AKTUALNE ARCHIWALNE

KONTAKT

07-07-2018 POMNIK W 240. ROCZNICĘ URODZIN JANA KOZIETULSKIEGO  


W lipcu 2018 roku mija 240 lat od urodzin wielkiego skierniewiczanina Jana Kozietulskiego. W związku z tym jubileuszem Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Skierniewicki Klub Francuski, zainicjowało budowę pomnika – popiersia Jana Kozietulskiego, które stanie na Bulwarze Przyjaźni Polsko – Francuskiej otwartym w 2015 roku z okazji rocznicy 20-letniej przyjaźni i współpracy naszego miasta z francuskim miastem Châtelaillon-Plage. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Skierniewic.

Stowarzyszenie Skierniewicki Klub Francuski oraz Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe budowy pomnika (poprzez dobrowolne wpłaty na konto Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic nr rachunku 94 9297 0005 0163 9558 2004 0001 w Banku Spółdzielczym z dopiskiem: „Pamięci J. Kozietulskiego”, zakup cegiełek dostępnych w Towarzystwie Przyjaciół Skierniewic, bądź udział w zaplanowanych kwestach), którego uroczyste odsłonięcie planowane jest na lipiec 2018 r. Jednocześnie informujemy, że lista darczyńców zostanie zamieszczona w pamiątkowej kapsule wmurowanej pod pomnikiem.

Jan Kozietulski herbu Abdank (ur. 4 lipca 1778 w Skierniewicach, zm. 3 lutego 1821 w Warszawie) był pułkownikiem wojsk polskich, dowódcą 3. szwadronu 1. Pułku Lekkokonnego Polskiego Gwardii Cesarskiej (1er Régiment de Chevau-Légers Polonais de la Garde Impériale), dowódcą 3 Pułku Eklererów Gwardii Cesarskiej (3e régiment des éclaireurs de la Garde impériale), dowódcą 4 Pułku Ułanów Królestwa Kongresowego. Ten znany i ceniony żołnierz, towarzysz broni Napoleona Bonaparte był uczestnikiem kampanii napoleońskich w latach 1806–1807 i 1808 r. w Hiszpanii. W kwietniu 1807 roku został dowódcą 3 szwadronu szwoleżerów, 30 listopada 1808 prowadził zwycięską szarżę polskich szwoleżerów na przełęczy Somosierra, dzięki której zdobyto wąwóz otwierający Napoleonowi i jego armii drogę do Madrytu, a tym samym umożliwiło kontynuację kampanii hiszpańskiej. Ponadto J. Kozietulski brał udział w kampanii austriackiej, w bitwie pod Wagram (1809), w kampanii rosyjskiej (1812–1813) i niemieckiej (1813–1814). Uczestniczył również w bitwie narodów pod Lipskiem. W marcu 1814 roku, broniąc wzgórza Montmartre wraz z generałem-majorem Dautancourtem, stał się jednym z najlepszych i najodważniejszych obrońców Paryża przed wojskami koalicji antynapoleońskiej. 

09-06-2018 g. 5.30KIELCE  


Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Izba Historii Skierniewic organizują 9 czerwca wycieczkę do Kielc i zamku w Chęcinach. W programie m.in.: zwiedzanie Kielc oraz słynnego Rezerwatu Geologicznego Kadzielnia, zwiedzanie zamku w Chęcinach, wizyta w jednym z największych w Polsce skansenów w Parku Etnograficznym w Tokarni. Wszędzie towarzyszyć nam będą przewodnicy. Wyjazd o godz. 5.30 sprzed szkoły muzycznej, ul. Prymasowska 6. Koszt – 100 zł. Informacje i zapisy: Izba Historii Skierniewic, ul. Floriana 4, tel. 46 833 44 71.

