bierze udział w Warsztatach Wokalnych HARMONIA, występując u boku zawodowych artystów. Aranżuje utwory utrzymane w konwencji pop-gospel na zespół muzyczny i wielogłosowy chór. Jego muzyczne zainteresowania sięgają daleko poza horyzonty klasyki – jest również twórcą repertuaru i muzykiem w skierniewickim zespole rockowym Paragraf 22.

Michalina Mroczkowska
Pianistka, absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof. Katarzyny Popowej-Zydroń i dra Piotra Kępińskiego. W dziale kameralistyki kształciła się pod kierunkiem prof. Anny Prabuckiej-Firlej oraz as. Roberta Kwiatkowskiego w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.
Jako solistka koncertowała z Inowrocławską Orkiestrą Symfoniczną Pro Arte pod batutą Michała Nesterowicza i Aleksandra Grefa. W 2005 r. została uhonorowana Nagrodą im. prof. Alojzego Drzewieckiego przyznawaną przez ITM Pro Arte. Jako kameralistka występowała w wielu zespołach od duetu po kwintet fortepianowy, wykonując dzieła W.A. Mozarta, L. van Beethovena, R. Schumanna, X. Scharvenki, J. Brahmsa, J. Zarębskiego, S. Rachmaninowa, M. Regera, G. Kancheliego. Brała udział w IX Festiwalu Muzyki Kameralnej w Gdańsku (2008 r.) oraz w VI Międzynarodowym Festiwalu Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy w Książu (2009 r.). Swoje umiejętności w dziedzinie kameralistyki fortepianowej rozwijała we współpracy z Szymonem Krzeszowcem, Piero Massą, Paulem Guldą. W dziedzinie kameralistyki wokalnej doskonaliła się pod kierunkiem prof. Ewy Pobłockiej.
Od 2011 r. pracuje jako akompaniator w Samorządowej Szkole Muzycznej II stopnia w Skierniewicach a od 2013 r. jako nauczyciel fortepianu i akompaniator w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego w Żyrardowie. 

10-04-2016 g. 16.00POLSKA MUZYKA FILMOWA  


W sobotnie popołudnie 10 kwietnia zapraszamy na koncert z cyklu Muzyka u Konstancji. Wystąpi trio kameralne z Filharmonii Świętokrzyskiej: Mariusz Połomka – skrzypce, Lidia Chmielewska – altówka, Edyta Piwowarczyk – fortepian. Program koncertu wypełni polska muzyka filmowa.

31-03-2016 g. 14.00MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ  


Młodzieżowy teatr Com.pl.ex działający przy Centrum Kultury w Skierniewicach wystawi sztukę Moralność pani Dulskiej w reżyserii Renaty Libery.

20-03-2016 g. 8.00DO WARSZAWY  


W niedzielę 20 marca proponujemy udział w wycieczce do Warszawy. W programie zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Planetarium przy Centrum Nauki Kopernik. Koszt wycieczki 40 zł. Wyjazd spod siedziby szkół muzycznych w Skierniewicach o godz. 8.00. Wpłaty przyjmujemy do 13 marca w Izbie Historii Skierniewic, zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy pod numerem 468334471. Serdecznie zapraszamy.

18-03-2016 g. 17.00ALEKSANDRA NAWE I JEJ UCZNIOWIE  


Aleksandra Nawe i jej uczniowie. Koncert kameralny. Wystąpią śpiewaczki: Natalia Kordecka-Kolo – sopran i Katarzyna Gromadzka – sopran oraz pianistki: Olesya Haiduk, Sława Stronczyńska oraz Aleksandra Nawe.

17-03-2016 g. 17.00WYKŁAD PROF. TERESY WOLIŃSKIEJ  


Stosunki islamsko-chrześcijańskie w Bizancjum. Jak Arabowie postrzegali chrześcijan? To tytuł wykładu prof. Teresy Wolińskiej z UŁ. Wykład jest częścią cyklu Przechadzki po historii, przygotowanego przy współpracy z Katedrą Historii i Filozofii UŁ.

11-03-2016 g. 17.00WALNE ZGROMADZENIE  


Zapraszamy członków TPS na Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z 27 marca 2015.
7. Sprawozdanie Zarządu za 2015.
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Przedstawienie planu pracy na kolejny rok sprawozdawczy. 
11. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom.
12. Wybór prezesa TPS.
13. Wybór członków Zarządu.
14. Wybór Komisji Rewizyjnej.
15. Dyskusja i wnioski.
16. Podjęcie uchwał.
17. Zamknięcie obrad.

05-03-2016 g. 10.00WARSZTATY ZIELARSKIE Z AGNIESZKĄ STĘPOWSKĄ 1  


Warsztaty zielarskie z Agnieszką Stępowską, wykładowcą PWSZ, pracownikiem Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. W ramach cyklu odbędą się trzy spotkania poświęcone właściwościom ziół i ich zastosowaniu. Tematem pierwszego będzie domowa uprawa ziół w pojemnikach. Odpłatność 40 zł za cały cykl. Kolejne warsztaty: 2 kwietnia, 7 maja. Zapisy w Izbie Historii Skierniewic.

02-03-2016 g. 16.30SPOTKANIE Z JÓZEFEM WIESŁAWEM SZYMAŃSKIM  


Spotkanie z Józefem Wiesławem Szymańskim, skierniewiczaninem, żołnierzem Bojowego Oddziału Armii, działającego na terenie Pomorza Zachodniego w latach 1945-1948. Oddział powstał na terenie Obwodu Wołkowyskiego Obwodu AK, jako grupa dywersyjna. Do wiosny 1948 r. większość żołnierzy została aresztowana. Józef Szymański został skazany na karę dożywotniego więzienia.

18-02-2016 g. 17.00CHLEB JAKO POKARM I MEDYKAMENT  


Zapraszamy na wykład prof. Macieja Kokoszko "Chleb w antyku jako pokarm i medykament" zorganizowany w ramach cyklu "Przechadzki po historii" przygotowanego przy współpracy z Katedrą Historii i Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego.

Prof. Maciej Kokoszko jest kierownikiem Katedry Historii Bizancjum UŁ, prodziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ ds. nauczania, członkiem Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Autor książki „Ryby i ich znaczenie w życiu codziennym ludzi późnego antyku I wczesnego Bizancjum (III-VI w.)” oraz licznych artykułów, wśród nich: „Kuchnia i dietetyka późnego antyku oraz Bizancjum. Kilka uwag na temat spożycia, sporządzania, przyrządzania, wartości dietetycznych i zastosowań medycznych konserw rybnych w antycznej i bizantyńskiej literaturze greckiej", „Skąd brać rekruta do armii i dlaczego? Antyczna nauka wyjaśniająca sugestie Wegecjusza zamieszczone w dziele „Epitoma rei militaris”, „Medycyna bizantyńska na temat aiora (αίώρα), czyli kilka słów o jednej z procedur terapeutycznych zastosowanych w kuracji cesarza Aleksego I Komnena (na podstawie pism medycznych Orybazjusza, Aecjusza z Amidy i Pawła z Eginy). Kolejne trzy książki poświęcone kuchni antycznej i bizantyjskiej znajdują się w przygotowaniu do druku. W druku ukaże się również książka M. Kokoszko „Medycyna bizantyńska na temat antidotum z trzech rodzajów pieprzu jako środka farmaceutycznego zastosowanego w leczeniu cesarza Aleksego I Komnena”.

16-02-2016 g. 10.00MIEJSCA I LUDZIE  


Przyjdź do Izby i weź udział w grze miejskiej "Miejsca i Ludzie". Weź ze sobą aparat fotograficzny lub komórkę i długopis, odwiedzaj miejsca, rób zdjęcia, zdobywaj informacje. Start i meta w Izbie Historii. W grze można wziąć udział dowolnego dnia od 16 do 27 lutego z wyjątkiem poniedziałku i niedzieli. W dni powszednie starty w godz. 10-13. W sobotę starty od godz. 10 do 10.30.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ MIEJSCA I LUDZIE

Organizatorzy
1. Organizatorami gry miejskiej „Miejsca i ludzie”, zwanej dalej grą, są Izba Historii Skierniewic i Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic. Siedziba organizatorów mieści się przy ul. Floriana 4 w Skierniewicach.

Zasady gry
2. W grze można wziąć udział w dowolnym dniu od 16-27 lutego 2016 r. z wyjątkiem poniedziałku i niedzieli. W dni powszednie uczestnicy startują w godz. od 10 do 13, w sobotę starty są od 10 do 10.30. Do gry można przystąpić jeden raz. Przewidywany czas przejścia trasy ok. 2 godziny.
3. Celem gry jest przybliżenie historii miasta – miejsc i ludzi z nimi związanych.
4. Zadaniem uczestników gry jest dotarcie do określonych miejsc oraz wykonanie następujących po sobie zadań. Za każde dobrze wykonane zadanie uczestnicy otrzymują 1 punkt; za niepoprawnie lub niewykonane zadanie 0 punktów. 
5. Do wykonania zadań potrzebna będzie aparat fotograficzny lub komórka oraz długopis, które uczestnicy przynoszą ze sobą.

Uczestnicy gry i zgłoszenia
6. Udział w grze jest bezpłatny.
7. Warunkiem uczestnictwa w grze jest rejestracja. W grze może wziąć udział indywidualnie lub w zespole liczącym do 6 osób. 
8. Rejestracji dokonuje się poprzez kompletne i poprawne wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Można go wysłać pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub osobiście dostarczyć do siedziby Organizatora (ul. Floriana 4, 96-100 Skierniewice, ) najpóźniej w dniu startu.
9. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w grze. Odpowiednią zgodę (według wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 2) należy dostarczyć wraz z formularzem zgłoszeniowym. Organizatorzy nie zapewniają opieki dla osób niepełnoletnich uczestniczących w grze. W każdym zespole musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. 
10. W trakcie gry członkowie poszczególnych zespołów nie mogą się rozdzielać. 
11. Gra jest związana z wysiłkiem fizycznym oraz poruszaniem się w przestrzeni miejskiej. Każda z osób biorących udział w grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w grze. W przypadku osób niepełnoletnich, rodzice lub ich opiekunowie prawni składają pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w grze osób niepełnoletnich. Oświadczenie takie składane jest wraz ze zgodą na udział niepełnoletnich w grze.
12. Poprzez rejestrację i udział w grze uczestnik wyraża zgodę na:
a) wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
b) przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia gry;
c) opublikowanie przez Organizatorów na stronach internetowych, portalach społecznościowym oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, imienia i nazwiska uczestnika oraz wykonanych przez niego zdjęć. 
13. W imieniu osób niepełnoletnich zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni.

Nagrody
14. Dla uczestników gry, którzy poprawnie wykonali zadania przewidziane są upominki.
15. Organizatorzy mogą przyznać nagrody dla zdobywców największej liczby punktów i autorów najlepszych zdjęć.

Poruszanie się po trasie
16. Po trasie gry uczestnicy poruszają się pieszo. Nie można korzystać z komunikacji miejskiej, samochodów, skuterów, rowerów i innych pojazdów silnikowych. 
17. Uczestnicy gry poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność i zobowiązują się przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz zachować szczególną ostrożność na trasie gry. Organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej dla osób uczestniczących w grze.
18. Uczestnicy przystępując do gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.
19. Organizatorzy mogą nie wyrazić zgody na start uczestnika w grze jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
20. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania uczestników gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
21. Organizatorzy nie są stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie gry.

Postanowienia końcowe
22. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatorów.
23. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania gry z ważnych przyczyn. 
25. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W GRZE MIEJSKIEJ

„MIEJSCA I LUDZIE”

Imię i nazwisko kapitana drużyny: ………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu: ………………………………………………………………………………………………..

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………..

UCZESTNICY:

Lp. IMIĘ NAZWISKO DATA URODZENIA

1. ………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………………………………………..

5. ………………………………………………………………………………………………..

1. Wyrażam zgodę na publikacje w materiałach promocyjnych swojego wizerunku i zdjęć wykonanych przeze mnie w czasie gry.

2. Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję postanowienia regulaminu gry.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z moim uczestnictwem w grze miejskiej „Miejsca i ludzie” przez organizatorów, którymi są: Izba Historii Skierniewic i Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic, z siedzibą przy ul. Floriana 4, 96-100 Skierniewice.

 

Imię i nazwisko........................................................... Podpis……………………………………

Miejscowość i data .....................................................

Imię i nazwisko............................................................ Podpis……………………………………

Miejscowość i data.....................................................

Imię i nazwisko ............................................................Podpis…………………………………………………

 Załącznik nr 2

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO NA UDZIAŁ W GRZE MIEJSKIEJ„MIEJSCA I LUDZIE”

____________________________________

(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego)

____________________________________

(adres zamieszkania)

____________________________________

(telefon kontaktowy)

Ja, niżej podpisany (-a) ______________________________,oświadczam, pod rygorem

odpowiedzialności prawnej, iż:

1. jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka - ………………………………………………………………………….(imię i nazwisko dziecka) ur. …………………………………………………………. w ………………………………………….;

2. Akceptuję postanowienia Regulaminu gry miejskiej „Miejsca i ludzie” , w tym okoliczność, iż Organizatorzy nie zapewniają dla uczestników gry opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, a także iż uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność i własne ryzyko iw konsekwencji wyrażam zgodę na udział przez moje Dziecko w ww. grze;

3. brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału przez moje Dziecko w Grze;

4. wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej oraz facebooku Organizatorów wizerunku mojego Dziecka i zdjęć wykonanych przez niego.

5. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Izbę Historii Skierniewic i Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Floriana 4, danych osobowych mojego Dziecka dla celów związanych z jego uczestnictwem w grze.

miejscowość ………………………………………………………, dnia ……………………………………………..r.

 

………………………………………………………………………

(czytelny podpis)

16-02-2016 g. 9.00FERIE W IZBIE  


W czasie ferii zapraszamy na wystawę malarstwa Franciszka Maśluszczaka, projekcje filmów dokumentalnych o Skierniewicach - "W krainie kwitnących jabłoni", "Skierniewice przez stulecia", "Skierniewice na starej fotografii" oraz grę miejską Miejsca i Ludzie.


12-02-2016 g. 17.00FRANCISZEK MAŚLUSZCZAK. MALARSTWO  


Odrealniony krajobraz, postaci, w których liryzm linii i kolorów miesza się z groteską kształtów – to świat obrazów Franciszka Maśluszczaka, świat wyobraźni, który przywołuje klimat obrazów Marca Chagalla, pobrzmiewa nutą malarstwa epoki średniowiecza, kolorystyką starych ikon i ludowych przedstawień. Na wernisaż zapraszamy 12 lutego o godz. 17.oo. Wystawę będzie można oglądać do 13 marca

14-02-2016 g. 16.00NAJSŁYNNIEJSZE ARIE  


Zapraszamy na koncert z cyklu „Muzyka u Konstancji”. Wystąpią studenci Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Agnieszki Grabowskiej – sopran, Macieja Madalińskiego – tenor, z towarzyszeniem pedagoga tej uczelni Marcina Kawczyńskiego – fortepian. Program koncertu wypełnią najsłynniejsze arie operowe, operetkowe i musicalowe.

Agnieszka Grabowska, sopran

Urodzona w Ciechanowie, studentka Akademii Muzycznej im.Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie prof. zw. dr hab. Włodzimierza Zalewskiego. Była uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.Andrzeja Krzanowskiego w Mławie w klasie prof. Tadeusza Cieślaka.

Uczestniczyła w Makroregionalnych Przesłuchaniach Uczniów Klas Śpiewu Solowego Szkół Muzycznych II stopnia w Olsztynie pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej. Otrzymała wyróżnienie w VI Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym im. Marii Stankowej w Olsztynie, III nagrodę na II Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Mławie, III nagrodę w X Festiwalu Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia Regionu Mazowieckiego w Sierpcu. Brała udział w VIII Kursie Wokalnym w PSM I i II stopnia w Mławie prowadzonym przez dr. hab. Tadeusza Pszonkę (2013 r.), IX Sudeckim Festiwalu Muzycznym wraz z Warsztatami Wokalnymi w Szczawnie-Zdroju (2014 r.), otrzymała dyplom z wyróżnieniem za udział w XXXII Zimowym Kursie Wokalnym Duszniki Zdrój (2014 r.),uczestniczyła w Internationalen Meisterkurs Musikakademie Rheinsberg (2014 r.).

W operze komicznej pt. „Gęś z Kairu” wystawianej w 2013 r. w PSM w Mławie kreowała postać Celidory, córki Don Pippo, uwięzionej w wieży. W 2015 r. zadebiutowała na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi jako gryzetka od Maxima w operetce „Wesoła Wdówka” Franciszka Lehara. Posiada bogaty repertuar od operetki aż po pieśni, arie operowe m. in. mozartowskie arie z opery „Wesele Figara'', „Cosi fan tutte”, „Uprowadzenie z seraju”, „Dyrektor teatru”, „Don Giovanni” oraz arie Carla Marii von Webera z opery „Der Freischütz” czy Ludwiga van Beethovena z opery „Fidelio” i wiele innych.

Maciej Madaliński, tenor

Urodzony w Warszawie, student Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie dr. Krzysztofa Bednarka. Wcześniej uczeń Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Jerzego Knetiga. Kształcił się u takich pedagogów jak: Katarzyna Zachwatowicz-Jasieńska, Grażyna Ciopińska, Dariusz Niemirowicz, Agnieszka Piass, Krystyna Szostek-Radkowa. Ma za sobą udział w wielu konkursach wokalnych, takich jak np.: I Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Giulio Perottiego w Ueckermünde oraz III Konkurs Wokalny Mława – Olsztyn 2014 – II nagroda. Podczas tego konkursu miał miejsce jego debiut z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej pod batutą dyrektora Piotra Sułkowskiego. Koncertuje oraz współorganizuje koncerty. Śpiewał na koncercie noworocznym Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (2013 i 2014 r.). W lutym 2014 r. zaśpiewał partię Pasterza w prawykonaniu opery „Wianki” Magdaleny Białeckiej w ramach Uczniowskiego Forum Muzycznego w ZPSM nr 1 w Warszawie oraz dokonał prawykonania pieśni Magdaleny Białeckiej na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Koncertował m.in. w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie oraz Warszawskim Towarzystwie Muzycznym im. Stanisława Moniuszki. W kwietniu 2015 r. wykonał partię tenorową w Mszy C-dur „Koronacyjnej” Wolfganga Amadeusza Mozarta pod batutą Jerzego Swobody. W listopadzie 2015 r. zadebiutował na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi w roli Raula de St. Brioche’a w operetce „Wesoła wdówka”Franciszka Lehara. Obecnie przygotowuje tytułową rolę w operze „Abu Hassan”Carla Marii von Webera, której premiera (prapremiera polska) jest przewidziana na marzec 2016 r. w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi.

Koncertuje na terenie całej Polski. Posiada bogaty repertuar operowo-pieśniarski od baroku aż po współczesność. Wykonuje utwory takichkompozytorów jak: Haendel, Gluck, Mozart, Haydn, Schubert, Schumann, Karłowicz,Moniuszko, Niewiadomski, Chopin, Strauss, Donizetti, Bellini, Verdi,Czajkowski, von Suppe i wielu innych. W repertuarze posiada arie z takich oper jak np.: „Elisir d’Amore”, „Paride ed Elena”, „Die Zauberflöte”, „Lucio Silla”,„Xerxes, Ariodante”.

Marcin Kawczyński, fortepian

Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie fortepianu prof. Anny Wesołowskiej-Firlej, pod której kierunkiem przygotowuje aktualnie pracę doktorską. Uczestniczył w International Music Academy„Enharmonia”, pracując pod kierunkiem prof. Pawła Giliłowa.

Jako solista wystąpił z Orkiestrą Filharmonii Łódzkiej,Legnicką Orkiestrą Symfoniczną, a także Radomską Orkiestrą Kameralną.Występował jako kameralista towarzysząc artystom związanym z łódzkim środowiskiem muzycznym, a także poznańskiemu zespołowi Wieniawski Kwartet.

Wystąpił w koncertach kameralnych w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej oraz Centrum Sinfonia Varsovia. Akompaniował instrumentalistom podczas konkursów w Warszawie, Poznaniu, Katowicach i Pradze.Otrzymał wyróżnienia za akompaniament podczas V Festiwalu Trębaczy w Kaliszu,III Międzynarodowego Cieszyńskiego Konkursu Skrzypcowego oraz Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego dla Uczniów Szkół Muzycznych I i II Stopnia w Toruniu.

Pracę pedagogiczną rozpoczął jako asystent w Katedrze Kameralistyki Akademii Muzycznej w Łodzi. Jest akompaniatorem Wydziału Wokalno-Aktorskiego AkademiiMuzycznej w Łodzi.

05-02-2016 g. 17.00SOPeL W IZBIE  


Klub Literacki SOPeL zaprasza wszystkich, którzy zainteresowani są rozwijaniem swojego warsztatu literackiego na warsztaty prowadzone przez Jerzego Jankowskiego.

22-01-2016 g. 12.00W ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO  


Gra terenowa i inscenizacje przygotowane przez Szkołę Podstawową nr 1 w Skierniewicach, wystawa w Bramie Parkowej „Powstanie styczniowe na terenie powiatu skierniewickiego” przygotowana przez Piotra Paradowskiego ze Stowarzyszenia Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty, spotkanie przy kamieniu upamiętniającym powstańców styczniowych oraz znicze na grobach powstańców na cmentarzu św. Józefa – w ten sposób skierniewiczanie uczczą rocznicę powstania styczniowego.

Początek o godz. 12.00. przy bramie parkowej, gdzie pojawi się 20 osobowa grupa uczniów SP 1 w strojach z epoki. Na uczniów będą czekać zadania specjalne w altanie parkowej, przy budynku Dworca i na ul. Rawskiej. Gra zakończy się przy kamieniu na ul. Sobieskiego upamiętniającym straconych przez Rosjan powstańców. O godz. 13.00 zapłoną znicze na grobach powstańców. O godz. 14.00 nastąpi złożenie kwiatów przy pomniku, uroczystości poprowadzi prezes TPS Andrzej Charzewski. 

21-01-2016 g. 17.00dr ANDRZEJ KOMPA - JAK ODTWARZAĆ DRZEWO GENEALOGICZNE  


Kolejne spotkanie o genealogii z dr Andrzejem Kompą, wykładowcą Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, które odbywa się w ramach cyklu wykładów „Przechadzki po historii”, przygotowanych przy współpracy z Katedrą Historii i Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Zapraszamy miłośników historii rodzinnych zainteresowanych poszukiwaniem korzeni.

17-01-2016 g. 11.00W ROCZNICĘ ZAKOŃCZENIA OKUPACJI NIEMIECKIEJ  


W rocznicę zakończenia okupacji niemieckiej, w niedzielę, 17 stycznia zapraszamy na godz. 11.00 na Cmentarz „Strzelba” przy ul. Strobowskiej. Na zbiorowych grobach żołnierzy Armii Krajowej oraz grobie rosyjskich czołgistów, którzy zginęli 17 stycznia 1945 podczas walk z Niemcami zapłoną znicze. O wydarzeniach z tamtych dni opowie naoczny ich świadek Kazimierz Figat – Honorowy Prezes Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic.


08-01-2016 g. 17.00SOPeL W IZBIE  


Klub Literacki SOPeL zaprasza na warsztaty prowadzone przez Jerzego Jankowskiego - dziennikarza, pisarza i poety, członka Związku Literatów Polskich oraz Zarządu Oddziału Warszawskiego ZLP. Współpracuje z redakcjami czasopism literackich, gazet i stacji radiowych.

13-12-2015 g. 17.00SPOTKANIE WIGILIJNE  


Zgodnie z tradycją zapraszamy do naszej siedziby na spotkanie wigilijne. Spotkanie poprzedzi koncert w wykonaniu Zuzanny Pietrzak, najmłodszej pianistki w polskiej ekipie konkursu chopinowskiego.

29-11-2015 g. 10.15W ROCZNICĘ POWSTANIA LISTOPADOWEGO  


W 185 rocznicę wybuchu powstania listopadowego zapraszamy 29 listopada godz. 10.15 władze miasta złożą kwiaty na grobie Ignacego Abramowicza na cmentarzu św. Stanisława. O godzinie 10.30 w kościele św. Stanisława odbędzie się msza św. w intencji ojczyzny.

11-12-2015 g. 16.00MUZEALIA ROSYJSKIE  


Na 100 lecie wyparcia Rosjan z Królestwa Polskiego przez Niemców powstała wystawa prezentująca pamiątki ze zbiorów Mazurskiej Fundacji Sztuki Art Progress z Giżycka, wrocławskiej Kolekcji Miar i Wag, Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy oraz Izby Historii Skierniewic. Pretekstem do opowieści o czasach carskich stają się: guzik urzędniczego munduru, fotografia skierniewickiej rady powiatu z 1912 roku, waga stołowa i odważniki, artykuły higieny osobistej, a także „Czerwony Kogut” Marca Chagalla oraz „Moja wieś” Issachar Ber Rybacka.

Wędrująca wystawa to pomysł Fundacji Ari Ari, realizowany w ramach projektu pt. Muzealia Rosyjskie w muzeach społecznych, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a zarządzanego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Ostatni przystanek to Izba Historii Skierniewic. 
Serdecznie zapraszamy 11 grudnia o godz. 16.00. O interesach, szmuglu, wojsku, prezydencie Warszawy generale Starynkiewczu opowiadał będzie Piotr Moskwa, a Dorota Bogatko o ostatnich latach panowania Romanowów. Na wernisażu nie zabraknie herbaty z samowaru. Ekspozycja będzie gościć w Skierniewicach do końca roku.

25-11-2015 g. 8.15KIERUNEK: WARSZAWA  


Izba Historii Skierniewic i Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic przyjmują zapisy na wycieczkę do Warszawy. W programie zwiedzanie Zamku Królewskiego i Łazienek Królewskich. Wycieczka odbędzie się 25 listopada 2015 roku. Zbiórka uczestników o godz. 8.15. przy Szkole Muzycznej. Koszt wycieczki to 35 zł. Wpłaty i zgłoszenia przyjmujemy do 22 listopada w Izbie Historii Skierniewic, tel. 468334471. Serdecznie zapraszamy.

11-11-2015 g. 11.00ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  


Uroczystości z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczną się o godz. 11.00. W kościele garnizonowym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odprawiona zostanie uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. Usłyszymy pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru Amabile. Pod Pomnikiem Niepodległości parlamentarzyści, władze samorządowe, organizacje kombatanckie złożą kwiaty. Oprawę muzyczną uroczystości zapewni Miejska Orkiestra Dęta. Po mszy odbędzie się piknik. Atrakcje przygotowała Fundacja Sprzymierzeni z GROM Nie zabraknie też wojskowej grochówki.

06-11-2015 FESTIWAL MUZYKI ROMANTYCZNEJ  


Już 6 listopada rozpocznie się 13 Festiwal Muzyki Romantycznej. Na koncercie inaugurującym Festiwal usłyszymy sopranistkę Justynę Reczeniedi. Podczas festiwalu wystąpią: Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Marty Kluczyńskiej z solistą Aleksandrem Romańskim, Tomasz Lisiecki i Paweł Mazur, Jan Lewtak i Magdalena Smoczyńska. Nie zabraknie koncertów szkół muzycznych. Miłośników sztuki zapraszamy na wystawę malarstwa Włodzimierza Dawidowicza. Koncertom będzie towarzyszyć Galeria Jednego Obrazu przygotowana przez WTZ w Skierniewicach.

PROGRAM FESTIWALU:
6 | 11 | g. 18.00 | Justyna Reczeniedi – sopran, Bartłomiej Zajkowski – fortepian | sala sejmikowa Starostwa Powiatowego
7 | 11 | g. 16.00 | Włodzimierz Dawidowicz – wystawa malarstwa | Izba Historii Skierniewic
7 | 11 | g. 18.00 | absolwenci SSM II st. oraz Orkiestra Festiwalowa pod dyrekcją Mariana Chmielewskiego | sala sejmikowa Starostwa Powiatowego
8 | 11 | g. 17.00 | Tomasz Lisiecki – wiolonczela, Paweł Mazur – fortepian | sala biblioteki Instytutu Ogrodnictwa
9 | 11 | g. 10.00 | warsztaty wiolonczelowe z dr. Tomaszem Lisieckim | siedziba szkół muzycznych w Skierniewicach
9 | 11 | g. 18.00 | Jan Lewtak – skrzypce, Magdalena Smoczyńska – skrzypce, Zuzanna Krakowiak – altówka, Joanna Banaszczyk – wiolonczela, Karolina Szczechowicz – wiolonczela, Adam Szydłowski – klarnet, Adam Goździewski – fortepian | sala sejmikowa Starostwa Powiatowego
10 | 11 | g. 18.00 | uczniowie szkół muzycznych w Skierniewicach | sala sejmikowa Starostwa Powiatowego
11 | 11 | g. 18.00 | Orkiestra Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Marty Kluczyńskiej, Aleksander Romański – klarnet | duża sala MOK Kino Polonez | koncert biletowany
Koncertom towarzyszy Galeria Jednego Obrazu przygotowana przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Skierniewicach

Patronat: Prezydent Miasta Skierniewice. Patronat medialny: Radio Łódź, Radio RSC, Głos Skierniewic i Okolicy, Dziennik Łódzki – ITS, INFOSkierniewice.pl. Organizatorzy: Towarzystwo Muzyczne im. Fryderyka Chopina, Izba Historii Skierniewic, Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic, Miejski Ośrodek Kultury. Partnerzy: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. F. Chopina w Skierniewicach, Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w Skierniewicach, Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, Instytut Ogrodnictwa, Skauci Europy. Dobrodzieje: Kwiaciarski Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa – Nowy Dwór Sp. z o.o., Mirbud S.A., Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie, Veka Polska Sp. z o.o., El-In Sp. z o.o., Fambud – Jerzy Pietrzak Sp. z o.o., Hotel Dworek s.c. Krystyna Szmigielska, Małgorzata Burzyńska, Fungis Sp. z o.o.


http://www.e-kalejdoskop.pl/

01-11-2015 KWESTA NA SKIERNIEWICKICH CMENTARZACH  


Jak co roku 1 listopada odbędzie się kwesta na rzecz ratowania zabytkowego cmentarza św. Stanisława. Na cmentarzach skierniewickich kwestować będą parlamentarzyści, władze miasta, samorządowcy, ludzie kultury i mediów. Kwestujących będzie można spotkać na cmentarzu św. Józefa i miejskim w godzinach od 9.oo do 17.oo oraz na cmentarzu św. Stanisława od godziny 9.oo do 12.oo.

Podczas ubiegłorocznej kwesty zebrano 7208,86 gr. Mamy nadzieję, że uda się pobić ten rekord. Zachęcamy do wrzucenia symbolicznej złotówki.

29-10-2015 OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA  


Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w akcji sprzątania zabytkowego cmentarza św. Stanisława w Skierniewicach, którego historia sięga XVI w. Znajdują się tu budowle nagrobne najcenniejsze pod względem historycznym i artystycznym w naszym mieście. Najstarsze z zachowanych nagrobków pochodzą z lat 40. XIX w.

Cmentarz był miejscem pochówku katolików i prawosławnych. Został zamknięty w 1945 r. Zajmował teren wzdłuż ulicy Koszarowej, aż do obecnej plebanii św. Stanisława. W latach 60. ubiegłego zlikwidowano część prawosławną, zmniejszając obszar nekropolii z 2 do 0,6 ha. Na cmentarzu utworzono lapidarium z nagrobkami ze zlikwidowanego w latach 60. XX w. cmentarza ewangelicko-augsburskiego, który znajdował się w miejscu dzisiejszego Skweru Inwalidów Wojennych.
Akcja porządkowania cmentarza ma swoją ponad dwudziestoletnią tradycję. 
Co roku dzięki nauczycielom i młodzieży cmentarz jest porządkowany. Nagrobki są remontowane ze środków zebranych podczas dorocznych kwest. 
Akcja odbędzie się 29 i 30 października. Na telefoniczne zgłoszenia udziału w akcji czekamy pod numerem 46 833-44-71. Prosimy o zaopatrzenie się w odpowiednie narzędzia.

28-10-2015 PRACA WIKTORII JANUS NA WYSTAWIE W TORUNIU  


Mamy wielką przyjemność poinformowania, że praca Wiktorii Janus zakwalifikowała się na wystawę XXXVI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pt. Moja przygoda w Muzeum organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Toruniu. Wiktoria Janus jest uczennicą Szkoły Podstawowej nr 4. Praca konkursowa powstała pod opieką Pawła Legięckiego. Serdecznie gratulujemy. Wystawę pokonkursową w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu można oglądać do 11 listopada.

25-10-2015 g. 16.00MUZYKA U KONSTANCJI  


Koncert Magdaleny Wiśniewskiej - skrzypce i Elżbiety Budnik - fortepian w ramach cyklu Muzyka u Konstancji wypełni muzyka J. S. Bacha, N. Paganiniego, H. Wieniawskiego. P. de Sarasate, K. Szymanowskiego, L. van Beethovena. Serdecznie zapraszamy 25 października na godzinę 16.00

23-10-2015 g. 7.30AUTOKAREM W ŁÓDZKIE  


Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic zapraszają na wycieczkę autokarową z przewodnikiem do Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Wyjazd odbędzie się w ramach projektu „Poznać chronione 2015” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Miejsce zbiórki: Skierniewice, parking przed kościołem Garnizonowym (Parafia Wojskowa p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny) przy Placu Jana Pawła II. Zbiórka: 7:30. Wyjazd:  8:00. Powrót: 16:30-17:00. Ilość miejsc ograniczona. 
Zapisy na wycieczkę oraz zbieranie składki na ubezpieczenie odbywają się w Towarzystwie Przyjaciół Skierniewic (ul. Floriana 4, 96-100 Skierniewice, tel. 46 833 44 71, izbahistorii@wp.pl).
                                   
Koszty przejazdu autokarem w obie strony pokrywa Organizator. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do opłacenia ubezpieczenia w wysokości 1,50 zł/os. (oraz wpisania się na listy obecności wraz z potrzebnymi danymi do ubezpieczenia). Prowiant należy zabrać we własnym zakresie. W trakcie wycieczki przewidziana jest przerwa na jego spożycie.

Program wycieczki:
•Wyjazd ze Skierniewic (8:00)
•Sulejów: Historia miasta i przemysłu.  Kościół pw. św. Floriana w Sulejowie z 1903 roku powstał w miejscu starszych budowli z lat 1184 i z roku 1640. Trójnawowa budowla na planie prostokąta została wzniesiona w stylu neogotyckim wg projektu Feliksa Nowickiego. Do cenniejszych zabytków znajdujących się w świątyni należą: gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1420 r., późnobarokowe ołtarze boczne pochodzące z końca XVIII w., empirowa chrzcielnica z początku XIX wieku oraz dzwon z renesansowym ornamentem z 1654 r.
•Sulejów Podklasztorze: Opactwo Cystersów na Podklasztorzu  (obecnie dzielnica Sulejowa) należą do najlepiej zachowanych w Europie klasztornych założeń obronnych. Zabudowania tworzą nieregularny wielobok powstały w efekcie nakładania się na siebie obiektów powstałych od XIII do XIX wieku. Najcenniejszym obiektem jest kościół późnoromański NMP i Tomasza Kantuaryjskiego zbudowany w latach 1213-1232. Wewnątrz zachowało się wyposażenie barokowe i rokokowe z XVII i XVIII w. Do kościoła przylega późnoromański kapitularz którego sklepienie opiera się na jednej kolumnie umieszczonej pośrodku sklepienia, obecnie w krużgankach i kapitularzu mieści się muzeum. Na zespół obronny opactwa składają się mury obronne oraz sześć wież.
•Smardzewice: Zbiornik Sulejowski utworzony został w 1973 roku w wyniku przegrodzenia rzeki Pilicy pod Smardzewicami. Betonowo-ziemna zapora ma długość 1200 m i wysokość 16 m. Powierzchnia zbiornika wynosi 2700 ha, długość 17,1 km, maksymalna szerokość 2,1 km, średnia głębokość 3,3 m. Długość linii brzegowej wynosi 58 . Zalew jest jednym z największych akwenów wodnych w środkowej Polsce. 
•Tomaszów Rez. Niebieskie Żródła rezerwat wodno-krajobrazowy o pow. 28,77 ha, utworzony w 1961 r. Jest to najlepiej znany i najczęściej odwiedzany rezerwat w Polsce Środkowej. Głównym przedmiotem ochrony jest zespół wywierzysk, pięknych i malowniczych źródeł krasowych, wraz z rozlewiskami utworzonymi przez kanały odpływowe. Wywierzyska znajdują się w południowo-zachodniej części rezerwatu. Źródła biją z wydajnością około 80 l/sek. w dnie, w dwóch nieckowatych akwenach, około 2,5 m i 4,5 m pod powierzchnią wody. Na wodach cały czas można obserwować kaczkę krzyżówkę Anas platyrhynchos, mniej liczną czernicę Aythya fuligula, a także łabędzia niemego Cygnus olor. 
•Małe Groty: Groty Smardzewickie, położone na prawym brzegu Pilicy. Zostały one wydrążone w tym samym złożu i w tych samych celach co „Groty Nagórzyckie”. Piaskowcowe złoże łączące obydwa wyrobiska do dzisiaj jest widoczne w postaci skalistego dna Pilicy. Sąsiadujące z rzeką, skaliste zbocze, było kiedyś nazywane również „Skałkami” i „Jaskiniami”, a dzisiaj nosi nazwę również „Małych Grot”.
•Skansen rzeki Pilicy: Muzeum ze stałymi i czasowymi ekspozycjami , obrazującymi bogactwo dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego Pilicy i Nadpilicza. U podnóża młynu eksponowana jest największa w kraju kolekcja kamieni młyńskich, licząca już ponad 30 okazów, pochodzących z nieistniejących już młynów wodnych w dorzeczu Pilicy. Osobny,  dział skansenu tworzą wydobywane z Pilicy od 1988 r. pojazdy pancerne z czasów II wojny światowej i inne zabytki militarne. Skansen gromadzi także okazy dawnego szkutnictwa i rybołówstwa ludowego, a także eksponaty związane z bogatą tradycją spławów drewna na Pilicy oraz sportami wioślarskimi. Oddzielny dział skansenu stanowi bogata już kolekcja zabytkowych łodzi i kajaków.
•Nagórzyce Groty  - Groty to pozostałością po podziemnej kopalni piasku szklarskiego, wydobywanego do potrzeb budowlanych i hutniczych w XVIII stuleciu i na początku XIX wieku. Duże Groty składają się z licznych korytarzy, wnęk i sal powstałych w trakcie procesu wydobywania piasku. Każda komora nosi inną nazwę, np. Boczna, Borsucza, Ciemna, Jeziorna, Niedźwiedzia, Taneczna, Złodziejska. Największe wyrobisko zwane "salą królewską" ma 30 m długości, 25 m szerokości, 3 m wysokości. Groty przestały być eksploatowane w XIX w. Podziemna trasa o długości ok. 160 metrów biegnąca przez dawną kopalnię piaskowca kredowego wydobywanego do celów budowlanych i hutniczych w XVIII i XIX wieku.
•Powrót do Skierniewic (wyjazd około godziny 15:00, przyjazd do Skierniewic około godziny 17:00)


Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie wycieczki.

11-10-2015 g. 16.00TRIO NIEZWYKŁE  


Z cyklu „Muzyka u Konstancji” zapraszamy na koncert znakomitych muzyków: Liliany Zalesińskiej – mezzosopran, Anny Wróbel – wiolonczela i Piotra Szymanowicza – fortepian. Artyści zaprezentują muzykę polskich kompozytorów różnych stuleci.

 Koncert wypełnią utwory: Józefa Nowakowskiego, Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, Marii Szymanowskiej, Kazimierza Lubomirskiego. Wysłuchamy także kompozycji Michała Kleofasa Ogińskiego, którego  250 rocznica urodzin przypadająca w tym roku jest obchodzona pod auspicjami UNESCO jako wspólna rocznica Polski, Litwy i Białorusi.

Lilianna Zalesińska -  mezzosopran, interpretatorka pieśni i wykonawczyni muzyki współczesnej, której głos stał się inspiracją dla kilku cenionych polskich kompozytorów. Kształciła się w Akademii Muzycznej w Łodzi i Uniwersytecie Muzycznym w Wiedniu obie uczelnie kończąc z wyróżnieniem. W zakresie interpretacji pieśni doskonaliła swój warsztat w Konserwatorium Królewskim w Brukseli. Ukończyła także historię sztuki w Uniwersytecie Warszawskim. Ma na koncie ponad 50 recitali w Polsce i Europie, liczne koncerty, występy na wielu festiwalach, w tym tak znanych, jak m. in. Warszawska Jesień, który dwukrotnie otwierała, Festiwal w Łańcucie, Festiwal A. Didura, SIMN (Rumunia), którego była specjalnym gościem, International Izmir Festival (Turcja), Festiwal Rossiniego (Niemcy). Śpiewała w światowych prapremierach muzyki współczesnej m. in. na scenie słynnego  Konzerthaus w Wiedniu. Występowała także w spektaklach operowych w Austrii i Niemczech, m.in. w prestiżowym, pierwszym niemieckojęzycznym wystawieniu opery „Ottone” Haendla w reżyserii słynnego Harrego Kupfera.

Anna Wróbel, wiolonczelistka, kameralistka, pedagog. W 2005 ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fr. Chopina w Warszawie, w klasie prof. Andrzeja Wróbla. W 2012 obroniła tytuł doktora sztuk muzycznych tamże. Jest również absolwentką Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (2011). Swoje wiolonczelowe umiejętności pogłębiała u prof. Andrzeja Orkisza, Piotra Janowskiego, Iwana Monighettiego oraz dr. Williama Moliny. 
Jako solistka występowała z wieloma znakomitymi zespołami i orkiestrami. Koncertowała w wielu miastach Polski, krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w Wenezueli.
Dokonała wielu prawykonań utworów kompozytorów współczesnych, jak również dawnych. Od października 2014 r. pełni funkcję adiunkta w białostockiej filii Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina.

Piotr Szymanowicz - pianista kameralista, coach wokalny, związany zawodowo z Filharmoniami Łódzką i Narodową, wykształcony w Łodzi, Brukseli i Wiedniu. Jako akompaniator od lat pracuje z wokalistami i instrumentalistami. Jest nauczycielem kameralistyki w Zespole Szkół Muzycznych w Łodzi.

29-09-2015 g. 21.00SKIERNIEWICER  


„SKIERNIEWICER to lekcja naszej historii... To impreza poświęcona pamięci skierniewickich Żydów, będących przed wojną ważną grupą społeczną w Skierniewicach, współtworzyli z nami to miasto, jego historię przez 150 lat. Byli bardzo ważną częścią społeczności skierniewickiej. Nazywali siebie Skierniewicerami od nazwy miejscowości Sztetla, jak mówili o Skierniewicach, więc nazwaliśmy imprezę Skierniewicer... Taka pamięć społeczna jest potrzebna."

29 września – wtorek

21:00 | „Niekochana” (1965), 
scen. i reż. Janusz Nesfeter, muz. Krzysztof Komeda (4. MAŁY FESTIWAL FILMÓW POLSKICH TOSIEK) Kinoteatr POLONEZ, ul. Wita Stwosza 2/4 | wstęp 10 zł - kasa kina

1 października - czwartek

17:00 | „Sprawa Alfreda Dreyfusa, czyli antysemicka nagonka we Francji końca XIX wieku” – wykład Łukasza Saptury
Izba Historii Skierniewic, ul. Floriana 4 | wstęp wolny

18:30 | „Naszym jedynym wyjściem jest praca” – wystawa pamiątek z Łódzkiego Getta
Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości,
ul. Piłsudskiego 2 | wstęp wolny

2 października - piątek

17:00 | „Nowa Muzyka Żydowska” – koncert w wykonaniu tria instrumentalnego w składzie: 
Piotr Kopietz – akordeon, bandoneon, narracja
Anna Gut – klarnet
Gabriela Machowska-Kopietz – fortepian
Izba Historii Skierniewic, ul. Floriana 4 | wstęp wolny

18:30 | „Fotosynteza III” – wystawa fotograficzna | wręczenie nagród | wernisaż 
Izba Historii Skierniewic, ul. Floriana 4 | wstęp wolny

19:30 | „Noc Walpurgi”, 
Polska, scen. i reż. Marcin Bortkiewicz, zdj. Andrzej Wojciechowski, muz. Marek Czerniewicz
Spotkanie z reżyserem prowadzi Janusz Wróblewski „Polityka”
(4. MAŁY FESTIWAL FILMÓW POLSKICH TOSIEK)
Kinoteatr POLONEZ, ul. Wita Stwosza 2/4 | wstęp 10 zł 
- kasa kina

3 października – sobota

18:00 | „Adresy z pamięcią zatartą” – wystawa fotograficzna Adama Piwowarona | wernisaż 
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Reymonta 33 | wstęp wolny

19:30 | „Josela Rakowera rozmowa z Bogiem” – spektakl wg tekstu Zvi Kolitza 
Sławomir Holland – interpretacja
Michał Górczyński – muzyka i wykonanie
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Reymonta 33 | wstęp wolny

19-09-2015 g. 13.00PODCZAS ŚWIĘTA KWIATÓW OWOCÓW I WARZYW  


W czasie Święta Kwiatów - 19 i 20 września Izba Historii będzie otwarta od godz. 13 00 do 16.00 Zapraszamy na projekcje dokumentu Muzeum Utracone 2015, wystawę fotografii Fotosynteza i do Stolika z Książką, gdzie można przeglądnąć i nabyć wydawnictwa historyczne o mieście.


17-09-2015 g. 15.00PAMIĘCI ZAMORDOWANYCH W ZWIERZYŃCU  


17 września 1944 r. w zwierzynieckim lesie zostało rozstrzelanych 20 Skierniewiczan. Egzekucję wykonali funkcjonariusze gestapo z Łowicza i żandarmeria z Bolimowa w odwecie za zastrzelenie żandarma przez żołnierzy skierniewickiego AK. Jak co roku zapraszamy na spotkanie przy pomniku-mogile w Zwierzyńcu, aby uczcić pamięć zamordowanych mieszkańców naszego miasta. Dla osób, które chciałyby dojechać na spotkanie będzie podstawiony autobus przy bramie parkowej przy LO im. B. Prusa.

11-09-2015 g. 15.00PARK W FOTOGRAFII  


Zapraszamy 11 września o godz. 15.00 na wystawę na płocie obok bramy parkowej naprzeciwko ul. Senatorskiej. Wystawa "Park w fotografii" prezentuje prace uczestników pleneru "Pospolite ruszenie fotograficzne".

Na wystawie znajdą się fotografie: Anny Dąbrowskiej, Ewy Jochman, Beaty Kierszniewskiej, Emila Kowalskiego, Iwony Michalskiej, Lucjana Misiewicza, Katarzyny Pawlik-Bychawskiej, Adama Piwowarona, Małgorzaty Walendzik, Renaty Zalewskiej.

05-09-2015 MUZEUM UTRACONE 2015  


We wtorki i weekendy wrześniowe o 10.00 i 12.00 zapraszamy na projekcje Muzeum Utraconego 2015, filmu prezentującego losy kolekcji polskich utraconych w czasie II wojny światowej. Film w reżyserii Agnieszki Mankiewicz z grafiką Marty Ignerskiej miał swoją premierę podczas Nocy Muzeów.


01-09-2015 FOTOSYNTEZA 3  


Zachęcamy do udziału w konkursie. Chcielibyśmy zainspirować jego uczestników do poszukiwań obrazów będących zapisem wrażeń, metaforycznych zestawień, refleksyjnego spojrzenia na kulturę żydowską. Na prace czekamy do 1 września.

Regulamin konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do osób, dla których fotografia jest formą estetycznego wyrazu. Organizatorem konkursu jest Izba Historii Skierniewic i Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic.
2. Tematem zdjęcia mają być ślady kultury żydowskiej.
3. Każdy uczestnik konkursu może przesłać do 3 zdjęć.
4. Zdjęcia należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej. Zdjęcia papierowe powinny mieć format 30x40 cm, natomiast zdjęcia elektroniczne w formacie jpg należy dostarczyć w rozdzielczości 300 dpi do formatu 30x40 cm.
5. Zdjęcia nie mogą być fotomontażem. Dopuszczalna jest modyfikacja kolorystyki, kontrastu, jasności zdjęcia. Na konkurs nie można przysyłać zdjęć, które oceniane były w poprzedniej jego edycji.
6. Zdjęcia należy dostarczyć do Izby Historii Skierniewic, ul. Floriana 4, 96-100 Skierniewice, w terminie do 1 września 2015 roku.
7. W treści zgłoszenia należy zamieścić imię i nazwisko autora, tytuł fotografii, rok urodzenia, adres, e-mail i telefon kontaktowy. Dane teleadresowe zostaną wykorzystane wyłącznie do kontaktu z uczestnikami konkursu.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas wernisażu wystawy, zaplanowanego na 1 października 2015 roku w Izbie Historii Skierniewic.
9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 500 zł – I nagroda, 300 zł – II nagroda i 200 zł – III nagroda.
10. Izba Historii Skierniewic i Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego prezentowania prac na swojej stronie internetowej i fanpage’u, stronach internetowych organizatorów Skierniewicera – projektu poświęconego pamięci Żydów skierniewickich, a także w materiałach informacyjnych i promocyjnych, na wystawie pokonkursowej, jak również zatrzymania wybranych prac na własność.

01-09-2015 g. 12.00WRZESIEŃ 1939  


W ramach obchodów 1 września na skierniewickim rynku odbędzie się widowisko historyczne pt. "Skierniewicki Wrzesień 1939" przygotowane przez Stowarzyszenie Tradycji 26 DP w Skierniewicach. Widowisko odbędzie się 30 sierpnia o godzinie 16:30. Od godziny 12, grupy rekonstrukcyjne będą prezentować dioramy, sprzęt wojskowy, a także wyposażenie i umundurowanie żołnierzy z okresu II Wojny Światowej.

1 września o godz. 12.00 pod pomnikiem na Skwerze Inwalidów Wojennych delegacje złożą kwiaty, a następnie władze miasta zapalą znicze na grobach żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku na cmentarzu św. Józefa.

22-08-2015 g. 10.00ŚLADAMI PRZEMYSŁOWEJ PRZESZŁOŚCI  


W sobotę, 22 sierpnia o godz. 10.00 przy Ławeczce Pieniążka rozpoczynamy spacer Śladami przemysłowej przeszłości miasta. O historii huty szkła i dawnego browaru opowiedzą Krzysztof Borzęcki i Zbigniew Gradowski oraz Andrzej Kostusiak, Marek Olczakowski. Serdecznie zapraszamy.

15-08-2015 g. 11.00ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO  


Uroczystości rozpoczną się mszą św. o godz.11 w kościele garnizonowym. Potem delegacje złożą wiązanki pod Pomnikiem Niepodległości. Po uroczystościach odbędzie się żołnierski piknik. Zaplanowano wiele atrakcji, wśród nich pokaz wyposażenia służb mundurowych, pokazy konne i historyczne przygotowane przez grupy rekonstrukcyjne. Odbędzie się także koncert pieśni patriotycznych. Będzie strzelnica laserowa oraz paintballowa. Nie zabraknie też żołnierskiej grochówki. Serdecznie zapraszamy.

01-08-2015 g. 16.30W ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO  


Czasy powstania warszawskiego są obecne w pamięci wielu skierniewickich rodzin. Skierniewiczanie brali udział w powstaniu, wielu mieszkańców miasta pomagało powstańcom wysiedlonym z Warszawy, udzielając schronienia, czy pomocy materialnej. Uroczystości w 71 rocznicę wybuchu powstania rozpoczną się przy pomniku spalonych więźniów Pawiaka, znajdującym się przed dworcem PKP, gdzie zostaną złożone kwiaty.

O godz. 17.00 rozlegnie się  dźwięk syren, który przypomni godzinę "W".  Uczestnicy uroczystości odwiedzą na cmentarzu św. Józefa groby powstańców Warszawy i więźniów Pawiaka spalonych na stacji w Skierniewicach.
Przed dworcem zostanie podstawiony bezpłatny autobus MZK.

26-07-2015 g. 10.00POSPOLITE RUSZENIE FOTOGRAFICZNE  


Wszystkich, którzy mają ochotę pofotografować zapraszamy 26 lipca na plener w parku. Spotykamy się przy bramie parkowej od ul Senatorskiej o godz. 10.oo. Zwieńczeniem pleneru będzie wystawa fotografii, której otwarcie odbędzie się 11 września. Czekamy na Was na plenerze i zachęcamy do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w plenerze.

Regulamin uczestnictwa w plenerze fotograficznym „Pospolite ruszenie fotograficzne”
1. Plener fotograficzny organizowany jest w ramach projektu „Spacerownik  skierniewicki” współfinansowanego przez Miasto Skierniewice.
2. Organizatorami pleneru są Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Izba Historii Skierniewic.
3. Celem pleneru jest zachęcenie skierniewiczan do aktywnego zwiedzania najpiękniejszych zakątków miasta i pokazywania ich mieszkańcom i turystom w formie kreacji artystycznej.
4. Termin, czas oraz miejsce wydarzenia: 26 lipca 2015 r, godz. 10.oo-15.oo. Park Miejski w Skierniewicach. Spotkanie uczestników o godz. 10.oo przy bramie parkowej od ul. Senatorskiej.
5. Plener fotograficzny  skierowany jest do mieszkańców Skierniewic bez względu na wiek i doświadczenie fotograficzne.
6. Udział w plenerze jest bezpłatny.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prywatny sprzęt  oraz przedmioty uczestników.
8. Warunkiem uczestnictwa w plenerze jest rejestracja u organizatorów w dn. 26.07. o godz 10.oo i podpisanie  regulaminu
9. Każdy uczestnik pleneru fotograficznego zobowiązuje się do udostępnienia organizatorom swoich fotografii wykonanych w trakcie wydarzenia ( co najmniej 3 szt.) w formie plików cyfrowych umożliwiających wykonanie wydruków o wym. 100 cm x 80 cm do dn. 31 sierpnia 2015 r. na zasadach licencji Creative Commons uznania autorstwa oraz użycia niekomercyjnego.
10. Fotografie te zostaną, po kwalifikacji przez organizatorów, wykorzystane do wykonania wielkoformatowych odbitek  i przygotowania wystawy poplenerowej na płocie parku oraz do działań promocyjno-informacyjnych realizowanych w ramach projektu.
11. Powyższa zgoda jest równoznaczna z poszanowaniem praw autorskich, podpisaniem imieniem i nazwiskiem autora i odnosi się tylko do korzystania z udostępnionych fotografii do celów niekomercyjnych.
12. Każdy uczestnik podpisując regulamin oświadcza, że przekazane fotografie są jego własnością i nie naruszają praw osób trzecich ani nie są obciążone żadnymi roszczeniami.
13. Powyższe fotografie udostępniane są organizatorom nieodpłatnie.
14. Decyzje organizatorów mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

18-07-2015 g. 10.00SPACEROWNIK SKIERNIEWICKI  


W ramach projektu Skierniewice znane i nieznane – spacerownik skierniewicki zapraszamy na cykl spacerów po mieście, plener fotograficzny i wystawę. W sobotę, 18 lipca proponujemy spacer po mieście szlakiem architektury sakralnej. Spotykamy się o godz. 10.00 przy Ławeczce prof. Pieniążka.

Stąd ruszamy do kościoła św. Stanisława, zwiedzamy kościół, odbywamy krótki spacer po cmentarzu, a następnie zwiedzamy kościół św. Jakuba i kryptę prymasa Ostrowskiego. Spacer kończy się przy dawnej plebanii, pierwszym murowanym budynku w Skierniewicach, wzniesionym w 1781. Przewodnikiem będzie Krzysztof Lichota, teolog, pasjonat dziejów miasta i historii Kościoła. Przewidywany czas wycieczki około 3 godz.
Wszystkich, którzy fotografują zapraszamy 26 lipca na „Pospolite ruszenie fotograficzne” czyli plener fotograficzny w parku miejskim. Zaczynamy o godz. 10.00 przy bramie parkowej od ul. Senatorskiej.
W sobotę, 22 sierpnia o godz. 10.00 przy Ławeczce Pieniążka rozpoczynamy spacer śladami przemysłowej przeszłości miasta. Poznamy historię huty szkła i dawnego browaru.
11 września, godz. 15.00 park w fotografii – wystawa poplenerowa, która będzie prezentowana na płocie obok bramy parkowej naprzeciwko ul. Senatorskiej.

10-07-2015 g. 17.00PERFEKCJA I ŚWIATŁO  


„Perfekcja i światło” to wystawa prezentująca architekturę i pejzaż w obiektywie Czesława Olszewskiego. Fotografie wykonane w latach trzydziestych, czterdziestych i pięćdziesiątych przedstawiają zabytkowe miejsca Warszawy i okolic. Zdjęcia znajdują się w zbiorach rodziny Olszewskich, których przodkowie mieszkali w zachowanej do dziś willi przy drodze prowadzącej do Zwierzyńca. Gościem wernisażu będzie syn fotografa – prof. Andrzej Olszewski. Zapraszamy 10 lipca o godz. 17.00.

21-06-2015 g. 8.00ŁÓDŹ Z RYSZARDEM BONISŁAWSKIM  


W niedzielę 21 czerwca zapraszamy na wycieczkę „Łódź z Ryszardem Bonisławskim”. Zbiórka o godz. 8.00 przed siedzibą szkół muzycznych przy ul. Prymasowskiej. Koszt 30 zł. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod nr 46 833-44-71 bądź osobiście w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic przy ul. Floriana 4.

18-06-2015 g. 17.00DRZWI KOŚCIOŁA W WITTENBERDZE  


Zapraszamy na odczyt dr Małgorzaty Karkochy "Drzwi kościoła w Wittenberdze. Marcin Luter – jego życie i doktryna religijna." Małgorzata Karkocha Jest historykiem, historykiem sztuki, doktorem nauk humanistycznych. Jej zainteresowania badawcze obejmują historię powszechną XVI – XVIII wieku, historię Francji w dobie rewolucji (1789-1795), dzieje kultury i sztuki XVI – XVIII wieku, dzieje reformacji w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem doktryn religijnych niemieckich reformatorów.

Od 2011 jest adiunktem w Katedrze Historii Nowożytnej, od 2009 jest sekretarzem redakcji „Przeglądu Nauk Historycznych" oraz „Acta Universitatis Lodziensis” Folia historica.
Wspólnie z Marianem Paulewiczem napisała książki: „Polichno. Dzieje. Ludność. Architektura sakralna”, „Dłużec. Parafia św. Mikołaja”. Jest autorką opracowania „Obraz Francji w dobie rewolucji na łamach prasy warszawskiej z lat 1789–1794”.

14-06-2015 g. 14.30POWIEW LATA W RYTMIE BOSSA NOVY  


Zapraszamy na koncert w altanie w parku miejskim. Zagrają: SMOOTH ONE czyli pianista MARIUSZ RUTKOWSKI i jego uczniowie: KARINA DYŚKO – śpiew, HUBERT GRUCHAŁA – saksofon, MICHAŁ BIAŁEK – trąbka, IGNACY WOJCIECHOWSKI – kontrabas, PAWEŁ KOWARA – perkusja oraz saksofonista MICHAŁ BOROWSKI z zespołem w składzie: JUSTYNA BORKOWSKA – wokal, KATARZYNA PIŁAT – wokal, ZDZISŁAW KALINOWSKI – piano, KONRAD KUBICKI – bas, PRZEMYSŁAW KNOPIK – perkusja.

02-06-2015 g. 10.00ZAINSPIRUJ SIĘ OBRAZEM  


„Zainspiruj się obrazem” to wystawa prac nadesłanych na odbywające się w Skierniewicach eliminacje do XXXVII Międzynarodowego Konkursu Dzieci i Młodzieży „Moja przygoda w muzeum”. Rozdanie nagród odbyło się podczas wernisażu 2 czerwca. Wystawę będzie można obejrzeć do 16 czerwca.

Jury w składzie Anna Pokora artysta plastyk, Justyna Czerwińska, artysta plastyk oraz Michał Gałęzowski artysta fotografik wyłoniło laureatów konkursu, biorąc pod uwagę walory artystyczne oraz oryginalność zaprezentowania tematu. Przyznano 5 nagród i 7 wyróżnień. Nagrodzeni w konkursie zostali: Wiktoria Janus, Remigiusz Mądrzycki, Zuzanna Lewandowska, Michalina Piwowaron i Marcel Tartanus. Wyróżnienia otrzymali: Grzegorz Bartosik, Paulina Grzegorczyk, Aleksandra Kołodziejska, Ewa Wieczorek, Wiktoria Wojenka, Amelia Wyszkowska. 

29-05-2015 g. 17.00SOPeL W IZBIE  


Klub Literacki SOPeL zaprasza miłośników poezji i twórców wierszy na warsztaty prowadzone przez Jerzego Jankowskiego, pisarza, poetę, dziennikarza.

26-05-2015 g. 17.00MAMY SKIERNIEWIC  


We wtorek, 26 maja o godz. 17.oo zapraszamy do klubu Oaza na otwarcie wystawy fotografii Michała Gałęzowskiego „Mamy Skierniewic”. W czasie wernisażu odbędzie się koncert Janusza Zawadzkiego, solisty Opery Wrocławskiej. Wystąpi również piosenkarka Olga Barej.

Organizatorami wystawy są: Urząd Miasta Skierniewice, Izba Historii Skierniewic, Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Klub Oaza.

21-05-2015 g. 17.00WYKŁAD PROF. LESZKA OLEJNIKA  


Państwo polskie wobec volksdeutschów po II wojnie światowej – wykład prof. Leszka Olejnika w ramach cyklu „Przechadzki po historii” organizowanego przy współpracy z Katedrą Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

16-05-2015 g. 17.00NOC W IZBIE  


Noc w Izbie rozpocznie koncert Nazara Fedyuka - skrzypce i Jerzego Fomenko w ramach XXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej. W czasie nocy odbędzie się premiera filmu Muzeum Utracone, odczyt Hanny Skrzydolo oraz wernisaż wystawy Ludzie mody i zwyczaje. O 22.00 zapraszamy na spacer po parku z dr Maciejem Świątkowskim.

17.oo "Muzyka salonów dziewiętnastowiecznego Lwowa" NAZAR FEDYUK – skrzypce, JERZY FOMENKO – fortepian – koncert  w ramach XXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej. Sala Biblioteki Instytutu Ogrodnictwa. 

PROGRAM NOCY W IZBIE

18.oo-24.oo MUZEUM UTRACONE, 2015 – premiera filmu zrealizowanego przez Fundację Sztuki Ad Artis oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

19.oo STROJE NASTROJE... – wykład Hanny Skrzydło.
20.oo wernisaż wystawy LUDZIE MODY ZWYCZAJE prezentującej fotografie rodzinne z I poł. XX w. ze zbiorów mieszkańców okolic Skierniewic oraz akwarele i rzeźby Adama Petryny, artysty malarza i rzeźbiarza

19.oo-24.oo STOLIK Z KSIĄŻKĄ – zapraszamy do stolika, przy którym można będzie poczytać lub kupić wydawnictwa historyczne.

22.00 SPACER PO OGRODACH REZYDENCJI ARCYBISKUPÓW GNIEŹNIEŃSKICH W SKIERNIEWICACH z Maciejem Świątkowskim, autorem monografii skierniewickiego parku. Start sprzed Izby Historii Skierniewic.

09-05-2015 g. 15.00WARSZTATY ZIELARSKIE 3  


Zapraszamy na warsztaty zielarskie, które jak rozpoznawać i dobierać zioła i sporządzać napary. To trzecie spotkanie z cyklu, w ramach którego odbywają się wykłady, prezentacje multimedialne, warsztaty. Spotkania prowadzi Katarzyna Mikulska, zielarka, animatorka kultury.

08-05-2015 g. 11.008 MAJA  


W piątek, 8 maja w Skierniewicach odbędą się uroczystości upamiętniające 70 rocznicę zakończenia wojny. O godz. 11:00 na cmentarzu św. Józefa władze miasta złożą kwiaty i zapalą znicze na grobach żołnierzy II wojny światowej. O godz. 12:00 pod pomnikiem na Skwerze Inwalidów Wojennych delegacje złożą kwiaty. W sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury odbędzie się spotkanie, które poprowadzi Łukasz Saptura. Jego gośćmi będą mieszkańcy Skierniewic, pamiętający czasy wojny, wśród nich Zofia Skorupska, Halina Zwierchowska, Marek Olczakowski i Danuta Binder.

07-05-2015 MOJA PRZYGODA W MUZEUM - ZAINSPIRUJ SIĘ OBRAZEM  


Serdecznie zapraszamy do udziału w eliminacjach XXXVII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”. Eliminacje odbywają się pod hasłem „Zainspiruj się obrazem”. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych 5-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat.

Sięgnij po najsłynniejsze obrazy z kolekcji światowych lub polskich muzeów, albo te mniej znane. Zainspiruj się twórczością malarzy i stwórz własne niepowtarzalne dzieło, które wyrazi Ciebie, Twój nastrój, wrażenie, fascynację jakimś szczegółem obrazu. W tytule swojej pracy podaj autora i nazwę obrazu będącego źródłem Twojej inspiracji. Technika prac jest dowolna – mogą to być przedstawienia z zakresu sztuk plastycznych – malarstwa i rzeźby, a także film lub grafika komputerowa.
Prace należy dostarczyć do Izby Historii do dnia 7 maja. Wręczenie nagród laureatom eliminacji w Skierniewicach i otwarcie wystawy nastąpi 2 czerwca o godz. 10.00. Wystawę będzie można zobaczyć do 16 czerwca w Izbie Historii Skierniewic.
Nagrodzone prace zostaną wysłane na konkurs do Muzeum Okręgowego w Toruniu.

REGULAMIN KONKURSU
Adresaci. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Eliminacje w Skierniewicach prowadzi Izba Historii Skierniewic.
Temat konkursu. Zainspiruj się obrazem z kolekcji muzealnych i stwórz własne, niepowtarzalne dzieło w formie pracy plastycznej, filmu lub grafiki komputerowej.
Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych lub pozaszkolnych, a także poza instytucjonalnymi formami pracy w domu, w gronie przyjaciół.
Techniki prac. Każdy uczestnik może zaprezentować jedną pracę w jednej z poniższych technik:
– malarstwo, grafika, rysunek i in. wykonane na powierzchni płaskiej o formacie nie mniejszym niż A4 
i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać),
– formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50x50 cm.
– grafika komputerowa – wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
– film maks. do 3 min, nagrany w formacie MPEG-4 na płycie CD/DVD.
Oznaczenie prac. Na pracy należy zamieścić czytelnie następujące informacje:
– imię i nazwisko autora pracy
– dokładny wiek autora pracy
– tytuł pracy
– nazwę i adres szkoły bądź instytucji kierującej prace na Konkurs
– imię i nazwisko opiekuna plastycznego.
Termin. Prace należy dostarczyć do 7 maja na adres:
Izba Historii Skierniewic, ul. Floriana 4, 96-100 Skierniewice.
Rozstrzygnięcie konkursu. Jury wytypuje laureatów konkursu w czterech kategoriach wiekowych: 5-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat. Rozdanie nagród dla laureatów eliminacji wstępnych oraz otwarcie wystawy prac konkursowych nastąpi 2 czerwca o godz. 10.00 w Izbie Historii Skierniewic. Wystawa będzie czynna do 16 czerwca.
Nagrodzone prace zostaną przesłane do Muzeum Okręgowego w Toruniu, gdzie wezmą udział w finale konkursu. Pozostałe prace będzie można odebrać po 16 czerwca. 
Uwagi. Izba Historii Skierniewic zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w materiałach promocyjnych drukowanych lub zamieszczanych w Internecie oraz zatrzymania wybranych prac na własność.

PRZYDATNE INFORMACJE MUZEUM OKRĘGOWEGO W TORUNIU - ORGANIZATORA KONKURSU
Przegląd prac w Muzeum Okręgowym w Toruniu odbędzie się na początku lipca br. Specjaliści z zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki (Jury Konkursu) przyznają równorzędne nagrody i równorzędne wyróżnienia 
w czterech kategoriach wiekowych oraz zakwalifikują ok. 200 najlepszych prac na wystawę pokonkursową. Informacje o przyznanych nagrodach, wyróżnieniach i kwalifikacji na wystawę zostaną przesłane pocztą.
Nagrodzeni uczniowie i ich opiekunowie zostaną zaproszeni na galę podsumowującą projekt (około połowy września) połączoną z wręczeniem nagród, wernisażem wystawy, panelem dyskusyjnym i warsztatami.
Wyróżnienia i dyplomy dla uczestników, których prace zostały zakwalifikowane na wystawę, zostaną przesłane pocztą.
Prace plastyczne nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami, m. in. nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących projekt oraz na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Toruniu).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia zaistniałe podczas transportu prac. Prac nie wolno podklejać ani oprawiać. Prace plastyczne wykonane z materiałów mogących być zagrożeniem dla zbiorów muzealnych nie będą dopuszczone do konkursu. Zagadnienia nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.

03-05-2015 g. 18.00W ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA  


W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 o godz. 18:00 w kościele garnizonowym odbędzie się msza święta. Władze miasta oraz delegacje organizacji społecznych złożą kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości na Placu Jana Pawła II.

23-04-2015 g. 17.00WYKŁAD PROF. RADOSŁAWA ŻURAWSKIEGO VEL GRAJEWSKIEGO  


Z cyklu „Przechadzki po historii” zapraszamy na wykład prof. Radosława Żurawskiego vel Grajewskiego „Francja postnapoleońska od restauracji Burbonów do II Cesarstwa.”

Prof. Radosław Żurawski jest wykładowcą na Uniwersytecie Łódzkim, specjalistą w zakresie historii dyplomacji XIX wieku i w okresie II wojny światowej, historii Wielkiej Emigracji po Powstaniu Listopadowym. Bada problematykę mitów, stereotypów i tradycji narodowych.

21-04-2015 g. 16.00KONCERT DYPLOMANTEK 2  


Koncert dyplomantek Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Skierniewicach - wiolonczelistki Martyny Słojewskiej oraz skrzypaczki Katarzyny Bielińskiej. Koncerty wypełni muzyka Jana Sebastiana Bacha, Franza Schuberta, Edouarda Lalo, Luigiego Boccheriniego i Pablo Sarasate. Na fortepianie zagrają Katarzyna Kwiatkowska oraz Michalina Mroczkowska.

Martyna Słojewska jest uczennicą klasy wiolonczeli Jolanty Kamińskiej-Krawczyńskiej, Katarzyna Bielińska kształci się w klasie skrzypiec Patrycji Barwińskiej. 
Koncert odbędzie się 21 kwietnia o godz. 16.00.

18-04-2015 g. 15.00WARSZTATY ZIELARSKIE 2  


Zapraszamy na warsztaty zielarskie, które jak rozpoznawać i dobierać zioła i sporządzać napary. To drugie spotkanie z cyklu, w ramach którego odbywają się wykłady, prezentacje multimedialne, warsztaty. Spotkania prowadzi Katarzyna Mikulska, zielarka, animatorka kultury.

12-04-2015 g. 16.00KWARTET SAKSOFONOWY UMFC  


W ramach cyklu Muzyka u Konstancji będziemy gościć Pawła Gusnara oraz Kwartet Saksofonowy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina we Warszawie. Dr. hab. Paweł Gusnar jest twórcą i opiekunem zespołu, który składa się z młodych, wyróżniających się saksofonistów. Każdy z nich jest laureatem wielu konkursów i festiwali zarówno ogólnopolskich, jak i o randze międzynarodowej.

Kwartet rozpoczął swoją działalność w tym składzie w bieżącym roku akademickim, lecz pomimo tego, zespół świetnie rozumie się na scenie, a jego gra zawsze zostaje entuzjastycznie odbierana przez publiczność. W swoim repertuarze zespół ma utwory ze ścisłego kanonu literatury saksofonowej, transkrypcje, jak i współczesne kompozycje polskich kompozytorów. 

10-04-2015 g. 17.00SPOTKANIE Z AUTOREM KSIĄŻKI RZEŹ WOŁYŃSKA  


„Rzeź wołyńska” to powieść z wątkami biograficznymi. Jej autor jest mieszkańcem Skierniewic. Książka została wydana pod pseudonimem Aleksander Ławski. To druga jego książka. Autor zadebiutował w 2013 r. powieścią „Kręte ścieżki”, wydaną przez Novae Res. Spotkanie prowadzi Łukasz Saptura, historyk i dziennikarz.

09-04-2015 g. 14.00MUZEUM UTRACONE - KOLEKCJE  


Prezentacje dokumentu zrealizowanego w ramach projektu Muzeum Utracone. Film ukazuje dzieła sztuki z kolekcji m.in. Stanisława Augusta, Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Edwarda Raczyńskiego, Tadeusza Boya-Żeleńskiego i jego żony Zofii. Projekcja odbędzie się 9 kwietnia o godz. 14.00.


27-03-2015 g. 16.00WALNE ZGROMADZENIE  


W piątek o godz. 16.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic połączone ze spotkaniem wielkanocnym. Serdecznie zapraszamy.

26-03-2015 g. 17.00WYKŁAD PROF. JERZEGO KITY  


Wykład prof. Jarosławy Kity „Kształtowanie się nowoczesnego narodu polskiego w dobie zaborów”. Jarosław Kita jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w historii społecznej XIX i XX w. Jest autorem wielu publikacji na ten temat. Zajmuje się również historią Łodzi i ziemi łódzkiej.

20-03-2015 g. 17.00SOPeL W IZBIE  


Klub Literacki SOPeL zaprasza miłośników poezji i twórców wierszy na warsztaty prowadzone przez Jerzego Jankowskiego, pisarza, poetę, dziennikarza.


13-03-2015 g. 17.00KONCERT ANNY NIKICIUK I ELŻBIETY BUDNIK  


Koncert w wykonaniu flecistki Anny Nikiciuk, absolwentki Akademii Muzycznej w Białymstoku i pianistki Elżbiety Budnik. mie utwory C. Ph. Bacha, T. Szeligowskiego i B. Martinu.

07-03-2015 g. 16.00WARSZTATY ZIELARSKIE  


Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Izba Historii Skierniewic zapraszają na cykl warsztatów zielarskich. Umiejętność wykorzystania ziół to prawdziwa sztuka. Dzięki nim możemy być zdrowi, piękni i cieszyć się harmonią z naturą. Pierwsze spotkanie pt. „Zioła - jak je rozumieć?" odpowie m.in. jak dobierać i sadzić zioła, jak je rozpoznawać po wyglądzie i smaku, jak robić napary ziołowe. 

Warsztaty obejmują wykłady, prezentacje multimedialne, aktywną pracę uczestników podczas ćwiczeń praktycznych. Prowadząca: Katarzyna Mikulska, zielarka-praktyk, animatorka kultury, absolwentka UŁ.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 marca br. o godz.16.oo w Izbie Historii Skierniewic, ul. Floriana 4. Zapisy przyjmujemy w IHS do 28.02.15, tel. 46 833 4471. Udział jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

06-03-2015 g. 17.00OD SZARPI DO KAŁACHA - ODWOŁANY  


Wykład Andrzeja Nieuważnego „Od szarpi do kałacha. Kobiety na wojnie w XIX -XX wieku” został odwołany. O nowym terminie wykładu poinformujemy wkrótce.


05-03-2015 g. 8.30MUZEUM POLIN  


Zapraszamy na kolejną wycieczkę do Muzeum Historii Żydów Polskich. Oprócz wystawy „Polin" będącej multimedialną podróżą przez 1000 lat historii Żydów polskich zobaczymy kolekcję sztuki w Żydowskim Instytucie Historycznym. Zbiórka o godz. 8.30 przy budynku szkół muzycznych.


27-02-2015 g. 17.00RED POINT  


Koncert zespołu Red Point. Formację tworzą muzycy: Jakub Dudek – gitara akustyczna, Gabriel Gos – skrzypce elektryczne, Mirko Sanchez Fernandez – instrumenty perkusyjne. Muzyka Red Point łączy w sobie elementy jazzu, muzyki filmowej, etnicznej i bluesa.

Zespół Red Point powstał z współpracy muzycznej skrzypka Gabriela Gosa i gitarzysty Jakuba Dudka. Wykształceni muzycy postanowili tworzyć autorski repertuar będący wynikiem zarówno ich inspiracji muzycznych, jak i próbą kreacji zupełnie nowych dźwięków. Do dwójki muzyków dołączył perkusista Mirko Sanchez Fernandez uzupełniając niecodzienne brzmienie zespołu.
Wysoki poziom wykonawczy i kreatywność to auty tria. W repertuarze oprócz autorskiego materiału zespół ma również utwory polskich i zagranicznych kompozytorów muzyki jazzowej, filmowej i klasycznej.

26-02-2015 g. 17.00PIŁSUDSKI I DMOWSKI - POLITYCZNI RYWALE I PARTNERZY  


Józef Piłsudski, najbardziej rozpoznawalna postać sceny politycznej Polski okresu międzywojennego oraz jego przeciwnik polityczny – Roman Dmowski, czołowa postać endecji, twórca ideologii nacjonalizmu polskiego, będą bohaterami wykładu prof. Przemysława Waingertnera. 

Prof. Przemysław Waingertner jest historykiem i publicystą. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w historii II Rzeczypospolitej, dziejach wolnomularstwa oraz funkcjonowania mitu i stereotypu. Jest autorem publikacji książkowych oraz artykułów ukazujących się w czasopismach historycznych.
Wykład odbywa się w ramach cyklu „Przechadzki po historii” przygotowanego we współpracy z Katedrą Historii i Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego.