30-05-2018 PHOTOSYNTHESIS 6  


Get inspired by the works and life of Eddie Vitch (1903-1986), Caricaturist and Mime Artist. The final of receiving applications: 30th May 2018. The prices: I-st prize – 1400 zl, 2-nd prize – 1000 zł, 3-rd prize – 500 zł. The works will be put on display on 30th June 2018 in Izba Historii Skierniewic. The exhibition will last from 30th June till 30th July 2018.

Rules of photo contest

1. The organizers of photo contest are: Izba Historii Skierniewic (The Chamber of History in Skierniewice) and Towarzystwo Przyjaciół Skierniewice (The Society of Skierniewice Friends), ul. Floriana 4, 96-100 Skierniewice, e-mail: izbahistorii@wp.pl. The photo contest is the part of the festival “Skierniewicer”. 
2. The competition is accessible for all the people for whom the photography is the kind of form of their aesthetic fulfilment.
3. We are looking forward to photographs inspired by the work and life of Eddie Vitch (1903-1986), the caricaturist and mime artist, who became famous for the caricatures of Hollywood stars which adorned Brown Derby.
4. Every contestant can send up to 3 photos.
5. The photos must be delivered in paper and digital form. The paper photos should have size: 30x40 cm, on the other side, they should be signed with the full name of the author and they should include the title of the photo. All digital files must be in jpg format, the resolution should be 300 dpi, must not exceed 5 MB, required size of the longer side of the image must be at least 2200 pixels. 
The digital files should be named in that way: the first name of the author_the family name of the author_the title of the photo.
6. Application form should be included fully completed and signed with the full name of the author, the birth year, the address, e-mail, and phone, as well as the titles of the photos. Tele-address data will be used only to contact with the contestants.
7. The photographs should be sent to the address: Izba Historii Skierniewic, ul. Floriana 4, 96-100 Skierniewice, e-mail: izbahistorii@wp.pl up to 30-th of May 2018.
8. The announcement of results will take place during the opening of the exhibition on the 30-th of June 2018 in The Chamber of History in Skierniewice.
9. The winners of the contest will be awarded with prizes: 1-st award – 1400 zł, 2-nd award – 1000 zł, 3-rd award – 500 zł.
10. Sent works with the application form mean that the rules of the contest are accepted by the contestant. 
11. Jury of artists will choose the winners and selected works to exhibition. The list of authors of photograps selected to exposition will be published on the web page www.tps-ihs.pl
12. The organizers have the right to reproduce and to publish the photographs, free of charge, in the catalogue, the press, television and the Internet in order to advertise the exhibition and the whole contest and Festival “Skierniewicer”. Exhibition photos shall be stored in digital archive of the organizer. Organizers have also the right to keep chosen works as their own ones.

30-05-2018 FOTOSYNTEZA 6  


Zapraszamy do udziału w 6 edycji konkursu Fotosynteza wszystkich, dla których fotografia jest formą estetycznej wypowiedzi. Czekamy na fotografie zainspirowane twórczością i życiem Eddiego Vitcha (1903-1986), znanego ze znakomitych karykatur gwiazd kina złotej ery Hollywood. Prace należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej do 30 maja 2018 r. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1400 zł – I nagroda, 1000 zł – II nagroda i 500 zł – III nagroda. Wernisaż wystawy prac konkursowych planujemy na 30 czerwca 2018 w Izbie Historii Skierniewic podczas Festiwalu „Skierniewicer”. Wydarzeniem festiwalowym będzie prezentacja filmu dokumentalnego „Eddie Vitch” (2017) i spotkanie z jego reżyserem Sigal Bujman.