15-02-2015 g. 16.00JOANNA OKOŃ - ANNA WRÓBEL - NATALYA ZUBKO  


Cykl "Muzyka u Konstancji" inaugurujemy koncertem w wykonaniu tria muzycznego w składzie: Joanna Okoń – skrzypce, Anna Wróbel – wiolonczela, Natalia Zubko - fortepian (Ukraina). Koncert wypełni muzyka z albumu "Melcer", który ukazał się na rynku fonograficznym we wrześniu 2014 r. Serdecznie zapraszamy.

03-02-2015 FERIE W IZBIE  


Zapraszamy na wystawę „Front nad Rawką" oraz dwa cykle filmowe "Bajki dla dzieci" i „eFy". Projekcje baśni i bajek polskich będą się odbywać 3, 5, 10 i 12 lutego o godz. 11.oo. „eFy" to prezentacja filmów krótkometrażowych, które można było zobaczyć podczas pokazu konkursowego VI Festiwalu eFeF Urodziny Mistrza Inspiracje w Miejskim Ośrodku Kultury. Na projekcje zapraszamy 3, 5 i 6, 10, 12 i 13 lutego o godz. 14.00.

W ramach „eFów" zobaczymy dwa filmy Marka Głuszczaka z Gdyni - „Na drugą stronę”, który został uznany za najlepszy film konkursowy i „Śp. Zaangażowanie”, dwa filmy Sebastiana Kwidzińskiego z Osia – O.S.T.R. „Kartagina” nagrodzoną Małym eF za szczególne walory artystyczne i „Elitę” oraz nagrodzony przez publiczność obraz Adama Michałowskiego ze Skierniewic „Zielony balonik”. Wśród prezentowanych filmów będą także: „Słodka historyjka” Maćka Sławuskiego, „Zatrucie” Marcina Kubackiego, „Dzień w kuchni” Joanny Koń Vejar Perez, „Kali będzie jarać” Marcina Luszniewicza, „Droga do Rio” Andrzeja Rajczakowskiego. 

30-01-2015 g. 17.00SOPeL W IZBIE  


Spotkanie wielbicieli poezji i twórców wierszy. Klub literacki SOPeL zaprasza na warsztaty prowadzone przez Jerzego Jankowskiego, pisarza, poetę, dziennikarza.


23-01-2015 g. 17.00JAN KONDRAK - SZTUKMISTRZ ŚPIEWA  


Zapraszamy na recital Jana Kondraka, lubelskiego barda 23 stycznia o godz. 17.00. Sztukmistrz śpiewa to recital, który wypełnią pieśni napisane i skomponowane przez Jana Kondraka, a także utwory Edwarda Stachury,Stinga i wyjątkowe utwory tradycyjne.

Tytuł recitalu jest nieprzypadkowy. Nawiązując do postaci legendarnego Sztukmistrza z Lublina, Jan Kondrak wykonuje pieśni wymagające „cyrkowych” niemal umiejętności. Każda z nich jest utrzymana w innej stylistyce, dlatego wymaga od aktora zastosowania coraz to innych środków. Na dodatek artysta występuje na ogół bez nagłośnienia. Tak jak występowali śpiewacy w „sztukmistrzowskich”, dawnych czasach, kiedy to było wiadomo, kto „ma głos”, a kto go nie ma. Dzięki temu słuchacze czują, co to jest naturalna dynamika śpiewu. Jan Kondrak propaguje od dawna ten rodzaj występowania jako odtrutkę na przerost techniki w sztukach wszelkich, jako wyraz tęsknoty do naturalności.Przedstawienie miało premierę w Teatrze Starym w Lublinie, grane też w Teatrze Kamienica w Warszawie.
Jan Kondrak – autor tekstów, kompozytor i wykonawca jest laureatem Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA w Ostrołęce (Grand Prix), nagrody głównej Ogólnopolskich Spotkań Estradowych OSET w Rzeszowie, Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie i Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Dwukrotnie był nagradzany na FAMIE. Jest twórcą i szefem artystycznym Festiwalu Kultury Ekologicznej w Józefowie. Koncertował w Polsce, Irlandii, Anglii, USA, Austrii, Francji, Bułgarii, na Białorusi i Ukrainie.
Wydał cztery płyty z własnymi tekstami: „Wyzwanie”, „Tym, co pod wiatr”, „Romanse ballady”, „Kto, co” oraz płyty z tekstami Edwarda Stachury „Missa pagana”, „Tango Triste”, „Madame I” i „Madame II”. Nagrał również „Kolędy przy gitarze”. Jeden z założycieli piwnicy artystycznej Lubelska Federacja Bardów.

22-01-2015 g. 11.00POWSTANIE STYCZNIOWE  


Serdecznie zapraszamy 22 stycznia o godz. 11.00 na uroczystości upamiętniające 152 rocznicę powstania styczniowego, które tradycyjnie odbędą się przy kamieniu powstańców przed Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach. Po złożeniu kwiatów przy pomniku odwiedzimy groby powstańców na cmentarzu św. Józefa.

17-01-2015 g. 11.00W 7O ROCZNICĘ ZAKOŃCZENIA NIEMIECKIEJ OKUPACJI  


W 70 rocznicę zakończenia niemieckiej okupacji, 17 stycznia o godz. 11.00 na grobach żołnierzy na cmentarzu Strzelba władze miasta i przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic zapalą znicze. Historyczne wydarzenia z tamtych dni przypomni naoczny ich świadek Kazimierz Figat, honorowy prezes TPS.

16-01-2015 g. 17.00FRONT NAD RAWKĄ 1914-1915  


Zapraszamy na otwarcie wystawy poświęconej walkom na froncie niemiecko-rosyjskim w latach 1914-1915 w okolicach Skierniewic. Autor wystawy Piotr Moskwa uczestniczy w rekonstrukcjach walk okresu I wojny światowej, jest kolekcjonerem, autorem wystaw o I wojnie, członkiem Stowarzyszenia Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej i Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic.

Na wystawie można zobaczyć reprodukcje unikalnych pocztówek z wojennych serii wydawniczych i zdjęcia robione na wojnie, przedstawiające front i żołnierzy walczących nad Rawką. Fotografie pochodzą z prywatnych kolekcji członków Klubu Kolekcjonera w Skierniewicach: autora wystawy, Mariusza Pierzankowskiego oraz Stanisława Kalińskiego autora książki „Ataki gazowe w bitwie pozycyjnej 9 Armii Niemieckiej”. Na wystawie będzie można zrobić sobie komórką pamiątkowe zdjęcie w mundurze rekonstrukcyjnym z I wojny światowej
Do naszych czasów zachowały się głównie zdjęcia po żołnierzach 9 armii niemieckiej, w której służyli także Polacy. W Skierniewicach miał siedzibę sztab niemieckiego XXV rezerwowego korpusu. Na zdjęciach oprócz żołnierzy możemy obejrzeć ówczesnych mieszkańców regionu, zabudowania, krajobraz. 

09-01-2015 g. 17.00HELENA RYKALSKA WIECZÓR POEZJI  


Jej wiersze ukazywały się w ITS, Głosie Skierniewic i Okolicy, Wiadomościach Skierniewickich, Pulsie Skierniewic, Ziemi Sochaczewskiej, Życiu Skierniewic. Wydała tomiki poezji „Najwłaściwsza droga”, „Dla Ciebie, Panie”, „Wiersze dla każdego”. Ważne miejsce w jej twórczości zajmują wiersze o tematyce religijnej. Od kilku lat czyta je na antenie Radia Niepokalanów. Pisze też wierszyki i bajeczki dla dzieci. Autorka baśni „Spełniony sen Suliko”.

Jest rodowitą skierniewiczanką. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach.
Poetce towarzyszyć będą Magda Kapuścińska - śpiew, Maciek Białek - fortepian.

08-01-2015 g. 9.30MUZEUM POLIN  


Zapraszamy na wycieczkę do niezwykłego miejsca - Muzeum Historii Żydów Polskich. Budynek muzeum zaprojektowany przez Rainera Mahlamäki został nagrodzony w pierwszym konkursie Finlandia Prize for Architecture zorganizowanym przez Fińskie Stowarzyszenie Architektów (SAFA).

Prof. Sixten Korkman powiedział o budynku "Mamy do czynienia z czymś więcej niż tylko muzeum. Ten budynek to dzieło sztuki, które zmienia oblicze Warszawy".
W programie wycieczki zwiedzanie wystawy stałej będącej multimedialną podróżą przez 1000 lat historii Żydów polskich. Zobaczymy też wystawę „Ocalałe. Kolekcja malarstwa, rysunku, rzeźby ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego” w ŻIH, po której oprowadzi Jakub Bendkowski.
Wycieczka odbędzie się 8 stycznia. Zbiórka o godz. 9.30 przy budynku szkół muzycznych. Koszt 50 zł. Zapisy przyjmujemy w Izbie Historii, tel. 46 833-44-71.

19-12-2014 g. 17.00KOLĘDY I JAZZ  


W piątek, 19 grudnia zapraszamy na niezwykły koncert kolęd w jazzowych aranżacjach w wykonaniu Katarzyny Piłat, Janusza Żukowskiego i Mariusza Gęgotka.

Katarzyna Piłat wokalistka funkowo-rockowa, autorka tekstów, pochodzi ze Skierniewic. Swoją muzyczną drogę rozpczęła w 2007 roku, w zespole SYSPIKA, którego była współzałożycielką. Artystka związana z muzyczną sceną skierniewickiego klubu Art de Grand. Wyróżniana i nagradzana w przeglądach muzycznych m.in. miast Mszczonowa (Struna 2009), Skierniewic (Rock May Festival 2013). Autorskiej twórczości artystki można wysłuchać na składance I LOVE SKC, która ukazała się w 2012 roku. Obecnie związana z formacją jazzową E-motions, z którą muzykuje w stylu soulowo-jazzowym.
Janusz Żukowski jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Studiował na II Wydziale Instrumentalnym. Brał udział w wielu projektach muzycznych i teatralnych. Współpracował z teatrem Buffo m.in. przy musicalu Metro. Realizował projekty muzyczne dla teatrów: Ateneum, Komedia, Studio. Obecnie współpracuje z Orkiestrą Symfoniczną Sonata, Orkiestrą Kameralną Wiktoria w Rembertowie oraz big bandami, takimi jak Riff oraz Rondo w Konstancinie. 
Mariusz Gęgotek, pianista, absolwent wydziału jazzu i muzyki rozrywkowej w Katowicach, współpracował z Kazimierzem i Pawłem Pańtą – znakomitymi polskimi muzykami, Grzegorzem Kapołką – gitarzystą bluesowo-rockowym, perkusistą Pawłem Dobrowolskim. Grał w zespole Róże Europy. Współpracuje z teatrami: Roma, Sabat, Buffo. Jest wykładowcą na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Warszawie przy ul. Bednarskiej.
W czasie wieczoru nie zabraknie życzeń i świątecznego opłatka.

14-12-2014 g. 16.00RECITAL SKRZYPCOWY KORNELII FIGIELSKIEJ  


Podczas wieczoru z cyklu Muzyka u Konstancji zagra Kornelia Figielska, młoda utalentowana skrzypaczka. Towarzyszyć jej będzie Mikołaj Goździewski, którego koncert zainaugurował cykl wieczorów muzycznych w Izbie. W wykonaniu Kornelii usłyszymy utwory Fryderyka Chopina oraz Henryka Wieniawskiego.

W 2014 r. Kornelia otrzymała pierwszą nagrodę w International Music Talent Competition Fall 2014 w Nowym Jorku. Jest laureatką Międzynarodowego Konkursu Młodych Muzyków „Ohrid Pearls” w Macedonii, 16. Międzynarodowego Konkursu „Talents for Europe” im. B. Warchala w Dolnym Kubinie na Słowacji. Otrzymała nagrodę specjalną „Hall of fame” przyznana przez European Union of Music Competitions for Youth (EMCY). W tym roku zakwalifikowała się do udziału w XVIII Międzynarodowym Kursie Muzycznym „Morningside Music Bridge” w Calgary (Kanada). W lutym 2014 r. została stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”. W listopadzie 2014 roku otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2013/2014.
Od roku 2011 jest uczennicą szkoły talentów – Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Z. Brzewskiego w Warszawie. Gry na skrzypcach uczy się pod kierunkiem prof. Jana Staniendy. 

29-11-2014 g. 17.45W ROCZNICĘ NOCY LISTOPADOWEJ  


W 184 rocznicę wybuchu powstania listopadowego 29 listopada zapraszamy na uroczystości, które rozpoczną się o godz. 17.45 złożeniem kwiatów na grobie Abramowicza na cmentarzu św. Stanisława O godz. 18.00 odbędzie się msza w kościele św. Stanisława, po której zapraszamy na koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Amabile pod dyrekcją Moniki Rosińskliej.

28-11-2014 g. 17.00ANDRZEJ KOMPA - JAK ZROBIĆ DRZEWO GENEALOGICZNE  


Poszukiwaczy, którzy odnajdują swą pasję w odkrywaniu historii własnej rodziny, ale także tych, w których dopiero dojrzewa myśl o tym, by podążyć śladami swoich przodków zapraszamy na wykład dr Andrzeja Kompy o genealogii, wykładowcy, pracownika Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Wykład odbędzie się 28 listopada o godz. 17.oo.

20-11-2014 g. 17.00ŁUKASZ SAPTURA O GENERALE ZAJĄCZKU  


Po raz drugi w tym roku będziemy gościć Łukasza Sapturę. Tym razem wystąpi z wykładem "Józef Zajączek od konfederaty barskiego do carskiego namiestnika". O Józefie Zajączku tak mówi Łukasz Saptura:

Józef Zajączek to doskonały przykład niezwykłej kariery polityczno-wojskowej. Pochodzący z rodziny średniozamożnej szlachty z krańców Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez dziesięć ostatnich lat swojego życia sprawował najwyższy urząd, który mógł piastować Polak w Królestwie Polskim. Zanim do tego doszło większość życia spędził w wojsku, najpierw polskim – potem, po utracie niepodległości, przy boku Napoleona, z którym zawędrował do Egiptu. Znalazł się również w szeregach maszerujących na Rosję w 1812 roku. Klęska armii francuskiej nie spowodowała zakończenia kariery Zajączka, wprost przeciwnie: „Dziś gdy panuje ein ander, wrzasnę: łotr Napoleon, wiwat Aleksander” – podsumował zwrot polityczny Józefa Zajączka współczesny jemu Julian Ursyn Niemcewicz. Przyjmując propozycję objęcia stanowiska namiestnika stał się najbardziej znienawidzonym Polakiem przez Polaków, którzy zapomnieli o jego dokonaniach z niedalekiej przeszłości. Wykład będzie próbą wyjaśnienia wyborów życiowych Józefa Zajączka na tle zmian społeczno-politycznych w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku.

15-11-2014 g. 17.00DUO GRYGIER/BIELA  


Tomasz Biela gościł w Skierniewicach w ubiegłym roku. Obecnie wystąpi z w duecie z Eweliną Grygier. Wieczór wypełni muzyka i taniec bretoński. Będą warsztaty taneczne z udziałem Małgorzaty Mycek.

Ewelina Grygier i Tomasz Biela tworzą fletowo–gitarowy duet wykonujący taneczną muzykę bretońską. W ich interpretacji usłyszeć można także muzykę irlandzką, tańce z innych krajów Europy oraz utrzymane w stylu autorskie kompozycje. Duo łączy w swej muzyce współczesny brzmienie i aranżacje, które doskonale dopełniają tradycyjne formy muzyczno–taneczne.
Duet wystąpił na największych festiwalach muzyki celtyckiej w Polsce (X Festiwal Muzyki Celtyckiej „Zamek” w Będzinie, Celtic Fire Days w Bychawie) oraz na wielu potańcówkach (fest-noz i bal-folk) w Polsce i Austrii.
Ewelina i Tomasz stworzyli duet po 8 latach wspólnego grania w kwintecie Danar, uznawanym za jeden z najciekawszych zespołów muzyki celtyckiej w Polsce z którym w 2009 roku nagrali płytę dla austriackiej wytwórni Heurekord. Występują też wspólnie jako Macalla Trio razem z wokalistką Małgorzatą Mycek. Ewelina wykonuje muzykę indonezyjską z Warsaw Gamelan Group, Tomasz prowadzi fest-nozowy zespół Gwerenn. Muzycy zgłębiali tajniki muzyki bretońskiej na warsztatach prowadzonych przez Gurvanta Le Gac i Jean-Luca Thomas oraz na licznych sesjach z muzykami z Bretanii (Erwan Hamon, Janick Martin, Yves Leblanc).

08-11-2014 g. 16.00DYPLOMY DLA UCZENNIC SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  


Jeszcze o konkursie Moja Przygoda w Muzeum. Na wystawie pokonkursowej znalazły się prace Igi Legięckiej i Amelii Strzelczyk ze Szkoły Podstawowej nr 4. Dyplomy, które nadesłało Muzeum Okręgowe w Toruniu zostaną wręczone podczas wernisażu wystawy "Dekada swingu."


01-11-2014 KWESTA 1 LISTOPADA  


Tradycyjnie 1 listopada na cmentarzach skierniewickich odbędzie się kwesta na rzecz ratowania zabytkowego cmentarza św. Stanisława. Kwestujących będzie można spotkać na cmentarzu św. Józefa i miejskim w godzinach od 9.oo do 17.oo oraz na cmentarzu św. Stanisława od godziny 9.oo do 12.oo. Zachęcamy do włączenia się do akcji.

Pieniądze z ubiegłorocznej kwesty - 7.180 PLN oraz 5,02 EUR i 1 CZK - zostały przeznaczone na dokończenie remontu kaplicy Braulińskich oraz renowację płyt nagrobnych: Wyrzutowicza, Maryanny Zieleniak, Kazimiery Paszowskiej, Florentyny z Jaroszyńskich, Anny Dominiak oraz 5 grobów bezimiennych na cmentarzu św. Stanisława i Tomasza Budzałka, Józefa Gołębiowskiego, Aleksandra Wiśniewskiego na cmentarzu św. Józefa.

29-10-2014 OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA  


Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w akcji sprzątania zabytkowego cmentarza św. Stanisława w Skierniewicach, która odbędzie się 29 i 30 października. Historia cmentarza sięga XVI w. Znajdują się tu budowle nagrobne najcenniejsze pod względem historycznym i artystycznym w naszym mieście. Najstarsze z zachowanych nagrobków pochodzą z lat 40. XIX w. Zamknięty w 1945 r. cmentarz był miejscem pochówku katolików i prawosławnych. 

W latach 60. ubiegłego wieku zlikwidowano część prawosławną, zmniejszając obszar nekropolii z 2 do 0,6 ha. Trzy lata temu na cmentarzu utworzono lapidarium z nagrobkami ze zlikwidowanego w latach 60. XX w. cmentarza ewangelicko-augsburskiego, który znajdował się w miejscu dzisiejszego Skweru Inwalidów Wojennych.
Akcja porządkowania cmentarza ma swoją ponad dwudziestoletnią tradycję. 
Co roku dzięki nauczycielom i młodzieży cmentarz jest porządkowany. Nagrobki są remontowane ze środków zebranych podczas dorocznych kwest. 
Na telefoniczne zgłoszenia udziału w akcji czekamy pod numerem 46 833-44-71. Prosimy o zaopatrzenie się w odpowiednie narzędzia.

27-10-2014 g. 18.00SPOTKANIE ZE ZBYSZKIEM BUCZKOWSKIM "PISZ PAN KSIĄŻKĘ"  


Zbyszek Buczkowski, aktor znany z takich filmów jak „Noc świętego Mikołaja” „Dom”, „Dzień świra”, „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”, „Graczykowie”, będzie gościł w Skierniewicach z promocją swojej autobiografii „Pisz pan książkę”, która właśnie pojawiła się na rynku wydawniczym. Na spotkanie ze Zbyszkiem Buczkowskim zapraszamy 27 października o godz. 18.00 do sali konferencyjnej w nowej hali OSiR przy ul. Pomologicznej 8. 

Spotkanie prowadzić będzie Dominika Dawidowicz. Zobaczymy projekcję filmu „Amator”, w którym o Zbyszku Buczkowskim opowiadają reżyserzy: Janusz Kondratiuk, Tomasz Zygadło, Krzysztof Gradowski, Jan Łomnicki, Olga Lipińska. Podczas spotkania usłyszymy piosenki z debiutanckiej płyty Zbyszka Buczkowskiego „Koło kina” w wykonaniu młodych aktorów z grupy teatralnej Com.pl.ex, prowadzonej przez Renatę Liberę. Pomysłodawcą spotkania jest Michał Gałęzowski.

23-10-2014 g. 17.00KOBIETY W MIĘDZYWOJNIU  


Po przerwie wakacyjnej powracamy do czwartkowych wykładów z cyklu "Przechadzki po historii", przygotowanego we współpracy z Katedrą Historii i Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Jesienny cykl inaugurujemy wykładem prof. Marii Nartonowicz-Kot "Kwestia kobieca w Polsce w XX-leciu międzywojennym." Zapraszamy do naszej siedziby 23 października o godz. 17.00.

19-10-2014 g. 16.00RECITAL ADAMA GOŹDZIEWSKIEGO  


Zapraszamy do naszej siedziby na Muzykę u Konstancji - recital fortepianowy Adama Goździewskiego. 19 października, godz. 16.oo. Adam Goździewski ukończył PSM I stopnia w Skierniewicach, a obecnie uczy się w OSM II stopnia w Warszawie w klasie prof. Joanny Ławrynowicz-Just. Jest laureatem pierwszych nagród w prestiżowych konkursach pianistycznych w Polsce, Rosji, Estonii, Ukrainie i we Włoszech. Koncertował w słynnych salach koncertowych Polski i Europy. Stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

08-10-2014 g. 16.00DEKADA SWINGU  


Dekada swingu – otwarcie wystawy fotografii Czesława Olszewskiego poświęconych modernizmowi w architekturze okresu międzywojnia. Gośćmi spotkania będą prof. Marta Leśniakowska z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz prof. Andrzej Olszewski – syn fotografika, wybitny specjalista z dziedziny architektury, wykładowcy UKSW. Wystawa towarzyszy festiwalowi Skierniewicka Jesień Muzyczna.

Program Festiwalu:

7 listopada 18.00 
Recital fortepianowy MARCINA KRAJEWSKIEGO. Sala koncertowa szkół muzycznych 
GRA W ZIELONE – wystawa malarstwa ze zbiorów Biura Wystaw Artystycznych. Sala koncertowa szkół muzycznych

8 listopada 
16.00 DEKADA SWINGU – wernisaż wystawy fotografii CZESŁAWA OLSZEWSKIEGO z udziałem prof. MARTY LEŚNIAKOWSKIEJ i prof. ANDRZEJA K. OLSZEWSKIEGO. Izba Historii Skierniewic
18.00 LILI MARLEEN piosenki Marleny Dietrich. JOANNA CORTES śpiew, HUBERT GRUCHAŁA saksofon, MARIUSZ RUTKOWSKI fortepian. Sala koncertowa szkół muzycznych

9 listopada 17.00 
Recital klarnetowy GRZEGORZA WIECZORKA, TOMASZ JOCZ fortepian. Sala koncertowa szkół muzycznych

10 listopada 18.00 
Koncert szkół muzycznych. Kinoteatr Polonez

11 listopada 16.00 
Koncert SKIERNIEWICKIEJ ORKIESTRY KAMERALNEJ pod dyrekcją GRZEGORZA BERNIAKA, ADAM SZYDŁOWSKI klarnet. Kościół garnizonowy 


PATRONAT Prezydent Miasta Skierniewice Leszek Trębski PATRONAT MEDIALNY Radio RSC, Radio Victoria, Polska Dziennik Łódzki ITS, tvskierniewice.pl SPONSORZY mBank, Restauracja Finezja – Zdzisława Szajer, Catering 7heaven – Kamil Krzykacz ORGANIZATORZY Miasto Skierniewice, Miejski Ośrodek Kultury, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina, Samorządowa Szkoła Muzyczna II st., Izba Historii Skierniewic, Biuro Wystaw Artystycznych

03-10-2014 FOTOSYTNEZA 2 - WYNIKI KONKURSU  


Jurorami konkursu byli fotograficy Anna Maria Zagórska - wykładowca ASP w Warszawie, i Michał Gałęzowski - fotograf współpracujący z wieloma wydawnictwami w Polsce i na świecie, fotografuje na międzynarodowych festiwalach w Cannes, Wenecji, Berlinie.

I nagrodę w konkursie otrzymała Róża Szerement (Brzeg) za tworzące cykl fotografie: Ślady pamięci„Symbole istnieniaUlotność życia”. Laureatem II nagrody został Michał Kierzkowski (Warszawa) za fotografię Kamie-nic-o, Kamienicy przy ul. Walicow 14. III nagrodę ex aequo Hanna Pydynowska (Krapkowice) za tworzące cykl fotografie Na murach miastaTu był murPamięci pomordowanych i Franciszek Kluczyński (Łódź) za obraz Pamięć. Wyróżnieni zostali - Kaja Diks (Skierniewice) za fotografię Bunkier - Mogiła i Adam Hanuszkiewicz (Skierniewice) za cykl Długa 1

03-10-2014 g. 16.30SKIERNIEWICER: MIASTO I OCZY - FOTOSYNTEZA 2  


W ramach Skierniewicera zapraszamy 3 października o godz. 16.30 do Izby na wernisaż dwóch wystaw fotograficznych. Wystawie Menachema Kipnisa "Miasto i oczy" towarzyszy spotkanie z Dariuszem Dekiertem, znawcą judaizmu, tłumaczem j. hebrajskiego. Podczas wernisażu wystawy prac nadesłanych na konkurs "Fotosynteza 2" poznamy laureatów konkursu. Miło nam także poinformować, że w dniu tym zostaną wręczone nagrody przyznane przez Muzeum Okręgowe w Toruniu uczennicom ze Skierniewcic wyróżnionym w XXXVI Międzynarodowym Konkursie "Moja Przygoda w Muzeum".

Program Skierniewicera

9.00 -17.00 Izraelska ilustracja dziecięca - wystawa w Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości.

16.30 dwie wystawy w Izbie Historii Skierniewic:
Menachem Kipnis - Miasto i oczy - wernisaż wystawy fotografii.
Fotosynteza 2 - rozstrzygnięcie konkursu i wystawa pokonkursowa.

18.30 Umrzeć z tęsknoty – Najpiękniejsze piosenki żydowskie, Spektakl Teatru Jaracza. Duża sala kina Polonez. Bilety 10 i 15 zł w kasie kina.

 26-09-2014 g. 17.00SOPeL W IZBIE  


Po wakacyjnej przerwie Klub Literacki SOPeL zaprasza miłośników i twórców poezji na warsztaty prowadzone przez Jerzego Jankowskiego, pisarza, poetę, dziennikarza. W komentarzu do swojego tomiku "wiersze lekkich obyczajów, który ukazał się w 2014 r., J. Jankowski pisze: "mówimy niechlujnie, piszemy niechlujnie, niechlujniejemy. pełne zdania będą niedługo wystawiane jak małpy w zoo."


25-09-2014 g. 17.00POLACY A PIERWSZA WOJNA  


Na wykład dr Andrzeja Nieuważnego "Polacy a pierwsza wojna. Wspólna historia, różne pamięci" zapraszamy 25 września o godz. 17.00. Dr Andrzej Nieuważny jest autorem licznych artykułów w czasopismach historycznych oraz książek. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Przygotowuje historyczne widowiska plenerowe m.in. podczas Toruńskiego Festiwalu Nauk. 
W 2009 r. Akademia Francuska uhonorowała go orderem Palm Akademickich (Ordre des Palmes Académiques).

20-09-2014 g. 12.00W CZASIE ŚWIĘTA KWIATÓW  


W czasie Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw - 20 i 21 września - zapraszamy do naszej siedziby na wystawę fotografii Emila Kowalskiego "Obrazki z wojny" oraz projekcje filmowe "Muzeum utracone przywraca pamięć". W tych dniach Izba będzie otwarta w godzinach od 12 do 16.


17-09-2014 g. 15.00W ZWIERZYŃCU  


Siedemdziesiąt lat temu 17 września w zwierzynieckim lesie żandarmi wykonali egzekucję na 20 Skierniewiczanach, w odwecie za zastrzelenie żandarma przez żołnierzy AK. Jak co roku zapraszamy na spotkanie przy symbolicznej mogile, aby uczcić pamięć mieszkańców miasta, którzy zginęli z rąk okupanta. Inicjatorem spotkań przy symbolicznym grobie była Maria Bobrowska, córka Jana Grabowskiego, zamordowanego w Zwierzyńcu 17 września 1944 r.

14-09-2014 MUZEUM UTRACONE PRZYWRACA PAMIĘĆ  


Zapraszamy codziennie od 1 do 14 września na projekcje filmu "Muzeum utracone przywraca pamięć". Film ilustruje wojenne dzieje kolekcji Muzeum Czartoryskich w Krakowie i Gołuchowie oraz losy zbiorów muzeów narodowych w Poznaniu i Gdańsku. Film zrealizowany przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR i Ad Artis Fundację Sztuki SAR oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekcje odbędą się także podczas Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw.


10-09-2014 FOTOSYNTEZA 2  


Inaugurujemy kolejną edycję konkursu fotograficznego "Fotosynteza". Zachęcamy do wychwycenia śladów kultury żydowskiej w pejzażu miasta, bliższej i dalszej okolicy, zamknięcia ich w kadrze i wysłania fotografii na konkurs. Termin dostarczenia prac został przedłużony do 10 września 2014 r.

Tematem konkursu jest fotograficzny obraz śladów kultury żydowskiej w pejzażu miasta, bliższej i dalszej okolicy. Chcielibyśmy, aby temat zainspirował do poszukiwań obrazów będących zapisem wrażeń, metaforycznych zestawień, refleksyjnego spojrzenia na krajobraz współczesny poprzez to, co pozostało z przeszłości. Z nadesłanych fotografii, będących z konieczności zapisem fragmentu rzeczywistości, powstanie wystawa, będąca syntetycznym zestawianiem indywidualnych spojrzeń.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne. Wręczenie nagród oraz wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się 3 października w Izbie Historii Skierniewic podczas FESTIWALU SKIERNIEWICER.

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do osób, dla których fotografia jest formą estetycznego wyrazu. Organizatorem konkursu jest Izba Historii Skierniewic i Towarzystwo przyjaciół Skierniewic.

2. Tematem zdjęcia mają być ślady kultury żydowskiej w pejzażu.

3. Każdy uczestnik konkursu może przesłać od 1 do 3 zdjęć.

4. Zdjęcia należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej.Zdjęcia papierowe powinny mieć format 30x40 cm, natomiast zdjęcia elektroniczne w formacie jpg należy dostarczyć w rozdzielczości 300 dpi do formatu 30x40 cm.

5. Zdjęcia nie mogą być fotomontażem. Dopuszczalna jest modyfikacja kolorystyki, kontrastu, jasności zdjęcia. Na konkurs nie można przysyłać zdjęć, które oceniane były w poprzedniej jego edycji.

6. Zdjęcia należy dostarczyć do Izby Historii Skierniewic, ul.Floriana 4, 96-100 Skierniewice, w terminie do 10 września 2014 roku.

7. W treści zgłoszenia należy zamieścić imię i nazwisko autora, tytuł fotografii, rok urodzenia, adres, e-mail i telefon kontaktowy.Dane teleadresowe zostaną wykorzystane wyłącznie do kontaktu z uczestnikami konkursu.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas wernisażu wystawy, zaplanowanego na 3 października 2014 roku w Izbie Historii Skierniewic.

9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 500 zł – I nagroda, 300 zł – II nagroda i 200 zł – III nagroda.

10. Izba Historii Skierniewic i Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego prezentowania prac na swojej stronie internetowej i fanpage’u, stronach internetowych organizatorów Skierniewicera – projektu poświęconego pamięci Żydów skierniewickich, a także w materiałach informacyjnych i promocyjnych, na wystawie pokonkursowej, jak również zatrzymania wybranych prac na własność.

07-09-2014 g. 11.00SPACER PO SKIERNIEWICACH  


W najbliższą niedzielę zapraszamy na zwiedzanie cmentarza św. Józefa. O Gardzyńskich, Weyherach, Mazarakich, Wojciechowskich, o nauczycielach skierniewickich i wielu innych osobach, których groby znajdują się na tym cmentarzu, opowie Marek Olczakowski. Po grobach powstańców oprowadzi Andrzej Kostusiak. Zbiórka przy bramie głównej cmentarza o godz. 11.00

31-08-2014 75 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ  


75 rocznicę wybuchu II wojny światowej Skierniewice upamiętnią 31 sierpnia. Uroczystości rozpoczną się o godz. 17.00 przy pomniku na skwerze Inwalidów Wojennych, o godz. 18.30 w kościele św. Jakuba rozpocznie się msza św. w intencji poległych za ojczyznę. O 19.30 na skierniewickim Rynku odbędzie się inscenizacja historyczna.

Program uroczystości

O godz. 17.oo złożenie kwiatów przy pomniku na skwerzeInwalidów Wojennych.

O godz. 17.30 zapalenie zniczy na grobach żołnierzy nacmentarzu św. Józefa. Znicze zapłoną na grobach: Adama Nadachowskiego, JózefaPruskiego, Eugeniusza Jażdża, Teofila Bonieckiego, Władysława Jasińskiego,Mieczysława Hali, Bronisława Bila, Mariana Himmla, Zygmunta Kapsy, TadeuszaJaworskiego, Wojciecha Księżaka, Tadeusza Dudzińskiego oraz przy pomnikupoległych harcerzy Szarych Szeregów.

O godz. 18.30 msza w kościele św. Jakuba w intencjipoległych w obronie ojczyzny.

O Godz. 19.30 inscenizacja historyczna na Rynku pt.„Skierniewicki wrzesień” przygotowana przez Stowarzyszenie Tradycji 26 Dywizji Piechoty. Pokaz

15-08-2014 g. 11.00ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO  


Obchody Święta Wojska Polskiego w Skierniewicach rozpocznie msza w kościele garnizonowym o godz. 11.00. Tradycyjnie już pod pomnikiem Niepodległości władze samorządowe oraz delegacje organizacji społecznych złożą kwiaty. Na placu Jana Pawła II odbędzie się festyn żołnierski.

Będzie można obejrzeć rekonstrukcję historyczną, sprzęt wojskowy, policyjny i pożarniczy,wysłuchać koncertu żołnierskiego. Nie zabraknie też wojskowej grochówki oraz atrakcji dla dzieci. 

08-08-2014 g. 18.00DANIEL GULAN  


Daniel Gulan tworzy i śpiewa nastrojowe ballady. Pochodzi z miejscowości Radzieje. W 2012 r. został wokalistą formacji Bez Recepty. W ubiegłym roku wystąpił w V edycji Must Be The Music. W Izbie, 8 sierpnia, zaprezentuje kompozycje własne oraz do tekstów pochodzącego ze Skierniewic poety młodego pokolenia Huberta Cietrzewia.

03-08-2014 g. 11.00SPACER PO SKIERNIEWICACH  


Wille i pensjonaty letniskowe za rzeką zaczęły powstawać w drugiej połowie XIX w. Otoczone ogrodami do dziś świadczą o świetności dawnych mieszkańców. Proponujemy Państwu spacer po dawnej dzielnicy willowej. Zbieramy się przed willą Kozłowskich 3 sierpnia o godz. 11.00. Spacer ulicami Willową, Chopina, Plantową, Wieniawskiego, Moniuszki poprowadzi Marek Olczakowski.

01-08-2014 g. 17.0070 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO  


W 70 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia o godz. 17.00 miasto wypełni dźwięk syren. W ten symboliczny sposób upamiętniający godzinę "W" rozpoczną się uroczystości. Na cmentarzu św. Józefa w Skierniewicach odbędzie się msza polowa. Uczestnicy uroczystości odwiedzą groby powstańców Warszawy i więźniów Pawiaka spalonych na stacji w Skierniewicach.

Pod pomnikiem spalonych więźniów Pawiaka, znajdującym się przed dworcem PKP, zostaną złożone kwiaty. O godz. 19.00 w Parowozowni Skierniewice odbędzie się projekcja filmu Artura Czarneckiego – „Pociąg Śmierci” , które poprzedzi spotkanie z autorem filmu.

28-07-2014 g. 18.00OBRAZKI Z WOJNY  


Fotografie Emila Kowalskiego "Obrazki z wojny" będzie można oglądać w Izbie od 28 lipca do 21 września. Wystawa prac, dla których inspiracją była rekonstrukcja ataków gazowych pod Bolimowem, upamiętnia 100 rocznicę wybuchu I wojny światowej. Na wernisaż zapraszamy 28 lipca o godz. 18.00.

25-07-2014 LAUREATKI KONKURSU MOJA PRZYGODA W MUZEUM  


Miło nam poinformować, że w XXXVI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży pt. "Moja Przygoda w Muzeum",  którego organizatorem jest Muzeum Okręgowe w Toruniu, wyróżnienia otrzymały uczennice LO im. Prusa Kinga Niedziółka za pracę "Kolekcja retro" oraz Weronika Wiszniewska za pracę "Pan czajniczek", podopieczne Małgorzaty Skrobacz.

Na konkurs nadesłano 2224 prace z Polski, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Słowenii, Serbii, Czech, Gruzji, Bułgarii, Turcji i Chin. Jury konkursu przyznało 18 nagród i 39 wyróżnień. Nagrodzone prace będzie można obejrzeć na wystawie pokonkursowej w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu  od 12 września do 11 listopada 2014. r.
Gratulujemy uczennicom LO i zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do udziału w kolejnej edycji konkursu. Eliminacje w Skierniewicach odbędą się w maju.

11-07-2014 g. 17.00MICHAŁ BOROWSKI & ZDZISŁAW KALINOWSKI DUO  


Koncert Michała Borowskiego saksofonisty, absolwenta Akademii Muzycznej w Katowicach i Zdzisława Kalinowskiego pianisty, kompozytora i aranżera, to autorski program w klimatach jazzowych, funky i pop, będący spotkaniem gustów muzycznych dwóch artystów.

Nicią porozumienia muzycznego dwóch artystów są zespoły reprezentujące styl muzyki nazywany przez krytyków Fusion czyli połączenie muzyki jazzowej i rockowej. Najlepszymi tego przykładami są zespoły: Yellowjackets, Steps Ahead, The Rippingtons, Spyro Gyra, czy Fourplay. Muzycy nie stronią także od muzyki popowej, z której również czerpią inspiracje. Wieloletnie poszukiwania w dziedzinie brzmienia, harmonii oraz własnej muzycznej wypowiedzi zaowocowały powstaniem autorskiego materiału. Program ten zostanie przedstawiony w Izbie Historii Skierniewic 11 lipca o godz 17.00. Serdecznie Państwa zapraszamy.

05-07-2014 g. 13.00SPACER PO SKIERNIEWICACH  


Zapraszamy na drugie w tym roku zwiedzanie miasta w ramach cyklu Spacer po Skierniewicach zainicjowanego przez Zbigniewa Matyska w 2010 r. Spacer odbędzie się 5 lipca. Zbiórka o godz. 13.00 przy wejściu do Parowozowni, po której oprowadzi przewodnik z Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. Z Marią Chałupką z Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic zwiedzimy ulicę Bielańską.

O skierniewickiej KOP, która weszła w skład ZWZ-AK i tragicznych wydarzeniach na stacji w Skierniewicach w 1944 r. opowie Jacek Stępowski.

26-06-2014 g. 17.00PIOTR ROBAK - ODSIECZ WIEDEŃSKA  


Kolejny wykład z cyklu "Przechadzki po historii", przygotowany we współpracy z Katedrą Historii i Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego nosi tytuł "Odsiecz wiedeńska 1683 r. O dominację w obszarze naddunajskim w drugiej połowie XVII wieku." W czwartek 26 czerwca o godz. 17.00. zapraszamy na spotkanie z dr. Piotrem Robakiem, autorem książek i artykułów publikowanych w wydawnictwach zwartych oraz czasopismach m.in. Acta Universitatis Lodziensis, Przeglądzie Nauk Historycznych.

W jego obszarze zainteresowań pozostaje historia od XVI do XIX w, szczególnie zagadnienia równowagi sił w Europie i świecie, rywalizacji mocarstw kolonialnych. 

22-06-2014 g. 7.00ZABYTKI KALISZA  


Serdecznie zapraszamy na wycieczkę do Kalisza. W programie zwiedzanie miasta m. in. kościoła franciszkańskiego, willi Calisia, teatru, parku, bazyliki św. Józefa. Będzie można się dowiedzieć dlaczego zasypano Babinkę, kim są postaci z medalionów na kamienicach w Rynku i zobaczyć co widać z wieży. Będzie tez rejs Prosną. Wyjazd 22 czerwca o godz. 7.00 sprzed budynku szkół muzycznych. Koszt wycieczki 50 zł. Zgłoszeń można dokonać telefonicznie.

20-06-2014 g. 17.00SOPeL W IZBIE  


Klub Literacki SOPeL zaprasza miłośników i twórców poezji na warsztaty prowadzone przez Jerzego Jankowskiego. W 2014 r. ukazał się tomik jego wierszy "wiersze lekkich obyczajów", będący wyrazem zainteresowań poezją graficzną i sztuką konceptualną, który jest kontynuacją zbiorku Waffen $$. W komentarzu do tomiku autor pisze: "rozchwiała się nam literatura. i wam. i im. zagrajmy znaczeniami i nie ma to być zabawa. ja ci wiersz, ja ci tekst, ja ci obraz. ja ci coś. ty mi..."


12-06-2014 g. 17.00ŁUKASZ SAPTURA - FOTOGRAFIA W WOJNIE SECESYJNEJ  


Zmęczone twarze żołnierzy, narady dowódców, ruiny miast i ciała zabitych utrwalone na fotografiach przedstawiają prawdziwe oblicze wojny secesyjnej. Przez pięć lat trwania konfliktu powstało kilka tysięcy zdjęć, a ich autorzy m. in. Mathew Brady, Alexander Gardner, Timothy O'Sullivan przeszli do światowej historii fotografii.

Na temat początków fotoreportażu wojennego, tematyki zdjęć oraz fotografach pracujących na froncie amerykańskiej wojny domowej opowie Łukasz Saptura, historyk, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujący się w historii społecznej i historii kultury. Serdecznie zapraszamy 12 czerwca o godz. 17.00.

06-06-2014 g. 17.00RECITAL FORTEPIANOWY MARCINA KRAJEWSKIEGO  


Marcin Krajewski gra na fortepianie od 14 roku życia. Uczył się w skierniewickich szkołach muzycznych I i II Stopnia, najpierw u Anny Grzegorkiewicz-Ciesielskiej, a następnie w klasie fortepianu Elżbiety Budnik. Obecnie studiuje w Akademii Muzycznej w Łodzi pod kierunkiem prof. Marii Koreckiej-Soszkowskiej i przygotowuje się do egzaminu licencjackiego. W programie koncertu usłyszymy utwory J. S. Bacha, L. van Beethovena, F. Chopina, A. Skriabina i C. Debussy'ego. Serdecznie zapraszamy 6 czerwca o godz. 17.oo.

01-06-2014 MUZEUM UTRACONE PRZYWRACA PAMIĘĆ  


Wojenne dzieje kolekcji Muzeum Czartoryskich w Krakowie i Gołuchowie oraz losy zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu i Gdańsku przedstawia film "Muzeum utracone przywraca pamięć", zrealizowany przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR i Ad Artis Fundację Sztuki SAR oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszamy na projekcje od 1 do 15 czerwca.

Projekt i animacje do filmu wykonała Marta Ignerska. Autorem muzyki jest Envee. Koncepcja i nadzór artystyczny pokazu i filmu – Jeremi Brodnicki oraz agencja IDFX. Film miał swoją premierę podczas Nocy Muzeów. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia telefoniczne.

31-05-2014 g. 18.00GREENCRAFT - MOSKWA-ODESSA  


„Moskwa-Odessa” to nowy projekt muzyczny formacji Green Craft, obecnej na skierniewickiej scenie muzycznej od 2006 r. Skład zespołu zmieniał się, obecnie gra w nim czterech muzyków. W ubiegłym roku zrealizował nagrania rockowych aranżacji tradycyjnej muzyki ukraińskiej. Obecny projekt to fascynacja twórczością Włodzimierza Wysockiego i Bułata Okudżawy. Zapraszamy na koncert do Izby 31 maja o godz. 18.oo.

29-05-2014 g. 17.00AMERYKAŃSKA DROGA  


W czwartek, 29 maja o godz. 17.oo w ramach cyklu "Przechadzki po historii" odbędzie się wykład prof. Jolanty Daszyńskiej pt. Amerykańska droga do niepodległości. Działalność naukowa J. Daszyńskiej obejmuje badania zagadnień anglo-amerykańskich XVIII i I poł. XIX w. Jest autorką prac naukowych, m. in. "Misje Benjamina Franklina w Londynie w latach 1757-1775", "Stany wobec polityki rządu federalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki lat 1798-1830".

25-05-2014 PRZEWODNIK PO SKIERNIEWICACH  


Przed nami kolejne spotkanie z cyklu Przewodnik po Skierniewicach. Na drugą część spotkania przewodnickiego poświęconą historii kościoła św. Jakuba, które poprowadzi Krzysztof Lichota, zapraszamy 25 maja o godz. 13.oo do Izby Historii Skierniewic. W programie spotkania zwiedzanie wnętrza kościoła.


23-05-2014 SOPEL W IZBIE  


Skierniewicki Odprysk Poezji Ewentualnie Literatury po raz piąty zagości w Izbie. Warsztaty literackie prowadzone przez Jerzego Jankowskiego odbędą się 23 maja o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy tworzą poezję, chcą się podzielić swoją twórczością, spotkać się i porozmawiać o jej tworzeniu lub po prostu posłuchać, co robią inni.


17-05-2014 g. 17.00NOC Z IZBĄ  


Noc Muzeów rozpoczynamy koncertem XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej. W Sali Biblioteki Instytutu Ogrodnictwa zagra duet Oleg Sawchuk - wiolonczela i Natalia Atamanyuk - fortepian. O godz. 19.00 rozpocznie się w Izbie projekcja filmu Muzeum Utracone. Film prezentuje dzieła utracone z kolekcji xx Czartoryskich z Krakowa, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Zamku w Gołuchowie oraz z Muzeum Narodowego Gdańsku.

PROGRAM

17.oo OLEG SAVCHUK – wiolonczela, NATALIA ATAMANYUK –fortepian. Sala Biblioteki Instytutu Ogrodnictwa. Koncert w ramach XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizator: Inter-Art Tarnów. 

NOC W IZBIE

19.oo - 24.oo MUZEUM UTRACONE, 2014 – film zrealizowany przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR i Ad Artis Fundację SztukiSAR oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt i ilustracje –Marta Ignerska. Muzyka – Envee. Koncepcja i nadzór artystyczny pokazu i filmu –Jeremi Brodnicki oraz agencja IDFX.

19.oo MUZYKANCI – wystawa fotografii Andrzeja Bieńkowskiego oraz zdjęć archiwalnych ze zbiorów Archiwum Muzyki Wiejskiej fundacji Muzyka Odnaleziona. Wystawa opowiada o świecie tradycyjnej, wiejskiej muzyki.

19.oo KOLEKCJA – wystawa prac plastycznych XXXVIMiędzynarodowego Konkursu „Moja przygoda w muzeum” – eliminacje lokalne.

19.oo - 24.oo STOLIK Z KSIĄŻKĄ – zapraszamy do stolika, przy którym można będzie poczytać lub kupić wydawnictwa historyczne o mieście.

22.oo LALKI – wernisaż wystawy kolekcji Bożeny Misztal.

22.30 SPACER PO MIEŚCIE – startujemy sprzed Izby Historii Skierniewic, zwiedzanie pałacu, bramy parkowej. Wizyta w Miejskim Ośrodku Kultury i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Przewodnik  – Wanda Gozdowska.

15-05-2014 MOJA PRZYGODA W MUZEUM - KOLEKCJA  


Zapraszamy 15 maja o godz. 10.00 na wręczenie nagród laureatom eliminacji XXXVI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum,” których tematem była Kolekcja. Fundatorami nagród dla zwycięzców konkursu są: Prezydent Miasta Skierniewice oraz skierniewickie spółki Energetyka Cieplna oraz ZWiK WOD-KAN. Wystawa prac będzie otwarta do 20 czerwca.

11-05-2014 g. 14.00PRZEWODNIK PO SKIERNIEWICACH  


Kolejne spotkanie z cyklu Przewodnik po Skierniewicach odbędzie się 11 maja o godz. 14.oo w kościele św. Jakuba. O historii kościoła, jego architekturze opowie Krzysztof Lichota. Serdecznie zapraszamy.


08-05-2014 g. 12.0069 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY  


Serdecznie zapraszamy skierniewiczan do uczczenia 69 rocznicy zakończenia II wojny światowej. Uroczystości odbędą się w czwartek, 8 maja o godz. 12.00 pod pomnikiem na Skwerze Inwalidów Wojennych, gdzie władze samorządowe i związki kombatanckie złożą kwiaty. Na cmentarz św. Józefa zapłoną znicze na grobach Józefa Pruskiego, Eugeniusza Jażdża, Teofila Bonieckiego, Władysława Jasińskiego, Mieczysława Hali, Bronisława Bila i Tadeusza Dudzinskiego oraz pod pomnikiem harcerzy Szarych Szeregów.


06-05-2014 TRZY DNI Z EFEM  


Kolejne "Trzy dni z efem" już 6-8 maja. Można przyjść w dowolnej chwili. Projekcje trwają cały dzień. Można będzie zobaczyć 12 z 14 filmów prezentowanych podczas tegorocznego festiwalu eFeF Urodziny Mistrza, wśród nich obrazy Adriana Łapczyńskiego oraz Macieja Sławuskiego, laureatów nagrody Małego eF-a przyznawanej w konkursie festiwalowym "Bardzo krótki metraż". Serdecznie zapraszamy.


06-05-2014 g. 17.00DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU ŁÓDZKIEGO  


Dziedzictwo kulturowe regionu łódzkiego to tytuł wykładu Ryszarda Bonisławskiego. Zapraszamy 6 maja o godz. 17.00. Ryszard Bonisławski od wielu lat zajmuje się promowaniem walorów turystycznych regionu łódzkiego. Od 1994 r. prowadzi w TVP Łódź Filmową encyklopedię Łodzi, współpracuje z łódzkim miesięcznikiem "Kalejdoskop". Jest autorem książek, przewodników i filmów poświęconych historii i tradycjom ziemi łódzkiej.

06-05-2014 MOJA PRZYGODA W MUZEUM  


Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w eliminacjach XXXVI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”. Tegoroczne eliminacje odbywają się pod hasłem „Kolekcja”. Prace należy dostarczyć do 6 maja 2014 do Izby Historii Skierniewic. Rozstrzygnięcie eliminacji odbędzie się 15 maja o godz. 10.00 w naszej siedzibie. Wystawa prac będzie czynna do 20 czerwca.

Kolekcja to zbiór przedmiotów bardziej lub mniej uporządkowany, przemyślany. Jest sercem muzeum, osią
narracji, wyrazem fascynacji kolekcjonera. Zbiorem przedmiotów cennych z powodów artystycznych, historycznych,
osobistych. Muzea sztuki kolekcjonują obrazy, rzeźby, ryciny. Muzea wnętrz gromadzą przedmioty, tworzące
wyposażenie domów. Skanseny ocalają świat wsi. Muzea historyczne gromadzą pamiątki związane z miastem,
regionem jego historią i ludźmi, którzy w nich żyli. Są muzea techniki, archeologiczne, muzea kolekcjonujące pamiątki
i dzieła jednego człowieka. W nieodległym Łowiczu, w skrzyni mieszczą się zasoby najmniejszego muzeum na świecie
– Muzeum Guzików. Kolekcjonować można wszystko – to kolekcjoner – niezależnie od tego czy jest instytucją, czy
zwykłym człowiekiem – nadaje specjalne znaczenie przedmiotom, które zbiera.
Zachęcamy do wymyślenia niepowtarzalnej kolekcji muzealnej i przedstawienia jej w formie pracy plastycznej,
filmu lub grafiki komputerowej. Może to być przedmiot lub zbiór przedmiotów, które was inspirują, fragment
wymyślonej kolekcji np. pamiątek po sławnych skierniewiczanach lub osobach związanych z miastem. Jaką kolekcję
mógł mieć np. abp Antoni Ostrowski, Ignacy Krasicki, Konstancja Gładkowska, Jan Kozietulski prof. Szczepan
Pieniążek, car Aleksander III, który tu przebywał? Liczymy na oryginalne pomysły.

Fundatorem nagród jest Prezydent Miasta Skierniewice, Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WODKAN” Sp. z o.o. i
Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skierniewicach. Nagrodzone prace zostaną wysłane na konkurs do Muzeum
Okręgowego w Toruniu.

Korzystając z okazji miło nam poinformować, że w 2013 r. laureatką konkursu w kategorii 16-19 lat została Sylwia
Śmiechowicz z LO im. B. Prusa. Muzeum w Toruniu przyznało także nagrodę opiekunce Sylwii pani Małgorzacie
Skrobacz, nauczycielce wiedzy o kulturze w LO im. B. Prusa. Praca Piotra Traczyka, ucznia SOSW, została wyróżniona
udziałem w wystawie pokonkursowej.
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy wygranych.

REGULAMIN
Adresaci. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Eliminacje w Skierniewicach
prowadzi Izba Historii Skierniewic.
Temat konkursu. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienia w formie pracy plastycznej, filmu lub grafiki
komputerowej niepowtarzalnej kolekcji muzealnej. Może to być pojedynczy przedmiot lub zbiór przedmiotów,
które was inspirują, fragment kolekcji pamiątek po sławnych skierniewiczanach lub sławnych osobach związanych
z miastem, albo też prezentująca wyobrażenie o ich kolekcji. Liczymy na oryginalne pomysły.
Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych lub pozaszkolnych, a także poza
instytucjonalnymi formami pracy w domu, w gronie przyjaciół.
Techniki prac. Każdy uczestnik może zaprezentować jedną pracę w jednej z poniższych technik:
– malarstwo, grafika, rysunek i in. wykonane na powierzchni płaskiej o formacie nie mniejszym niż A4 i nie
większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać),
– formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50x50 cm.
– grafika komputerowa – wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
– film maks. do 3 min, nagrany w formacie MPEG-4 na płycie CD/DVD.
Oznaczenie prac. Na pracy należy zamieścić czytelnie następujące informacje:
– imię i nazwisko autora pracy
– dokładny wiek autora pracy
– tytuł pracy
– nazwę i adres szkoły bądź instytucji kierującej prace na Konkurs
– imię i nazwisko opiekuna plastycznego.
Termin. Prace należy dostarczyć do 6 maja na adres:
Izba Historii Skierniewic, ul. Floriana 4, 96-100 Skierniewice.
Rozstrzygnięcie konkursu. Jury z udziałem artystów malarzy wytypuje laureatów konkursu w czterech kategoriach
wiekowych: 5-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat. Rozdanie nagród dla laureatów eliminacji wstępnych oraz
otwarcie wystawy prac konkursowych nastąpi 15 maja o godz. 10.00 w Izbie Historii Skierniewic. Wystawa będzie
czynna do 20 czerwca. Nagrodzone prace zostaną przesłane do Muzeum Okręgowego w Toruniu, gdzie wezmą
udział w finale konkursu. Pozostałe prace będzie można odebrać po zakończeniu wystawy w Skierniewicach.
Uwagi. Izba Historii Skierniewic zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w materiałach
promocyjnych drukowanych lub zamieszczanych w Internecie oraz zatrzymania wybranych prac na własność.


03-05-2014 g. 11.00ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA  


3 maja o godz. 11.oo mszą św. w kościele garnizonowym rozpoczną się uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Po mszy władze miasta oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń miejskich złożą kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości. Program artystyczny przygotował Zespół Szkół nr 4.


24-04-2014 g. 17.00WĘDRÓWKI PO ZAGINIONYM MIEŚCIE  


"Wędrówki po zaginionym mieście, czyli jak odnaleźć średniowieczny Konstantynopol w dzisiejszym Stambule" to tytuł wykładu Andrzeja Kompy z Uniwersytetu Łódzkiego. Na wykład, który odbywa się w ramach cyklu "Przechadzki po historii", zapraszamy 24 kwietnia o godz. 17.oo do naszej siedziby.

Tego dnia o godz. 18.30 zapraszamy na spotkanie Wielkanocne.

22-04-2014 TRZY DNI Z EFEM  


Kolejne "Trzy dni z efem" już 22-24 kwietnia. Można przyjść w dowolnej chwili. Projekcje trwają cały dzień. Można będzie zobaczyć 11 z 14 filmów prezentowanych podczas tegorocznego festiwalu eFeF Urodziny Mistrza, wśród nich obrazy Adriana Łapczyńskiego oraz Macieja Sławuskiego, laureatów nagrody Małego eF-a przyznawanej w konkursie festiwalowym "Bardzo krótki metraż". Serdecznie zapraszamy.


13-04-2014 g. 12.00PRZEWODNIK PO SKIERNIEWICACH  


Zapraszamy na cykl wykładów przewodnickich. Pierwsze spotkanie odbędzie się 13 kwietnia o godz. 12.00. Poprowadzi je Anna Majda-Baranowska. Tematem spotkania będą fakty, mity i ciekawostki o Skierniewicach. Uczestnicy, którzy zaliczą 6 wykładów otrzymają dyplom przewodnika po mieście. Zapisów można dokonać telefonicznie lub osobiście w Izbie historii Skierniewic.


04-04-2014 g. 17.00ACOUSTIC TRIO  


Bluesowy band Acoustic Trio w składzie Mike Greene - gitara, wokal, David Price - kontrabas, Łukasz Wiśniewski - harmonijka, wokal zagra u nas 4 kwietnia o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy.

Multiinstrumentalista Mike Greene gra na gitarze, banjo, mandolinie i akordeonie. Dorastał w Brooklynie w otoczeniu bluesa, gospel oraz R'n'B lat '50 i '60. W 1970 wyjechał z USA. Na stałe mieszka we Francji. Grał w zespole Dirty Grits, z którym koncertował w całej Europie, a następnie w Bulldog Gravy. W Polsce występował także z Leszkiem Cichońskim i Davidem Price jako formacja Acoustic Travellers.
Kontrabasista David Price pochodzi z Kalifornii. Od lat mieszka w Polsce. Koncertował z legendarnym perkusistą Babatunde Olatunji. Z wokalistą bluesowym i soulowym Johnem „Broadway” Tuckerem nagrał płytę Impromptu blue. W czasie licznych tras koncertowych grał z wieloma uznanymi muzykami m.in.: Johnny Riversem, Joan Baez, Royem Hargrove′m, Lucky Petersonem. Jako aktor wystąpił w filmie Essential Killing Jerzego Skolimowskiego, grał w serialach Teraz albo nigdy, Sprawiedliwi, Londyńczycy i Misja Afganistan. Uczestniczył w wielu festiwalach muzycznych New Orleans Jazz and Heritage Festival, the Monterey Bay Blues Festival. Przez 7 lat był dyrektorem generalnym Esalen Institute, jednego z organizatorów Monterey Jazz Festival. Do dziś pomaga przy organizacji tego festiwalu.
Łukasz „Wiśnia” Wiśniewski, harmonijkarz, wokalista, muzyk sesyjny. W 2005 r. został laureatem ogólnopolskiego festiwalu Harmonica Meeting w Bydgoszczy.  Wraz z zespołem Limbo zdobył nagrodę w kategorii „Odkrycie Roku” w plebiscycie „Blues Top 2007″ i główną nagrodę festiwalu FAMA (Świnoujście, 2007), główną nagrodę festiwalu GRAMY (Szczecin, 2008). Łukasz Wiśniewski został Harmonijkarzem Roku Blues Top 2011. W 2009 uczestniczył w nagraniu płyty Jarosława Śmietany Psychodelic Music of Jimi Hendrix obok takich muzyków jak Paweł Mąciwoda, Wojciech Karolak, Nigel Kennedy. W latach 2010 i 2011 prowadził wykłady na międzynarodowych warsztatach harmonijkowych Harmonica Meeting Under Sail (Chorwacja). W 2010 r. z zespołem Hard Times wystąpił podczas jedynego koncertu w Polsce Jasona Ricci – jednego z najwybitniejszych harmonijkarzy świata. Obecnie z zespołem Kraków Street Band przygotowuje debiutancką płytę zespołu, której premiera odbędzie się w maju.

11-04-2014 g. 17.00KONCERT SŁAWY STROŃCZYNSKIEJ  


11 kwietnia o godz. 17.00 zapraszamy na koncert fortepianowy Sławy Stronczyńskiej, dyplomantki Samorządowej Szkoły Muzycznej II st. w Skierniewicach, uczennicy klasy fortepianu Elżbiety Budnik. Młodziutka pianistka uczestniczyła w wielu konkursach i kursach muzycznych. Otrzymała wyróżnienie m.in. podczas XVI edycji Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu.

Program piątkowego koncertu wypełni muzyka od baroku po czasy współczesne. Usłyszymy kompozycje Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena,  Fryderyka Chopina, Claude Debussy’ego i Mariana Sawy.

08-04-2014 DŻEM - PIOSENKA, KTÓRA MNIE PRZEŚLADUJE - WYNIKI KONKURSU  


Miło nam poinformować, że laureatami konkursu Dżem - piosenka, która mnie prześladuje zostali: Bożena Jurkowska, Iza Jurkowska, Bartek Jurkowski oraz Roman Jurkowski. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy po odbiór nagród, którymi są zaproszenia na koncert Dżemu.


01-04-2014 g. do 24.00DŻEM - PIOSENKA, KTÓRA MNIE PRZEŚLADUJE - KONKURS  


Zespół Dżem towarzyszył w dobrych i złych chwilach wielu z nas. Niektóre utwory tak nam wryły się w pamięć, że chodzą za nami wszędzie. Czy masz taki utwór? Dlaczego Cię prześladuje? Napisz o tym do nas. Izba Historii Skierniewic organizuje konkurs mailowy „Dżem - piosenka, która mnie prześladuje”.

W terminie do 1 kwietnia nadeślij na adres: izbahistorii@wp.pl krótką (do 500 znaków) wypowiedź na ten temat. Jury, powołane przez organizatora, nagrodzi najciekawsze teksty pięcioma bezpłatnymi zaproszeniami na koncert Dżemu, który odbędzie się 11 kwietnia w Skierniewicach. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 6 kwietnia na naszej stronie internetowej i na facebooku.

28-03-2014 g. 17.00MUZYKANCI  


28 marca o godz. 17.00 zapraszamy na wernisaż wystawy „Muzykanci” Andrzeja i Małgorzaty Bieńkowskich, prezentującej fotografie Andrzeja Bieńkowskiego oraz zdjęcia ze zbiorów Archiwum Muzyki Wiejskiej, gromadzonych przez małżeństwo Bieńkowskich. Wystawie ilustrującej świat tradycyjnej, wiejskiej muzyki, towarzyszy promocja książki „Ostatni wiejscy muzykanci” i pokaz filmów z podróży etnograficznych autora.

27-03-2014 g. 17.00ANTIOCHIA. ZAPOMNIANA STOLICA  


Serdecznie zapraszamy 27 marca o godz. 17.oo na wykład dr. Pawła Filipczaka z Katedry Historii Bizancjum Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego "Antiochia. Zapomniana stolica imperium rzymskiego".

Wykład przedstawia historię Antiochii nad Orontesem, jednego z największych i najważniejszych miast świata starożytnego. Założona około 300 roku p.n.e., stała się szybko wielkim centrum życia politycznego, gospodarczego i religijnego epoki hellenistycznej (III – I w. p.n.e.). Przeżywała rozkwit pod rządami rzymskimi, szczególnie w okresie tzw. późnego cesarstwa rzymskiego (IV–VI w. n.e.), stając się nawet – przez pewien czas – faktyczną stolicą całego imperium. Wykład omawia różne aspekty funkcjonowania Antiochii, podnosi kwestie związane z politycznym, gospodarczym i religijnym znaczeniem tego miasta w okresie panowania rzymskiego.  

19-03-2014 g. 10.00-15.30TRZY DNI Z EFEM  


Trzy dni z efem na koniec zimy i początek wiosny. Od 19 do 21 marca zapraszamy w godz. od 10 do 15.30 na projekcje filmów krótkometrażowych. Można będzie zobaczyć 11 z 14 filmów prezentowanych podczas tegorocznego festiwalu eFeF Urodziny Mistrza, wśród nich filmy Adriana Łapczyńskiego oraz Macieja Sławuskiego, laureatów nagrody Małego eF-a przyznawanej w konkursie festiwalowym "Bardzo krótki metraż".

Prezentowane filmy:

Adaptacja Jakub Janz 1'00, Analiza Marek Głuszczak 8'37 (pełna wersja filmu), Choroba Bleuera Bartosz Stań 4'19, Dokąd Grzegorz Kowalczuk 1'54, Grafikus Terrorus Maciej Sławuski 4'59 - Mały eF za obraz artystyczny, Krótka historia o złogach Krzysztof Michaluk 4'23, Polska za 20 lat Adrian Łapczyński 1'34 - Mały eF za najlepszy film oraz nagroda publiczności, Po co Piotr Zatoń 4'11, Straćmy świadomość Bartosz Brzeziński 4'51, Twój syn Dawid Marcin Kundera 4’08, Voodoo Krzysztof Jabłoński 4'59.

Trzydniowe pokazy odbędą się także kwietniu i maju.

14-03-2014 g. 17.00RECITAL FORTEPIANOWY ELŻBIETY BUDNIK  


Na recital fortepianowy Elżbiety Budnik zapraszamy 14 marca o godz. 17.oo. Koncert wypełni muzyka F. Chopina, C. Debussy'ego i B. Martinu.

Elżbieta Budnik jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Studiowała w klasach fortepianu prof. Andrzeja Stefańskiego, prof. Marii Stojek-Kot oraz w klasie kameralistyki fortepianowej prof. Krystyny Borucińskiej-Żarneckiej. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich wybitnych pianistów – pedagogów, m.in. W. Mierżanowa, G. Mischory, I. Osipowej, E. Pobłockiej. Ukończyła również studia podyplomowe w Akademii Muzycznej w Warszawie. Brała udział w licznych konkursach pianistycznych. W 2004 r. otrzymała wyróżnienie w I Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów „Classic Podill” w Chmielnickim na Ukrainie za wykonanie utworu ukraińskiego kompozytora M. Łysenki  „Pieśń bez słów”.
Zainteresowania pianistki obejmują – oprócz klasycznego repertuaru – muzykę zapomnianych kompozytorów polskich. Elżbieta Budnik występowała z koncertami dzieł twórców takich jak Karol Kurpiński, Oskar Kolberg, Ludwik Grossman, których dorobek zasługuje na przywrócenie należnego mu miejsca w świadomości miłośników muzyki. Istotnym obszarem działań pianistki jest muzyka współczesna. W 2010 r. nagrała dla wydawnictwa Acte Préalable monograficzną płytę z utworami fortepianowymi Zbigniewa Słowika.

07-03-2014 g. 17.00OTWARTE WARSZTATY LITERACKIE 2  


Kolejne otwarte warsztaty literackie odbędą się 7 marca o godz. 17.oo. Zapraszamy wszystkich, którzy piszą i chcą porozmawiać o swojej twórczości. Warsztaty prowadzić będzie Jerzy Jankowski, poeta, prozaik, dziennikarz, członek Związku Literatów Polskich, autor książek: „Przecież ktoś musiał”, „Słowokrwotok”, „Waffen SS”, „My tu jeszcze wrócimy”, „Tysiące dób”, „Pogo”, „Śpiewak i cisza”.


28-02-2014 g. 18.30PEJZAŻE STANISŁAWY KOŁODZIEJEK  


Pejzaże Stanisławy Kołodziejek to wystawa jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy artystycznej. Inspiruje się naturą, jej harmonią i nastrojem. Oprócz pejzaży, które są tematem obecnej wystawy, tworzy martwe natury. Jej pasją jest tkanina artystyczna oraz fotografia. Na wernisaż zapraszamy 28 lutego o godz. 18.3o.

Swoje prace prezentowała na wystawach w Skierniewicach, Łodzi, Łowiczu, Nieborowie, Bolimowie, Mszczonowie, Sochaczewie, Warszawie. Obecna wystawa prezentuje pejzaże powstałe w czasie 40 lat pracy twórczej.
Uczestniczyła w wielu plenerach ogólnopolskich m.in. w Gdańsku, Suwałkach, Zamościu, Przemyślu, Szklarskiej Porębie, Świeradowie-Zdroju. Otrzymała wiele nagród i wyróżnień za pracę artystyczną. Obrazy przekazuje na aukcje charytatywne Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Fundacji Dziecięcy Uśmiech.

21-02-2014 g. 17.00CHOPIN I PRZYJACIELE  


Na koncert "Chopin i przyjaciele" zapraszamy 21 lutego o godz. 17.oo. W wykonaniu pianistki Teresy Kaban-Błażej i flecisty Henryka Błażeja usłyszymy utwory kompozytorów epoki romantyzmu: F. Chopina, F. Liszta, I. F. Dobrzyńskiego, H. Wieniawskiego i G. Kątskiego. .

Teresa Kaban Błażej jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepian uprof. L. Stefańskiego. Umiejętności pianistyczne doskonaliła pod kierunkiem prof. R. Baksta (Konserwatorium w Manchester), W. Mierżanowa i T. Nikołajewej (Konserwatorium w Moskwie), a także prof. F. Raucha (Akademia Muzyczna w Pradze).
Henryk Błażej ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie fletu prof. W. Chudziaka. Grę na flecie doskonalił pod kierunkiem J. P. Rampala i J. Galwaya.
Duet koncertował prawie we wszystkich krajach Europy, w obu Amerykach oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Wielokrotnie występował m.in. w tak znakomitych londyńskich salach jak: St. Martin-in-the-Fields, Wigmore Hall, Purcel Room, Barbican Centre, St. John Smith Square, a także w Bing Theatre w Los Angeles, nowojorskich Carnegie Hall i Lincoln Centre, paryskiej Salle de Gaveaux.
Uczestniczyli w Festiwalach Muzycznych w Łańcucie, Festiwalu Mozartowskim w Warszawie, Koday Festival w Kecskemet, festiwalach w Rovinj i w chorwackim Osorze, jak również w Chopin Festival w Miami, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki w Korei, Festiwalu Wirtuozów we Lwowie, Międzynarodowym Festiwalu w Douai.Nagrywali dla Polskiego Radia i TVP, a także dla radia włoskiego, niemieckiego, angielskiego BBC, amerykańskiego, koreańskiego, chorwackiego, słowackiego, austriackiego, czeskiego.Prowadzili mistrzowskie kursy interpretacji muzycznej m.in.: w Miami i Duet Los Angeles, Conservatory of Music w Londynie, w Reykiaviku, Osnabrücku, Catanii, Presovie i innych.
W latach 1991-1995 Teresa Kaban i Henryk Błażej byli dyrektorami artystycznymi Międzynarodowego Festiwalu Muzyki w Sandomierzu. Są współtwórcami i organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej w Tarnowie, który odbywa się od 1994 r.

15-02-2014 g. 17.00MUZYCZNE OBRAZY ETNOGRAFICZNE  


Na koncert Muzyczne Obrazy Etnograficzne w wykonaniu Mariusza Rutkowskiego, pianisty, który swą grą oczarowuje melomanów zarówno w kraju jak i za granicą, zapraszamy 15 lutego o godz. 17.oo. Program koncertu wypełnią utwory fortepianowe Oskara Kolberga, niestrudzonego badacza tradycji ludowych, kompozytora, którego dwusetna rocznica urodzin została uhonorowana ogłoszeniem 2014 r. Rokiem Kolberga. Przepraszamy za zmianę terminu koncertu.


31-01-2014 g. 17.00OTWARTE WARSZTATY LITERACKIE  


W piątek 31 stycznia o godz. 17.oo zapraszamy wszystkich, którzy piszą i chcą porozmawiać o swojej twórczości na otwarte warsztaty literackie, które poprowadzi Jerzy Jankowski, poeta, prozaik, dziennikarz, członek Związku Literatów Polskich, autor książek: „Przecież ktoś musiał”, „Słowokrwotok”, „Waffen SS”, „My tu jeszcze wrócimy”, „Tysiące dób”, „Pogo”, „Śpiewak i cisza”. J. Jankowski, współtwórca grup poetyckich i literackich, m. in. grupy SOPeL - Skierniewicki Odprysk Poezji ewentualnie Literatury, działającej od 2000 roku, uważa, że: „poezja to nie żarty, na to można umrzeć”.

22-01-2014 g. 11.00INSUREKCJE: POWSTANIE STYCZNIOWE  


Przy głazie upamiętniającym tragiczną śmierć powstańców rozpocznie się 22 stycznia o godz. 11.00 spotkanie w rocznicę wybuchu powstania styczniowego. W programie wystąpienie prezesa TPS A. Charzewskiego, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy na grobach powstańców: Michała Brzostka, Józefa Gogólskiego, Józefa Brzezińskiego, Michała Berkmana, Antoniego Paradowskiego, Tomasza Budzałka i Leopolda Gansnera.

21-01-2014 g. 10-16FERIE W IZBIE  


Podczas ferii zapraszamy od wtorku do piątku w godz. 10-16 oraz w soboty i niedziele od 10 do 13 na wystawę "Dzieje miasta 1359-1945" oraz projekcje filmów o Skierniewicach. Będzie można zobaczyć film z cyklu Turystyczna Encyklopedia Regionu w reż. Jadwigi Wileńskiej, w którym po Skierniewicach oprowadza Ryszard Bonisławski, dokument Andrzeja Polanowskiego z opowieścią Juliana Brzozowskiego i Karola Nowakowskiego oraz fiilm Andrzeja Krysiaka zrealizowany w 550 rocznicę powstania miasta.


17-01-2014 g. 11.00HISTORYCZNE DATY: 17 STYCZNIA 1945  


17 stycznia o godz. 11.00 przy czołgu, pomniku na ul. Sienkiewicza odbędzie się spotkanie poświęcone pamięci wydarzeń, które przeszły do historii jako dzień wyzwolenia spod niemieckiej okupacji. Po roku 90. stał się datą, która wyznaczała początek okupacji radzieckiej, która zakończyła się wraz z końcem wojny.

69 lat temu, 15 i 16 stycznia lotnictwo rosyjskie zaatakowały Skierniewice, ostrzeliwując okolice dworca, 17 stycznia rano czołgi 220 brygady pancernej Paszkowa wjechały do miasta. Pod ich osłoną piechota radziecka zaatakowała koszary, pokonując opór żołnierzy garnizonu niemieckiego, którzy nie zdążyli się ewakuować z miasta. Tego dnia miasto przechodzi w ręce Rosjan.W nocy z 19 na 20 stycznia NKWD aresztowało 25 osób z dowództwa AK w Skierniewicach, 4 z nich zginęli w obozach na Syberii.Podczas spotkania poświęconego wydarzeniom z 17 stycznia lokalne wydarzenia przypomni Kazimierz Figat. Władze miasta złoża kwiaty pod pomnikiem. Zapłoną znicze na grobach żołnierzy polskich i rosyjskich na cmentarzu Strzelba.

20-12-2013 g. 17.00HEJ, W DZIEŃ NARODZENIA - KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK  


Wieczór wigilijny w Izbie wypełniła muzyka świąteczna. Koncert kolęd i pastorałek w opracowaniu Witolda Lutosławskiego wykonał znakomity pianista Mariusz Rutkowski oraz uczniowie Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Skierniewicach: Karina Dyśko - śpiew, Hubert Gruchała - śpiew, Michał Białek - trąbka, Adam Szydłowski - klarnet, Paweł Uszyński - waltornia i Sława Stronczyńska - fortepian.

29-11-2013 g. 9.00W ROCZNICĘ POWSTANIA LISTOPADOWEGO  


W rocznicę wybuchu powstania listopadowego tradycją stały się spotkania z udziałem władz miasta i młodzieży przy grobie Abramowicza na cmentarzu św. Stanisława. W piątek 29 listopada władze miasta złożyły kwiaty na grobie powstańca. Uczniowie kl. III a i III b Gimnazjum nr 3 przedstawili program poświęcony powstaniu, przygotowany pod kierunkiem Anny Anwajler i Bożeny Szafrańskiej-Janik.

23-11-2013 g. 17.00BAL FOLK  


W sobotę 23 listopada o godz. 17.oo Rafał Kwietniewski i Tomasz Biela poprowadzili w Izbie warsztaty i potańcówkę przy tradycyjnej muzyce z różnych regionów Francji, od Bretanii po Prowansję i Kraj Basków, wykonywaną na najpopularniejszym francuskim instrumencie – akordeonie diatonicznym z towarzyszeniem gitary.

Bal folk nawiązuje do tradycji zabaw łączących taniec i muzykę opartą na ludowym folklorze kręgu krajów europejskich. Wywodzący się z Francji, popularny m.in. w Belgii, Holandii, Portugalii, Niemczech, zyskuje zwolenników także w Polsce. Podczas wieczoru w Izbie można będzie posłuchać zatańczyć walce, mazurki, chapelloise, rondeau, fandango, scottisch, bourrée i wiele innych. Będą tańce korowodowe, parowe i zabawy taneczne.