Regulamin konkursu 

1. Organizatorem konkursu są: Izba Historii Skierniewic i Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic, ul. Floriana 4, 96-100 Skierniewice, e-mail: izbahistorii@wp.pl. Konkurs odbywa się w ramach festiwalu „Skierniewicer”. 
2 Konkurs skierowany jest do osób, dla których fotografia jest formą estetycznego wyrazu. 
3. Oczekujemy fotografii zainspirowane twórczością i życiem Eddiego Vitcha (1903-1986), autora znakomitych karykatur gwiazd kina złotej ery Hollywood oraz aktora mimicznego.
4. Każdy uczestnik konkursu może przesłać do 3 zdjęć.
5. Zdjęcia należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej. Wymagany format zdjęć papierowych to 30x40 cm, z opisem na odwrocie zawierającym imię i nazwisko autora oraz tytuł zdjęcia. Zdjęcia elektroniczne, należy dostarczyć w rozdzielczości 300 dpi, w formacie jpg, nie większe niż 5 MB, dłuższy bok powinien mieć nie mniej niż 2200 pikseli. Pliki elektroniczne powinny być nazwane w następujący sposób: imię_nazwisko_tytuł pracy.
6. Do prac należy załączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy zawierający imię i nazwisko autora, rok urodzenia, adres, e-mail i telefon kontaktowy oraz tytuły fotografii. Dane teleadresowe zostaną wykorzystane wyłącznie do kontaktu z uczestnikami konkursu.
7. Zdjęcia należy przesłać do Izby Historii Skierniewic, ul. Floriana 4, 96-100 Skierniewice, e-mail: izbahistorii@wp.pl w terminie do 30 maja 2018 roku.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas wernisażu wystawy, zaplanowanego na 30 czerwca 2018 roku w Izbie Historii Skierniewic.
9. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1400 zł – I nagroda, 1000 zł – II nagroda i 500 zł – III nagroda.
10. Przekazanie prac wraz z formularzem zgłoszeniowym jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 11. Jury złożone z fotografów i malarzy dokona wyboru zwycięzców konkursu oraz prac na wystawę. Lista autorów prac zakwalifikowanych do ekspozycji będzie dostępna na stronie internetowej www.tps-ihs.pl
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego prezentowania prac w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Fotosyntezy i projektu „Skierniewicer”: w katalogu, prasie, telewizji i internecie, na wystawie pokonkursowej, jak również zatrzymania wybranych prac na własność.

28-05-2018 g. 18.00SKIERNIEWICKI KLUB GENEALOGÓW  


Na spotkanie warsztatowe Skierniewickiego Klubu Genealogów zapraszamy 28 maja o godzinie 18:00 do sali konferencyjnej, ul. Senatorska 12.


08-05-2018 g. 18.00SKIERNIEWICKI KLUB GENEALOGÓW  


Spotkanie warsztatowe Skierniewickiego Klubu Genealogów 8 maja o godzinie 18:00, w sali konferencyjnej, ul. Senatorska 12. Serdecznie zapraszamy.


27-04-2018 g. 10.00MOJA PRZYGODA W MUZEUM: ŹRÓDŁA INSPIRACJI  


Rozstrzygnięcie eliminacji konkursu Moja Przygoda w Muzeum, które w tym roku przebiegały pod hasłem Źródła inspiracji. 27 kwietnia poznamy laureatów w czterech kategoriach wiekowych: 5-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18/25* lat Zapraszamy na rozdanie nagród oraz otwarcie wystawy prac konkursowych. Wystawa będzie czynna do 13 maja.

19-04-2018 g. 16.00ŁUKASZ SAPTURA: KOBIETY XIX-WIECZNYCH SALONÓW 2  


Kobiety XIX w., mimo że nie posiadały pełni praw obywatelskich, miały wpływ na życie polityczno-społeczne. Żyjąc w otoczeniu czołowych polityków Królestwa animowały życie towarzyskie, prowadząc salony i bywając na nich. Wykład inaugurujący nowy cykl Łukasza Saptury „Kobiety XIX wiecznych salonów” (15 marca) wprowadził w epokę oraz sytuację polskich kobiet w pierwszej połowie XIX wieku. Podczas kolejnych wykładów poznamy sylwetki Aleksandry Zajączek (19 kwietnia), Marii Walewskiej (24 maja) oraz Joanny Grudzińskiej (14 czerwca).