Rafał Kwietniewski - akordeonista, tancerz, animator, nauczyciel tańców francuskich, organizator cyklicznych folkowych potańcówek w Warszawie.

Tomasz Biela – muzyk związany ze sceną folkową. Gra muzykę irlandzką w zespołach Danar i Macalla Trio, muzykę bretońską z Gwerennem i duo Grygier/Biela, muzykę średniowieczną z zespołem Tryzna; nauczyciel tańców bretońskich.

11-11-2013 g. 11.00ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  


Święto Niepodległości rozpoczęło się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele garnizonowym. Pod pomnikiem Niepodległości na Placu Jana Pawła II delegacje parlamentarzystów, władz samorządowych, organizacji kombatanckich i stowarzyszeń złożyły kwiaty. Uroczystości prowadził prezes TPS Andrzej Charzewski.


09-11-2013 SKIERNIEWICKA JESIEŃ MUZYCZNA  


9 listopada koncertem szkół muzycznych w Kinie Polonez rozpoczęła się Skierniewicka Jesień Muzyczna. W czasie Jesieni Muzycznej wystąpiła Małgorzata Długosz, Witold Matulka i Mariusz Rutkowski oraz Skierniewicka Orkiestra Kameralna. Koncertom towarzyszyły wystawy przygotowane przez BWA w Skierniewicach.

Program Skierniewickiej Jesieni Muzycznej


9 listopada
16.30 Lutosławski dzieciom - koncert uczniów szkoły muzycznej w Skierniewicach. Kino PolonezBarwy jesieni - wystawa prac ze zbiorów BWA w Skierniewicach - Kino Polonez

10 listopada
16.30 Wielka sława to żart - recital Małgorzaty Długosz - sopran, Witolda Matulki - tenor i Mariusza Rutkowskiego - fortepian. Sala koncertowa szkół muzycznych
Jesienne impresje - wystawa ze zbiorów BWA w Skierniewicach. Budynek szkół muzycznych w Skierniewicach.

11 listopada
16.30 koncert Skierniewickiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Grzegorza Berniaka, Tomasz Woźniak - trąbka. Kościół Wniebowzięcia NMP

Patronat: Prezydent Miasta Skierniewice Leszek Trębski. Patronat medialny: Radio RSC, Radio Victoria, Dziennik Łódzki ITS, skierniewickie.pl, tvskierniewice.pl. Sponsor: Małgorzata Szajer - Restauracja Finezja. Organizatorzy: Miasto Skierniewice, Miejski Ośrodek Kultury, Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Skierniewicach, Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w Skierniewicach, Biuro Wystaw Artystycznych w Skierniewicach, Izba Historii Skierniewic

01-11-2013 KWESTA NA SKIERNIEWICKICH CMENTARZACH  


Tradycyjnie 1 listopada na skierniewickich cmentarzach: św. Józefa, miejskim i św. Stanisława odbyła się kwesta na rzecz ratowania zabytków cmentarnych w Skierniewicach zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic. Kwestowało 36 osób, wśród nich posłowie, samorządowcy, przedstawiciele instytucji kultury i sportu oraz stowarzyszeń.

Podczas kwesty zebrano 7.180 PLN oraz 5,02 EUR i 1 CZK. Z pieniędzy uzyskanych p w poprzednim roku przeprowadzono remont kaplicy rodziny Braulińskich na cmentarzu św. Stanisława. Serdecznie dziękujemy wszystkim kwestującym i darczyńcom.

29-10-2013 OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA  


Pod nazwą "Ocalić od zapomnienia" organizowana jest przez Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic akcja porządkowania cmentarza św. Stanisława, gdzie znajdują się groby mieszkańców miasta wyznania katolickiego, nagrobki prawosławne pochodzące z czasów zaborów oraz pomniki nagrobne ze zlikwidowanego w latach 60. cmentarza ewangelicko-augsburskiego.

Wielkie porządki na najstarszym nekropolii w Skierniewicach zaplanowane na 29 i 30 października przeciągnęły się do 31 października. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel: kl. III pod opieką Kariny Rymarczuk oraz Agnieszce Czarnocie z klasą IV d ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz kl. IV b z Jolantą Woszczyk, kl. V c z Katarzyną Markowicz i kl. VI d z Agnieszką Komorowską ze Szkoły Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 4: kl. II a Beaty Więckowskiej, kl. V b Renaty Gruchały, V c pod opieką Bożeny Moczulskiej oraz Renacie Stasiewicz z wolontariuszami ze Szkolnego Klubu Wolontariusza Tu i Teraz. W sprzątaniu wzięła udział klasa pod opieką M. Kowary-Czarneckiej z Gimnazjum nr 1 oraz Magdalena Radek z klasą z Gimnazjum nr 3, kl. I c z Teresą Mielnicką z LO im. B. Prusa oraz uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod opieką J. Strzelczyk. Serdecznie dziękujemy Mirosławowi Sikorze, Katarzynie Pawlik-Bychawskiej oraz Marcinowi Paradowskiemu i członkom grupy rekonstrukcyjnej 26 DP za pomoc w czasie akcji sprzątania.

25-10-2013 g. 11.00M JAK MOZART  


W kinie Polonez odbył się koncert M jak Mozart, podczas którego wystąpili Tatiana Maria Pożarska - sopran, Marcin Hutek - baryton, Tomasz Raczkiewicz - kontratenor, Paweł Mazur - fortepian. Koncert prowadziła Agnieszka Mazur. W programie koncertu, któremu towarzyszył pokaz multimedialny znalazły się arie i duety z „Czarodziejskiego fletu”, „Wesela Figara” oraz „Don Giovanniego”.

Koncert przygotowany w ramach projektu "Nie boję się Muzyki" Fundacji Fabryka Sztuki w Poznaniu został zrealizowany w Skierniewicach dzięki współpracy Stowarzyszenia im. F. Chopina, Miejskiego Domu Kultury oraz Izby Historii Skierniewic i Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic.

Wykonawcy koncertu
Tatiana Maria Pożarska – sopran. Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie śpiewu prof. Aliny Bolechowskiej (dyplom z wyróżnieniem). Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki. Umiejętności wokalne doskonaliła na kursach mistrzowskich pod kierunkiem m. in. Ryszarda Karczykowskiego, Leopolda Spitzera, Gerarda Kahry i Thomasa Hampsleya. Laureatka i finalistka Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu, Międzyuczelnianego Konkursu Wokalnego w Dusznikach Zdroju oraz Międzynarodowego Konkursiu Wokalnego w Kolonii.Występowała z towarzyszeniem Sinfonii Varsovii, Kölner Rundfunkorchester des WDR, Capelli Cracoviensis oraz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia podczas Festiwalu Wratislavia Cantans 2002 (polska prapremiera oratorium Stworzenie świata, Krzysztofa Meyera). W czasie kolejnej edycji Wratislavii zaśpiewała partię solową na koncercie inaugurującym część oratoryjną (III Symfonia Pastorale Ralpha Vaughana Williamsa). Śpiewała pod batutą takich dyrygentów jak Jerzy Maksymiuk, Andrzej Boreyko, Fabbio Pierrone, Jerzy Salwarowski, Warwick Stengaards, Andrzej Straszyński, Tadeusz Wojciechowski, czy Jukka-Pekka Saraste.W kwietniu 2003 roku zadebiutowała w Paryżu, na deskach Theatre du Chatelet, partią Roksany w Królu Rogerze, Karola Szymanowskiego. Koncertowała również we Włoszech, Austrii, Niemczech, na Węgrzech (Koncert Młodych Europejskich Wokalistów w budapeszteńskiej Operze Narodowej). Odbyła tournee we Francji, grając główną rolę w spektaklu „Na balu u Johanna Straussa”.Od 1998 roku jest solistką Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Współpracowała z Teatrem Muzycznym ROMA w Warszawie i Operą NOVA w Bydgoszczy. Występowała w filharmonii w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Bydgoszczy, Kielcach.Jej bogaty repertuar obejmuje różnorodne partie sopranowe, zarówno oratoryjne, jak i operowe. Wśród tych drugich do najważniejszych zalicza Violettę (Traviata Verdiego), Gildę (Rigoletto Verdiego), Leilę (Poławiacze Pereł Bizeta), Rozynę (Cyrulik Sewilski Rossiniego), Roksanę (Król Roger Szymanowskiego), Królową Nocy i Paminę (Czarodziejski Flet Mozarta), Eudoksję (Żydówka Halevy’ego), Hannę (Straszny Dwór Moniuszki) oraz Basię (Krakowiacy i Górale Bogusławskiego).

Tomasz Raczkiewicz - kontratenor. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Wokalno–Aktorskim oraz Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych, gdzie ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Placówką Kultury. Naukę śpiewu rozpoczął jako tenor w klasie Marka Moździerza, a następnie kontynuował ją jako kontratenor w klasie prof. Eugeniusza Sąsiadka. Swoje umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich pod kierunkiem Ewy Podleś, Ryszarda Karczykowskiego, Piotra Kusiewicza, Gerharda Kahrego i Heleny Łazarskiej. Obecnie pozostaje pod opieką wokalną Dariusza Grabowskiego.Od 1996 roku jest solistą Teatru Wielkiego w Poznaniu, na deskach którego zadebiutował partią Fiodora w operze Borys Godunow M. Musorgskiego. W roku 1998 odbył się debiut artysty w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w przedstawieniu Raj Utracony K. Pendereckiego. Od marca 2010 r. współpracuje z Państwową Operą Bałtycką w Gdańsku. W roku 2000 zaśpiewał partię tytułową w polskiej prapremierze opery Echnaton Ph. Glassa w Teatrze Wielkim w Łodzi. Jako solista Opery Poznańskiej brał udział w licznych tournée zagranicznych z macierzystym teatrem, w ramach których uczestniczył m. in. w premierze Salome R. Straussa w Theatre Municypale w Luksemburgu, czy w wystawieniu spektaklu Galina M. Landowskiego w Hanowerze podczas światowej wystawy Expo 2000.Występował na festiwalach operowych w Carcasonne i Xanten, Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie Zdrój, Festiwalu im. Adama Didura w Sanoku, Poznańskim Festiwalu Mozartowskim, Festiwalu Ave Maria w Czeladzi, Festiwalu Musica Sacra, Musica Profana w Długiej Goślinie, Letnim Festiwalu Muzyka z Kórnika, Letnim Festiwalu Cantemus Domino in Laetitia w Poznaniu, Festiwalu Chantarelle w Gołuchowie. W roku 2001 brał udział w koncercie inaugurującym IX Międzynarodowy Festiwal Sztuki Operatorskiej Camerimage w Łodzi.

Marcin Hutek – baryton. Był chórzystą i solistą Poznańskiego Chóru Chłopięcego „Polskie Słowiki”. W roku 2010 ukończył studia na wydziale wokalnym na Zürcher Hochschule der Künste, wstąpił dwukrotnie na Zürcher Festival der Künste. W 2012 roku brał udział w międzynarodowym projekcie „Phoenix” w Teatro Helena Sá e Costa w Porto, gdzie kreował partię Ernesto Volmara w operze „Alina regina di Golconda” G. Donizettiego. Jest laureatem konkursów – pierwszej nagrody i trzech nagród specjalnych na IV Konkursie Wokalnym im. K. Kurpińskiego we Włoszakowicach, trzeciej nagrody i dwóch nagród specjalnych na Konkursie Wokalnym im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków w Częstochowie oraz Kiwanis Wettbewerb 2010 w Zurychu.

Paweł Mazur - fortepian. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie kształcił się w klasie prof. AndrzejaTatarskiego, wybitnego pianisty i pedagoga. Z rodzimą uczelnią związał również swoje życie zawodowe. Od 2000 roku pracuje jako wykładowca na Wydziale Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa. Wrodzone zdolności akompaniatorskie nie uszły uwadze nie tylko pedagogów uczelni ale także wybitnym jurorom wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, w których uczestniczył. Od wielu lat jest stałym akompaniatorem na kursach mistrzowskich w Żaganiu, Chalinie, Szamotułach. Otrzymał szereg nagród i wyróżnień za akompaniament na konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Jako pianista i kameralista koncertował w wielu miastach Polski i Europy m.in. w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Austrii, Chorwacji, Czechach. Oprócz kariery muzyka, którą rozwija z wielką pasją od lat działa na rzecz popularyzacji kultury muzycznej. Jest producentem wielu imprez muzycznych m.in. cyklu koncertów edukacyjnych „Speaking Concerts” realizowanych na terenie całego kraju, współorganizatorem Mistrzowskich Kursów Wiolonczelowych w Szamotułach, Festiwalu im Ph. i Ks. Scharwenków. Do ważniejszych jego realizacji zaliczyć należy ogólnopolską akcję edukacyjną „Piramida Chopina” (2010 rok) oraz międzynarodowy projekt „Muzyka w obozach zagłady” prezentowany w 2012 roku w Polsce, Niemczech i Izraelu.

Agnieszka Mazur - prowadzenie. Ukończyła Akademię Muzyczną w Poznaniu na wydziale instrumentalnym w klasie fletu. Jako flecistka koncertowała w wielu miastach Polski a także Niemczech, Belgii jak i poza granicami Europy - w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W 1999 roku została zwycięzcą konkursu „Medium 99” co zaowocowało ukończeniem Wielkopolskiej Szkoły Radia, Telewizji i Filmu. Konferansjer, prelegent, dziennikarz, autorka niezliczonej liczby scenariuszy opracowanych z myślą o koncertach dla szkół i domów kultury. Przez 7 lat była Dyrektorem Artystycznym Wielkopolskiego Biura Koncertowego. Od czerwca 2009 roku Prezes Fundacji Fabryka Sztuki w Poznaniu. Spiritus movens projektu „Nie boję się muzyki”.


25-10-2013 g. 11.00O PROJEKCIE NIE BOJĘ SIĘ MUZYKI  


„Nie boję się muzyki” to projekt Fundacji Fabryka Sztuki z Poznania, na który składają się koncerty, warsztaty i projekcje filmowe prezentujące postać i muzykę Mozarta. W realizację projektu w Skierniewicach zaangażowane są: Towarzystwo Muzyczne im. F. Chopina, Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic, Izba Historii Skierniewic i Miejski Ośrodek Kultury.

Projekt realizowany jest w wielu ośrodkach w Polsce, wśród nich przez największe instytucje muzyczne.

FILM
I etap projektu to prezentacje filmu „Być jak Mozart, czyli Amadeusz w podróży”, w którym profesor Marcin Sompoliński wraz z Orkiestrą Filharmonii Gorzowskiej zabiera widzów w jedną z Mozartowskich podróży z Linz do Salzburga, zagłębiając się po drodze w najdalsze zakamarki twórczości kompozytora. Integralną częścią pokazów filmowych jest quiz „Co z tym Mozartem?”, który przeprowadzony będzie wśród zebranej publiczności bezpośrednio po emisji filmu. Ci, którym uda się odgadnąć hasło – słowo klucz, będą mogli wziąć udział w kolejnym etapie konkursu, odbywającym się przez Internet. Serdecznie zapraszamy szkoły ponadpodstawowe do udziału.

M JAK MOZART
Pocket Concert „M jak Mozart” to koncert kameralny w wykonaniu trzech solistów – artystów scen poznańskich, połączony z prezentacją multimedialną, który odbędzie się 25 października 2013 o godz. 11.00 w kinie Polonez w Skierniewicach. Poznamy Mozarta takiego, jakim był – niezwykłego artystę, a przy tym kochliwego, ale i impulsywnego człowieka. Sensacyjne dociekania wzbogacone będą prezentacjami multimedialnymi oraz projekcjami filmowymi zrealizowanymi specjalnie na potrzeby projektu w Wiedniu oraz wypowiedziami znawców przedmiotu. W programie znajdą się arie i duety z „Czarodziejskiego fletu”, „Wesela Figara” oraz „Don Giovanniego”. Podobne koncerty odbywać się będą w 60 ośrodkach kultury na terenie całego kraju.

OSTATNIE REQUIEM
W ramach III etapu projektu zachęcamy do udziału w Speaking Concert „Ostatnie Requiem”, który odbędzie się 24 listopada 2013 o godz. 17:00 w Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina. Wykonawcy: Marcin Sompoliński – dyrygent, prowadzenie koncertu i Orkiestra Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina. Koncert poświęcony jest jednemu z największych arcydzieł muzycznych. Poza analizą dzieła i okoliczności jego powstania oraz historii wykonań, znajdziemy odpowiedzi na szereg pytań związanych z mitami i legendami, które przylgnęły do tego utworu podczas ponad dwóch stuleci od jego powstania: Kto był zleceniodawcą napisania „Requiem”? Ile zainkasował Mozart za swój ostatni utwór? Czy na pewno skończył komponowanie „Requiem” na pierwszych taktach „Lacrimosy”? Czy w dniu pogrzebu Mozarta padał deszcz? Dlaczego nie znamy miejsca jego pochówku? Organizatorem jest Fundacja Fabryka Sztuki, współorganizatorem Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina.

KONKURSY
Projekt to także konkursy mające na celu niesztampową promocję Mozarta i jego twórczości. Fabryka Sztuki przygotowała przeznaczony dla grup zorganizowanych konkurs na najlepszy lip-dub, czyli oparty na lip dubbingu klip wideo, w którym osoby występujące symulują wykonanie utworu muzycznego. Dla uczestników indywidulnych przeznaczony jest konkurs na najlepszy teledysk. Za najbardziej kreatywne pomysły zostaną wręczone atrakcyjne nagrody. Do wygrania m.in. tablet oraz kamera. Dla uczestników pierwszego etapu projektu przeznaczony jest internetowy quiz wiedzy o Mozarcie. Szczegóły na http://niebojesiemuzyki.pl/konkursy

Serdecznie zapraszamy.Informacje można uzyskać w Izbie Historii Skierniewic – tel. 46 833-44-71, ul. Floriana 4.

17-09-2013 g. 15.00W ZWIERZYŃCU  


Tradycyjnie 17 września o godz. 15.00 odbyło się spotkanie przy symbolicznej mogile w Zwierzyńcu, upamiętniającej 20 skierniewiczan zamordowanych przez hitlerowców w zwierzynieckim lesie w odwecie za rozstrzelanie żandarma przez żołnierzy AK. Spotkanie z udziałem rodzin osób zamordowanych, władz miasta i młodzieży to wspólna modlitwa, wspomnienia i złożenie kwiatów na mogile.

Pamiętnego dnia w zwierzynieckim lesie zginęli:Jan Bakalarski, Jan Fastyn, Czesław Filipowicz, bracia Jan, Józef i Władysław Grabowscy, Józef Jarczewski, Tadeusz Jaworski, Zygmunt Karwat, Paweł Klepaczka, Józef Kopytek, Władysław Łazęcki, Józef Matyjaszczyk, Józef Pawelec, Władysław Pawlak, Stanisław Sawicki, Mieczysław Siedlicki, Jan Trojanowski, Kazimierz Wysocki i jedna osoba dotychczas niezidentyfikowana. Ich groby znajdują się w części wojskowej cmentarza św. Józefa w Skierniewicach.

08-09-2013 g. 11.00SPACER PO SKIERNIEWICACH  


Ostatni w tym roku Spacer po Skierniewicach prowadził Kazimierz Figat, honorowy prezes Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic. Spacerowicze odwiedzili groby zacnych mieszkańców miasta na cmentarzu św. Józefa w Skierniewicach. Spacer rozpoczął się przy grobie Józefa Borzęckiego, współwłaściciela huty szkła, o którym opowiedział jego wnuczek Krzysztof Borzęcki.

Na cmentarzu znajdują się zabytkowe groby Leonii Mazarakowej, Wandy Niewęgłowskiej i Weyherów. Członek TPS Jacek Stępowski opowiedział o prof. Feliksie Kotowskim oraz Aleksandrze Leśniewiczu, mechaniku z Dywizjonu 303. Kazimierz Figat przybliżył sylwetki żołnierzy wojska polskiego: Władysława Kutera, Gracjana Brzostka, Eugeniusza Jażdża, Józefa Pruskiego, Andrzeja Kulczyckiego, powstańca styczniowego Michała Brzostka orazzasłużonych dla miasta - Andrzeja Matyska, Wacława Medyńskiego oraz Stefana Wojtaszkiewicza - autora tomiku poezji o Skierniewicach.

05-09-2013 20-LECIE W BABSKU  


Msza św. polowa, przedstawienie szkolne, koncert fortepianowy w wykonaniu Moniki Rosca upamiętniły jubileusz 20-lecia otwarcia nowego budynku szkoły w Babsku. Szkoła pielęgnuje pamięć o Fryderyku Chopinie oraz jego młodzieńczym natchnieniu - Konstancji Gładkowskiej, której grób znajduje się na cmentarzu w Babsku.

W uroczystościach, które odbyły się 5 września uczestniczyło wielu znakomitych gości. Mszę św. odprawił biskup pomocniczy diecezji łowickiej Józef Zawitkowski. Towarzystwo im. F. Chopina, od lat wspierające szkołę, reprezentowałJerzy Ossowski - wybitny znawca F. Chopina. W imieniu TPS w jubileuszu wzięli udział - prezes Andrzej Charzewski i wiceprezes Anna Majda-Baranowska.

01-09-2013 g. 9.301 WRZEŚNIA W SKIERNIEWICACH  


Uroczystości z okazji wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się w kościele garnizonowym, gdzie mszę odprawił ks. dziekan Jan Pietrzyk. Po mszy parlamentarzyści, władze samorządowe i delegacje organizacji kombatanckich złożyły kwiaty pod pomnikiem na Skwerze Inwalidów Wojennych RP. Na zakończenie uczestnicy uroczystości odwiedzili groby żołnierzy walczących na frontach II wojny światowej - Józefa Pruskiego, Eugeniusza Jażdża, Teofila Bonieckiego, Władysława Jasińskiego, Bronisława Bila, Mieczysława Hali i Tadeusza Dudzińskiego.

29-08-2013 g. 20.00SKIERNIEWICER  


Za nami Skierniewicer, trzydniowy festiwal, poświęcony pamięci skierniewickich Żydów, który wypełniły filmy, wystawy, koncerty i projekt teatralny - czytanie fragmentów Księgi Pamięci Żydów Skierniewickich.

Program

29 sierpnia, czwartek
20.00„Wypełnić pustkę”- projekcja filmu prod. Izraelskiej, reż. Rama Burshtein (MOK/DKF -Sala Kameralna Reymonta 33)

30 sierpnia, piątek
17:30 uroczyste otwarcie (IHS)- wernisaż wystawy fotografii Jerzego Piwowarskiego „Beit ilam II“- finał konkursu fotograficznego „Fotosynteza“ – wręczenie nagród i otwarcie wystawy. Fundatorem 1 nagrody jest Fundacja WIR.
19:00 recital „Rebeka tańczy tango“ w wykonaniu Dominiki Dawidowicz, akompaniuje Włodzimierz Stefanowicz (IHS)

31 sierpnia, sobota
16:30 spektakl „Bal w operze“ w wykonaniu Teatru Negatyw i Niebanalnej Grupy Wokalnej WIR_nick (MOK - sala nr 2 kinoteatr Polonez)
17:30 projekcja filmu „8 historii, które nie zmieniły świata“ (MOK/DKF - Sala Kameralna ul. Reymonta 33)
18:30 wernisaż wystawy „Izrael wczoraj i dziś“ (RATP)
19:00 recital Patrycji Zywert „Chavy pieśni o miłości“ koncert pieśni i piosenek żydowskich. (RATP)
20:15 czytanie fragmentów Księgi Skierniewic w wykonaniu aktorów zawodowych i Skierniewiczan (RATP) - bilet 10 zł do nabycia przed spektaklem
21:00 „Multi Kulti“ impreza z muzyką z różnych zakątków świata (AdG) - bilet 10 zł

Specjalnie na Skierniewicera przygotowano wydawnictwo "Księga Skierniewic. Fragmenty" w przekładzie Wiesława Paszkowskiego. Wydana przez Fundację Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR i Fundację Piwnica u Artystów książka jest przekładem fragmentów Księgi pamiątkowęj napisanej w języku jidysz, wydanej przez społeczność Żydów skierniewickich w 1955 r.

15-08-2013 g. 11.00ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO  


Uroczystości z okazji Dnia Wojska Polskiego rozpoczęła msza w kościele garnizonowym, po czym delegacja parlamentarzystów, władze miasta i przedstawiciele organizacji społecznych i instytucji złożyli kwiaty pod pomnikiem Niepodległości. Pamięć żołnierzy, którzy polegli w walkach o ojczyznę uczczona została apelem pamięci i salwą honorową oddaną przez kompanię honorową wystawioną przez 37 dywizjon rakietowy 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej z Sochaczewa.

Poczet flagowy wystawił 38 dywizjon zabezpieczenia z 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej. W uroczystości uczestniczyły liczne poczty sztandarowe ze skierniewickich szkół. Na placu przed kościołem odbyły się koncerty pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołów "Rota" i "Ustronie", pokazy broni i sprzętu wojskowego orazturniej rycerski.

04-08-2013 g. 11.00SPACER PO OKOLICY  


W niedzielę 4 sierpnia odbyła się wycieczka autokarowa po okolicach miasta. Przewodnikiem była Wanda Gozdowska. Po dawnym majątku Mazarakich w Żelaznej, dziś będącym własnością Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW oprowadził jego dyrektor Edward Pawlik. Wycieczkowicze zwiedzili wnętrze kościoła w Głuchowie i kościół w Białyninie.

Niespodzianką była wizyta w pracowni artysty Włodzimierza Wasilewskiego w Celigowie. Na zakończenie wycieczkowicze obejrzeli modrzewiowy kościół w Janisławicach.

01-08-2013 g. 16.15POWSTAŃCOM WARSZAWY  


Powstanie warszawskie obrosło wieloma kontekstami ideologicznymi i politycznymi, ale dzień 1 sierpnia ma wciąż to szczególne, najprostsze znaczenie - jest wyrazem pamięci o tych, którzy walczyli nie o zaszczyty lecz o Warszawę, o wolność, o niepodległość. Byli wśród nich Skierniewiczanie. Skierniewiczanie pomagali powstańcom, kiedy transporty z jeńcami dotarły do miasta.

Pamięć tych dni i losów tragicznych ożywa 1 sierpnia.
W tym dniu złożono kwiaty przy pomniku spalonych więźniów Pawiaka znajdującym się przy dworcu kolejowym. Godzinę W oznajmiło bicie dzwonów i syreny strażackie, po czym modlitwę przy grobach powstańców na cmentarzu św. Józefa odmówił ks. kapelan Paweł Piontek. Po zapaleniu zniczy na zbiorowej mogile powstańców, grobie spalonych więźniów Pawiaka oraz grobie Tadeusza Dudzińskiego "Zawiei", który zginał w powstaniu, uczestnicy uroczystości przeszli do kościoła garnizonowego, gdzie o godz. 18.oo odprawiona została msza w intencji ojczyzny. W przygotowaniu uroczystości 1 sierpniowych brało udział Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic.

31-07-2013 FOTOSYNTEZA  


Konkurs fotograficzny „FOTOSYNTEZA" to poszukiwanie nowych spojrzeń i refleksji nad obecnością śladów kultury żydowskiej w pejzażu miejskim. Zapraszamy do udziału w konkursie. Prace należy nadsyłać do 31 lipca 2013. Wernisaż wystawy pokonkursowej zaplanowaliśmy na 30 sierpnia 2013 r.

Ślady kultury żydowskiej obecnej w przedmiotach, pejzażu miasta zaciera czas, niepamięć. Zachęcamy do wychwycenia tych śladów w mieście, bliższej i dalszej okolicy i zamknięcia ich w kadrze. Mogą to być także fotografie z różnych miejsc Polski. Chcielibyśmy, aby temat zainspirował do zapisu wrażeń, metaforycznych zestawień, refleksyjnego spojrzenia na krajobraz współczesny poprzez to, co pozostało z przeszłości. Z nadesłanych fotografii, będących z konieczności zapisem fragmentu rzeczywistości, powstanie wystawa - obraz syntetyczny, rejestrujący indywidualne spojrzenia.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby, dla których fotografia jest formą estetycznej wypowiedzi i pasji. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie, której wernisaż odbędzie się 30 sierpnia w Izbie Historii Skierniewic podczas Festiwalu Skierniewicer. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne. Prace należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej do 31 lipca 2013 r. do siedziby Izby Historii Skierniewic.

Regulamin konkursu

1. Konkurs skierowany jest do osób, dla których fotografia jest formą estetycznego wyrazu. Organizatorem konkursu jest Izba Historii Skierniewic i Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic.

2. Tematem zdjęcia mają być ślady kultury żydowskiej w pejzażu miejskim.

3. Każdy uczestnik konkursu może przesłać od 1 do 3 zdjęć.

4. Zdjęcia należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej. Zdjęcia papierowe powinny mieć format 30x40 cm, natomiast zdjęcia elektroniczne w formacie jpg należy dostarczyć w rozdzielczość 300 dpi do formatu 30x40 cm.

5. Zdjęcia nie mogą być fotomontażem. Dopuszczalna jestmodyfikacja kolorystyki, kontrastu, jasności zdjęcia.

6. Zdjęcia należy dostarczyć do Izby Historii Skierniewic ul. Floriana 4 96-100 Skierniewice w terminie do 31 lipca 2013 roku.

7. W treści zgłoszenia należy zamieścić imię i nazwisko autora, tytuł fotografii, datę urodzenia, adres i telefon kontaktowy. Dane teleadresowe zostaną wykorzystane wyłącznie do kontaktu z uczestnikami konkursu.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas wernisażu wystawy, której otwarcie zaplanowane jest na 30 sierpnia 2013 roku w Izbie Historii Skierniewic.

9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 500 zł – I nagroda, 300 zł – II nagroda i 200 zł – III nagroda.

10. Izba Historii Skierniewic i Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego prezentowania prac na swojej stronie internetowej i fanpage’u oraz stronach internetowych organizatorów Skierniewicera, a także w materiałach informacyjnych i promocyjnych, na wystawie pokonkursowej, jak również zatrzymania wybranych prac na własność.

19-07-2013 g. 17.00MUZYKA W POŃCZOCHACH  


Muzyka w pończochach to projekt wypełniony obrazem i muzyką, na który składa się wystawa surrealistycznych fotogramów Renaty Lardner inspirowanych muzyką i pięknem kobiecego ciała. Wystawie towarzyszył koncert gitarowy „Chronojazz” Rossa Lardnera.

Renata Iris Nowak-Lardner to artysta fotografik, pisarka, poetka, nauczycielka rozwoju duchowego. Urodziła się w Skierniewicach. Zadebiutowała na stronach „Wiadomości Skierniewickich”, „Prosto”, „Ten Ton”. Mieszkając w Polsce opublikowała tomik poezji pt: „Myśli, grzechy, fobie”. W 1993 r. wyjechała do Londynu, gdzie jej twórczość była prezentowana m.in. w „New Writers Network”, „Bellydance”. Pisała także artykuły prasowe dla „Polish Daily”. W 1997 r. założyła zespół rockowy Elysian Fields, którego była wokalistką i autorką tekstów. Nagrywała również piosenki z Colinem Firley z zespołu The Cutting Crew.

Renata Lardner studiowała fotografię w London College, stylizację mody w St. Martin College of Art and Design. Jej fotografie ukazywały się m.in. w „Time Out”. Współpracowała z wydawnictwem publicystycznym „Random House Publishing”. Tworzyła portrety do okładek książek, m.in. poety Briana Pattena, pisarza Timothy O’Grady, Shappi Korshandi. Jest autorką wielu wystaw fotograficznych w Wielkiej Brytanii.

Obecnie zajmuje się również studiowaniem nauk rozwoju duchowego. Stara się pomagać innym ludziom w wydobyciu ich potencjału duchowego. Jak sama mówi „Każde marzenie jest możliwe do zrealizowania, jeśli poświęcisz mu uwagę i uwierzysz w nie. Moim marzeniem jest zasiać nasiona pozytywnego myślenia, dobrej energii, sprawić, aby życie ludzi było lepsze i bogatsze, w harmonii z prawami wszechświata.” Renata pracuje właśnie nad książkami: „Love always is” oraz „Positivekids.com”.

Ross Ian Lardner – gitarzysta jazzowy i producent muzyczny. Zaczął grać na gitarze w wieku 13 lat. Koncertował na całym świecie, grał i nagrywał z wieloma znakomitymi muzykami i artystami, wśród których są m.in.: Julian Siegel, Keith Atak, Bill Evans (saksofonista Miles’a Davisa), Les McKeown, Bay City Rollers, Robin Jones (Matt Bianco z Basią Trzetrzelewską), Don Rendell, Esmond Selwyn, Mario Castronari, Gary Baldwin (ex-Portishead), Gene „The Mighty Flea” Conners, Adam Davy, Fats Domino, PJ Phillips (pracujący z Vannessą Mae), Michael Ball, Ed Neumann, The T-Belly Band, The Ghost Orchestra, Vicky Flin, Never the Bride, Phil Harding, Paul Lillie, Matt Hodge, Willie Garnett, Colin Farley and Frosty Beedle (ex-Cutting Crew).

Od wielu lat Ross prowadzi kursy gitary jazzowej w Polytechnic University of England i Wirral School Jazz Orchestra, współpracując z Bedforshire Schools Music Service.

Ross Lardner jest zaangażowany w wiele muzycznych projektów z kręgu jazzu, rocka i popu. Jednak zawsze chciał stworzyć coś bliskiego jego muzyczno-duchowym korzeniom. Dlatego powstał projekt CHRONOJAZZ. „To oryginalny, wolny jazz oparty na trio gitarowym – mówi Ross – staramy się jednak podejść do tego nowatorsko, przekazać i odzwierciedlić czas, chronologię w formie muzyki jazzowej.” Chciałby grać z polskimi muzykami i założyć w Polsce szkołę gitary jazzowej.

Oprócz swoich pasji muzycznych, jest także nauczycielem i praktykiem Taijiquan – tradycyjnej medycyny chińskiej i akupunktury. Obecnie mieszka pod Londynem z żoną Renatą i synem Kalilem. Ross jest autorem książki „Tao of Guitar.”

07-07-2013 g. 8.00REZYDENCJE MAZOWSZA  


W niedzielę, 7 lipca uczestnicy wycieczki "Rezydencje Mazowsza" zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic zwiedzili zespół parkowo-pałacowy w Jabłonnie, dawnej własności Poniatowskich, a następnie pałac w Chrcynnie, odbudowany według projektu Henryka Marconiego.

Pałac zbudowano jako rezydencję wiejską Józefa Koźmińskiego. Henryk Marconi tak pisał o projekcie: "Obszerny tego domu rozkład zastosowano do potrzeb właściciela, a styl gotycko-angielski do położenia tego miejsca". Stąd wycieczkowicze udali się do Pułtuska - Wenecji Mazowsza, gdzie zobaczyli zamek biskupów i kolegiatę, a następnie do Serocka, którego atrakcją jest kościół Zwiastowania NMP, budowla o charakterze obronnym, w stylu tzw. zapóźnionego gotyku. Tego dnia na serockim rynku odbywał się finał Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych Kupalnocka, podczas którego prezentowały się zespoły folklorystyczne z Meksyku, Serbii, Węgier, Szwajcarii i Polski.

06-07-2013 g. 11.00SPACER PO SKIERNIEWICACH  


O historii kościoła św. Jakuba i symbolice jego wystroju przepięknie opowiadał Krzysztof Lichota. Zwiedzający mieli okazję obejrzenia krypty z trumną, w której złożono serce prymasa Antoniego Ostrowskiego oraz podziwiania kościoła znad ołtarza głównego, a także ornatów i naczyń liturgicznych prezentowanych w zakrystii.

W spacerze, oprócz skierniewiczan, uczestniczyła ponad 500-osobowa grupa turystów z Łodzi, którzy przybyli w ramach projektu "Pociągiem w łódzkie", przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

16-06-2013 g. 11.00SPACER PO SKIERNIEWICACH  


W niedzielę 16 czerwca odbył się Spacer po Skierniewicach. Zbigniew Matysek, pomysłodawca i realizator spacerów, zaprosił tym razem do zwiedzania Rynku. O historii miasta opowiadał Marceli Węgrzynowicz, przewodnik PTTK. Spacerowicze zwiedzili ratusz, gdzie spotkali się z prezydentem miasta.

15-06-2013 g. 10.5070 ROCZNICA UTWORZENIA 2 PUŁKU BERLIŃSKIEGO  


Uroczystości rozpoczną się w kościele garnizonowym. Otwarcia dokona prezes Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic Andrzej Charzewski. Po mszy św. krótką historię pułku przedstawi Andrzej Krysiak, a następnie odbędzie się koncert w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

O 12.55 przy dawnej bramie koszar, dziś PWSZ, nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej żołnierzom 2 pułku, z zachowaniem ceremoniału wojskowego, przy udziale asysty honorowej kompanii reprezentacyjnej dowództwa Wojsk Lądowych.
Na 14.00 zaplanowano zwiedzanie koszar i tradycyjną grochówkę wojskową. Z okazji rocznicy zostanie wydana bogato ilustrowana jednodniówka okolicznościowa autorstwa A. Krysiaka i J. Murgrabiego opisującą historię 2 pułku.
Organizatorem uroczystości jest Koło nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Skierniewicach. Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Skierniewice Leszek Trębski.

14-06-2013 g. 18.00PIOSENKA Z TOCZKIEM  


"Piosenka z toczkiem" czyli recital Dominiki Dawidowicz odbył się 14 czerwca w Izbie Historii Skierniewic. Zaśpiewały także aktorki grupy teatralnej Banana Perwers, działającej przy klubie Oaza, Zuzu Ambroziak i Paulu Krajewska. Akompaniował Włodzimierz Stefanowicz. W programie znalazły się utwory z Kabaretu Starszych Panów, Aliny Janowskiej, Zuli Pogorzelskiej. Koncert został owacyjnie przyjęty przez publiczność.

07-06-2013 g. 17:00FRYDERYK CHOPIN. KORZENIE  


W piątek 7 czerwca o godzinie 17:00 odbył się wykład Piotra Mysłakowskiego poświęcony życiu Fryderyka Chopina. Tytuł wykładu nawiązuje do książki "Korzenie". która przedstawia rodzinę Chopina w wymiarach genealogicznym, historycznym i kulturowym. "Literatura chopinowska, także ta biograficzno-naukowa, od 150 lat żywi się zakorzenionymi legendami, mitami i zwykłymi nadużyciami, co w rezultacie prowadzi do powielania wypaczonego, niezgodnego z rzeczywistością obrazu rodziny najwybitniejszego polskiego kompozytora."

Piotr Mysłakowski -architekt wnętrz, grafik wydawniczy, genealog. Pracował wkrakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Projektował wnętrza użyteczności publicznej w Krakowie oraz zajmował się grafiką użytkową i wdawniczą. Wieloletni wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Architektów Wnętrz (IFI), delegat na kongresy i misje zagraniczne. Był ekspertem UNESCO oraz wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Jest również członekiem Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu.

Wraz z Andrzejem Sikorskim od kilkunastu lat prowadzi badania nad rodziną i otoczeniem Chopina, stąd wspólne książki: Rodzina matki Chopina. Mity i rzeczywistość (2000) oraz Chopinowie. Autor i współautor licznych artykułów o tematyce historycznej i biograficznej, zamieszczanych w czasopismach naukowych i popularnych. Laureat nagród i wyróżnień naukowych za prace historyczne. Wygłosił liczne odczyty na tematy historyczno-chopinowskie (m.in. Bangkok, Paryż, Lwów, Warszawa, Kraków).

18-05-2013 g. 19.00NOC W IZBIE  


NOC MUZEÓW zaczęła się o godz. 19.oo wernisażem wystawy fotografii Emila Kowalskiego. Można było zobaczyć otwartą dzień wcześniej wystawę prac dzieci i młodzieży "Zaprojektuj Muzeum". W czasie NOCY W IZBIE odbyła się próba grupy WIR_nick oraz pokaz 11 Ef-ów - filmów krótkometrażowych nagrodzonych w latach 2010-2013 na festiwalu ef eF urodziny mistrza. Inspiracje.

PROGRAM NOCY W IZBIE
19.00 EMIL KOWALSKICYWILIZACJA MIASTA" -wernisaż wystawy fotografii.

19.00 ZAPROJEKTUJ MUZEUM - wystawa prac zgłoszonych w eliminacjach do konkursu „Moja przygoda w muzeum”.

19.00-24.00 KUP SOBIE KSIĄŻKĘ -W sprzedaży wydawnictwa historyczne o mieście. Można też usiąść i poczytać.

19.30 SPACER PO MIEŚCIE – startujemy sprzed Izby Historii Skierniewic, zwiedzamy pałac, a następnie Młodzieżowe Centrum Kultury. Przewodnikiem po mieście będzie Wanda Gozdowska.

20.00 Próba NIEBANALNEJ GRUPY WOKALNEJ WIR_nick „Pani pachnie jak tuberozy...” do poezji Juliana Tuwima.

21-24 ZAGRAJ SOBIE - zaprezentuj siebie - przyjdź, zagraj, zaśpiewaj, wierszem zagadaj lub prozą. Formuła jest otwarta. Wystarczy przyjść.

21.00 - 24.00 11 FILMÓW eF-a: Teatr Realistyczny „Wiersz”, 4:05 – najlepszy film 2013, Marta Seliga „Futur 500”, 4:59 – nagroda za walory artystyczne 2013, Mikołaj Sumiński „Skierniewice moje miasto”, 3:31 – nagroda publiczności 2012, Paulina Krokocka, Daria Tarnowska, Paulina Tartanus „Sztuką jest ukryć kobietę”, 3:58 – najlepszy film 2012, Joanna Makowska i Anna Skoczeń „Przestrzenie”, 3:25 – nagroda za walory artystyczne 2012, Izabela Jurkowska, Emila Głuszczak, Dagmara Kozłowska „Kobieta na przestrzeni czasu”, 3:17 – nagroda publiczności 2011, Paulina Krzesiak „Pięć pomarańczy”, 1:44 – nagroda główna i nagroda publiczności 2011, AKF „Jakby” – Przeminęło z jabłkiem, 2:47– nagroda za walory artystyczne 2010, Łukasz Łukaszewicz – „Skierniewice JTFOP”, 4:15 – najlepszy film 2010, Malina Mackiewicz„Biel”,2:20 – nagroda za walory artystyczne 2010, Radosław Biernat – „Pieszo przez miasto”,3:28 – nagroda publiczności 2010.

17-05-2013 g. 9.00ZAPROJEKTUJ MUZEUM - FINAŁ KONKURSU  


Dzisiaj w Izbie odbyło się rozstrzygnięcie eliminacji konkursu pod hasłem "Zaprojektuj Muzeum". Przyznano nagrody w trzech kategoriach wiekowych.

W kategorii 5-9 lat pierwsze miejsce zajęła Julia Pindor, drugie - Szymon Bryszewski, a trzecie Julia Mikusek. Przyznano także wyróżnienia, które otrzymali: Staś Hanuszkiewicz, Zuzia Adamiec, Michał Stanios. W kategorii 10-12 lat laureatem został Jakub Owczarek, drugą nagrodę otrzymała Elżbieta Namielska, a trzecią Julia Więcek. Wyróżnienia otrzymały Klaudia Chelewska i Julia Burian. W kategorii 16-19 lat pierwsze miejsce zajął Daniel Bryła, drugie ex aequo Piotr Traczyk i Rafał Antos, trzecie - Artur Nowakowski. Nagrodę specjalną otrzymała Sylwia Śmiechowicz, a wyróżnienie przyznano Paulinie Męcinie. Nagrodzone prace zostaną wysłane do Torunia na finał XXXV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Moja Przygoda w Muzeum".

17-05-2013 g. 10.00ZAPROJEKTUJ MUZEUM - KONKURS  


Zwycięzców eliminacji XXXV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum” poznamy 17 maja. Tego dnia o godz. 9.00 odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Zaprojektuj muzeum”. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta - Patrona Honorowego konkursu, Energetyka Cieplna Sp. z. o.o., Przedsiębiorstwo EL-IN sp. z o.o. Wystawę prac konkursowych będzie można obejrzeć 17 maja do 16 czerwca.

Muzeum to budynek, wnętrze, kolekcja. Miejsce w przestrzeni miasta lub poza nim, gdzie przechowuje się i udostępnia pamiątki kultury. Tym miejscem są rezydencje – pałace i zamki, dwory, wille, kamienice, stare fabryki, drewniane chaty czy zrekonstruowane wsie, wreszcie współczesne budowle o nowoczesnej formie. Muzea wnętrz, dzięki którym przenosimy się w czasy minionych epok, pozwalają zobaczyć jak żyli dawniej ludzie, jakimi przedmiotami się otaczali. Pracownie artysty, gabinety literatów zbliżają nas do postaci, której muzeum jest poświęcone. Muzea archeologiczne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła wymagają miejsc ekspozycji odpowiednich do prezentowanych zbiorów. Wnętrza nowoczesne to dobre miejsce do prezentacji zbiorów sztuki. Zachęcamy do sięgnięcia do własnej wiedzy, przemyśleń, wyobraźni i stworzenia projektu artystycznego muzeum w Skierniewicach – przedstawienia przedmiotu, kolekcji lub wnętrza muzeum. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych 5-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat. Technika prac jest dowolna – mogą to być przedstawienia z zakresu sztuk plastycznych – malarstwa i rzeźby, a także film lub grafika komputerowa. Prace powstałe w domu, w ramach zajęć szkolnych lub pozaszkolnych należy dostarczyć do Izby Historii Skierniewic do 7 maja. Nagrodzone prace zostaną wysłane na konkurs do Muzeum Okręgowego w Toruniu. Wręczenie nagród laureatom eliminacji w Skierniewicach i otwarcie wystawy nastąpi w przeddzień Nocy Muzeów – 17 maja o godz. 10.00. Prace będą prezentowane podczas Nocy Muzeów w Izbie Historii Skierniewic.
REGULAMIN KONKURSU Adresaci. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Eliminacje w Skierniewicach prowadzi Izba Historii Skierniewic i Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic. Temat konkursu. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie projektu artystycznego zainspirowanego wyobraźnią, wiedzą o mieście, obserwacją, przemyśleniami, będącego prezentacją wyobrażenia o tym jak miałoby wyglądać muzeum w Skierniewicach. W pracy twórczej inspirujące może okazać się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie co i gdzie chcemy przedstawić – jakie zbiory, w jakich wnętrzach. Uczestnik projektu tworzy wizję artystyczną muzeum. Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych lub pozaszkolnych, a także poza instytucjonalnymi formami pracy w domu, w gronie przyjaciół. Techniki prac. Każdy uczestnik może zaprezentować jedną pracę w jednej z poniższych technik: malarstwo, grafika, rysunek i in. wykonane na powierzchni płaskiej o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać),– formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50x50 cm.– grafika komputerowa – wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1– film maks. do 3 min, nagrany w formacie MPEG-4 na płycie CD/DVD.Oznaczenie prac. Na pracy należy zamieścić czytelnie następujące informacje:– imię i nazwisko autora pracy– dokładny wiek autora pracy– tytuł pracy– nazwę i adres szkoły bądź instytucji kierującej prace na Konkurs– imię i nazwisko opiekuna plastycznego. Termin. Prace należy dostarczyć do 7 maja na adres:Izba Historii Skierniewic, ul. Floriana 4, 96-100 Skierniewice. Rozstrzygnięcie konkursu. Jury z udziałem artystów malarzy wytypuje laureatów konkursu w czterech kategorii wiekowych: 5-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat. Rozdanie nagród dla laureatów eliminacji wstępnych oraz otwarcie wystawy prac konkursowych nastąpi 17 maja o godz. 10.00 w Izbie Historii Skierniewic. Wystawa będzie czynna do 20 czerwca po czym nagrodzone prace zostaną przesłane do Muzeum Okręgowego w Toruniu, gdzie wezmą udział w finale konkursu. Pozostałe prace będzie można odebrać po zakończeniu wystawy w Skierniewicach. Uwagi. Izba Historii Skierniewic i Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w materiałach promocyjnych drukowanych lub zamieszczanych w Internecie oraz zatrzymania wybranych prac na własność. PRZYDATNE INFORMACJE MUZEUM OKRĘGOWEGO W TORUNIU Przegląd prac w Muzeum Okręgowym w Toruniu odbywać się będzie na początku lipca br. Specjaliści z zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki (Jury Konkursu) przyznają równorzędne nagrody i równorzędne wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych: 5-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat oraz zakwalifikują ok. 200 najlepszych prac na wystawę pokonkursową. Informacje o przyznanych nagrodach, wyróżnieniach i kwalifikacji na wystawę zostaną przesłane pocztą.Nagrodzeni uczniowie i ich opiekunowie zostaną zaproszeni na Galę podsumowującą Projekt (około połowy września) połączoną z wręczeniem nagród, wernisażem wystawy, panelem dyskusyjnym i warsztatami. Wyróżnienia i dyplomy dla uczestników, których prace zostały zakwalifikowane na wystawę, zostaną przesłane pocztą. Prace plastyczne nadesłane na Międzynarodowy Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami, m. in. nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Projekt oraz na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Toruniu).Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia zaistniałe podczas transportu prac; prac nie wolno podklejać ani oprawiać; prace plastyczne wykonane z materiałów mogących być zagrożeniem dla zbiorów muzealnych nie będą dopuszczone do Konkursu; zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

10-05-2013 g. 17.00ROMANSE ROSYJSKIE I CYGAŃSKIE  


Podczas XX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej w Skierniewicach zagościł kwartet artystów: Irina Barachowskaja - sopran, Michał Podkopajew - bas, Henryk Błażej - flet, Jerzy Fomenko - fortepian.

Na program koncertu, który odbył się w Sali Biblioteki Instytutu Ogrodnictwa złożyły się znane romanse do tekstów najwybitniejszych poetów rosyjskich, m.in. "Kochałem panią" Aleksandra Puszkina z muzyką Borisa Szeremietiewa, "Mglisty poranek" Iwana Turgieniewa w aranżacji muzycznej oraz utwory prekursora romantyzmu w rosyjskiej muzyce Aleksadra Alabiewa, twórcy rosyjskiej opery narodowej Michaiła Glinki oraz Aleksandra Dargomyżskiego, którego twórczość wywarła wpływ na kompozytorów Potężnej Gromadki.

Irina Barachowskaja – sopran. Jest absolwentką wydziału wokalnego Krymskiego Uniwersytetu Kultury i Sztuki i Lwowskiej Narodowej Akademii Muz ycznej. W latach 1994-2000 była solistką w krymskim Akademickim Teatrze Muzycznym. W roku 2010 wygrała konkurs śpiewaków „Ukraiński słowik” w Doniecku, zyskując uznanie krytyków muzycznych i aplauz publiczności. Z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lwowskiej śpiewała Leonorę (koncertowe wykonanie opery "Fidelio" Ludwiga van Beethovena). W roku 2011 na festiwalu Adama Didury w Sanoku śpiewała Zemfirę w operze Sergiusza Rachmaninowa "Aleko". Brała udział w wielu festiwalach muzycznych (Niemcy, Austria, Polska, Francja, Holandia), nagrywała dla radia.

Michał Podkopajew – bas, gitara. Jest absolwentem Wydziału Wokalnego Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej. Od roku 2006 jest solistą Zakarpackiego Chóru. Brał udział w festiwalach muzycznych w Rosji, na Ukrainie i w Niemczech. Za udział w festiwalu śpiewaczym w Dortmundzie otrzymał specjalną nagrodę krytyków muzycznych. Jego repertuar składa się głównie z arii operowych i romansów rosyjskich, cygańskich autorstwa wybitnych kompozytorów rosyjskich i obcych.

Henryk Błażej – flecista. Jest koncertującym flecistą, absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fletu Prof. W.Chudziaka. Brał udział w licznych krajowych i międzynarodowych festiwalach muzycznych. Nagrał muzykę dla Polskiego Radia,BBC w Londynie,a także dla stacji radowych we Włoszech, Niemczech, USA, Korei, Chorwacji, Słowacji, Austrii, Czech.

Jerzy Fomenko – pianista, akompaniator, pedagog. Koncertuje z największymi sławami świata muzycznego. Odbył szereg tournees po Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech. Wielokrotnie koncertował w Polsce, towarzysząc solistom podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej. Jest profesorem Muzycznej Szkoły Talentów.

08-05-2013 g. 12.00UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ  


Obchody 68 rocznicy zakończenia II wojny światowej rozpoczęły się przy pomniku na Skwerze Inwalidów, gdzie delegacje organizacji kombatanckich i władze miasta złożyły kwiaty.

Na cmentarzu św. Józefa uczestnicy uroczystości odwiedzili groby żołnierzy: hubalczyka Józefa Pruskiego, Eugeniusza Jażdża - uczestnika bitwy o Westerplatte, mjr. Teofila Bonieckiego dowódcy IV batalionu saperów walczącego w bitwie nad Bzurą, Władysława Jasińskiego, kpt. Mieczysława Hali, który zginął w tej bitwie, Bronisława Bila, który walczył pod Monte Cassino, Tadeusza Dudzińskiego, który zginął w powstaniu warszawskim oraz pomnik harcerzy Szarych Szeregów. Biografie żołnierzy przybliżył Kazimierz Figat - honorowy prezes Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic.

04-05-2013 g. 11.00SPACER PO SKIERNIEWICACH  


Po zimowej przerwie wznowiliśmy spacery po mieście, a że pora tulipanowa, to spacer zaprowadził nas prosto na tulipanowe pola Instytutu Ogrodnictwa. Z Rynku wycieczkowicze udali się ulicą Senatorską, ulicami Kościuszki i Waryńskiego do willi Aleksandria.

Po Instytucie oprowadził nas dr Dariusz Sochacki. Przewodnikiem spacerowiczów była Wanda Gozdowska.

03-05-2013 ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA  


Uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się przy Pomniku Niepodległości. Po złożeniu kwiatów odbyła się msza św. w kościele Garnizonowym celebrowana przez ks. mjr. Pawła Piontka. Zwieńczeniem uroczystości był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Szczepana Bieszczada.

20-04-2013 g. 17.00TRIO KAMERALNE  


Trio Kameralne, które tworzą artystki Filharmonii Świętokrzyskiej - Helena Ponomarenko - skrzypce, Lidia Chmielewska - altówka i Edyta Piwowarczyk - fortepian, wystąpiło w Izbie 20 kwietnia.

Zespół istnieje od 20 lat. W swoim repertuarze ma muzykę kompozytorów różnych epok – od renesansu, aż po twórców współczesnych, prezentując wielkie dzieła operowe, baletowe oraz musicale.
Helena Ponomarenko po ukończeniu studiów muzycznych w Konserwatorium we Lwowie pracowała w Teatrze Operetka w Kijowie. Była koncertmistrzem orkiestry kameralnej Collegium Musicum, a także członkiem kwartetu Omega. Od 1993 r. jest skrzypaczką Filharmonii Świętokrzyskiej.
Lidia Chmielewska jest absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie studiowała na Wydziale Instrumentalnym. Od 1992 r. jest altowiolistką w Filharmonii Świętokrzyskiej. Współpracowała z Teatrem Wielkim w Łodzi, występowała w orkiestrze Polish Camerata. Uczestniczyła w festiwalach Jeunesses Musicales. Jej pozamuzyczne pasje to poezja. Wydała trzy tomiki wierszy.
Edyta Piwowarczyk ukończyła studia w klasie fortepianu w Akademii Muzycznej w Krakowie. Od wielu lat współpracuje z Filharmonią Świętokrzyską. Z Martą Złotnicką nagrała płytę „Recital”, na rynku muzycznym ukazała się także płyta nagrana z Triem Kameralnym. We współpracy z innymi artystami wyreżyserowała bajki muzyczne „Piotruś Pan” i „Bursztynowa księżniczka”.

13-04-2013 g. 17.00GRUZJA. ZACZAROWANA KRAINA - KONCERT  


Koncert w klimatach muzyki gruzińskiej „Gruzja – zaczarowana kraina winem, poezją i muzyką pachnąca” odbył się 13 kwietnia w naszej siedzibie. Wystąpił duet artystów – Paweł Łukasik – altówka, Joanna Błażej-Łukasik – fortepian.

W Izbie zagościła muzyka klasyczna inspirowana tradycyjną muzyką Gruzji i krajów sąsiedzkich, przeplatana opowieściami o jej zwyczajach Gruzinów, wspomnieniami i anegdotami. Na program koncertu złożyły się utwory znakomitych kompzytorów - M. Parcchałładze, D. Arakiszwili czy A. Ajwazjan.
Duet Joanna Błażej-Łukasik – fortepian i Paweł Łukasik – altówka rozpoczął działalność koncertową w 1995 r. Artyści są absolwentami Akademii Muzycznej w Krakowie. Występują w Polsce i za granicą. W swoim repertuarze mają utwory od baroku po muzykę współczesną. Ich pasją jest wykonywanie utworów i oryginalnych melodii przywiezionych z różnych zakątków świata. Na swoich koncertach prezentują muzykę krajów bałtyckich, irlandzką, argentyńską, bałkańską.

01-03-2013 g. 17.00KONCERT ANNY RADZIEJEWSKIEJ I MARIUSZA RUTKOWSKIEGO  


Znakomita mezzosopranistka Anna Radziejewska z towarzyszeniem uznanego pianisty Mariusza Rutkowskiego wystąpili w Izbie Historii Skierniewic 1 marca. Artyści nagrali dla wydawnictwa DUX pieśni Ignacego Jana Paderewskiego. Płyta otrzymała nominację do nagrody Fryderyk 2007. Rok później ukazały się w ich wykonaniu pieśni Karola Szymanowskiego, nominowane do Fryderyka 2008, wyróżnione przez ARTE w 2009.

Anna Radziejewska jest solistką Warszawskiej Opery Kameralnej. Występowała między innymi w Operze Paryskiej, Operze Genewskiej, Bayerische Staatsoper w Monachium, operach w Kolonii, Luzernie, Antwerpii, Strasburgu, w Grand Theatre Aix en Provence, Het Concertgebouw w Amsterdamie, Cite de la musique w Paryżu, na festiwalach w Salzburgu, Warszawska Jesień, Schwetzingenfestspiele, Wiener Festwochen, Holland Festival, Maerz Musik Festival Berlin i wielu innych, kreując arcydzieła muzyki barokowej, klasycznej i współczesnej we współpracy z takimi twórcami jak Attilio Cremonesi, Andreas Spering, Jean- Christophe Spinosi, Michel Tabachnik, Tito Ceccherini, Beat Furrer, Friedemann Layer.

Odznaczona brązowym medalem Gloria Artis oraz srebrnym Krzyżem Zasługi.

Mariusz Rutkowski jest cenionym w kraju i na świeciepianistą. Za płytę nagraną z Jadwigą Rappe, Mają Nosowską i Waldemarem Malickim „Shostakovich, Szymanowski, Stravinsky” otrzymał prestiżową nagrodę Opera Nederland CD of the Month – Amsterdam 2012. Po Fryderyku 2006, ARTE TV 2008 i Prix Speciale Du Disque Liryque w Paryżu jest to kolejne osiągnięcie fonograficzne i 15 płyta w dorobku artysty. Po ubiegłorocznych sukcesach we Francji, gdzie promował twórczość Szymanowskiego, Mariusz Rutkowski został wybrany przez wytwórnię płytową DUX do nagrania wszystkich dzieł Henri Duparca. W ubiegłym roku Mariusz Rutkowski zagrał w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie koncert ze światowej sławy barytonem Keqingiem Liu.

23-02-2013 g. 17.00ACOUSTIC TRIO  


W sobotę 23 lutego odbył się koncert Acoustic Trio w składzie Mike Grenee – gitara, wokal, David Price – kontrabas i Łukasz Wiśniewski – harmonijka, wokal.

Mike Greene dorastał w Brooklynie w otoczeniu bluesa, gospel oraz R'n'B lat '50 i '60. Z najmłodszych lat pamięta mamę grającą St.Louis Bluesa na starym fortepianie. W 1970 wyjechał z USA. Na stałe mieszka we Francji. Mike Greene jest multiinstrumentalistą, gra na gitarze, banjo, mandolinie i akordeonie. „Jego wrodzona znajomość muzyki amerykańskiej – folku, bluesa, country, rocka – w połączeniu z talentem songwriterskim, wieloletnim doświadczeniem scenicznym i mocnym, ciepłym głosem sprawia, że Mike kochany jest przez każdą publiczność.” Grał w zespole Dirty Grits, z którym koncertował w całej Europie, a następnie w Bulldog Gravy. W Polsce występował także z Leszkiem Cichońskim i Davidem Price jako formacja Acoustic Travellers.
David Price, amerykański gitarzysta basowy, pochodzi z Kalifornii. Mieszka w Polsce. Przez 10 lat grał ze zdobywcą nagrody Grammy – legendarnym perkusistą afrykańskim, ikoną kultury, Babatunde Olatunji. Z wokalistą bluesowym i soulowym Johnem „Broadway” Tuckerem, z którym współpracował od wielu lat, nagrał płytę „Impromptu blue”. W czasie licznych tras koncertowych miał okazję grać z wieloma uznanymi muzykami m.in.: Johnny Riversem, Joan Baez, Royem Hargrove′m, Lucky Petersonem. Ma za sobą rolę w filmie Essential Killing Jerzego Skolimowskiego oraz w serialach Teraz albo nigdy, Sprawiedliwi, Londyńczycy i Misja Afganistan. Uczestniczył w wielu festiwalach muzycznych New Orleans Jazz and Heritage Festival, the Monterey Bay Blues Festival. Przez 7 lat był dyrektorem generalnym Esalen Institute, jednego z organizatorów Monterey Jazz Festival. Do dziś jeździ pomagać przy organizacji tego festiwalu.
Łukasz „Wiśnia” Wiśniewski, harmonijkarz, wokalista, muzyk sesyjny. W 2005 nagrodzony pierwszą nagrodą na ogólnopolskim festiwalu harmonijki ustnej Bydgoszcz Harmonica Meeting. Zespół Limbo, w którym grał zdobył nagrodę w kategorii „Odkrycie Roku” w plebiscycie „Blues Top 2007″ organizowanym przez magazyn „Twój Blues”, główną nagrodę festiwalu FAMA (Świnoujście, 2007), główną nagrodę festiwalu GRAMY (Szczecin, 2008).W 2011 Łukasz Wiśniewski został uznany przez czytelników kwartalnika „Twój Blues” za najlepszego harmonijkarza roku, a album „Harpcore” super-grupy Harmonijkowy Atak, której był członkiem, został wybrany płytą roku przez użytkowników portalu bluesonline.pl. W 2009 uczestniczył w nagraniu płyty Jarosława Śmietany „Psychodelic Music of Jimi Hendrix” obok takich muzyków jak Paweł Mąciwoda, Wojciech Karolak, Nigel Kennedy. W 2011 brał udział w nagraniu płyty Gienka Loski pt. „Hazardzista”. W 2010 i 2011 miał wykłady na międzynarodowych warsztatach harmonijkowych Harmonica Meeting Under Sail (Chorwacja). W 2010 z zespołem Hard Times wystąpił podczas jedynego koncertu w Polsce Jasona Ricci – jednego z najwybitniejszych harmonijkarzy świata. Z zespołem Blue Machine w 2007 w Krakowie grał jako support Joe Cockera.

25-01-2013 g. 16.00KOLĘDY Z WIRNICKIEM  


Siedem dziewcząt z Niebanalnej Grupy Wokalnej WIRnick zaśpiewało w Izbie 25 stycznia. Na koncert „Uśmiech z płatkiem śniegu w tle” złożyły się kolędy i pastorałki. Można było zakupić debiutancką płytę zespołu.

Grupę tworzą uczennice i absolwentki ZSZ nr 4, które śpiewały ze sobą na szkolnych warsztatach wokalnych. W sierpniu 2012 r. wystąpiły podczas „Skierniewicera” jako formacja Rachela Band. W ten sposób zaczęła się współpraca z Fundacją WIR, organizatorem projektu. Dziewczyny chciały śpiewać, a fundacja zaoferowała współpracę. W październiku 2012 r. przy Fundacji WIR oficjalnie zaczęła działać Niebanalna Grupa Wokalna WIRnick. Zajęcia prowadzi Monika Rosińska, absolwentka Wydziału Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej w Łodzi. Oprawa instrumentalna i aranżacje to dzieło Emilii Płocińskiej. Kierownikiem zespołu jest Tomasz Staroń. Skład grupy: Katarzyna Śliwka, Patrycja Belanken, Iga Belanken, Karolina Głuszcz, Weronika Legięcka, Marlena Budzałek, Agata Bakalarska.

23-01-2013 g. 9.00150 LAT TEMU...  


23 stycznia, w 150 rocznicę powstania styczniowego odbyła się msza w kościele św. Jakuba. O powstaniu opowiedziała dr Anna Olczak, po czym odbył się spektakl "Gloria victis" w wykonaniu młodzieży z ZSZ nr 1 im. Józefa Piłsudskiego przygotowany pod kierunkiem Anny Kamińskiej i Anny Słupskiej.

O godz. 10.30 uczestnicy uroczystości z towarzyszeniem orkiestry Miejskiej przeszli ulicami Senatorską, Prymasowską, Konstytucji 3 Maja, Sienkiewicza, Sobieskiego pod pomnik przy szpitalu, gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Przy obelisku uczestnicy uroczystości wysłuchali przemówienia prezydenta Skierniewic.Dzień wcześniej, 22 stycznia o 13.50 zapłonęły znicze na grobach powstańców na cmentarzu św. Józefa. Uroczystości zostały zorganizowane przez Prezydenta Miasta Skierniewice oraz Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic.

17-01-2013 g. 11.00HISTORYCZNE DATY: 17 STYCZNIA 1945  


17 stycznia jeszcze przed świtem główne siły garnizonu niemieckiego wycofują się z miasta. Rano czołgi radzieckie wjeżdżają do Skierniewic. Do walk dochodzi w pobliżu koszar wojskowych i przy ul. Lelewela, gdzie Niemcy bronią budynku komendantury wojskowej. Przy ul. Sienkiewicza płonie czołg rosyjski trafiony pociskiem z pancerfausta. Rosjanie zajmują miasto. 

Komendantem wojennym powiatu skierniewickiego zostaje mjr Własow. 19 stycznia NKWD rozpoczyna aresztowania dowództwa Armii Krajowej, 19 z aresztowanych zesłano na Syberię, 4 z nich nigdy stamtąd nie wróciło. Przez wiele lat tragiczny wymiar tych dat był zupełnie przemilczany. Rocznica tych wydarzeń jest okazją do refleksji nad wolnością i zniewoleniem, nad meandrami historii i losami ludzi, którzy w wojnie byli narzędziem gier politycznych,.
17 stycznia przy czołgu upamiętniającym żołnierzy rosyjskich, którzy zginęli 69 lat temu w walkach z Niemcami poseł Dorota Rutkowska oraz prezydent miasta Leszek Trębski i przewodniczący Rady Miasta Mariusz Dziuda, a także delegacja emerytowanych policjantów złożyli kwiaty. Kazimierz Figat - prezes honorowy TPS opowiedział o tragicznych wydarzeniach tamtych dni. Tej trudnej lekcji historii wysłuchali uczniowie SP nr 1 oraz ZSZ nr 2. Znicze zapłonęły też na grobach żołnierzy polskich i rosyjskich na cmentarzu Strzelba.

19-12-2012 g. 16.00SPOTKANIE WIGILIJNE  


Serdecznie zapraszamy do naszej siedziby na spotkanie wigilijne 19 grudnia o godz. 16.oo. Podczas wieczoru usłyszymy kolędy w wykonaniu uczniów Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Skierniewicach.


08-12-2012 g. 16.30FINISAŻ WYSTAW SIÓSTR ZAGÓRSKICH  


Finisaż dwóch wystaw: fotografii Anny Marii Zagórskiej "Malowane światłem i dźwiękiem" oraz akwarel Małgorzaty Zagórskiej-Kowalewskiej "Silver Time. Impression" odbył się 8 grudnia. Można było porozmawiać z artystkami, jeszcze raz obejrzeć prace.

W fotografiach Anny Zagórskiej muzyka jest obecna w pełnych dynamiki sylwetkach muzyków, w ruchu tancerek, w nastroju i kolorystyce fotografii. Wystawie towarzyszyła prezentacja multimedialna z muzyką w wykonaniu Michała Borowskiego.
Inspiracją cyklu obrazów Małgorzaty Zagórskiej-Kowalewskiej "Silver Time. Impression" była suita Andrzeja Krauze. Dwanaście akwarel przedstawiających architekturę Łodzi - kamienice, pałace, detal architektoniczny powstało do dwunastu części suity. Płytę z muzyką, która towarzyszyła wystawie można było nabyć podczas spotkania.
Podczas finisażu wystąpiła gościnnie Iwona Manista. Zaśpiewały także dziewczyny z teatru Dominiki Dawidowicz "Banana Perwers" - Zuzu Ambroziak i Paulina Krajewska, z towarzyszeniem pianisty Włodzimierza Stefanowicza. Goście finisażu owacyjnie przyjęli Dominikę Dawidowicz, która zaśpiewała "Rebekę".


07-12-2012 KONKURS LITERACKI 555 NA FRASZKĘ, LIST, REPORTAŻ  


7 grudnia o godz. 12.00 odbyło się wręczenie nagród laureatom Konkursu Literackiego na Fraszkę, List, Reportaż. W konkursie zadaniem uczniów szkół podstawowych było napisanie fraszki na temat związany ze Skierniewicami. Uczniowie gimnazjów pisali list opisujący miasto lub wydarzenie w mieście, a uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – tworzyli reportaż o mieście, wydarzeniu, postaci związanej z miastem.

Na konkurs wpłynęło 30 prac z 6 szkół. Jury konkursowe oceniło zgodność prac z tematem konkursu, oryginalność pomysłu, walory literackie, językowe oraz historyczne. W kategorii fraszka pierwszą nagrodę otrzymała Julia Głuszek ze Szkoły Podstawowej nr 2 za pracę "Moje miasto - Skierniewice". W tej kategorii przyznano także cztery wyróżnienia. Otrzymali je: Sylwia Kołosowska, Wiktoria Kołosowska i Damian Witowski - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Weronika Kłodawska ze Szkoły Podstawowej Nr 2 za fraszkę "Do Skierniewic". W kategorii list przyznano jedno wyróżnienie. Otrzymał je Damian Opaliński, uczeń Gimnazjum nr 3. Z uwagi na to, że na konkurs wpłynął tylko jeden reportaż komisja zdecydowała nie przyznawać nagrody w tej kategorii.
Wręczone zostały także dyplomy za udział w wystawie pokonkursowej XXIV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży "Moja Przygoda w Muzeum" organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Toruniu. Na wystawie w muzeum znalazły się prace dwóch uczniów ze Skierniewic Igi Legięckiej i Kacpra Strasińskiego.
Upominki dla uczestników konkursu ufundował Urząd Miasta Skierniewice.

30-11-2012 PAMIĘĆ WYDARZEŃ - NOC LISTOPADOWA, SZARŻA POD SOMOSIERRĄ  


Niespełna rok walczyli Polacy o niepodległość kraju. Nie udało się, lecz nie to okazało się ważne. Zryw narodowy, który rozpoczęła grupa młodych kadetów z warszawskiej Szkoły Podchorążych Piechoty rozbudziła nadzieje. Wydarzenia nocy listopadowej chcemy pamiętać i przekazać tę pamięć kolejnym pokoleniom.

Na skierniewickim cmentarzu św. Stanisława znajduje się grób powstańca, Ignacego Abramowicza, kapitana artylerii konnej gwardii byłych wojsk polskich. Złożeniem kwiatów na jego grobie rozpoczęły się uroczystości upamiętniające rocznicę wybuchu powstania. W kościele św. Stanisława odbyło się przedstawienie historyczne w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 Droga Skierniewic do Niepodległości. Spektakl przygotowały Anna Słupska, Anna Kamińska i Ewa Viscardi.

Tego dnia odbył się wykład dr. Andrzeja Nieuważnego o szarży polskich szwoleżerów pod Somosierrą. Dr Andrzej Nieuważny jest specjalistą od epoki napoleońskiej, autorem licznych artykułów w czasopismach historycznych oraz książek: My z Napoleonem (1999), Czasy napoleońskie (2001), Napoleon na Mazowszu: bitwy pod Pułtuskiem i Gołyminem 1806-1807 (2005). Z Ryszardem Morawskim jest współautorem opracowania Wojsko Księstwa Warszawskiego: artyleria, inżynierowie, saperzy (2004). W 2007 r. na rynku wydawniczym ukazała się jego książka Napoleoński marszałek i alzacka praczka: François-Joseph Lefebvre i "Madame Sans-Gêne" czyli Książę i księżna Gdańska.
Andrzej Nieuważny jest związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz uniwersytetami w kraju i za granicą. Przygotowuje historyczne widowiska plenerowe m.in. podczas Toruńskiego Festiwalu Nauk.
W 2009 r. Akademia Francuska uhonorowała go orderem Palm Akademickich (Ordre des Palmes Académiques).


14-11-2012 SPOTKANIE Z dr. JANEM JÓZEFECKIM  


W siedzibie MBP 14 listopada odbyło się spotkanie z dr. Janem Józefeckim połączone z promocją jego książki „Materiały do słownika historyczno-geograficznego miejscowości powiatu skierniewickiego od 1867 r.” Wydanie opracowania było możliwe dzięki wsparciu Łódzkiego Domu Kultury w ramach projektu „Wydarzenia artystyczne oraz edukacja w instytucjach kultury”.

„Słownik” zawiera alfabetyczny rejestr miejscowości, które należą lub należały w przeszłości do powiatu skierniewickiego. Każde hasło słownikowe zawiera informacje o liczbie ludności danej miejscowości oraz jej przynależności administracyjnej z wskazaniem dokumentów źródłowych. Najstarsza wzmianka odnotowana w „Słowniku” dotyczy wsi Słupia i pochodzi z 1242 r.
Spotkanie zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna przy współudziale Izby Historii Skierniewic i Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic.

11-11-2012 11 LISTOPADA  


Uroczystości 11 listopada w Skierniewicach rozpoczęły się przy Pomniku Niepodległości, gdzie delegacje parlamentarzystów, władz miasta i powiatu oraz organizacji wojskowych i stowarzyszeń złożyły kwiaty. Prezes TPS Andrzej Charzewski, który prowadził tę część uroczystości na zakończenie swojego wystąpienia powiedział: Twórcom naszej państwowości oddajemy dzisiaj, w dniu święta narodowego, należny hołd. Świętując uroczyście Dzień Niepodległości, odwołujemy się do tych pięknych tradycji historycznych, aby czerpać z nich wiarę i siłę w utrwalaniu odzyskanej ponownie niepodległości. Zróbmy wszystko, aby właściwie wykorzystać dar wolności. Sięgnijmy do pięknych tradycji historycznych, obudźmy w sobie ducha narodowego i bądźmy solidarni w pracy dla dobra naszej Ojczyzny!

Podczas mszy w kościele garnizonowym kazanie wygłosił ks. dr hab. Krzysztof Burczak, kierownik Katedry Historii Powszechnego Prawa Kanonicznego KUL. Mówił o pięknych kartach historii polskich, ale i o tych mrocznych, które doprowadziły do upadku państwowości, o sile i dumie narodu, dzięki której państwo mogło się odrodzić. O trudnych i pięknych wydarzeniach w historii Polski mówił prezydent miasta LeszekT rębski.

W kościele odbył się koncert pieśni patriotycznych i żołnierskich w wykonaniu zespołu „Ustronie” i chóru „Amabile”. Nie zabrakło tez żołnierskiej grochówki.

09-11-2012 SKIERNIEWICKA JESIEŃ MUZYCZNA  


Za nami trzy dni muzyki. Podczas Skierniewickiej Jesieni Muzycznej usłyszeliśmy koncert Katarzyny Trylnik i Mariusza Rutkowskiego, koncert uczniów szkół muzycznych oraz Skierniewickiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Grzegorza Berniaka, z udziałem znakomitego solisty skrzypka Gustawa Ciężarka. Koncertom towarzyszyły wystawy: fotograficzna Anny Marii Zagórskiej, malarstwa Małgorzaty Zagórskiej-Kowalewskiej, wystawa prac plastycznych Dwory Polskie oraz wykład Romualda Morawskiego.

PROGRAM
9 listopada
16.00 wernisaż wystawy fotograficznej ANNY MARII ZAGÓRSKIEJ - MALOWANE ŚWIATŁEM I DŹWIĘKIEM oraz malarstwa akwarelowego MAŁGORZATY ZAGÓRSKIEJ-KOWALEWSKIEJ - SILVER TIME. IMPRESSION
Izba Historii Skierniewic
17.00 koncert solistów, zespołów kameralnych oraz orkiestry kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. F. Chopina
i Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia
Kinoteatr Polonez
10 listopada
17.00 wernisaż wystawy DWORY POLSKIE ze zbiorów artystów ze Skierniewic i okolic oraz wykład ROMUALDA MORAWSKIEGO, starszego kustosza Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.
Galeria Młodzieżowego Centrum Kultury
18.30 koncert - KATARZYNA TRYLNIK sopran, MARIUSZ RUTKOWSKI fortepian
Sala koncertowa szkół muzycznych
11 listopada
14.00 PAN TADEUSZ, reżyseria RYSZARD ORDYŃSKI, rok produkcji 1928
Kinoteatr Polonez
17.00 koncert SKIERNIEWICKIEJ ORKIESTRY KAMERALNEJ pod dyrekcją GRZEGORZA BERNIAKA, GUSTAW CIĘŻAREK - skrzypce
Kościół Garnizonowy

FESTIWAL ODBYWA SIĘ POD PATRONATEM
Prezydenta Miasta Skierniewice Leszka Trębskiego
PATRONAT MEDIALNY TVP Łódź, Radio RSC, Polska Dziennik Łódzki ITS, Głos Skierniewic i Okolicy, skierniewickie.pl, tvskierniewice.pl SPONSORZY Restauracja Finezja - Zdzisława Szajer, Catering 7 Heaven ORGANIZATORZY Miasto Skierniewice, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina, Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia, Izba Historii Skierniewic, Młodzieżowe Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Ars Iuventutis

01-11-2012 KWESTA NA SKIERNIEWICKICH CMENTARZACH  


W dorocznej zbiórce pieniędzy na rzecz ratowania zabytkowych cmentarzy kwestowali lokalni przedstawiciele kultury i mediów, samorządowcy oraz tradycyjnie członkowie Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic. Kwestujących można było spotkać przy furcie cmentarza św. Józefa, na cmentarzu komunalnym i na cmentarzu św. Stanisława. Zebrano 6.913,29 zł oraz 3,02 Euro i 2 kuny.

Z funduszy zebranych podczas ubiegłorocznej kwesty wyremontowano znajdujący się na cmentarzu św. Stanisława grobowiec Emilii Maciejewskiej, dwa małe nagrobki obok jej grobu, grób Marii Piechalskiej, Leona Sitkowskiego, Julii z Bobrowskich Buczkowskiej, dwa nagrobki bez inskrypcji, grób Marianny z Szkupińskich Muszyńskiej, a także nagrobek Marii Niewęgłowskiej na cmentarzu św. Józefa. Wykonano także drobne naprawy grobowca rodziny Weyherów i Mariana Himmela.

31-10-2012 OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA  


Akcję sprzątania zabytkowego cmentarza, położonego przy kościele św. Stanisława, zainicjowało na początku lat 90. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic. Co roku, przed dniem Wszystkich Świętych, młodzież szkolna pod opieką nauczycieli porządkuje najstarszą nekropolię w Skierniewicach, gdzie znajduje się wiele nagrobków o cennych walorach historycznych i artystycznych.

Cmentarz, zamknięty w 1945 r., był miejscem gdzie dokonywano pochówków zarówno katolików jak i prawosławnych. W latach 60. ubiegłego wieku zmniejszono o 2/3 powierzchnię cmentarza.
Pamięć i działania wielu ludzi na przestrzeni lat pozwoliły ocalić to miejsce przed całkowitym zniszczeniem i zapomnieniem.
W sprzątaniu cmentarza, które odbyło się 31 października wzięli udział uczniowie kl IV a Szkoły Podstawowej Nr 1 z Pawłem Felczyńskim, uczniowie klasy VI d i V d Szkoły Podstawowej nr 2 pod opieką Katarzyny Sałkowskiej i Agnieszki Kosmowskiej, klasa IV e ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Magdaleną Nosal, a także klasa I a z Gimnazjum nr 1 z Elżbietą Kłosińską oraz uczniowie ZSZ nr 4 - klasy I c i I d z Elżbietą Jastrzębską. Serdecznie dziękujemy nauczycielom i młodzieży za udział w akcji. Uczniowie porządkowali cmentarz także 14 listopada. Na nasz apel odpowiedziały Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i 2 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

11-10-2012 PULS WIERSZA  


Za nami cztery dni spotkań z poezją "Puls Wiersza", akcji, która zainaugurowała tegoroczną edycję Festiwalu Puls Literatury. W czwartek 11 października Izabela Klebańska spotkała się z młodymi czytelnikami w bibliotece przy ul. Reymonta, w sobotę w Skierniewicach gościli znakomici poeci Marcin Sendecki i Darek Foks. Poeci byli tez jurorami w konkursie im. Tadeusza Sułkowskiego.

Zwycięzcą konkursu został Szymon Słomczyński z Krakowa. Drugą nagrodę otrzymał Karol Graczyk z Deszczna, a dwie różnorzędne trzecie nagrody przyznano Monice Brągiel z Pilszcza i Bartoszowi Głowackiemu z Osieki. Na deskach Teatru Realistycznego zmagali się młodzi recytatorzy w poświęconym poezji współczesnej Konkursie Performowania Poezji Tego Tysiąclecia -Złodzieje Wierszy. Jury wyróżniło Monikę Traut za prezentację wiersza Katarzyny Giełżyńskiej "Kusiciel". W ostatnim dniu "Pulsu Wiersza" grupa teatralna Banana Perwers zaprezentowała wiersze Tadeusza Sułkowskiego. Wieczór zakończył się koncertem "Romantycznie i jazzowo" w wykonaniu Moniki Rosca - fortepian i Marka Waggonera - gitara. W programie koncertu znalazły się aranżacje utworów Chopina oraz temat z filmu "Polskie drogi". Andrzej Charzewski prezes Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic oraz córka siostrzenicy Tadeusza Sułkowskiego Dorota Krysiak w obecności miłośników poezji T. Sułkowskiego, złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową, znajdującą się na kamienicy, gdzie 105 lat temu, 15 października 1907 r. urodził się Tadeusz Sułkowski.PROGRAM


11 października
11.00 - spotkanie z Izabelą Klebańską - MCK, filia Miejskiej Biblioteki Publicznej
12 października
17.00 - Złodzieje wierszy - Ogólnopolski Konkurs Performowania Poezji Tego Tysiąclecia - Teatr Realistyczny
13 października
17.00 - podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Tadeusza Sułkowskiego i spotkanie z poetami: Jerzym Jarniewiczem, Marcinem Sendeckim, Andrzejem Sosnowskim i Darkiem Foksem - galeria MCK
19.30 - koncert Kopyt/Kowalski - Art de Grand
14 października
16.00 - Teatr Banana Perwers czyta Sułkowskiego - Izba Historii Skierniewic
16.30 - Romantycznie i jazzowo - koncert Moniki Rosca - fortepian i Marka Waggonera - gitara - Izba Historii Skierniewic
Po koncercie złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą Tadeuszowi Sułkowskiemu

Organizator: Młodzieżowe Centrum Kultury
Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Izba Historii Skierniewic, Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic, Fundacja Teatru Realistycznego, Miejska Biblioteka Publiczna, Art de Grand
Patron medialny: skierniewickie.pl

05-10-2012 g. 17.00SZLAKIEM WIEDENKI  


SZLAKIEM WIEDENKI czyli opowieści Marka Moczulskiego, członka Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, współautora książki "Stacya Stare Powązki". Wieczorowi zorganizowanemu z okazji 25-lecia PSMK będą towarzyszyły prezentacje książek napisanych przez członków Stowarzyszenia oraz ekslibrisów Ryszarda Bandosza, członka PSMK. Następnego dnia w Parowozowni odbbyły się pokazy filmowe, spektakl teatralny, wystawy.

Program
5 października
17.oo Szlakiem wiedenki czyli opowieści Marka Moczulskiego o budowniczych Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

6 października
11.00-19.00 - wystawa taboru kolejowego
11.00-14.00 - wystawa prac malarskich Zbigniewa Sułkowskiego
wystawa urządzeń sterowania ruchem kolejowym
zwiedzanie czynnej centrali telefonicznej
wystawa "25-lecie PSMK w Parowozowni Skierniewice"
przejazdy drezynami ręcznymi
14.00-15.00 pokaz sztuki kowalskiej w wykonaniu Drużyny Najemnej "Dziki Bez".
15.00-16.00 Wernisaż wystawy prac malarskich Zbigniewa Sułkowskiego (wstęp na wernisaż na podstawie imiennych zaproszeń)
16.00-16.20 prezentacja multimedialna "25-lecie PSMK i 20-lecie działalności PSMK w Parowozowni Skierniewice"
16.30, 17.30, 18.30 - spektakl grupy teatralnej Banana Perwers "Świeczka zgasła" . Przedstawienie odbędzie się w wagonie z 1889 r. (wejściówki na spektakl do odbioru w portierni przed spektaklem)
Przegląd filmów:
16.30 - Jak co dzień reż K. Karabasz
17.30 - "Węzeł" - K. Karabasz
18.30 - "Kolejarstwo" A Munk
16.30 - wieczór artystyczny


17-09-2012 g. 15.00SPOTKANIE W ZWIERZYŃCU  


W 68 rocznicę tragicznych wydarzeń w Zwierzynieckim lesie, gdzie żandarmi wykonali egzekucję na 20 Skierniewiczanach, w odwecie za zastrzelenie przez żołnierzy AK żandarma, przy symbolicznej mogile spotkały się rodziny zamordowanych, władze miasta, uczniowie szkół skierniewickich, aby uczcić pamięć mieszkańców miasta, którzy zginęli z rąk okupanta. Spotkania odbywają się od dwunastu lat, ich inicjatorem była Maria Bobrowska, córka Jana Grabowskiego, zamordowanego w Zwierzyńcu 17 września 1944 r.

09-09-2012 g. 8.00W STRONĘ KUJAW  


Zwiedzanie zamku w Oporowie, jednego z najlepiej zachowanych zamków gotyckich w Polsce, posiadającego cenną kolekcję mebli, sreber, porcelany, obrazów i zbroi oraz zwiedzanie Kłóbki, w której znajduje się dwór z parkiem z poł. XIX w. oraz kościół i skansen to główne atrakcje wycieczki zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic.

W skansenie w Kłóbce odbył się festyn folklorystyczny z cyklu „Z życia dawnej wsi" pt. „Wesele” z pokazem obrzędów weselnych. Kujawskie oczepiny, przyśpiewki, tańce zaprezentowały zespoły folklorystyczne. Zwiedziliśmy Kościół pw. św. Prokopa. Przewodnikiem był prezes Towarzystwa Miłośników Kłóbki im. Marii Wodzińskiej Orpiszewskiej, pan Bogdan Lisowski, poeta, muzyk i gawędziarz.

02-09-2012 SPACER PO SKIERNIEWICACH  


W pierwszą niedzielę września odbył się ostatni już w tym roku spacer po Skierniewicach. Spacer rozpoczął się od zwiedzania gmachu Sejmiku Powiatowego, po którym oprowadzał Zbigniew Sawicki. Przewodnik Wanda Gozdowska opowiadała o budynku poczty, dawnej austerii, szpitala, cmentarza ewangelickiego, który mieścił się w miejscu dzisiejszego Pl. Inwalidów.

Przewodnik opowiadała o budowlach znajdujących się przy ul. Lelewela - sądu, bramy Bąbla, dawnej handlówki. Uczestnicy wycieczki zwiedzili budynek dworca kolejowego wzniesionego w 1874 według projektu Jana Kacpra Heuricha, warszawskiego architekta, który projektował m.in. budowlę kościoła w Wilanowie, czy pałacu Jakuba Janasza w Warszawie.
Cykl "Spacerów po Skierniewicach" został dofinansowany ze środków otrzymanych od Miasta Skierniewice.

01-09-2012 g. 9.00W 73 ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ  


Pamięć żołnierzy, którzy swoje życie oddali w obronie ojczyzny, uczcili Skierniewiczanie przybyli na uroczystą mszę w kościele św. Jakuba celebrowaną przez ks. Jana Pietrzyka dziekana dekanatu Skierniewice.

Po mszy odbył się uroczysty przemarsz, który otwierała orkiestra miejska, za nią szła grupa Rekonstrukcyjna Stowarzyszenia 26 DP w mundurach żołnierzy września oraz poczty sztandarowe szkół. "Dla nas, Polaków, ta wojna była walką o przetrwanie narodu i państwa, a stała się także wojną o ogólnoludzkie prawdy i cele, o człowieczą godność" - powiedział Andrzej Charzewski prezes TPS, prowadzący uroczystości przy pomniku na Pl Inwalidów. Przy pomniku posłowie, władze miasta oraz delegacje związków kombatanckich, stowarzyszeń i organizacji politycznych złożyły kwiaty. Znicze zapłonęły także na grobach żołnierzy na cmentarzu św. Józefa.

31-08-2012 SKIERNIEWICER  


To projekt akcji kulturalnych przywracających pamięć o społeczności żydowskiej Skierniewic, która przed II wojną światową liczyła ponad 4 tys. mieszkańców. Projekt jest realizacją pomysłu Lecha Mackiewicza. W czasie "Skierniewicera" odbyła się prapremiera sztuki Lecha Mackiewicza "Skierniewicer", którą czytali m.in. Mateusz Damięcki, Renata Dancewicz, Zbigniew Stryj.

Dwudniowe wydarzenie rozpoczęło się otwarciem wystawy fotograficznej Jerzego Piwowarskiego "Kaddisz. Yizkor-Lapidarium" oraz wystawy ceramicznej Janusza Wójcika "Klezmerzy - wędrowcy - myśliciele". Skierniewicera zaszczyciła prof. Olga Haus, która wygłosiła wykład poświęcony profesorowi Berowi Hausowi ze Skierniewic. Skierniewiczanie mieli okazję spotkać się z Joanną Dylewską autorką filmu "Po-lin. Okruchy pamięci", którego projekcja odbyła się w drugim dniu festiwalu. Skeirniewicer to także znakomite koncerty zespołów Plazmatikon i Mayaan oraz Rahela Band i świetny występ akademii Tańca 4-20.


PROGRAM
PIĄTEK – 31.08.2012

17.00 – wernisaż wystawy fotograficznej Jerzego Piwowarskiego „KADDISZ. Yizkor-Lapidarium” – Izba Historii Skierniewic.
„Klezmerzy - wędrowcy - myśliciele" – wystawa ceramiki pracowni Janusza Wójcika z Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie - Izba Historii Skierniewic.
17.30 – projekcja filmu „Cmentarz Remu” reżyseria Edward Etler, muzyka Krzysztof Komeda, zdjęcia Antoni Nurzyński „Tosiek” – Izba Historii Skierniewic.
18.30 – czytanie sztuki „Skierniewicer” – Teatr Realistyczny. Bilet wstępu 10 zł,
dyskusje – sprzedaż książki Skierniewicer – degustacja kuchni żydowskiej przygotowana przez Catering 7Heaven.
21.00 – koncert zespołu Plazmatikon – Art de Grand. Bilet wstępu 10 zł.

SOBOTA – 1.09.2012

15.00 – wykład prof. Olgi Haus „Profesor Ber Haus – skierniewicer i wrocławianin” – Izba Historii Skierniewic.
„KADDISZ. Yizkor-Lapidarium” – wystawa fotograficzna Jerzego Piwowarskiego – Izba Historii Skierniewic.
„Klezmerzy - wędrowcy - myśliciele" – wystawa ceramiki pracowni Janusza Wójcika z Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie - Izba Historii Skierniewic.
„Cmentarz Remu” reżyseria Edward Etler, muzyka Krzysztof Komeda, zdjęcia Antoni Nurzyński „Tosiek” – Izba Historii Skierniewic.
16.00 – „... imię róży" – występ Akademii Tańca 4-20, "W austerii" koncert Rachela Band – Teatr Realistyczny - degustacja kuchni żydowskiej przygotowana przez Catering 7Heaven.
17.00 – projekcja filmów: „Po-lin. Okruchy pamięci” Jolanty Dylewskiej, „8 historii, które nie zmieniły świata” Iva Krankowskiejo i Jana Śpiewaka – spotkanie z reżyserami – Teatr Realistyczny.
18.00 – koncert zespołu MAYAAN – Art de Grand. Bilet wstępu 15 zł.
21.00 – impreza taneczna MULTI-KULTI – DJ Yolanda – Art de Grand. Bilet wstępu 10 zł.
SKIERNIEWICER zostanie zarejestrowany kamerami cyfrowymi dla celów dokumentalnych z możliwością wydania na DVD.

HONOROWY PATRONAT: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, Teatr Żydowski w Warszawie, Żydowski Instytut Historyczny, Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa.
AUTOR PROJEKTU: Lech Mackiewicz.
ORGANIZATOR: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR.
PARTNERZY: Piwnica u Artystów, DKF "Eroica", Miejska Biblioteka Publiczna im. Wł. Reymonta, Akademia Tańca 4-20, Fundacja Teatr Realistyczny, Miejski Ośrodek Kultury, TopFilm, grupa teatralna Banana Perwers, Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic, Izba Historii Skierniewic.
PATRONAT MEDIALNY: skierniewickie.pl, Radio RSC, Radio Victoria, Głos Skierniewic i Okolicy, ITS Dziennik Łódzki, kulturownia.pl.
WSPÓŁORGANIZATOR/przyjaciel: Darek Foks, Adam Michalak.
SPONSOR STRATEGICZNY: Bank Spółdzielczy.
SPONSORZY: Multibank, Catering7Heaven.

15-08-2012 W ROCZNICĘ CUDU NAD WISŁĄ  


Uroczyste obchody Dnia Wojska Polskiego i rocznicy Cudu nad Wisłą rozpoczęły się na Placu Jana Pawła II. Przy Pomniku Niepodległości Poseł na Sejm Dorota Rutkowska, władze miasta, kombatanci oraz przedstawiciele organizacji politycznych i społecznych złożyli kwiaty.

Przy pomniku nastąpiła uroczysta zmiana warty Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego. Wartę honorową pełnili także przedstawiciele Związku Strzeleckiego i członkowie grupy rekonstrukcyjnej Stowarzyszenia Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty. Uroczystość prowadził prezes TPS Andrzej Charzewski. Po odegraniu przez Miejską Orkiestrę Dętą „Roty” uczestnicy uroczystości udali się do kościoła garnizonowego, gdzie odbyła się msza św. odprawiona przez ks. płk. Marka Pietrusiaka w intencji ojczyzny.
Atrakcją święta była wystawa sprzętu żandarmerii. Na przygotowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień z Mińska Mazowieckiego pokazie można było zobaczyć pojazdy i uzbrojenie oddziałów. Nie zabrakło tez tradycyjnej żołnierskiej grochówki.

05-08-2012 g. 11.00DO PUSZCZY BOLIMOWSKIEJ  


Spacer po Bolimowskim Parku Krajobrazowym - miejscu gdzie niegdyś rozciągała się puszcza, w kniejach żył gruby zwierz, niedostępne trzęsawiska i bagna dodawały grozy temu miejscu, uroku zaś leśne jeziorka - jest okazją do wyrwania się z miasta.

Najpiękniejsze zakątki pokazały przewodniczki Parku Bolimowskiego Agnieszka Pruszkowska i Magdalena Bieniek oraz przewodnik PTTK Czesław Główka. Atrakcją wycieczki była wizyta w Rezerwacie Kopanicha, malownicze starorzecza Rawki oraz obserwacja śladów działalności bobrów.
Cykl "Spacerów po Skierniewicach" został dofinansowany ze środków otrzymanych od Miasta Skierniewice.

07-07-2012 g. 11.00SPACER PO SKIERNIEWICACH  


Najcenniejszy zabytek sztuki sakralnej - kościół św. Jakuba zwiedzili uczestnicy spaceru 7 lipca. Oprowadzał Krzysztof Lichota, teolog. Uczestnicy wycieczki mogli obejrzeć miejsca na co dzień niedostępne – kryptę, gdzie złożono serce abp. Antoniego Ostrowskiego i wieżę, w której znajduje się skarbiec.

Kościół św. Jakuba jest najcenniejszym zabytkiem sakralnym w mieście. Świątynia fundowana przez prymasa A. Ostrowskiego została wzniesiona według projektu architekta Efraima Szregera w 1781 r. w miejscu kościoła gotyckiego, który spłonął w XVIII w. Z pożaru ocalała tylko wieża.
Zwiedzający mogli zobaczyć feretrony, naczynia i szaty liturgiczne, sztandary. Zbigniew Matysek, organizator spacerów zaprosił na kolejną wyprawę po Bolimowskim Parku Krajobrazowym.
Cykl "Spacerów po Skierniewicach" został dofinansowany ze środków otrzymanych od Miasta Skierniewice.

30-06-2012 g. 18.00PIOSENKI Z UKŁONEM  


Za nami znakomity koncert "Piosenki z ukłonem" w wykonaniu Dominiki Dawidowicz z towarzyszeniem pianisty Włodzimierza Stefanowicza. Zakochani w Kabarecie Starszych Panów artyści zaprezentowali zarówno utwory znane już publiczności, jak i zupełnie nowe.

Dominika Dawidowicz to z wykształcenia aktor dramatu, z zawodu dziennikarz radia RSC, a z zamiłowania instruktor teatralny. Twórca i szef grupy artystycznej Banana Perwers działającej w Klubie Oaza. Aktorka uwielbia gwiazdy filmowe, których już nie ma oraz absurdalne kino Tarantino i Rodrigueza. Kocha skierniewicką Parowozownię i organizację artystycznych imprez. Włodzimierz Stefanowicz współpracował z Jerzym Połomskim, Stenią Kozłowską, czy Haliną Kunicką. Skomponował muzykę do wielu animacji Semafora, a aktualnie tworzy muzykę do projektu Skierniewicer.
Na co dzień artystów można spotkać w klubie Oaza i w Młodzieżowym Centrum Kultury, gdzie odbywają się próby duetu.

15-06-2012 g. 12.00WYSTAWA "SKRZYDŁOROŻEC"  


W piątek 15 czerwca 2012 o godz. 12.00 została otwarta wystawa „Skrzydłorożec”. Eksponowane na wystawie prace powstały na warsztatach plastycznych „Trzy pracownie” pod opieką Beaty Trochonowicz i Dariusza Zdrojewskiego, podczas Festiwalu Sztuki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Wystawę można zwiedzać do 24 sierpnia.

Uczestnicy zajęć swoje pomysły realizowali w technikach malarskich (tempera, gwasz, pastele olejne), graficznych (monotypia olejna, monotypia graficzna), dekoracyjnych (batik) oraz rzeźbiarskich (formy ceramiczne). "Skrzydłorożec" – to pole do wyobraźni w łączeniu motywów, przedstawianiu rzeczy w sposób daleki od realizmu. Zróżnicowana tematyka prac – od motywów architektury, elementów pejzażu po postacie ludzi i zwierząt – odzwierciedla indywidualne zainteresowania i możliwości twórcze. Znaczącą część wystawy tworzą prace przedstawiające figury, rzeźby, pomniki i kapliczki Skierniewic.
W warsztatach brało udział około 20 uczestników w wieku od 17 do 23 lat. Autorzy prezentowanych prac są laureatami licznych konkursów m.in. Międzynarodowego Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych w Krakowie, Ogólnopolskiego Biennale Sztuki Nieprofesjonalnej w Skierniewicach, Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Teofila Ociepki w Bydgoszczy i wielu innych.
Prace prezentowane na wystawie to:
MALARSTWO
Rafał Antos, Daniel Bryła, Mariusz Barańczyk, Łukasz Górski, Anna Grabowicz, Anna Jęczkowska, Anna Kowalska, Marcin Krawczyk, Milena Maciaszek, Ilona Migdał, Marek Olszak, Artur Perzanowski, Paweł Rzadkiewicz, Piotr Traczyk.
BATIK
Rafał Antos, Daniel Bryła, Łukasz Górski, Anna Jęczkowska, Paweł Rzadkiewicz.
CERAMIKA
Łukasz Górski, Anna Jęczkowska, Daniel Łukasik, Milena Maciaszek, Ilona Migdał, Marek Olszak, Paweł Rzadkiewicz, Andrzej Szewczyk, Piotr Zieliński.
Organizatorzy wystawy to Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nasze Dzieci”, Izba Historii Skierniewic, Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic.

03-06-2012 g. 11.00SPACER PO SKIERNIEWICACH  


W niedzielę 3 czerwca odbył sie "Spacer po Skierniewicach". Tym razem trasa wiodła przez dzielnicę willową za rzeką. Oprowadzała Wanda Gozdowska, przewodnik PTTK.

Oglądaliśmy dzielnicę willową Skierniewic zaczynając od "number one" - willi Kozłowskich (wewnątrz), potem willa dr Rybickiego, Moczygęby, Olszewskich - mówi Zbigniew Matysek organizator spacerów - Zakończyliśmy zapowiedzianą wcześniej "niespodzianką" czyli wizytą w pracowni Włodka Warulika, wybitnego artysty malarza, który mieszka i tworzy w Skierniewicach, a bardziej jest znany za granicami kraju niż w rodzinnym mieście. Przeżyliśmy wspólnie moment "odsłonięcia" obrazu, a właściwie jego pewnych elementów, które zostały wcześniej namalowane, a później zaklejone. W.W. stosuje taką metodę zaskakiwania samego siebie. Po odkryciu proces pracy nad obrazem toczy się dalej. Nie tylko obejrzeliśmy pracownię i posłuchaliśmy o metodach pracy nad obrazem, ale wysłuchaliśmy w wykonaniu Włodka krótkiego koncertu jazzowego na pianinie. Spotkanie dostarczyło obecnym wielu niezapomnianych wrażeń. Myślę, że jeszcze długo będą wspominać ten spacer, a zwłaszcza jego zakończenie. Cykl "Spacerów po Skierniewicach" został dofinansowany ze środków otrzymanych od Miasta Skierniewice.

02-06-2012 202 ROCZNICA URODZIN KONSTANCJI  


2 czerwca prezes Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic wraz z żoną, w towarzystwie wiceprezes Anny Majda-Baranowskiej oraz skarbnik Wiesławy Caban złożyli kwiaty na grobie Konstancji Grabowskiej w Babsku w 202 rocznicę urodzin muzy Chopina.

To właśnie uczucie do Konstancji inspirowało go do napisania koncertu f-moll. Bo ja już – może na szczęście – mam mój ideał, któremu wiernie, nie mówiąc z nim, już pół roku służę, który mi się śni, na którego pamiątkę stanęło adagio do mojego Koncertu...” - pisał Chopin do swojego przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego w liście napisanym 3 października 1829 r. Jarosław Iwaszkiewicz pozostając pod wielkim wrażeniem tej części utworu powiedział, że pierwsze akordy fortepianowe brzmią "jak otwarcie bramy do jakiegoś przybytku miłości i spokoju...”

01-06-2012 g. 17.00SPOTKANIE Z PIOTREM MYSŁAKOWSKIM  


W przeddzień urodzin Konstancji Gładkowskiej odbyło się spotkanie z Piotrem Mysłakowskim, badaczem rodziny i otoczenia Chopina. Piotr Mysłakowski wspólnie z Andrzejem Sikorskim od kilkunastu lat prowadzi badania, których efektem są opracowania "Rodzina matki Chopina. Mity i rzeczywistość" (2000), "Rodzina ojca Chopina. Migracja i awans" (2002) oraz "Chopinowie. Krąg rodzinno-towarzyski" (2005). W 2009 r. ukazała się ich książka "Fryderyk Chopin. Korzenie", a rok później wersja angielska opracowania.

Piotr Mysłakowski wydał także "Materiały genealogiczne szlachty parafii Rypin 1675-1808" (Warszawa 1998), "Opowieści rypińskie" (1998), jest autorem i współautorem artykułów historycznych i biograficznych, drukowanych w czasopismach naukowych i popularnych.
Laureat nagród i wyróżnień naukowych, wśród nich Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2011. Odczyty na tematy historyczno-chopinowskie wygłaszał m.in. w Bangkoku, Paryżu, Lwowie, Warszawie, Krakowie.
Jest architektem wnętrz, grafikiem, autorem wielu projektów wnętrz użyteczności publicznej w Krakowie oraz projektów grafiki użytkowej i wydawniczej. Wieloletni wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Architektów Wnętrz (IFI), delegat na kongresy i misje zagraniczne. Członek Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. Był asystentem w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz ekspertem UNESCO i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.

27-05-2012 g. 12.3070 ROCZNICA POWSTANIA INTERNATU DLA SIEROT WOJENNYCH  


Mszą św. w kościele św. Jakuba 27 maja 2012 r. rozpoczęły się uroczystości z okazji 70 rocznicy powstania Internatu dla Sierot Wojennych w Skierniewicach przygotowane przez Stowarzyszenie Sierot Wojennych, Prezydenta Miasta Skierniewice, Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Izbę Historii Skierniewic. Po mszy odsłonięta została tablica pamiątkowa na domu przy ul. Senatorskiej 10, gdzie była pierwsza siedziba Internatu.

Poświecenia tablicy dokonał wychowanek internatu ks. Marian Pawłowski. Wiesław Domostowicz, inicjator spotkania, prezes Stowarzyszenia Sierot Wojennych skierował wiele ciepłych słów pod adresem mieszkańców miasta, przypomniał tych, którzy w dniach okupacji nieśli pomoc dzieciom. Wśród podopiecznych internatu przybyłych na uroczystości był Stefan Jungfer mieszkający na stałe we Francji, który przeżył tragedię getta, pierwsi wychowankowie: Mirosław Peto, Bolesław Dyjasiński, Stanisław Pisarski. Był także Wojciech Gadomski - konstruktor lotniczy, siostry Nela i Teresa Kańczuga, Anna Dmytruk, Tadeusz Kryszczyński oraz Stanisław Pisarek.
Historia Internatu dla Sierot Wojennych została opisana w książce autorstwa Andrzeja Krysiaka "Ocalone dzieciństwo".
W przeddzień uroczystości, w siedzibie Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości odbyła się konferencja prasowa, w czasie której zaprezentowane zostały materiały związane z historią Internatu – film oraz ulotki informacyjne, a członkowie Stowarzyszenia Sierot Wojennych odpowiadali na pytania dziennikarzy.

25-05-2012 g. 12.00MOJA PRZYGODA W MUZEUM  


W piątek odbyło się rozstrzygnięcie eliminacji wstępnych konkursu "Moja Przygoda w Muzeum". Na konkurs wpłynęło 57 prac, w tym 29 w kategorii 5-9, 27 w kategorii 10-12 i 1 praca w kategorii 13-15. Fundatorem nagród jest Prezydent Miasta Skierniewic, współorganizator eliminacji.

Komisja w składzie: artysta malarz Włodzimierz Warulik, instruktorzy Pracowni Plastycznej Młodzieżowego Centrum Kultury Agata Ignaczak i Zenon Kwiatkowski postanowiła włączyć pracę 13-letniego uczestnika do oceny w grupie 10-12 i przyznać 4 równorzędne nagrody w dwóch kategoriach wiekowych 5-9 i 10-12. W ocenie twórczość członkowie komisji wzięli pod uwagę przede wszystkim walory artystyczne oraz zgodność z tematem konkursu.
Cztery równorzędne nagrody w kat. wiekowej 5-9 przyznano następującym osobom:
IGA LEGIĘCKA, Warsztat garncarski w Bolimowie
6 l., Przedszkole nr 10
opiekun: Paweł Legięcki
MAYA EL RACHIDI, Izba Historii Skierniewic
5 l., Przedszkole nr 8
opiekun: Barbara Banaszczak
KACPER STRASIŃSKI, Skierniewicka lokomotywa
6 l., Przedszkole nr 8
opiekun: Barbara Banaszczak
MAŁGORZATA MALARCZYK, bez tytułu
8 l., Szkoła Podstawowa nr 4
opiekun: Paweł Lęgięcki

Laureatami nagród w kategorii wiekowej 10-12 zostały:
KAROLINA MALARCZYK, Moja przygoda w muzeum - skansen
12 l., Szkoła Podstawowa nr 4
opiekun: Paweł Lęgięcki
IZABELA GRABOWSKA, Parowozownia
12 l., Szkoła Podstawowa nr 4
opiekun: Paweł Lęgięcki
NINA GRUCHAŁA, Skansen w Łowiczu
10 l., Szkoła Podstawowa nr 4
opiekun: Paweł Lęgięcki
AGNIESZKA WIERCIOCH, Parowozownia
11 l., Szkoła Podstawowa nr 7
zgłoszenie indywidualne

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu. Wystawę pokonkursową można oglądać do 10 czerwca. Nagrodzone prace zostaną przesłane do Muzeum Okręgowego w Toruniu, gdzie wezmą udział w eliminacjach międzynarodowych.

19-05-2012 g. 18.00NOC W IZBIE  


19 maja odbyła się NOC MUZEÓW w Izbie Historii. Otworzyliśmy o 18.00, a jako, że oglądanie eksponatów w nocy jest dość niecodzienne zarówno dla eksponatów jak i zwiedzających to i niecodzienne zdarzenia działy się tej nocy.

POKÓJ OTWARTY 18.00-20.00 Wszyscy, którzy mieli ochotę podzielić się swym talentem – grają, śpiewają, piszą, recytują, tańczą, mieli możliwość zagrać sobie w Izbie.
MALOWANIE Z WYOBRAŹNI 18.00-20.00 W Izbie można było spotkać malującą Elżbietę Lewandowską, zobaczyć i zakupić jej prace. Elżbieta Lewandowska jest wykładowcą w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej, pracuje w łowickim gimnazjum pijarskim. Maluje od ponad 20 lat. Prace w technice olejnej, akryle i pastel tworzy z wyobraźni.
MEDYTACJE Z ANIOŁAMI 20.00-22.00 Z Wiolettą Ewą Tuchowską wizjonerką i wróżką można było zajrzeć w przyszłość, poznać swój potencjał sukcesu czy też imię i krótki przekaz Anioła Opiekuńczego.
Wioletta Ewa Tuchowska jako ekspert występowała w „Dzień dobry TVN”, „Mieście Kobiet”, „Rozmowach w toku”, „Superstacji”. Znana jest z programów w Antyradio w Trójce, EZO TV, Radiu RDC. W Izbie będzie można zakupić autorską płytę relaksacyjną Wioletty Ewy Tuchowskiej „Medytacje z Aniołami. Podróż przez czakry”.
KUP SOBIE KSIĄŻKĘ 18.00-23.00 W sprzedaży były wydawnictwa historyczne o mieście m.in. książki, które ukazały się w tym roku „Ukłony z Skierniewic”, „Piórem i akwarelą”. Można też było usiąść i poczytać.
SLAJDY ZE STARĄ FOTOGRAFIĄ 18.00-23.00 - pokaz.
O 22.30 rozpoczął się NOCNY SPACER PO MIEŚCIE - od willi Kozłowskich, spacerowicze udali się do Izby Historii oraz na Rynek. Spacer zakończył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej na wystawie „Życie codzienne skierniewiczan w II poł. XX w.” Przewodnikiem po mieście była Wanda Gozdowska.

18-05-2012 g. 18.00DRAM  


W piątek 18 maja o godz. 18.00 w Sali Biblioteki Instytutu Ogrodnictwa odbył się koncert szwedzkiego zespół „Dram” występującego w ramach XIX Międzynarodowego Festiwal Muzyki Odnalezionej. Duet, który tworzą Anna Rynefors i Erik Ask-Upmark, wykonuje głównie dawną muzykę skandynawską.

Artyści rozpoczęli swoją karierę od utworzenia zespołu Falsobordone specjalizującego się w muzyce średniowiecza. Nagrali wiele programów radiowych i telewizyjnych stając się zespołem bardzo popularnym w Szwecji. Z czasem rozszerzyli swój program o utwory nawiązujące do korzeni i tradycji muzyki szwedzkiej. W roku 2000 rozpoczęli grę w duecie DRAM. Artyści prezentują bardzo różną muzykę szwedzką: od tradycyjnych utworów i pieśni pochodzących głównie z zachodnich i południowych regionów Szwecji po niedawno odnalezione utwory klasyczne pochodzące z XVIII i XIX wieku, także te inspirowane wpływami muzyki innych krajów, głównie tańcami z Polski, które były bardzo popularne w Szwecji w wiekach XVI - XVIII. Stąd w tytułach często pojawia się słowo polska
W roku 2004 Erik Ask-Upmark otrzymał prestiżową nagrodę Ministerstwa Kultury Szwecji Riksspelman za promocję muzyki Szwecji na oryginalnych szwedzkich instrumentach (tradycyjne dudy – säckpipa), a rok później Ministerstwo Kultury Szwecji nagrodziło tą nagrodą również Annę Rynefors. Muzycy grają m. in. na harfie szwedzkiej - nyckelharpie, czy szwedzkich skrzypcach - fiol. DRAM koncertuje w Europie i Ameryce Północnej. Artyści nagrali kilka płyt. Mają w swoim dorobku również nagrania radiowe i telewizyjne. Ich koncerty cieszą się dużym zainteresowaniem i wywołują niezwykłą reakcją publiczności.

18-05-2012 g. 17.00MOJA PRZYGODA W MUZEUM  


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w eliminacjach wstępnych XXXIV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”. Konkurs jest organizowany przez Muzeum Okręgowe w Toruniu. Eliminacje wstępne prowadzi Izba Historii Skierniewic. Fundatorem nagród w eliminacjach wstępnych jest Prezydent Miasta Skierniewice.

Na konkurs „Moja Przygoda w Muzeum” corocznie wpływają prace z całego świata.
Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat, uczniów szkół, placówek wychowawczych i artystycznych. Jego celem jest pogłębienie wiedzy o przedmiotach tworzących zbiory i kolekcje muzealne oraz o działalności muzeów, zainteresowanie lokalną historią i zabytkami.
Chcielibyśmy, aby inspiracją do powstania prac plastycznych był przedmiot, kolekcja, wystawa, ale nie tylko. Prace mogą też utrwalać ulotny nastrój miejsca, przeżycie, jakie towarzyszyło oglądaniu wystawy czy wysłuchaniu koncertu.
Zachęcamy do odwiedzenia w Skierniewicach miejsc, które posiadają kolekcje muzealne – zabytkowych wnętrz pałacu arcybiskupiego będącego siedzibą Instytutu Ogrodnictwa, Parowozowni, Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości oraz Izby Historii Skierniewic.
Prace prosimy dostarczyć do Izby Historii Skierniewic w terminie do 18 maja. Rozstrzygnięcie eliminacji wstępnych oraz otwarcie wystawy prac konkursowych odbędzie się 25 maja o godz. 12.00. Nagrodzone prace zostaną przesłane na eliminacje międzynarodowe do Muzeum Okręgowego w Toruniu.
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursieREGULAMIN
XXXIV MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„MOJA PRZYGODA W MUZEUM”
organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Toruniu
oraz eliminacji wstępnych

CELEM KONKURSU jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o zbiorach muzealnych ich rodowodzie i charakterze, a także wartościach naukowych, historycznych i artystycznych; kształtowanie gustów artystycznych oraz rozwijanie upodobań plastycznych. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Uczestnicy przygotowują prace w ramach lekcji szkolnych, bądź na zajęciach w placówkach wychowawczych lub artystycznych.
PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA uczestników Konkursu mogą być ekspozycje muzealne, obiekty o wartości historycznej lub artystycznej, zbiory historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne.
WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE jest:
poznanie zbiorów muzeum lub instytucji posiadającej kolekcje muzealne; wykonanie jednej lub kilku prac plastycznych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddających nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji muzealnej, bądź charakteryzujących specyfikę działalności muzeum.
Uczestnik Konkursu powinien dokonać wyboru obiektu muzealnego, eksponatu, zdarzenia związanego ze zwiedzaną ekspozycją lub działalnością muzealną, które wywarły największe wrażenie na uczestniku Konkursu i znalazły odbicie w jego wizji plastycznej.
TECHNIKA wykonanej pracy jest dowolna, jednak TEMAT pracy powinien być zainspirowany wizytą w muzeum lub instytucji posiadającej zbiory historyczne.
PRACE O FORMACIE NIE MNIEJSZYM NIŻ A4 I NIE WIĘKSZYM NIŻ A1 WINNY ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE (PODANE BARDZO CZYTELNIE):

NAZWĘ KONKURSU, PEŁNE IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY, DOKŁADNY WIEK AUTORA PRACY, TYTUŁ PRACY, NAZWĘ I ADRES SZKOŁY BĄDŹ PLACÓWKI KIERUJĄCEJ PRACE NA KONKURS, PEŁNE IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA PLASTYCZNEGO. JEŚLI DANE NIE BĘDĄ CZYTELNE PRACA NIE ZOSTANIE PRZYJĘTA NA KONKURS!

PRAC KONKURSOWYCH NIE NALEŻY OPRAWIAĆ ANI PODKLEJAĆ. TAKIE PRACE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE ZE WZGLĘDÓW FORMALNYCH!

ELIMINACJE WSTĘPNE: wstępny etap eliminacji w Skierniewicach prowadzi Izba Historii Skierniewic. Jury z udziałem artystów malarzy wytypuje prace do etapu międzynarodowego dla czterech kategorii wiekowych:
5-9 lat; 10-12 lat; 13-15 lat; 16-19 lat.
Prace na eliminacje wstępne należy przesłać lub dostarczyć do 18 maja na adres:

IZBA HISTORII SKIERNIEWIC
ul. FLORIANA 4
96-100 SKIERNIEWICE
tel. (46) 833-44-71
www.tps-ihs.pl; izbahistorii@wp.pl
Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Fundatorem nagród jest Prezydent Miasta Skierniewice. Rozdanie nagród dla laureatów eliminacji wstępnych oraz otwarcie wystawy prac konkursowych nastąpi 25 maja o godz. 12.00 w Izbie Historii Skierniewic. Wystawa będzie czynna do 10 czerwca po czym nagrodzone prace zostaną przesłane do Muzeum Okręgowego w Toruniu, gdzie wezmą udział w eliminacjach międzynarodowych. Pozostałe prace będzie można odebrać po zakończeniu wystawy w Skierniewicach.
Izba Historii Skierniewic zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w materiałach promocyjnych drukowanych lub zamieszczanych w Internecie.

ELIMINACJE MIĘDZYNARODOWE odbędą się na początku lipca br.
Jury z udziałem specjalistów z zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki oceni prace w czterech kategoriach wiekowych:
5-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat
i przyzna równorzędne nagrody, równorzędne wyróżnienia oraz zakwalifikuje najlepsze prace na wystawę pokonkursową. Informacje o przyznanych nagrodach, wyróżnieniach i kwalifikacji na wystawę zostaną przesłane pocztą.
Nagrody dla laureatów Konkursu i opiekunów plastycznych zostaną wręczone około połowy września podczas uroczystości otwarcia wystawy pokonkursowej, w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Organizatorzy zapewniają laureatom Konkursu nocleg i częściowe wyżywienie. Wyróżnienia i dyplomy dla uczestników, których prace zostały zakwalifikowane na wystawę, zostaną przesłane pocztą.

ZASTRZEŻENIA: Prace plastyczne, które zakwalifikują się do etapu międzynarodowego nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Muzeum Okręgowego w Toruniu. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Konkurs oraz na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Toruniu).

11-05-2012 g. 17.00MAHONIOWE PUDEŁKO  


W piątek 11 maja w Izbie Historii gościł Henryk Wrożyński, aktor, reżyser teatralny, pisarz i poeta, autor tomików wierszy: „Białe podkolanówki”, „Ta ziemia lubi polską krew”. W kwietniu tego roku ukazał się najnowszy zbiór wierszy „Kamień wystrzelony z procy”.

Podczas spotkania poeta wraz z Kamilą Sammler aktorką Teatru Jaracza w Łodzi i Sławką Kozieniec, występującą przez wiele lat w Teatrze Wybrzeże Gdańsk zaprezentowali program poetycki „Mahoniowe pudełko” oparty na tekstach z tomików poety.

06-05-2012 g. 11.00SPACER PO SKIERNIEWICACH  


W niedzielę 6 maja otworzyliśmy cykl wędrówek po mieście „Spacer po Skierniewicach”, który rozpoczął się w Rynku. Uczestnicy wycieczki zwiedzili park, willę Aleksandria i pola tulipanów Instytutu Ogrodnictwa. Przewodnikiem był Czesław Główka.

Cykl "Spacerów po Skierniewicach" został dofinansowany ze środków otrzymanych od Miasta Skierniewice.

24-04-2012 g. 17.00KONCERT JOANNY BANASZCZYK  


Wtorkowy koncert z cyklu "Koncerty dyplomantów" wypełniła muzyka wiolonczelowa w wykonaniu Joanny Banaszczyk z towarzyszeniem pianistki Katarzyny Kwiatkowskiej. Joanna Banaszczyk jest uczennicą klasy wiolonczeli pani Katarzyny Horbowicz–Kinal w Samorządowej Szkole Muzycznej II stopnia w Skierniewicach.

Koncert rozpoczął się od wykonania Preludium i Gigue z II Suity wiolonczelowej d–moll Jana Sebastiana Bacha. Usłyszeliśmy także Etiudę C–dur op. 73 i Rapsodię węgierską Davida Poppera, "Kaprys" Alfreda Piattiego oraz III Sonatę G-dur Luigi Boccheriniego i dwie części Koncertu wiolonczelowego d–moll Edouarda Lalo.

21-04-2012 g. 9.00WYCIECZKA DO RADZIEJOWIC  


W sobotę 21 kwietnia odbyła się wycieczka do Radziejowic. Jej uczestnicy zwiedzili z przewodnikiem Guzów, Żyrardów, Kulkówkę i pałac w Radziejowicach oraz wysłuchali finałowy koncert II Międzynarodowych Marimbafonicznych Kursów Mistrzowskich w radziejowickim Nowym Domu Sztuki.

Wystąpił belgijski marimbafonista Ludwig Albert, Axoum Duo w składzie Elwira Ślązak i Gabriel Collet oraz kursanci. Specjalnym gościem koncertu był Marcin Bronikowski – baryton.

20-04-2012 g. 17.00KONCERT DYPLOMANTÓW  


20 kwietnia o godz. 17.00 w Izbie Historii odbył się koncert dyplomantów Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Skierniewicach. Wystąpiły: Monika Brzezińska – fortepian, Magdalena Zwolińska – skrzypce, Iga Czarnota – altówka oraz nauczyciel klasy fortepianu Elżbieta Budnik.

13-12-2015 g. 16.00RECITAL ZUZANNY PIETRZAK  


13 grudnia o godz. 16.00 w ramach cyklu Muzyka u Konstancji zagra młodziutka pianistka Zuzanna Pietrzak, uczestniczka XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina. Zuzanna Pietrzak kształci się w klasie talentów pod kierunkiem Renaty Płażewskiej-Kryachok w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II St. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi. Serdecznie zapraszamy na recital.

Zuzanna Pietrzak, urodzona w 1997 r. w Łodzi, naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku siedmiu lat w klasie fortepianu mgr Renaty Płażewskiej–Kryachok. Jest uczennicą klasy szóstej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi, pozostając pod opieką pedagogiczną tego samego nauczyciela.
W 2011 r. zadebiutowała jako solistka z orkiestrą, wykonując I Koncert fortepianowy e-moll op. 11 Fryderyka Chopina podczas koncertu zorganizowanego przez Międzynarodową Fundację Muzyczną im. A. Rubinsteina, w ramach cyklu „Łódzkie orkiestry w hołdzie Arturowi Rubinsteinowi”. W 2012 r. Fundacja zaprosiła ją ponownie, tym razem do udziału w koncercie promującym „Młode talenty”. Koncerty odbyły się w Muzeum Historii Miasta Łodzi. W czerwcu 2012 r. wystąpiła z orkiestrą w Wilnie na Litwie. Wystąpiła również z kwintetem Filharmonii Świętokrzyskiej.
Wielokrotnie nagradzana na konkursach pianistycznych w kraju i za granicą: na III Konkursie Młodego Pianisty w Łodzi zdobyła I nagrodę (2008), VII Międzynarodowym Festiwalu Młodych Pianistów w Głubczycach – III nagrodę (2009), IX Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankach – III nagrodę (2009), IX Żyrardowskim Konkursie Młodych Pianistów – I nagrodę (2010), II Zachodniopomorskim Konkursie Pianistyczny w Szczecinie – I nagrodę (2011), XVII Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Koninie – III nagrodę (2012), XII Konkursie Pianistycznym im. Haliny Czerny–Stefańskiej i Ludwika Stefańskiego w Płocku – II nagrodę (2012), I Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Wykonawstwo bez limitu” w Łodzi – dwie nagrody specjalne: dla najmłodszego uczestnika oraz indywidualną prof. Veroniki Vitaitė (2013), III Podkarpackim Konkursie Chopinowskim w Rzeszowie – II nagrodę (2014), IV Międzynarodowym Konkursie „Piano Talents” w Mediolanie - I nagrodę (2014), XIV Międzynarodowym Konkursie – Festiwal „Muzyka bez granic” w Druskiennikach na Litwie - Grand Prix (2014). W 2015 r. była uczestniczką XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Miesiąc później została laureatką Międzynarodowego Konkursu Muzycznego „Grand Prize Virtuoso Paris Debut”. 
Występowała w całej Polsce oraz na świecie – w Maroku, na Litwie i we Włoszech, w repertuarze solowym, ale również jako kameralistka. Nagrywała dla radia i telewizji. Uczestniczyła w międzynarodowych warsztatach pianistycznych w Gdańsku, Kielcach, Tarnowskich Górach, Wrocławiu, Lusławicach, i Radziejowicach, pracując pod kierunkiem wybitnych pianistów – pedagogów: Katarzyny Popowej-Zydroń, Andrzeja Jasińskiego, Aleksieja Orłowieckiego, Wojciecha Świtały, Dang Thai Sona, Kevina Kennera.
W latach 2009 i 2012 otrzymała stypendium artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego. W 2015 r. została stypendystką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, a w czerwcu 2015 otrzymała tytuł „Talent uczniowski”, przyznany jej przez Kapitułę Konkursów Innowacyjnych, której przewodniczyła Konsul Wielkiej Brytanii w Polsce. W tym samym roku otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

13-04-2012 g. 17.00KONCERT MARIUSZA RUTKOWSKIEGO I ADAMA SZYDŁOWSKIEGO  


13 kwietnia w Izbie Historii wystąpił znakomity pianista, Mariusz Rutkowski, wielokrotnie nominowany do nagrody Fryderyk, laureat tej nagrody w 2006 r. za nagranie wraz z Jadwigą Rappe albumu "Pieśni" Władysława Żeleńskiego. Pianista zagrał wraz z Adamem Szydłowskim, obiecującym klarnecistą, uczniem Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Skierniewicach.

Podczas koncertu usłyszeliśmy utwory Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego, Francisa Poulenca, Witolda Lutosławskiego, Antoniego Szałowskiego.

29-03-2012 g. 17.00KONCERT IMPRESJE CHOPINOWSKIE  


Serdecznie zapraszamy 29 marca o godz. 17.oo na koncert Wielkanocny. Michał Borowski & Zdzisław Kalinowski Duo zaprezentuje swój projekt z 2010 r. - "Impresje chopinowskie", stanowiący połączenie muzyki Chopina z XX-wiecznymi standardami muzyki amerykańskiej.

Projekt ten to synteza dwóch światów muzycznych Starego i Nowego Kontynentu poprzez własne spojrzenie i własną aranżację muzyczną.
„Łączy nas wspólna pasja - Muzyka - zamiłowanie do tego, co można wyrazić poprzez dźwięki i brzmienie” - mówią muzycy. Współpracują ze sobą od 8 lat. Nicią porozumienia jest szeroko rozumiana muzyka jazzowa i klasyczna. Inspiracje czerpią z takich zespołów jak Steps Ahead, Yellowjackets, The Rippingtons, Spyro Gyra.
Obecnie muzycy pracują nad nagraniem autorskiego materiału, który będzie podsumowaniem dotychczasowych poszukiwań w sferze własnej muzycznej wypowiedzi.
Oprócz współpracy w duecie muzycy biorą udział także w większych formacjach - Michał Borowski Electric Quartet, Joinmakers, a także jako muzycy studyjni w projektach znanych gwiazd polskiej sceny.

27-03-2012 g. 16.00SPOTKANIE Z PROFESOREM WŁODZIMIERZEM KAMIŃSKIM  


Prof. Włodzimierz Kamiński spotkał się 27 marca w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic z kolekcjonerami. Podczas spotkania przekazał do zbiorów Towarzystwa i Izby Historii pamiątki rodzinne. Specjalista nauk ekonomicznych, doktor prawa, autor ponad 600 publikacji jest Honorowym Obywatelem Miasta Skierniewice, tu się urodził i spędził lata młodości.

Profesor ukończył Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa, walczył w szeregach Armii Krajowej. Podczas spotkania opowiadał o tym, jak w 1943 r. został aresztowany i skazany przez gestapo na śmierć. W ostatniej chwili uniknął wykonania wyroku. Wspominał swoją naukę w Szkole Muzycznej im. Józefa Śliwińskiego, która mieściła się w willi Kozłowskich, gdzie pobierał naukę gry u Tatiany Wojtaszewskiej.
Wśród pamiątek, które przekazał profesor do zbiorów Izby są jego publikacje, kopie świadectw szkolnych, dyplomów uczelni, wyróżnień, nagród, dyplomów członkostwa m.in. Nowojorskiej Akademii Nauk, legitymacji odznaczeń.

18-02-2012 g. 16.00MIASTO  


18 lutego miało miejsce otwarcie wystawy malarstwa i fotografii „MIASTO”. Miasto - ludzie, domy, ulice, wydarzenia, wrażenia - Skierniewice inspirują, Skierniewice zmuszają do wzięcia w rękę pędzla, rylca, kredki, aparatu fotograficznego, by zatrzymać chwilę i podzielić się nią ze światem.

Parafrazując słowa poety Tadeusza Sułkowskiego - artyści, których prace prezentujemy nie przeszli obojętnie wobec tego jedynego na świecie miejsca, jako rzeczy obojętnej sercu. Ich widzenie codzienności przedstawiamy na wystawie "Miasto". Wierzymy, że przyjemność z jej oglądania będzie równa smakowaniu uroków Skierniewic.
Malarstwo: Anna Brokowska, Anna Pokora, Włodzimierz Warulik, Marlena Wojnicz, Paweł Legięcki, Janusz Bogacz, Aneta Kapelusz, Stanisława Kołodziejek, Anna Kopycińska, Zbigniew Matysek, Marlena Mazurek, Sabina Piwowaron, Joanna Skrobacz, Agnieszka Wójt
Fotografia: Zbigniew Gradowski, Adam Hanuszkiewicz, Maciej Herian, Marzena Rafińska
Wystawa została zorganizowana w 555 rocznicę nadania praw miejskich oraz 25 rocznicę otwarcia Izby Historii Skierniewic.
Wystawę można oglądać do 30 marca 2012.

27-01-2012 WALNE ZGROMADZENIE  


W piątek 27 stycznia w siedzibie TPS odbędzie się Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy członków Towarzystwa.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z 31 marca 2011.
7. Sprawozdanie Zarządu za 2011.
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Przedstawienie planu pracy na kolejny rok sprawozdawczy.
11. Dyskusja i wnioski.
12. Podjęcie uchwał.
13. Zamknięcie obrad.

23-01-2012 g. 11.00GLORIA VICTIS  


23 stycznia zapraszamy na obchody upamiętniające 149 rocznicę powstania styczniowego, które rozpoczną się o godz. 11.oo w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 przy ul. Pomologicznej 6.

W programie referat Jana Czubatki „Powstanie styczniowe w naszym regionie”, inscenizacja „Gloria victis” w wykonaniu uczniów ZSZ nr 1 pod kierunkiem Anny Kamieńskiej oraz Anny Słupskiej. Następnie odbędzie się przemarsz ulicami miasta pod pomnik upamiętniający miejsce kaźni powstańców w Skierniewicach, gdzie delegacje złożą kwiaty. Wydarzenia, które rozegrały się w tym miejscu 149 lat temu przybliży Wincenty Jastrzębski, po czym uczestnicy uroczystości udadzą się na cmentarz św. Józefa, by zapalić znicze na grobach powstańców: Michała Brzostka, Józefa Gogólskiego, Józefa Brzezińskiego, Michała Berkmana, Antoniego Paradowskiego, Tomasza Budzałka, Leopolda Gansnera. O powstańcach opowie Kazimierz Figat.
Organizatorzy: Prezydent Miasta Skierniewice, Stowarzyszenie Tradycji 26 Dywizji Piechoty, Zespół Szkół Zawodowych nr 1, Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic.

17-01-2012 g. 11.3067 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA NIEMIECKIEJ OKUPACJI  


We wtorek 17 stycznia, w 67 rocznicę zakończenia niemieckiej okupacji odbyły się uroczystości przy pomniku czołgu, upamiętniającym miejsce, gdzie w starciu z Niemcami broniącymi się w mieście, spłonął radziecki czołg z załogą.

O wyzwalaniu spod niemieckiej okupacji i aresztowaniach dowódców AK, które miały miejsce dwa dni później opowiedział świadek tamtych wydarzeń Kazimierz Figat, prezes honorowy Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic. Następnie uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz „Strzelba”, aby zapalić znicze na grobach żołnierzy polskich i rosyjskich.

16-12-2011 g. 17.00SPOTKANIE WIGILIJNE  


16 grudnia członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic spotkali się na koncercie kolęd w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Skierniewicach.

Wystąpił chór szkoły muzycznej II stopnia pod dyrekcją Sławomira Trochonowicza oraz zespół kameralny pod kierunkiem Ewy Kubiak w składzie Sylwia Witczak - altówka, śpiew, Karol Konopacki - altówka, Magdalena Sęk - wiolonczela, Ignacy Wojciechowski - kontrabas, Natalia Magdziarz - flet.
Zaprezentowali się także soliści Adam Szydłowski - klarnet, Małgorzata Wójcicka - śpiew, Natalia Magdziarz - flet, Magdalena Zwolińska - skrzypce i pianistki - Sława Strączyńska i Monika Brzezińska. Spotkanie prowadziła Monika Brzezińska. Po koncercie przyszedł czas na dzielenie się opłatkiem, życzenia świąteczne i wspólne śpiewanie kolęd.

13-12-2011 g. 18.00INTERNOWANI  


W 30 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego podczas mszy św. w kościele garnizonowym odbyło się spotkanie z internowanymi - Andrzejem Przytułą i Zdzisławem Podsiedzikiem.

Po aresztowaniu wywieziono ich do więzienia w Łowiczu. W prywatnych zbiorach Andrzeja Przytuły znajduje się nagranie z więziennej mszy św., którego fragmentów wysłuchali uczestnicy spotkania.
O 20.00 w kinie Polonez odbył się koncert pieśni Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego w wykonaniu Jacka Bończyka.
W tym dniu w Warszawie zostały odznaczone Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski działaczki "Solidarności w Skierniewicach, internowane 13 grudnia 1981 - Iwona Olejczniczak, Wiesława Bielańska i Elżbieta Woszczyk.

29-11-2011 PAMIĘCI POWSTAŃCÓW  


W rocznicę wybuchu powstania listopadowego jak co roku na grobie powstańca Ignacego Abramowicza na cmentarzu św. Stanisława zapłonęły znicze. Wincenty Jastrzębski przybliżył zgromadzonym historię tamtego okresu. Na spotkanie przybyła młodzież ze skierniewickich szkół.


10-11-2011 JESIEŃ KLASYKÓW  


W dniach 10-13 listopada odbył się festiwal muzyczny "Skierniewicka Jesień Muzyczna. Jesień Klasyków". Festiwal rozpoczął się programem przygotowanym przez Jana Krzosa "Dziesięć ważnych słów". W drugim dniu festiwalu odbył się wernisaż wystawy fotografii "Świat, poema naiwne Czesława Miłosza" opartej na cyklu wierszy poety przygotowanej przez Młodzieżowe Centrum Kultury.

Gościem "Jesieni Klasyków" była Camerata Vistula, która wystąpiła z towarzyszeniem wybitnego skrzypka Konstantego Andrzeja Kulki oraz śpiewaczki Marii Boberskiej, wiolonczelistki Anny Wróbel i pianisty Emilliana Madeya. Publiczność festiwalowa mogła także wysłuchać koncertu w wykonaniu uczniów skierniewickich szkół muzycznych oraz orkiestry szkolnej pod dyrekcją Mariana Chmielewskiego. Na zakończenie festiwalu wystąpiła Skierniewicka Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Grzegorza Berniaka z udziałem znakomitych muzyków m.in. z Warszawy i Łodzi.

06-11-2011 g. 11.00SPACER PO SKIERNIEWICACH  


Na zakończenie tegorocznego cyklu "Spacerów" odbyła się wycieczka autokarowa po skierniewickich nekropoliach. Jej uczestnicy zwiedzili przykościelny cmentarz św. Stanisława, cmentarz żydowski przy ul. Granicznej, pozostałości po cmentarzu żydowskim przy ul. Strobowskiej, cmentarz wielowyznaniowy "Strzelba" oraz cmentarz św. Józefa.

Przewodnikiem była Wanda Gozdowska.

04-11-2011 g. 17.00WYSTAWA MALARSTWO W TERAPII  


W piątek 4 listopada odbyło się otwarcie wystawy uczestników ogólnopolskich warsztatów malarskich organizowanych przez Polski Związek Głuchych w Łodzi. Gościem wernisażu był Michał Kunka. Wystawę przygotowaną przez PZG w Łodzi będzie można obejrzeć w Izbie Historii do 16 listopada.

"Osobie słyszącej trudno wyobrazić sobie widzenie bez słyszenia: niemy obraz, cichy potok, drzewa milczące na wietrze.
Jak wygląda świat, kiedy nie słychać odgłosów jego życia? Czy na malarstwo prezentowane na tej wystawie trzeba spojrzeć właśnie z taką wyobraźnią pamiętając o tym, że są to obrazy widziane, nie słyszane ani trochę?
Trzeba by się zastanowić w tym miejscu, na ile istotna dla interpretacji sztuki tu prezentowanej jest niepełnosprawność ich autorów. Zdaje się, że cisza, w której powstały te obrazy, w dziwny jakiś sposób dodała im głębi, nowych rysów i może nawet drugiego dna. Z drugiej jednak strony, pamiętając przy interpretacji tych obrazów o niepełnosprawności ich autorów, wcale nie pomniejszamy istniejących przedziałów między niepełnosprawnymi a zdrowymi, lecz przeciwnie, pod przykrywką „sztuki bez barier” skrywamy nieumiejętność prawdziwej, szczerej tolerancji.
Bez względu na to, na ile przełamiemy w tej krytyce personalizm, na ile zapomnimy w ogóle o metodologii krytycznej, zapewne przeżyjemy przygodę, poddając się aurze tych prac. Powstały one na przestrzeni 14 lat, podczas warsztatów malarskich „Malarstwo w Terapii” organizowanych przez Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki."
Ewa Twardowska

01-11-2011 g. 9.00KWESTA 1 LISTOPADA  


W tegorocznej kweście na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzach skierniewickich, która odbyła się 1 listopada, pieniądze zbierało 36 osób. Wśród nich byli dziennikarze, działacze kultury, samorządowcy, przedstawiciele organizacji społecznych.

Tradycyjnie już kwestowano na cmentarzach św. Józefa, miejskim oraz św. Stanisława. Zebrano 8544,23 zł.
W ubiegłym roku podczas 2 dniowej zbiórki kwestujący zebrali 8570,24 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na remont nagrobków na cmentarzu św. Stanisława oraz utworzenie lapidarium z zabytkowymi nagrobkami z cmentarza ewangelicko-augsburskiego, zlikwidowanego w latach 60-tych.
Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic serdecznie dziękuje wszystkim - ofiarodawcom i kwestującym za życzliwość, wrażliwość i wsparcie. Dzięki Państwa pomocy uda się uratować przed niszczącym działaniem czasu, kolejne cenne zabytki na skierniewickich cmentarzach.

26-10-2011 g. 9.00OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA  


W dniach 26-27 października w godzinach od 9.00 do 13.00 odbyła się akcja sprzątania cmentarza św. Stanisława ph. "Ocalić od zapomnienia". W akcji wzięła udział młodzież skierniewickich szkół, 28 października cmentarz sprzątali członkowie Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic.


30-09-2011 g. 17.00KONCERT MACHOWSKA & KOPIETZ DUO  


W piątek 30 września o godz. 17.oo odbył się koncert MUZYCZNE SKRZYŻOWANIE KULTUR w wykonaniu zespołu Machowska & Kopietz DUO w składzie: Gabriela Machowska-Kopietz – fortepian, narracja, Piotr Kopietz – akordeon, akordina.

Program koncertu składał się z aranżacji utworów skomponowanych przez mistrzów muzyki klasycznej XIX i XX wieku, jak też kompozycji mniej rozpoznawalnych, a zasługujących na ogromne zainteresowanie. Całość programu została wykonana na instrumentach nieczęsto pojawiających się wspólnie w kontekście muzyki poważnej - akordeon i fortepian. Zaś na deser dla koneserów instrumentalnych rzadkości – akordina – instrument nieznany szerszej publiczności. Niecodzienne brzmienia zgrabnie przeplatała ciekawa i swobodna sceniczna narracja.
W programie znalazły się m.in.: fragmenty baletu S. Prokofiewa, słynny „Taniec z szablami” A. Chaczaturiana, oraz kompozycje G. Faure, E. Granadosa, R. Galliano, Y. Tiersena.
Machowska & Kopietz DUO koncertuje w kraju i za granicą zarówno solo, w zespołach kameralnych jak również z orkiestrami symfonicznymi i zespołami muzycznymi renomowanych instytucji kultury polskiej.
Gabriela Machowska-Kopietz – pianistka i pedagog. Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie fortepianu i kameralistyki fortepianowej oraz absolwentką Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła roczne studia w Conservatoire Royal de Bruxelles w Belgii. Pobierała lekcje mistrzowskie u m.in. E. Tarnawskiej, A. Jasińskiego, E. Moguilevsky’ego, O. Roumchevitch. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współpracowała z m.in. The Jacques Thibaut String Trio oraz The Talich String Quartet.
Piotr Kopietz – muzyk, aranżer i kompozytor. Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Odbył roczne studia w Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz w Austrii. Uczestniczył w wielu mistrzowskich kursach muzycznych. Należy do grona kilku muzyków w Polsce grających na narodowym instrumencie argentyńskim - bandoneonie i jedynym koncertującym na francuskiej akordinie. Jest laureatem kilkunastu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych, kilkakrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współpracuje z Filharmonią Narodową oraz Teatrem im. J. Słowackiego w Krakowie.

20-09-2011 g. 18.00SPOTKANIE Z HENRYKIEM WROŻYŃSKIM  


Spotkanie z Henrykiem Wrożyńskim aktorem, reżyserem teatralnym i pisarzem. Henryk Wrożyński jest absolwentem krakowskiej PWST na Wydziale Aktorskim. Od wielu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie zajmował się reżyserią teatralną i uczeniem sztuki aktorskiej. W roku 2010 wydawnictwo "Nowy Świat" w Warszawie wydało tom jego poezji "Białe podkolanówki", a w tym roku ukazał się następny tom "Ta ziemia lubi polską krew”.

W przygotowaniu proza poetycka "Na palcach", nowela "Wymiana pamięci" i trzeci tom poezji.
Kilka krótkich miniatur muzycznych pisanych słowem z przygotowywanego do druku tomu "Na palcach" ukazało się w Nowym Dzienniku w Nowym Yorku.

17-09-2011 g. 15.00PAMIĘCI ZAMORDOWANYCH W ZWIERZYNCU  


Jak co roku zapraszamy 17 września o godz. 15.00 do Zwierzyńca, aby przy symbolicznej mogile uczcić pamięć 20 Skierniewiczan, zamordowanych w 1944 w egzekucji wykonanej przez Gestapo w Łowiczu i żandarmerię polową z Bolimowa w odwecie za zastrzelenie przez żołnierzy AK żandarma. Spotkania zainicjowane zostały przed 11 laty przez Marię Bobrowską, córkę Jana Grabowskiego, jednego z zamordowanych.

04-09-2011 g. 11.00SPACER PO SKIERNIEWICACH  


Serdecznie zapraszamy na Spacer po Skierniewicach. Zbiórka o godz. 11.00 tradycyjnie już przy Ławeczce Pieniążka w Rynku. Trasa spaceru wiedzie ul. Batorego. Następnie zwiedzamy siedzibę PWSZ oraz teren dawnych koszar.

Na ul. Batorego znajduje się dawny bejt midrasz, a naprzeciwko usytuowana była synagoga, która została spalona w 1939 r. przez Niemców. Udajemy się do koszar, zwiedzamy budynek będący siedziba PWSZ. Teren koszar stanowi swoistą enklawę. Na środku znajdował się plac manewrowy, wokół niego lazaret, budynki techniczne, magazyny, dalej stajnie, stołówka, straż pożarna,kotłownia, schrony. Przewodnikiem będzie Wanda Gozdowska.

07-08-2011 g. 11.00SPACER PO SKIERNIEWICACH  


W niedzielę 7 sierpnia Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic zaprasza wszystkich chętnych na kolejny „Spacer po Skierniewicach”. Zbiórka o godz. 11.00 pod Pomnikiem Niepodległości na Pl. Jana Pawła II. W programie wycieczki zwiedzanie z przewodnikiem PTTK Wandą Gozdowską ul. Poniatowskiego – dawniej osiedla oficerskiego, kościoła na Zadębiu, ul. Zadębie i zalewu. Uczestnictwo w wycieczce jest bezpłatne.


06-08-2011 g. 18.00KONCERT LYNGBY-TAARBÆK MESSINGENSEMBLE  


6 sierpnia o godz. 18.oo w ramach organizowanego przez MCK „Rynku sztuk wszelakich”, na skierniewickim rynku wystąpi Lyngby-Taarbæk Messingensemble z Danii. W skład jedenastoosobowego zespołu instrumentów dętych wchodzą trąbki, kornet, skrzydłówka, puzon, tuba i perkusja.

Zespół tworzą uczniowie oraz absolwenci szkoły muzycznej Lyngby-Taarbæk pod dyrekcją Roberta Banga. Orkiestra ma w swoim repertuarze utwory muzyki klasycznej, filmowej, jazzowej i popularnej. Artyści oprócz występów w Danii koncertowali m.in. w Estonii oraz na Węgrzech. Koncert w Skierniewicach odbędzie się dzięki uprzejmości Duńskiego Instytutu Kultury.

05-07-2011 g. 7.00ZABYTKI REGIONU - WYCIECZKA DO PIOTRKOWA  


Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na jednodniową wycieczkę do Piotrkowa Trybunalskiego. Wyjazd o godz. 7.oo spod siedziby Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic. W programie - zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego biskupów kujawskich w Wolborzu, miasta i zamku w Piotrkowie oraz Witowa. W drodze powrotnej zwiedzanie Smardzewic i Babska.

W Witowie znajduje się barokowy kościół oraz pozostałości opactwa norbertabów. W Smardzewicach zwiedzamy zespół klasztorny franciszkanów z XVII wieku fundowany przez arcybiskupa Stanisława Szembeka oraz Sanktuarium św. Anny i miejsce jej objawienia. W drodze powrotnej do Skierniewic zatrzymujemy się w Babsku, by odwiedzić grób Konstancji Gładkowskiej, pierwszej miłości F. Chopina.
Zapisy na wycieczkę w siedzibie TPS.

02-07-2011 g. 14.00SPACER O SKIERNIEWICACH  


W niedzielę 2 lipca w Skierniewicach rozpocznie się Festiwal Kolory Polski koncertem pt. "W barokowym kręgu" o godz. 19.30 w kościele św. Jakuba. przed koncertem festiwalowym zapraszamy na Spacer po Skierniewicach. Zbiórka w Rynku o godz. 14.00 przy Ławeczce prof. Pieniążka. W programie zwiedzanie osady pałacowej i pałacu z przewodnikiem oraz Izby Historii Skierniewic.


16-06-2011 g. 16.00MAKO MASZME LON  


Serdecznie zapraszamy do naszej siedziby na spotkanie z historią i kulturą Żydów skierniewickich "Co nam szepcze". Inspiracją dla tytułu był wiersz Abrahama Rejzena. W programie spotkania: wykłady - ks. Mariusza Szmajdzińskiego, Zbigniewa Dzika i Dariusza Dekierta oraz koncert w wykonaniu Marcina Sochana i Jana Badaja, a także otwarcie wystawy fotografii.

Projekt upamiętniający 70 rocznicę likwidacji skierniewickiego getta jest dedykowany pamięci Żydów ze Skierniewic.

05-06-2011 g. 11.00SPACER PO SKIERNIEWICACH  


Serdecznie zapraszamy na kolejną wędrówkę z cyklu "Spacer po Skierniewicach" Pomysłodawcą i organizatorem spacerów, które odbywają się cyklicznie od ubiegłego roku jest Zbigniew Matysek. Tegoroczne spacery zostały zainaugurowane 5 maja. Tym razem zapraszamy wszystkich chętnych w niedzielne przedpołudnie 5 czerwca. Zbiórka o godz. 11.00 przed Sejmikiem.

Po zwiedzeniu Sejmiku zmierzamy ulicą Sienkiewicza do dworca kolejowego, po drodze zatrzymujemy się przy bramie parkowej i czołgu. Od dworca idziemy ulicami – Lelewela, Reymonta, Rybickiego, Pomologiczną do siedziby dawnego Instytutu Sadownictwa im. Szczepana Pieniążka, obecnie Oddział Sadownictwa Instytutu Ogrodnictwa, gdzie oprowadzać będzie prof. Augustyn Mika. Ulicami Pomologiczną, Zawadzkiego, Reymonta i Mszczonowską docieramy do Rynku, gdzie zakończy się spacer.
Oprowadzał będzie przewodnik PTTK Marceli Węgrzynowicz. Czas wędrówki to ok. 2 godz.

28-05-2011 g. 17.00KONCERT FORTEPIANOWY: ALEKSANDRA NAWE, MARCIN DOMINIK GŁUCH  


W programie koncertu m.in. utwory M. Ravela, M. Moszkowskiego i J. Brahmsa w wykonaniu na cztery ręce. Zapraszamy o godz. 17.oo do Izby Historii Skierniewic.

Duet fortepianowy współpracuje ze sobą od niedawna. Aleksandra Nawe jest adiunktem w Katedrze Kameralistyki Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi gdzie prowadzi klasę kameralną. Posiada tytuł naukowy doktora habilitowanego sztuki muzycznej. Od wielu lat jest związana z orkiestrą Filharmonii Łódzkiej. Koncertuje jako kameralistka, bierze udział w projektach Europejskiego Centrum Kultury „Logos", nagrywa płyty. Uczestniczyła w nagraniach muzyki filmowej i w realizacji cyklu dwunastu filmów muzycznych Klasyka o północy dla telewizji holenderskiej. Nagrała m.in.: muzykę do spektakli teatralnych, koncerty dla archiwum radia i telewizji polskiej oraz radia łotewskiego, Wieczory z liryką wokalną - dwupłytowy album muzyki polskiej i rosyjskiej, Barwy uczuć - wybrane pieśni Władysława Żeleńskiego.W roku 2006 wydała autorski dwupłytowy album Jerzy Bauer - heterogeniczny, stanowiący część pracy habilitacyjnej a zawierający utwory wokalne i instrumentalne tego znakomitego łódzkiego kompozytora, oraz książkę będącą opisem dzieła zatytułowaną Jerzy Bauer - twórca heterogeniczny. Poetyka i ilustracyjność partii fortepianu jako elementy intencji interpretacyjnych w wybranych utworach kameralnych Jerzego Bauera.
Marcin Dominik Głuch – pianista, dyrygent, antropolog kultury i kompozytor. Studiował w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie -Pracował jako pianista w Performing Arts School "Dansforum" w Göteborgu w Szwecji, gdzie współpracował z Festiwalem Naukowym, Festiwalem Filmowym, Wyższą Szkołą Muzyczną.
W 2002 roku jego balet "Wspomnienia z ogrodu" miał swoją premierę w Teatrze Tir Na Nog w Göteborgu. Do ważniejszych jego kompozycji należą: "Kolorowe fraszki" na fortepian (2004), "Serenada lapońska" na fortepian (2004), "Mały niebieski koń" scherzo na fortepian (2004).
Współpracuje z Instytutem Polskim w Sztokholmie i Rzymie, Szwedzkim Kościołem Protestanckim w Berlinie, Paryżu i Palmie na Majorce, Federacją Cemat w Rzymie. Od września 2004 jest pianistą Baletu Monte Carlo w Monako.
Jest autorem wielu publikacji naukowych poświęconych antropologii polskiej kultury muzycznej w Szwecji.


13-05-2011 g. 17.00HENRYK BŁAŻEJ, TERESA KABAN i kwartet A'VISTA  


koncert flecisty Henryka Błażeja i pianistki Teresy Kaban z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego A'VISTA odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej, który odbywa się w wielu miastach Polski. Koncert rozpocznie się o godzinie 17.oo w Młodzieżowym Centrum Kultury w Skierniewicach.

13-05-2011 g. 13.00A MYŚMY SZLI I SZLI...  


A myśmy szli i szli... to spotkanie poświęcone pamięci Sybiraków, którzy walczyli na frontach II wojny światowej. Nazwa nawiązuje do hymnu Sybiraków. Zapraszamy o godz. 13.00 do Młodzieżowego Centrum Kultury.

Spotkanie otworzy Stanisław Sikorski sekretarz generalny Związku Sybiraków. Następnie odbędzie się projekcja filmu „Udział żołnierzy Sybiraków na frontach II wojny światowej” z komentarzem Mieczysława Pogodzińskiego wiceprezesa Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków. Film powstały dzięki staraniom Henryka Okulewicza przedstawia jak tworzył się II Korpus Polski gen. Andersa oraz Pierwsza Dywizja im.Tadeusza Kościuszki pod dowództwem Berlinga, a także szlak bojowy formacji powstałych na terenie ZSRR rekrutujących się głównie z zesłańców na Sybir. Na zakończenie spotkania wiersze Sybiraków będą czytać uczniowie Gimnazjum nr 1.

Organizatorami są Związek Sybiraków Oddział w Skierniewicach, Izba Historii Skierniewic,Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic.

wstęp wolny